מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר שני MBA במנהל עסקים

תוכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים היא אבן דרך בכל קריירת ניהול בכירה. מטרת התוכנית היא להקנות ידע מעמיק בתחומי ניהול מגוונים תוך פיתוח יכולות התמודדות עם אתגרים ניהוליים שונים.

תוכנית הלימודים במרכז האקדמי פרס שמה דגש על הכשרת הלומדים לעולם המודרני ולמציאות העכשווית בעולם העסקי, תוך הבנה כי ניהול מושכל מצריך הן התמצאות תאורטית במגוון תחומי הניהול והן יכולות וכלים יישומיים.

מוסמכי התוכנית יוכלו להשתלב בכל ארגון או חברה, בתפקידי ניהול, תוך שליטה בשפה העסקית, התמצאות בתחומים השונים של הפעילות הארגונית ועמידה באתגרים המקצועיים המורכבים בכל תחומי העסקים.

למה המרכז האקדמי פרס?

מסלול החברות
תואר פלוס
לימודי ערב
הכשרה לתפקידי ניהול בכירים

מסלול החברות

תכנית לימודים חדשנית בליווי בכירי החברות המובילות במשק, המעניקה ידע מעשי וכלים אמיתיים שיגרמו לכם להתאהב בקריירה שלכם.
צפו בסרטון מסלול החברות

תואר פלוס

יתרון ברור בשוק העבודה!

מסלול “תואר פלוס” הוא מסלול ייחודי למרכז האקדמי פרס.
המסלול מעניק ללומדים בו תעודה יישומית הניתנית בנוסף ובמקביל לתואר.
תעודה זו מעניקה יתרון משמעותי בשוק העבודה ותוספת ייחודית למיומנויות הבוגרים.

לבחירתכם מגוון מסלולי תעודה:

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מורכבת מקורסי תשתית בניהול, וקורסי בחירה בהתאם למסלול המיקוד שנבחר.

קורסי חובה:  קורסים המספקים תשתית אקדמית ללימודי עומק של מנהל עסקים. בין קורסים אלה ניתן למנות: משפט עסקי; ניהול מערכות מידע; ניתוח דוחות כספיים; ניהול מהשיווק; שיטות מחקר; מימון למנהל עסקים; התנהגות ארגונית; יזמות ואסטרטגיה עסקית; אתיקה ואחריות חברתית בניהול ועוד.

הרחבות ידע:

שיווק

תחום השיווק מהווה חלק חשוב ומשמעותי להבטחת הצלחתו של הארגון או החברה. תחום השיווק בתואר השני למנהל עסקים כולל מגוון קורסים מתקדמים בשיווק, תוך הקפדה על עדכניות ורלוונטיות תכנית הלימוד לאורם של שינויים מהירים בסביבה השיווקית. תכנית הלימודים מדגישה את ההיבטים האסטרטגיים ומקנה לסטודנטים כלים לחשיבה שיווקית אסטרטגית לתפקידי השיווק הבכירים.

מימון וחשבונאות

הקורסים במסלול זה מציעים לסטודנטים מגוון כלים להתמודד עם תכנון והכרעות פיננסיות העומדות בפני הפירמה והפרט. המיומנות הנרכשת במסלול זה משמשת בעלי מגוון תפקידים: מנהלי כספים בפירמה, משקיעים, מנהלי תיקים, יועצי השקעות, אנליסטים פיננסיים ועוד.

דיני עסקים

מטרת המסלול היא לשלב בין תחומי הידע העסקיים לתחומי הידע המשיקים להם מהתחום המשפטי. שילוב זה נועד להעניק ידע נרחב בתחומים משפטיים, שלהם נגיעה ישירה לעולם הכלכלי-עסקי. תכנית הלימודים משלבת מקצועות מתחום מנהל עסקים בתוספת קורסים ייעודיים מקבילים מתחום המשפט.

ייעוץ והתנהגות ארגונית

תכני התכנית כוללים מגוון קורסים העוסקים בניהול עובדים, קבוצות וצוותים בארגון (רמת המיקרו בלימודי הארגון) ובניהול המערכת הארגונית (לימודי המאקרו). הקורסים בתחום זה יעסקו בנושאים כגון: מוטיבציה בעבודה, התמודדות עם לחצים ושחיקה בעבודה, מנהיגות, דינמיקה בקבוצות וצוותים ועוד.

ניהול כללי

לימוד כללי הוא לימוד רב- תחומי של כל המגמות החדשניות תוך שימת דגש על מיומנויות של מנהיגות וקבלת החלטות בתנאים של אי ודאות. הלימודים כוללים קורסים של אסטרטגיות- על בניהול בשילוב כל כלי הניהול, במגמה להגיע להחלטות מיטביות מנקודת מבטו של המנהל הבכיר. הלימודים משלבים "משחקי עסקים" בשיטות סימולציה.

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות לאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל בדגש על פן העסקי. בתוך כך, מגדיר הקורס את אופיו המיוחד של המרחב הציבורי במדינת ישראל. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה.  חשיפת לדילמות האתיות המרכזיות בתחום העסקי בכלל ובמגזר  הציבורי והפרטי בפרט, תוך הכרת קודים אתיים שאומצו בארץ ובעולם. הבנה טובה של הדילמות האתיות היכרות עם תורות פילוסופיות שונות המתייחסות לעקרונות היסוד המרכזיים של הנושא המטופל.

הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית, הן מההיבט התיאורטי והן היישומי. תחום מדעי העושה שימוש במסגרת אנאליטית קפדנית ומנומקת לצורך יצירת ערך לצרכנים. העמקת יכולת הניתוח של בעיות שיווקיות והקניית כלים לקבלת ההחלטות השיווקיות כמנהלים בתחום.

חלק 1: הקדמה – תהליך הניהול האסטרטגי-שיווקי

חלק 2: פיתוח אסטרטגיות שיווקיות

חלק 3: התמהיל השיווקי

הקורס מקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון. נעסוק במטרת הפירמה, פונקצית המימון, מושגי הערך והזמן, חישובי ערך נוכחי  וערך עתידי, חישובי ריבית ותשואה, גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, בניית תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, נושאים נבחרים – החלפת ציוד, אג”ח/מק”מ. הסטודנטים ירכשו ויפתחו מיומנויות בפתרון בעיות מימוניות, הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון תוך לימוד כלי ניהול  פיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות.

הקורס עוסק בפיתוח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות המערכת הארגונית וההתנהגות האנושית בארגונים. הבנה זו תסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים ואנשים בהם. נתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט הקבוצה והארגון. נתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המעורבים בניהול אפקטיבי של יחידים וקבוצות בארגונים. האופן בו אישיותו של הפרט, תפיסתו, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.

סדרת מפגשים מבואיים במשפט, שמטרתם להציג בפני הסטודנטים תחומים משפטיים שונים להם נדרשים מנהלים בעבודתם בפירמה. ילמדו פרקים רלוונטיים בדיני החוזים, הקניין, דיני המס, דיני עבודה ורגולציה על פירמות. הצגת הדיספלינה המשפטית לסטודנטים המכשירים עצמם לתפקידי מנהלים. 

הקניית מושגים וכלים בתחומי היזמות והאסטרטגיה העסקית. הקניית רקע בתחום היזמות והאסטרטגיה העסקית והבנת התהליכים הכרוכים בהן. הצגת  תהליך התכנון האסטרטגי ואת הגורמים בהם יש להתחשב בעת ביצועו. נעסוק, בסביבה החיצונית והפנימית, באסטרטגיות העסקיות השונות, בתחרות ענפית, באסטרטגיות התקפיות והגנתיות, במיזוגים ורכישות ובשיתופי פעולה אסטרטגיים. זאת, עבור יוזמות עסקיות חדשות ועבור עסקים קיימים.  

הקניית ידע בשיטות העיקריות למחקר ובכלל זה, שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות הנהוגות במדעי ההתנהגות בכלל ובמדעי הניהול בפרט. פיתוח מיומנויות מעשיות בבניה, פיתוח, יישום טכניקות וכלי מדידה ופיתוח יכולת להערכה ביקורתית של מחקרים וממצאיהם. הקורס מספק למשתתפים את הכלים הנדרשים הן לצורך הבנה והערכה ביקורתית של מחקרים והן לצורך ביצוע מחקרים באופן עצמאי. הנושאים מסודרים לפי ההיגיון של השיטה המדעית והשלמות תיבנה בהדרגה נדבך על גבי נדבך.  עקרונות הגישה המדעית, המשגה ומדידה, כלי המחקר ואיכותם, דגימה, מערכי מחקר, הטיות אפשריות במחקר וסוגיות של אתיקה במחקר החברתי.

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים לניתוח והבנת הדוחות הכספיים של פירמות עסקיות תוך הדגשת השינויים שחלו בעידן ה IFRS-בישראל מנקודת ראות של בעלי עניין שונים כגון בעלי המניות, משקיעים פוטנציאליים, נותני אשראי, ספקים ועוד. כמו כן יוצג מבוא להערכת שווי חברות, מודלים לחיזוי קשיים, אמידת סיכון ועוד. 

הקורס נועד לפתח מסגרת יחסית שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ויחסי הגומלין שלהן עם הסביבה. הבנה זו תוכל לסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים אלו ובכך תתרום לאפקטיביות שלהם. הפרספקטיבה העיקרית בקורס היא המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה. נעסוק ברקע של ארגונים עסקיים ואחרים כמערכות פתוחות ומורכבות המהוות נדבך מרכזי בחיים המודרניים. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ננתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית ונדון בהיבטים שונים של תהליכים ארגוניים.

הקנית כלים מעשיים לניתוח מצבן של חברות על בסיס ניתוח מאקרו כלכלי, ניתוח ענפי,  ניתוח נתונים כספיים (מתוך הדו”חות הפיננסים) ומידע הרלבנטי לפעילות הפירמה. העמקת הידע והתנסות בניתוח חברות תעשיתיות שתתבסס על הדוחות הכספיים של החברות, על תשקיפים ועל אינפורמציה אחרת שהובאה לידיעת הציבור

הקורס עוסק במגוון סוגיות העומדות בפני יחידת מערכות מידע והמשתמשים בארגון המודרני הכרת מושגי יסוד בתחום מערכות מידע,הענקת ידע וכלים בסיסיים בתחום מערכות מידע מודרניות.

סגל אקדמי

לחץ למידע נוסף אודות רו"ח שי דניאלי
רו"ח שי דניאלי
SHAI DANIELY C.P.A

קרא עוד אודות רו"ח שי דניאלי
לחץ למידע נוסף אודות רו"ח דניאל יעקובזון
רו"ח דניאל יעקובזון
Daniel Jakovson, CPA (Isr.)

רו"ח דניאל יעקובזון, חבר סגל בבית הספר למנהל עסקים ובבית הספר למנהל מערכות בריאות. בוגר תואר ראשון בהצטיינות במנהל עסקים התמחות בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למנהל ומוסמך תואר שני בניהול פיננסי מאוניברסיטת תל אביב. כעת נמצא במסלול השלמת תזה ודוקטורט בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון....

קרא עוד אודות רו"ח דניאל יעקובזון
לחץ למידע נוסף אודות רו"ח שי צבאן
רו"ח שי צבאן
Shay Tsaban, CPA (Isr.), MBA

מרצה בתחומי החשבונאות, מימון ומערכות המידע במרכז האקדמי פרס וחבר סגל בכיר בחשבונאות באקדמית עמק יזרעאל. בעל תואר ראשון בחשבונאות בהצטיינות ותואר שני במנהל עסקים בהצטיינות יתירה מהאוניברסיטה הפתוחה.

קרא עוד אודות רו"ח שי צבאן
לחץ למידע נוסף אודות עדי איצקין
עדי איצקין
Adi Itzkin

יועצת ארגונית ועסקית ומרצה באקדמיה בתחומי ניהול ויעוץ ארגוני באוניברסיטה הפתוחה ובמרכז אקדמי פרס. בעלת ניסיון עשיר בליווי עסקים, חברות ורשתות בתחומי הקמעונאות, מזון, מסחר ושירותים. במסגרת היעוץ והליווי, עוסקת ביעול תהליכי עבודה, פיתוח והטמעתם: מכירות ושירות לקוחות, תרבות ארגונית, מנגנוני הדרכה והכשרה, מנגנוני תקשורת...

קרא עוד אודות עדי איצקין
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שביט לסקי
ד"ר שביט לסקי
Dr. Shavit Laski

חברת סגל בדרגת מרצה בבית הספר למנהל עסקים. יועצת ארגונית ומרצה בתחומי ההתנהגות הארגונית בכלל והייעוץ הארגוני בפרט. בעלת תואר שלישי ושני במדעי הניהול עם התמחות בתחום ההתנהגות הארגונית. מלמדת קורסים בנושא פיתוח וניהול צוותים, מיומנויות ניהול, שינוי ופיתוח ארגוני, לחצים ושחיקה ושיטות מחקר במרכז...

קרא עוד אודות ד"ר שביט לסקי
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' עמוס דרורי
פרופ' עמוס דרורי
Prof. Drori Amos

רקטור המרכז האקדמי פרס. פרופסור אמריטוס בפקולטה לניהול ועסקים של אוניברסיטת בן גוריון. שימש כמרצה וחוקר בתחום ההתנהגות האירגונית והמופקד על הקתדרה לניהול חדשנות. כמו כן נשא בשורה של תפקידים באוניברסיטת בן גוריון כולל סגן נשיא לקשרי חוץ, מנכ"ל אגודת הידידים האמריקאית של האוניברסיטה, דיקן...

קרא עוד אודות פרופ' עמוס דרורי
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר גלעד אקסלרד
ד"ר גלעד אקסלרד
Gilad Axelrad, Ph.D

מרצה בכיר לכלכלה ומימון. בעל תואר שלישי בכלכלה, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל. מתמחה בתחומי ניהול משאבי טבע וסביבה. הוא בעלים של חברה לייעוץ כלכלי ועסקי, אשר מתמחה בעבודות מחקר וייעוץ כלכלי ואסטרטגי לגופים מקומיים ובינלאומיים הכוללים, בין היתר, את משרד החקלאות ופיתוח...

קרא עוד אודות ד"ר גלעד אקסלרד
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר טלי תאני- הררי
ד"ר טלי תאני- הררי
Dr. Tali Te'eni-Harari

ד"ר טלי תאני-הררי הינה חברת סגל בכירה בבית הספר למנהל עסקים במרכז האקדמי פרס, סגנית ראש החוג למנהל עסקים ועומדת בראש תחום שיווק. תחומי המחקר המרכזיים של ד"ר טלי תאני-הררי הינם התנהגות צרכנים ופרסום. מחקריה מתמקדים בתחום מחקר חשוב וייחודי בארץ ובעולם – התנהגות צרכנים...

קרא עוד אודות ד"ר טלי תאני- הררי

רישום וקבלה

יתקבלו לתכנית מועמדים העונים על התנאים הבאים:

מועמד אשר ממוצע ציוניו בתואר הראשון גבוה או שווה ל-85, יתקבל באופן אוטומטי, קבלה ישירה למסלול.

מועמד אשר ממוצע ציוניו בתואר הראשון גבוה או שווה ל-75, אך קטן מ-85, יציג השתתפות במבחן GMAT במעבר של 43 נקודות לפחות בחלק הכמותי (מלבד בוגרי תואר במנהל עסקים, כלכלה, הנדסה ומדעים, וכן בעלי רישיון עו”ד או רו”ח הפטורים ממבחן זה)מועמדים ללימודי תואר שני במנהל עסקים פטורים ממבחן TOEFL.

קרא עוד על רישום וקבלה

קצת מחיי הקמפוס


לשיחת חינם הירשמו עכשיו!