מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר שני במנהל עסקים [M.B.A]

תואר שני במנהל עסקים MBA הוא תואר יוקרתי המהווה אבן דרך בכל קריירת ניהול. תואר MBA במרכז האקדמי פרס יכשיר אתכם לתפקידי ניהול בכירים תוך שיפור יכולותיכם האסטרטגיות בתחום מנהל העסקים.

מטרת התכנית היא להקנות ידע מעמיק בתחומי ניהול מגוונים תוך פיתוח יכולות התמודדות עם אתגרים ניהוליים שונים. תכנית הלימודים במרכז האקדמי פרס שמה דגש על הכשרת הלומדים למציאות העכשווית בעולם העסקי, תוך הבנה כי ניהול מושכל מצריך הן התמצאות תאורטית במגוון תחומי הניהול והן יכולות וכלים יישומיים.

מוסמכי התכנית יוכלו להשתלב בכל ארגון או חברה, בתפקידי ניהול, תוך שליטה בשפה העסקית, התמצאות בתחומים השונים של הפעילות הארגונית ועמידה באתגרים המקצועיים המורכבים בכל תחומי העסקים.

חדש! מסלול “מתווה לדוקטורט”, תוכנית ייחודית הכוללת ליווי צמוד והנחיה בשיתוף עם האוניברסיטאות המובילות, כל הדרך אל התואר שלישי.

למה כדאי ללמוד מנהל עסקים במרכז האקדמי פרס?

הכשרה לתפקידי ניהול בכירים

תואר פלוס

יתרון ברור בשוק העבודה!

מסלול “תואר פלוס” הוא מסלול ייחודי למרכז האקדמי פרס.
המסלול מעניק ללומדים בו תעודה יישומית הניתנית בנוסף ובמקביל לתואר.
תעודה זו מעניקה יתרון משמעותי בשוק העבודה ותוספת ייחודית למיומנויות הבוגרים.

לבחירתכם מגוון מסלולי תעודה:

לכל התוכניות

תכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים

תכנית ה-MBA במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס גובשה מתוך הבנת השינויים והמגמות בעולם הניהול תוך הקפדה על הקניית הכלים, המיומנויות והמומחיות הנדרשת להצלחה בשוק העבודה.

תכנית הלימודים כוללת קורסי תשתית וקורסי בחירה בתחומי ידע שונים בתחומי העסקים והניהול:

קורסי התשתית | ניהול השיווק; ניהול מערכות מידע; ניהול המערכת הארגונית; יזמות ואסטרטגיה, ניתוח דוחות כספיים, אתיקה ואחריות חברתית ועוד.

קורסי בחירה בתחומי ידע שונים:

שיווק

ניהול מדיה וניהול קהילות, ניהול משברים, הפסיכולוגיה של הצרכן, ניהול מותגים, ניתוח אסטרטגיות בשיווק – הצלחות וכישלונות

מימון

שוק האג”ח, אופציות וחוזים עתידיים, מסחר במט”ח, סדנא בהערכת שווי חברות

יזמות

פיתוח מוצר מרעיון למוצר מוגמר, מימון מיזמים, פיתוח וניהול עסקים קטנים, פיתוח חדשנות בארגונים, חדשנות בישראל

ניהול המשאב האנושי

פסיכולוגיה חיובית בניהול, עולם העבודה החדש, שינוי ופיתוח ארגוני, ניהול תהליכי קבלת החלטות

משפט ועסקים

רגולציה עסקית, דיני עבודה, עבודה ומגדר

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות לאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל בדגש על פן העסקי. בתוך כך, מגדיר הקורס את אופיו המיוחד של המרחב הציבורי במדינת ישראל. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה.  חשיפת לדילמות האתיות המרכזיות בתחום העסקי בכלל ובמגזר  הציבורי והפרטי בפרט, תוך הכרת קודים אתיים שאומצו בארץ ובעולם. הבנה טובה של הדילמות האתיות היכרות עם תורות פילוסופיות שונות המתייחסות לעקרונות היסוד המרכזיים של הנושא המטופל. ש”ס:3  נ”ז: 3

הקורס מקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון. נעסוק במטרת הפירמה, פונקצית המימון, מושגי הערך והזמן, חישובי ערך נוכחי  וערך עתידי, חישובי ריבית ותשואה, גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, בניית תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, נושאים נבחרים – החלפת ציוד, אג”ח/מק”מ. הסטודנטים ירכשו ויפתחו מיומנויות בפתרון בעיות מימוניות, הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון תוך לימוד כלי ניהול  פיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות.

הקורס עוסק בפיתוח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות המערכת הארגונית וההתנהגות האנושית בארגונים. הבנה זו תסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים ואנשים בהם. נתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט הקבוצה והארגון. נתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המעורבים בניהול אפקטיבי של יחידים וקבוצות בארגונים. האופן בו אישיותו של הפרט, תפיסתו, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.

סדרת מפגשים מבואיים במשפט, שמטרתם להציג בפני הסטודנטים תחומים משפטיים שונים להם נדרשים מנהלים בעבודתם בפירמה. ילמדו פרקים רלוונטיים בדיני החוזים, הקניין, דיני המס, דיני עבודה ורגולציה על פירמות. הצגת הדיספלינה המשפטית לסטודנטים המכשירים עצמם לתפקידי מנהלים.

הקניית מושגים וכלים בתחומי היזמות והאסטרטגיה העסקית. הקניית רקע בתחום היזמות והאסטרטגיה העסקית והבנת התהליכים הכרוכים בהן. הצגת  תהליך התכנון האסטרטגי ואת הגורמים בהם יש להתחשב בעת ביצועו. נעסוק, בסביבה החיצונית והפנימית, באסטרטגיות העסקיות השונות, בתחרות ענפית, באסטרטגיות התקפיות והגנתיות, במיזוגים ורכישות ובשיתופי פעולה אסטרטגיים. זאת, עבור יוזמות עסקיות חדשות ועבור עסקים קיימים.

הקניית ידע בשיטות העיקריות למחקר ובכלל זה, שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות הנהוגות במדעי ההתנהגות בכלל ובמדעי הניהול בפרט. פיתוח מיומנויות מעשיות בבניה, פיתוח, יישום טכניקות וכלי מדידה ופיתוח יכולת להערכה ביקורתית של מחקרים וממצאיהם. הקורס מספק למשתתפים את הכלים הנדרשים הן לצורך הבנה והערכה ביקורתית של מחקרים והן לצורך ביצוע מחקרים באופן עצמאי. הנושאים מסודרים לפי ההיגיון של השיטה המדעית והשלמות תיבנה בהדרגה נדבך על גבי נדבך.  עקרונות הגישה המדעית, המשגה ומדידה, כלי המחקר ואיכותם, דגימה, מערכי מחקר, הטיות אפשריות במחקר וסוגיות של אתיקה במחקר החברתי.

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים לניתוח והבנת הדוחות הכספיים של פירמות עסקיות תוך הדגשת השינויים שחלו בעידן ה IFRS-בישראל מנקודת ראות של בעלי עניין שונים כגון בעלי המניות, משקיעים פוטנציאליים, נותני אשראי, ספקים ועוד. כמו כן יוצג מבוא להערכת שווי חברות, מודלים לחיזוי קשיים, אמידת סיכון ועוד.

הקורס נועד לפתח מסגרת יחסית שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ויחסי הגומלין שלהן עם הסביבה. הבנה זו תוכל לסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים אלו ובכך תתרום לאפקטיביות שלהם. הפרספקטיבה העיקרית בקורס היא המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה. נעסוק ברקע של ארגונים עסקיים ואחרים כמערכות פתוחות ומורכבות המהוות נדבך מרכזי בחיים המודרניים. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ננתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית ונדון בהיבטים שונים של תהליכים ארגוניים.

הקורס עוסק במגוון סוגיות העומדות בפני יחידת מערכות מידע והמשתמשים בארגון המודרני הכרת מושגי יסוד בתחום מערכות מידע,הענקת ידע וכלים בסיסיים בתחום מערכות מידע מודרניות.

הקורס יעסוק בתכנים הנוגעים לניהול ותכנון אסטרטגי של משאבי אנוש, ובו יילמדו תכנים רלוונטיים לתפקיד סמנכ”ל משאבי האנוש כשותף עסקי בצמרת הניהולית של הארגון. הקורס ילמד בחלקו באמצעות הרצאות אורח והרצאות מרצה הקורס פרונטאליות, משימות קבוצתיות וניתוחי אירוע

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

חדש! מסלול ניהול בינלאומי

  • תפקידי ניהול רבים בסביבה העסקית כיום מחייבים הבנה מעמיקה של אסטרטגיות לניהול גלובלי.
  • התכנית לניהול בינלאומי מקנה את הידע, המיומנויות והכלים הנדרשים להתמודדות אפקטיבית בתפקידים אלה, בראייה מערכתית בינלאומית.

התכנית כוללת שני קורסי בחירה:

  •  קורס "אסטרטגיות ניהול בעולם גלובלי בדגש על מותגי יוקרה": בקורס יוצגו האתגרים בניהול הבינלאומי, כמו גם אסטרטגיות לניהול בעולם גלובלי ודינאמי וכלים לניהול בינלאומי. במסגרת קורס זה יינתן דגש מיוחד על ניהול בינלאומי של מותגי יוקרה, תוך הצגת עולם הפרימיום הגלובלי בתחומים שונים והצגת אירועי בוחן מרכזיים.
  • קורס "מחשבה ומעשה בעסקים בסין בת זמננו": הקורס עוסק בניהול עסקים בסין ועם סין, זאת נוכח חשיבותה הרבה של סין במסחר הבינלאומי וייחודיותה של סין מבחינה תרבותית. הקורס עוסק בהיבטים שונים הנוגעים לניהול עסקים בסין: בניית תכנית עסקית, רפורמות כלכליות בסין, היבטים תרבותיים בניהול עסקים בסין, רכש בסין ועוד.

חולמים על דוקטורט?

חדש! מסלול "מתווה לדוקטורט", תוכנית ייחודית הכוללת ליווי צמוד של והנחיה בשיתוף האוניברסיטאות המובילות, כל הדרך אל התואר השלישי.

   

סגל אקדמי

לחץ למידע נוסף אודות פרופ' עמוס דרורי
פרופ' עמוס דרורי
Prof. Drori Amos
רקטור המרכז ודיקן בית הספר למנהל עסקים
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר טלי תאני- הררי
ד"ר טלי תאני- הררי
Dr. Tali Te'eni-Harari
ראש התוכנית
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר ענת גייפמן-ברודר
ד"ר ענת גייפמן-ברודר
Dr. Anat Geifman-Broder
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר נדב ארביב
ד"ר נדב ארביב
Dr. Nadav Arviv
לחץ למידע נוסף אודות זהבה גלאון
זהבה גלאון
Zehava Galon
לחץ למידע נוסף אודות שמחה לב
שמחה לב
Lev Simha, cpa., adv.
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר עמוס ברנס
ד"ר עמוס ברנס
Dr. Amos Baranes CPA
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' אליהו שניידר
פרופ' אליהו שניידר
Eliahu Shnaider
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר גלית אבידר
ד"ר גלית אבידר
Dr. Galit Aavidar
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר עופר אטד
ד"ר עופר אטד
Dr. Ofer Atad
לחץ למידע נוסף אודות רו"ח דניאל יעקובזון
רו"ח דניאל יעקובזון
Daniel Jakovson, CPA (Isr.)
לחץ למידע נוסף אודות רו"ח שי צבאן
רו"ח שי צבאן
Shay Tsaban, CPA (Isr.), MBA
לחץ למידע נוסף אודות עדי איצקין
עדי איצקין
Adi Itzkin
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שביט לסקי
ד"ר שביט לסקי
Dr. Shavit Laski
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' עמוס דרורי
פרופ' עמוס דרורי
Prof. Drori Amos
לחץ למידע נוסף אודות ד״ר נירית תושב-אייכנר
ד״ר נירית תושב-אייכנר
Dr. Nirit Toshav-Eichner
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר חגית ארליכמן סימסה
ד"ר חגית ארליכמן סימסה
Dr. Hagit Erlichman Simsa
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר הילה טהר
ד"ר הילה טהר
Dr. Hila Tahar
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר רון שביט
ד"ר רון שביט
Dr. Ron Shavit
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר יניב גולדברג
ד"ר יניב גולדברג
Dr. Yaniv Goldberg
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר חיים גבאי
ד"ר חיים גבאי
Dr. Haim Gabbay
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אורנית דוידזון - בז'רנו
ד"ר אורנית דוידזון - בז'רנו
Dr. Oranit Davidson-Begerano
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אורן דיין
ד"ר אורן דיין
Dr. Oren Dayan
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר גלעד אקסלרד
ד"ר גלעד אקסלרד
Gilad Axelrad, Ph.D

רישום וקבלה

יתקבלו לתכנית מועמדים העונים על התנאים הבאים:

*בתוכנית זו תיתכן קבלת מועמדים חריגים בהיקף של עד 10% על בסיס התחשבות בנסיבות חיים חריגות.

  • מועמד אשר ממוצע ציוניו בתואר הראשון גבוה או שווה ל-85, יתקבל באופן אוטומטי, קבלה ישירה למסלול.
  • מועמדים בעלי ממוצע שבין 75 ל 84 ידרשו להציג ציון של 43 לפחות בחלק הכמותי של מבחן ה GMAT.
  • מועמדים ללימודי תואר שני במנהל עסקים פטורים ממבחן toe
קרא עוד על רישום וקבלה
לשיחת חינם הירשמו עכשיו!