מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר שני במנהל עסקים [M.B.A]

תואר שני במנהל עסקים MBA הוא תואר יוקרתי המהווה אבן דרך בכל קריירת ניהול. תואר MBA במרכז האקדמי פרס יכשיר אתכם לתפקידי ניהול בכירים תוך שיפור יכולותיכם האסטרטגיות בתחום מנהל העסקים.

מטרת התכנית היא להקנות ידע מעמיק בתחומי ניהול מגוונים תוך פיתוח יכולות התמודדות עם אתגרים ניהוליים שונים. תכנית הלימודים במרכז האקדמי פרס שמה דגש על הכשרת הלומדים למציאות העכשווית בעולם העסקי, תוך הבנה כי ניהול מושכל מצריך הן התמצאות תאורטית במגוון תחומי הניהול והן יכולות וכלים יישומיים.

מוסמכי התכנית יוכלו להשתלב בכל ארגון או חברה, בתפקידי ניהול, תוך שליטה בשפה העסקית, התמצאות בתחומים השונים של הפעילות הארגונית ועמידה באתגרים המקצועיים המורכבים בכל תחומי העסקים.

חדש! מסלול “מתווה לדוקטורט”, תוכנית ייחודית הכוללת ליווי צמוד והנחיה בשיתוף עם האוניברסיטאות המובילות, כל הדרך אל התואר שלישי.

למה כדאי ללמוד מנהל עסקים במרכז האקדמי פרס?

תואר פלוס

יתרון ברור בשוק העבודה!

מסלול “תואר פלוס” הוא מסלול ייחודי למרכז האקדמי פרס.
המסלול מעניק ללומדים בו תעודה יישומית הניתנית בנוסף ובמקביל לתואר.
תעודה זו מעניקה יתרון משמעותי בשוק העבודה ותוספת ייחודית למיומנויות הבוגרים.

לבחירתכם מגוון מסלולי תעודה:

לכל התוכניות

תכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים

תכנית ה-MBA במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס גובשה מתוך הבנת השינויים והמגמות בעולם הניהול תוך הקפדה על הקניית הכלים, המיומנויות והמומחיות הנדרשת להצלחה בשוק העבודה.

תכנית הלימודים כוללת קורסי תשתית וקורסי בחירה בתחומי ידע שונים בתחומי העסקים והניהול:

קורסי התשתית | ניהול השיווק; ניהול מערכות מידע; ניהול המערכת הארגונית; יזמות ואסטרטגיה, ניתוח דוחות כספיים, אתיקה ואחריות חברתית ועוד.

קורסי בחירה בתחומי ידע שונים:

שיווק

ניהול מדיה וניהול קהילות, ניהול משברים, הפסיכולוגיה של הצרכן, ועוד.

מימון

ניתוח ניירות ערך , ניהול סיכונים פיננסיים וכלכליים, מסחר במט”ח, סדנא בהערכת שווי חברות ועוד

יזמות

 מיזמים וצמיחה, לחשוב מחוץ לקופסא מבלי לצאת ממנה: פסיכולוגיה של יזמות פיתוח חדשנות בארגונים, חדשנות בישראל ועוד

ניהול המשאב האנושי

פסיכולוגיה חיובית בניהול, למידה והדרכה בארגונים, שינוי ופיתוח ארגוני, ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש ועוד

משפט ועסקים

רגולציה עסקית, דיני עבודה, עבודה ומגדר

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות לאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל בדגש על פן העסקי. בתוך כך, מגדיר הקורס את אופיו המיוחד של המרחב הציבורי במדינת ישראל. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה.  חשיפת לדילמות האתיות המרכזיות בתחום העסקי בכלל ובמגזר  הציבורי והפרטי בפרט, תוך הכרת קודים אתיים שאומצו בארץ ובעולם. הבנה טובה של הדילמות האתיות היכרות עם תורות פילוסופיות שונות המתייחסות לעקרונות היסוד המרכזיים של הנושא המטופל.

הקורס מקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון. נעסוק במטרת הפירמה, פונקצית המימון, מושגי הערך והזמן, חישובי ערך נוכחי  וערך עתידי, חישובי ריבית ותשואה, גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, בניית תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, נושאים נבחרים – החלפת ציוד, אג”ח/מק”מ. הסטודנטים ירכשו ויפתחו מיומנויות בפתרון בעיות מימוניות, הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון תוך לימוד כלי ניהול  פיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות.

הקורס עוסק בפיתוח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות המערכת הארגונית וההתנהגות האנושית בארגונים. הבנה זו תסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים ואנשים בהם. נתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט הקבוצה והארגון. נתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המעורבים בניהול אפקטיבי של יחידים וקבוצות בארגונים. האופן בו אישיותו של הפרט, תפיסתו, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.

סדרת מפגשים מבואיים במשפט, שמטרתם להציג בפני הסטודנטים תחומים משפטיים שונים להם נדרשים מנהלים בעבודתם בפירמה. ילמדו פרקים רלוונטיים בדיני החוזים, הקניין, דיני המס, דיני עבודה ורגולציה על פירמות. הצגת הדיספלינה המשפטית לסטודנטים המכשירים עצמם לתפקידי מנהלים.

הקניית מושגים וכלים בתחומי היזמות והאסטרטגיה העסקית. הקניית רקע בתחום היזמות והאסטרטגיה העסקית והבנת התהליכים הכרוכים בהן. הצגת  תהליך התכנון האסטרטגי ואת הגורמים בהם יש להתחשב בעת ביצועו. נעסוק, בסביבה החיצונית והפנימית, באסטרטגיות העסקיות השונות, בתחרות ענפית, באסטרטגיות התקפיות והגנתיות, במיזוגים ורכישות ובשיתופי פעולה אסטרטגיים. זאת, עבור יוזמות עסקיות חדשות ועבור עסקים קיימים.

הקניית ידע בשיטות העיקריות למחקר ובכלל זה, שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות הנהוגות במדעי ההתנהגות בכלל ובמדעי הניהול בפרט. פיתוח מיומנויות מעשיות בבניה, פיתוח, יישום טכניקות וכלי מדידה ופיתוח יכולת להערכה ביקורתית של מחקרים וממצאיהם. הקורס מספק למשתתפים את הכלים הנדרשים הן לצורך הבנה והערכה ביקורתית של מחקרים והן לצורך ביצוע מחקרים באופן עצמאי. הנושאים מסודרים לפי ההיגיון של השיטה המדעית והשלמות תיבנה בהדרגה נדבך על גבי נדבך.  עקרונות הגישה המדעית, המשגה ומדידה, כלי המחקר ואיכותם, דגימה, מערכי מחקר, הטיות אפשריות במחקר וסוגיות של אתיקה במחקר החברתי.

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים לניתוח והבנת הדוחות הכספיים של פירמות עסקיות תוך הדגשת השינויים שחלו בעידן ה IFRS-בישראל מנקודת ראות של בעלי עניין שונים כגון בעלי המניות, משקיעים פוטנציאליים, נותני אשראי, ספקים ועוד. כמו כן יוצג מבוא להערכת שווי חברות, מודלים לחיזוי קשיים, אמידת סיכון ועוד.

הקורס נועד לפתח מסגרת יחסית שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ויחסי הגומלין שלהן עם הסביבה. הבנה זו תוכל לסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים אלו ובכך תתרום לאפקטיביות שלהם. הפרספקטיבה העיקרית בקורס היא המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה. נעסוק ברקע של ארגונים עסקיים ואחרים כמערכות פתוחות ומורכבות המהוות נדבך מרכזי בחיים המודרניים. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ננתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית ונדון בהיבטים שונים של תהליכים ארגוניים.

הקורס עוסק במגוון סוגיות העומדות בפני יחידת מערכות מידע והמשתמשים בארגון המודרני הכרת מושגי יסוד בתחום מערכות מידע,הענקת ידע וכלים בסיסיים בתחום מערכות מידע מודרניות.

במסגרת הקורס נכיר את עקרונות בניית הדוחות הכספיים, מטרות המידע הכספי, דרכי יצירתו, הבנה של מבנה הדוחות הכספיים וערכם האינפורמטיבי.

הקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה מיקרו ומאקרו. בתחום המיקרו כלכלה יושם דגש על בחינת ההתנהגות והשיקולים של יחידות כלכליות קטנות וקשרי הגומלין הפונקציונליים בין היחידות הכלכליות בתוך המערכת הכלכלית. בתחום המאקרו נכיר את מושגי היסוד אי השוויון בחלוקת ההכנסות, התוצר, הצריכה הפרטית, ההשקעות והאחרים ואת הקשרים ביניהם.

ניהול השיווק הוא תחום מדעי העושה שימוש במסגרת אנאליטית קפדנית ומנומקת לצורך יצירת ערך לצרכנים. ההרצאות, האירועים שיוצגו והדיונים בכיתה עתידים להרחיב את הידע אודות מושגים מרכזיים בשיווק, להעמיק את יכולת הניתוח של בעיות שיווקיות ולהקנות כלים לקבלת ההחלטות השיווקיות כמנהלים.

הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית, הן מההיבט התיאורטי והן היישומי.

הקורס יספק בסיס לאנליזה מתמטית, הדרוש לצורך לימודים בענפים שונים.

מושגים אלגבריים, פונקציות, גבולות, גזירה, יישומי הנגזרת, אינטגרציה, יישומי האינטגרל.

במסגרת הקורס נעמיק את הידע התיאורטי והמעשי של שיטות סטטיסטיות להבנת וניתוח בעיות ניהוליות.

הקורס יתמקד בנושאים עיקריים בתחומי סטטיסטיקה תיאורית ותורת ההסתברות, כולל פעולות בין מאורעות, עצי החלטה ומשתנה מקרי.

האימון (קואצ’ינג) הולך ותופס בשנים האחרונות מקום של כבוד, כתהליך אפקטיבי התומך בתהליכי שינוי, חיוביים, הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית. אימון, המבוצע באופן מקצועי ואיכותי, מוביל לצמיחה אישית ולשיפור בביצועים של עובדים ומנהלים גם יחד.

הקורס ישים דגש על שני רכיבים מרכזיים: הצגת הבסיס המדעי, מחקרי של האימון והתנסות אישית באימון באמצעות תהליך של שינוי עצמי ותרגול כלים אימוניים.

הקורס הוא הראשון מבין שניים (אימון למנהלים ואימון מתקדם למנהלים), במסגרת תכנית תואר פלוס.

זהו קורס המשך לקורס “אימון למנהלים”. בקורס יחוו הסטודנטים את תפקיד המאמן והמתאמן, יתנסו בדילמות אימוניות ויתרגלו את השיחה האימונית על היבטיה השונים. כמו כן ילמדו נושאים מתקדמים מעולם האימון.

קורס זה מכשיר ומלמד את הסטודנטים לנתח ולקבל החלטות אסטרטגיות הנוגעות לתחום המכירות הגלובאליות והפיתוח העסקי בעולם משתנה. מעבר למטרה הברורה של הקניית מיומנויות וידע מקצועי, הקורס מטפח את יכולת החשיבה, הסקרנות, הסינתזה והניתוח הביקורתי. 

במסגרת הקורס הסטודנטים נדרשים לנתח סיטואציות עסקיות אמיתיות, לעבד אינפורמציה, לנתח מידע, להתוות כיוון אסטרטגי למכירה ולהגיע להחלטה.

בקורס נכיר את עולם הלמידה הדיגיטלית, נעסוק באופן שבו מפצחים ומאתרים אתגרים ארגוניים והופכים אותם לפתרון למידה דיגיטלית ונעמיק בחלק מהמתודות המרכזיות שיש בתחום.

בקורס נלמד ונתנסה בהפקת תוכן דיגיטלי, ככלי לחיזוק חווית הלמידה בכיתה, לניהול שינוי ארגוני או להעברת מסרים לצרכי למידה, התעדכנות והתפתחות.

הקורס יעסוק בתכנים הנוגעים לניהול כללי של ארגון, תוך יצירת תשתית תיאורטית ופרקטית להבנת עבודת המנכ”ל. מטרתו להעניק מבט רחב מהשטח על ההתמודדויות של מנכ”לים עם דילמות ומצבים יומיומיים, לרבות סוגיות אסטרטגיות וטקטיות ביצירת אסטרטגיה וחזון, שינוי מבנה ארגוני, יצירת תרבות ארגונית מעוררת השראה, ניהול רב דורי, ובניהול ותמרוץ עובדים.

הסדנה תעסוק בתפיסת התפקיד ומודעות אישית, העמקה במשמעות החזון והחשיבה האסטרטגית כאחד מהכלים המשמעותיים העומדים לרשות המנכ”ל והטמעת תרבות מנהיגותית בארגון.

מטרתו של קורס ייחודי זה היא להציג את התהליך והדילמות המרכזיות בניהול המותג האישי ולהקנות את “ארגז הכלים” הנדרש הלכה למעשה.

בקורס ישולבו באופן אינטגרטיבי מודלים מתחומים שונים, תוך בחינת נקודות ההשקה של מודלים אלה לתהליכי המיתוג האישי. ההרצאות, הדיונים והיישום של העקרונות והתהליך עתידים להרחיב את הידע בתחום ואת היכולות של הלומדים בעולם העבודה החדש.

סדנה זו של כישורי ניהול נועדה לתת למנהלים מודלים וכלים פרקטיים שיהפכו אותם למנהלים אפקטיביים. מטרת הקורס ליצור הבנה מעמיקה של תפקיד המנהל ומה שנדרש ממנו תוך כדי הקניית ידע, מודלים וכלים עדכניים לניהול עובדים וניהול עצמי, על מנת לאפשר להתמודד באפקטיביות עם אתגרי הניהול שמציגה סביבת העבודה המודרנית.

הפסיכולוגיה של הצרכן הוא תחום מדעי צעיר ודינאמי המבוסס על מחקר בין-תחומי ועל מגוון רחב של תאוריות שפותחו במדעי החברה, במיוחד בפסיכולוגיה. ידע של עקרונות, תאוריות ומושגים הנוגעים לפסיכולוגיה של הצרכן הופך להיות חשוב יותר ויותר עבור משווקים ומעצבי מדיניות ציבורית.  קורס זה מספק לסטודנטים סקירה מקיפה של מסגרות, מושגים, תאוריות, וטכניקות במטרה לחדור ללב ולמוח של צרכנים.

במהלך הקורס יכירו הסטודנטים סוגי משברים שונים המתרחשים בארגונים וכיצד להפוך משבר להזדמנות. הקורס יעסוק בהשפעות המשבר בארגון, השלכות פנים ארגוניות, הגורמים השונים בארגון והתמודדותם עם המשבר. נבחן כיצד התקשורת השיווקית בכלל והדיגיטלית בפרט יכולה לסייע בפתרון משבר מצד אחד אך מנגד יכולה גם להעמיק אותו , נדבר על פה לאוזן אלקטרוני וכיצד להניע ולרתום צרכנים עבור הארגון. 

הקורס ייצא מהתיאוריות הקלאסיות אל תיאוריות חדשניות למנהיגות ויעסוק בהיבטים שונים של תופעת המנהיגות על מרכיביה: המנהיגים, המונהגים והמצב בו מתרחשת המנהיגות, תוך סקירת פרקטיקות מנהיגותיות שנמצאו כבעלות השפעה על ביצועי הפרט והארגון. בקורס יוצגו תיאוריות מרכזיות על מנהיגות, הדילמות התיאורטיות הגדולות, הסוגיות הבולטות בחקר מנהיגות ומחקרים אמפיריים אשר בוחנים את תופעת המנהיגות.

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים רקע, ידע ומיומנויות בהתמודדות עם אתגרים בניהול הארגון. להכיר ולזהות את מגוון האתגרים המתעוררים בניהול הארגון ואת דרכי ההתמודדות איתם.  להבין, ללמוד ולנתח תהליכים פנים ארגוניים המאפשרים לארגון להתמודד ברמה הניהולית עם האתגרים הנ”ל. לקבל היכרות קרובה עם מערכות השיקולים וצורת החשיבה בקבלת החלטות ניהוליות להתמודדות הארגון עם האתגרים.

קורס דירקטורים ​מיועד להקנות לסטודנטים היכרות עם הדין והפרקטיקה, הבנת מכלול השיקולים הרלוונטיים (משפטיים, פיננסיים ועסקיים), לתפקודם בתאגידים ולניהול תקין. על הדירקטורים לקבל החלטות לפי תהליך סדור, מקצועי ומובנה, שעיקרו קבלת מידע ולימוד מעמיק של הנושא שעל הפרק.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט ידע תיאוריטי ומעשי וכן כלים פרקטיים להבנת צרכי המימון של מיזם (בעיקר המאופיין בחדשנות טכנולוגית), המאפיינים של מקורות המימון השונים תוך מתן דוגמאות למקורות המימון הקיימים בישראל כמו גם במקומות אחרים בעולם, הדרישות הפורמאליות הנדרשות לקבלת המימון וכן מאפיינים שונים של קשרי הגומלין בין היזם לגורמי המימון השונים לאורך תקופת  המימון.

הקורס יעסוק בהבנת האופן שבו משתנים מתחום פסיכולוגיה, ובפרט פסיכולוגיה חברתית, קשורים לקבלת החלטות ופעולות הננקטות בתהליך יזמות.

במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים מושגי יסוד בתחום המשאב האנושי בארגון בכלל וניהולו בפרט. במסגרת הקורס, יוצגו נושאי הפעילות השונים הכרוכים בניהול משאבי אנוש תוך שימת דגש על החשיבות האסטרטגית של פונקציית משאבי אנוש בניהול הכולל של הארגון. בנוסף, תוצגנה בקורס התפיסות והטכניקות העיקריות המשמשות את העוסקים בתחום. בין היתר יעסוק הקורס בנושאי ליבה בתחום כגון גיוס, מיון, הדרכה, הערכת עובדים, קידום, תגמול עובדים ועוד.

קורס זה עוסק בהבנת מורכבות מערך הלמידה הארגונית וחושף את האתגרים הצפויים בבניית תכנית הדרכה, הטמעתה והערכתה.  מטרתו להקנות הבנה של תיאוריות מרכזיות ותהליכי הלמידה המתרחשים בארגוני עבודה ושל העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה.

במסגרת הקורס נבחן כיצד בניית אסטרטגיית משאבי אנוש התואמת את האסטרטגיה העסקית תורמת להצלחת הארגון, לרבות תפיסת השירות הפנים ארגוני. בקורס זה נעסוק בשתי רמות: 1) הרמה הארגונית – נתמקד בנושאים כגון פיתוח אסטרטגיה לגיוס וניהול ההון האנושי, מחוברות עובדים, התאמת אסטרטגית שכר ותגמולים למטרות הארגון, ניהול אינטגרציה של חברה שזה עתה נרכשה והשתלבותה בתרבות הארגונית ועוד. 2) מבט אסטרטגי אל הסביבה החיצונית שמשתנה – שוק עבודה רב דורי, גיוון תעסוקתי, ציפיות עובדים משתנות, גלובליזציה, ניהול מרחוק והתפתחותן של צורות העסקה גמישות.

הקורס מהווה לימוד הבסיס לעבודתו של מנהל הסיכונים  ( CRO – Chief Risk Officer או Professional Risk Manager PRMTM והמבקר הפנימי של הארגון (ה – GATE KEEPER),  מול הסכנות בכל המימדים.

נלמד גם על חשיבותה של תפיסת ניהול הסיכונים הכולל (Enterprise Risk Management ) בארגון והתמקדות בשיפור התשתיות הקיימות לניהול סיכונים. 

במסגרת הקורס נלמד מושגים קלאסיים בתחום שוקי ההון, נבחן סוגי ניירות ערך ודרכים לנתח את השימוש בניירות ערך לצורך שיקולי השקעה, נלמד מה  נדרש לבנייה וניהול תיקי השקעות, נכיר את עולם המיזוגים והרכישות תוך זיהוי ההזדמנויות והסיכונים שהוא מציע כולל חשיפה לשוקי הון בינלאומיים.

במהלך הקורס נערוך היכרות עם המודלים השונים לאינטליגנציה רגשית, כמו גם עם הדרכים למדידתה. בנוסף יעסוק הקורס בתרומתה של האינטליגנציה הרגשית להצלחה בניהול ובקריירה. בקורס יושם דגש הן על תיאוריה והן על יישום.

הקורס יציג את מושגי היסוד, את מחזור החיים של מערכת BI משלב האפיון ועד להטמעה, כלים לטעינת נתונים (ETL), מודלים רב-מימדיים ושיטות לתחקור מידע (OLAP), סקירה ואפיון מדדי KPI’s ובניית נוסחאות בעזרת DAX וכן ויזואליזציה חזותית וטכניקות לתכנון Dashboards.

היכרות עם היבטים של עיבוד נתונים מגוונים בכמויות גדולות לצורך חיזוי שלל תופעות עסקיות והסקת מסקנות לצורך קבת החלטות. קורס זה יעניק סקירה כללית של העקרונות, המושגים, הטכניקות, הכלים והשירותים לניהול, צבירה, עיבוד, ניתוח ופרשנות של כמויות גדולות של נתונים, ממספר רב של מקורות הטרוגניים. ההתמקדות תהיה בחשיפת הסטודנטים לאתגרים הקשורים בטיפול בנתוני עתק והצגת העוצמה הכרוכה ביכולתנו לחקור מערכי נתונים מורכבים כאלה, להפיק מהם ידע ולספק חיזוי מעשי. הסטודנטים ילמדו על טכניקות ניתוח נתונים מודרניות ויפתחו מיומנויות לייבוא ​​וייצוא, ניקיון והיתוך של נתונים, וכן ניתוח וסינתזה של מערכי נתונים מורכבים. במסגרת הקורס ייעשה שימוש בתוכנת R והסטודנטים יעשו פרויקט מעשי בסביבה זו.

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את האתגרים הניהוליים הייחודיים לעידן הדיגיטלי ולספק להם את המסגרת התיאורטית ומגוון רחב של דוגמאות מוחשיות. במהלך הקורס נערוך הכרות עם מושגים מרכזיים הקשורים לתחום הטרנספורמציה הדיגיטאלית , נלמד להבין ולנתח תהליכים ארגוניים בהם מוטמע שימוש בטכנולוגיות הדיגיטליות וכיצד ניתן לרתום טכנולוגיות אלו לשיפור ביצועי הארגון והשגת יעדיו האסטרטגיים, וכיצד לנצל ולמנף את הטכנולוגיות הדיגיטליות ליצירת יתרון תחרותי.

מטרת הקורס היא להבין את הצורך בניהול קהילה ואת הגורמים השונים הפועלים בתוכה. במהלך הקורס נלמד כיצד להקים קהילה על ידי מודל שפותח לשם כך, להקנות לסטודנט ידע עדכני בניהול קהילות, הבנה מקסימלית של נושא הרשתות החברתיות והבנה מקסימלית בדרכים ליצור תוכן מעניין מבוסס רגש.

הקורס יסקור סוגיות מרכזיות בניהול בינלאומי ויציג תיאוריות ניהוליות עדכניות , אשר יאפשרו לסטודנטים הבנה וניתוח של הפעילות העסקית הבינלאומית. בין הנושאים שיידונו בקורס:  סביבת הפעילות של חברות גלובליות, אתגרי הניהול בסביבה בינלאומית, אסטרטגיות ניהוליות הנדרשות בחברות גלובליות ועוד.

הקניית כלים לכל חברה או יחיד הפועלים בעקיפין או במישרין עם השוק הסיני.

תמהיל המשלב היכרות מספקת עם תרבות סין, רקע היסטורי הרלוונטי לעסקים, ממשל וחברה, הליך חדירה לחברה המעוניינת למכור בסין, מהביקור הראשון עד סגירת העסקה והליך הגבייה, דפוסי מחשבה אצל איש העסקים הסיני, הרפורמות הכלכליות בסין, ייבוא מסין- טיפים למניעת שגיאות. חיי יומיום בסין העכשווית. החומר יועבר תוך דגש על התנסויות המרצה בסין- טיפים –תרחישים עסקיים וכדומה.

בקורס זה נערוך הכרות עם התחום של פסיכולוגיה חיובית והשפעתה על עולם העבודה והארגון.

נבחן את המושגים התיאורטיים השונים בתחום, את שורשיהם, כיצד הם באים לידי ביטוי ונדון בהשלכותיהם. נסקור את ההיבטים הפילוסופיים העומדים בבסיס הפסיכולוגיה החיובית, מדע האושר. נערוך היכרות עם ההיבטים הפסיכולוגיים של חיים ממלאים ומספקים. נתמקד בהשפעה של הפסיכולוגיה החיובית על הפרט, הפרט בארגון והארגון עצמו.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

חדש! מסלול ניהול בינלאומי

  • תפקידי ניהול רבים בסביבה העסקית כיום מחייבים הבנה מעמיקה של אסטרטגיות לניהול גלובלי.
  • התכנית לניהול בינלאומי מקנה את הידע, המיומנויות והכלים הנדרשים להתמודדות אפקטיבית בתפקידים אלה, בראייה מערכתית בינלאומית.

התכנית כוללת שני קורסי בחירה:

  •  קורס "אסטרטגיות ניהול בעולם גלובלי בדגש על מותגי יוקרה": בקורס יוצגו האתגרים בניהול הבינלאומי, כמו גם אסטרטגיות לניהול בעולם גלובלי ודינאמי וכלים לניהול בינלאומי. במסגרת קורס זה יינתן דגש מיוחד על ניהול בינלאומי של מותגי יוקרה, תוך הצגת עולם הפרימיום הגלובלי בתחומים שונים והצגת אירועי בוחן מרכזיים.
  • קורס "מחשבה ומעשה בעסקים בסין בת זמננו": הקורס עוסק בניהול עסקים בסין ועם סין, זאת נוכח חשיבותה הרבה של סין במסחר הבינלאומי וייחודיותה של סין מבחינה תרבותית. הקורס עוסק בהיבטים שונים הנוגעים לניהול עסקים בסין: בניית תכנית עסקית, רפורמות כלכליות בסין, היבטים תרבותיים בניהול עסקים בסין, רכש בסין ועוד.

חולמים על דוקטורט?

חדש! מסלול "מתווה לדוקטורט", תוכנית ייחודית הכוללת ליווי צמוד של והנחיה בשיתוף האוניברסיטאות המובילות, כל הדרך אל התואר השלישי.

  

רישום וקבלה

יתקבלו לתכנית מועמדים העונים על התנאים הבאים:

*בתוכנית זו תיתכן קבלת מועמדים חריגים בהיקף של עד 10% על בסיס התחשבות בנסיבות חיים חריגות.

  • מועמד אשר ממוצע ציוניו בתואר הראשון גבוה או שווה ל-85, יתקבל באופן אוטומטי, קבלה ישירה למסלול.
  • מועמדים בעלי ממוצע שבין 75 ל 84 ידרשו להציג ציון של 43 לפחות בחלק הכמותי של מבחן ה GMAT.
  • מועמדים ללימודי תואר שני במנהל עסקים פטורים ממבחן toe
קרא עוד על רישום וקבלה

סגל אקדמי

פרופ' עמוס דרורי
Prof. Drory Amos
רקטור המרכז ודיקן בית הספר למנהל עסקים
ד"ר טלי תאני- הררי
Dr. Tali Te'eni-Harari
ראש התוכנית
ד"ר ענת גייפמן-ברודר
Dr. Anat Geifman-Broder
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר נדב ארביב
ד"ר נדב ארביב
Dr. Nadav Arviv
זהבה גלאון
Zehava Galon
שמחה לב
Lev Simha, cpa., adv.
ד"ר עמוס ברנס
Dr. Amos Baranes CPA
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' אליהו שניידר
פרופ' אליהו שניידר
Eliahu Shnaider
ד"ר גלית אבידר
Dr. Galit Aavidar
ד"ר עופר אטד
Dr. Ofer Atad
רו"ח דניאל יעקובזון
Daniel Jakovson, CPA (Isr.)
רו"ח שי צבאן
Shay Tsaban, CPA (Isr.), MBA
עדי איצקין
Adi Itzkin
ד"ר שביט לסקי
Dr. Shavit Laski
פרופ' עמוס דרורי
Prof. Drory Amos
ד״ר נירית תושב-אייכנר
Dr. Nirit Toshav-Eichner
ד"ר חגית ארליכמן סימסה
Dr. Hagit Erlichman Simsa
ד"ר הילה טהר
Dr. Hila Tahar
ד"ר רון שביט
Dr. Ron Shavit
ד"ר יניב גולדברג
Dr. Yaniv Goldberg
ד"ר חיים גבאי
Dr. Haim Gabbay
ד"ר אורנית דוידזון - בז'רנו
Dr. Oranit Davidson-Begerano
ד"ר אורן דיין
Dr. Oren Dayan
ד"ר גלעד אקסלרד
Gilad Axelrad, Ph.D
לשיחת חינם הירשמו עכשיו!