מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר שני במנהל עסקים [M.B.A]

תואר שני במנהל עסקים MBA הוא תואר יוקרתי המהווה אבן דרך בכל קריירת ניהול. תואר MBA במרכז האקדמי פרס יכשיר אתכם לתפקידי ניהול בכירים תוך שיפור יכולותיכם האסטרטגיות בתחום מנהל העסקים.

מטרת התכנית היא להקנות ידע מעמיק בתחומי ניהול מגוונים תוך פיתוח יכולות התמודדות עם אתגרים ניהוליים שונים. תכנית הלימודים במרכז האקדמי פרס שמה דגש על הכשרת הלומדים למציאות העכשווית בעולם העסקי, תוך הבנה כי ניהול מושכל מצריך הן התמצאות תאורטית במגוון תחומי הניהול והן יכולות וכלים יישומיים.

מוסמכי התכנית יוכלו להשתלב בכל ארגון או חברה, בתפקידי ניהול, תוך שליטה בשפה העסקית, התמצאות בתחומים השונים של הפעילות הארגונית ועמידה באתגרים המקצועיים המורכבים בכל תחומי העסקים.

חדש! מסלול “מתווה לדוקטורט”, תוכנית ייחודית הכוללת ליווי צמוד והנחיה בשיתוף עם האוניברסיטאות המובילות, כל הדרך אל התואר שלישי.

למה המרכז האקדמי פרס?

תואר פלוס
מסלול ניהול עסקים בסין
מסלול ניהול מותגי יוקרה
לימודי ערב
הכשרה לתפקידי ניהול בכירים

תואר פלוס

יתרון ברור בשוק העבודה!

מסלול “תואר פלוס” הוא מסלול ייחודי למרכז האקדמי פרס.
המסלול מעניק ללומדים בו תעודה יישומית הניתנית בנוסף ובמקביל לתואר.
תעודה זו מעניקה יתרון משמעותי בשוק העבודה ותוספת ייחודית למיומנויות הבוגרים.

לבחירתכם מגוון מסלולי תעודה:

לכל התוכניות

תכנית הלימודים

תכנית ה-MBA במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס גובשה מתוך הבנת השינויים והמגמות בעולם הניהול תוך הקפדה על הקניית הכלים, המיומנויות והמומחיות הנדרשת להצלחה בשוק העבודה.

תכנית הלימודים כוללת קורסי תשתית וקורסי בחירה בתחומי ידע שונים בתחומי העסקים והניהול:

קורסי התשתית | ניהול השיווק; ניהול מערכות מידע; ניהול המערכת הארגונית; יזמות ואסטרטגיה, ניתוח דוחות כספיים, אתיקה ואחריות חברתית ועוד.

קורסי בחירה בתחומי ידע שונים:

שיווק

ניהול מדיה וניהול קהילות, ניהול משברים, הפסיכולוגיה של הצרכן, ניהול מותגים, ניתוח אסטרטגיות בשיווק – הצלחות וכישלונות

מימון

שוק האג”ח, אופציות וחוזים עתידיים, מסחר במט”ח, סדנא בהערכת שווי חברות

יזמות

פיתוח מוצר מרעיון למוצר מוגמר, מימון מיזמים, פיתוח וניהול עסקים קטנים, פיתוח חדשנות בארגונים, חדשנות בישראל

ניהול המשאב האנושי

פסיכולוגיה חיובית בניהול, עולם העבודה החדש, שינוי ופיתוח ארגוני, ניהול תהליכי קבלת החלטות

משפט ועסקים

רגולציה עסקית, דיני עבודה, עבודה ומגדר

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות לאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל בדגש על פן העסקי. בתוך כך, מגדיר הקורס את אופיו המיוחד של המרחב הציבורי במדינת ישראל. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה.  חשיפת לדילמות האתיות המרכזיות בתחום העסקי בכלל ובמגזר  הציבורי והפרטי בפרט, תוך הכרת קודים אתיים שאומצו בארץ ובעולם. הבנה טובה של הדילמות האתיות היכרות עם תורות פילוסופיות שונות המתייחסות לעקרונות היסוד המרכזיים של הנושא המטופל. ש”ס:3  נ”ז: 3

הקורס מקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון. נעסוק במטרת הפירמה, פונקצית המימון, מושגי הערך והזמן, חישובי ערך נוכחי  וערך עתידי, חישובי ריבית ותשואה, גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, בניית תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, נושאים נבחרים – החלפת ציוד, אג”ח/מק”מ. הסטודנטים ירכשו ויפתחו מיומנויות בפתרון בעיות מימוניות, הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון תוך לימוד כלי ניהול  פיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות.

הקורס עוסק בפיתוח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות המערכת הארגונית וההתנהגות האנושית בארגונים. הבנה זו תסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים ואנשים בהם. נתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט הקבוצה והארגון. נתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המעורבים בניהול אפקטיבי של יחידים וקבוצות בארגונים. האופן בו אישיותו של הפרט, תפיסתו, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.

סדרת מפגשים מבואיים במשפט, שמטרתם להציג בפני הסטודנטים תחומים משפטיים שונים להם נדרשים מנהלים בעבודתם בפירמה. ילמדו פרקים רלוונטיים בדיני החוזים, הקניין, דיני המס, דיני עבודה ורגולציה על פירמות. הצגת הדיספלינה המשפטית לסטודנטים המכשירים עצמם לתפקידי מנהלים.

הקניית מושגים וכלים בתחומי היזמות והאסטרטגיה העסקית. הקניית רקע בתחום היזמות והאסטרטגיה העסקית והבנת התהליכים הכרוכים בהן. הצגת  תהליך התכנון האסטרטגי ואת הגורמים בהם יש להתחשב בעת ביצועו. נעסוק, בסביבה החיצונית והפנימית, באסטרטגיות העסקיות השונות, בתחרות ענפית, באסטרטגיות התקפיות והגנתיות, במיזוגים ורכישות ובשיתופי פעולה אסטרטגיים. זאת, עבור יוזמות עסקיות חדשות ועבור עסקים קיימים.

הקניית ידע בשיטות העיקריות למחקר ובכלל זה, שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות הנהוגות במדעי ההתנהגות בכלל ובמדעי הניהול בפרט. פיתוח מיומנויות מעשיות בבניה, פיתוח, יישום טכניקות וכלי מדידה ופיתוח יכולת להערכה ביקורתית של מחקרים וממצאיהם. הקורס מספק למשתתפים את הכלים הנדרשים הן לצורך הבנה והערכה ביקורתית של מחקרים והן לצורך ביצוע מחקרים באופן עצמאי. הנושאים מסודרים לפי ההיגיון של השיטה המדעית והשלמות תיבנה בהדרגה נדבך על גבי נדבך.  עקרונות הגישה המדעית, המשגה ומדידה, כלי המחקר ואיכותם, דגימה, מערכי מחקר, הטיות אפשריות במחקר וסוגיות של אתיקה במחקר החברתי.

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים לניתוח והבנת הדוחות הכספיים של פירמות עסקיות תוך הדגשת השינויים שחלו בעידן ה IFRS-בישראל מנקודת ראות של בעלי עניין שונים כגון בעלי המניות, משקיעים פוטנציאליים, נותני אשראי, ספקים ועוד. כמו כן יוצג מבוא להערכת שווי חברות, מודלים לחיזוי קשיים, אמידת סיכון ועוד.

הקורס נועד לפתח מסגרת יחסית שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ויחסי הגומלין שלהן עם הסביבה. הבנה זו תוכל לסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים אלו ובכך תתרום לאפקטיביות שלהם. הפרספקטיבה העיקרית בקורס היא המערכת הארגונית הכוללת וסביבתה. נעסוק ברקע של ארגונים עסקיים ואחרים כמערכות פתוחות ומורכבות המהוות נדבך מרכזי בחיים המודרניים. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ננתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית ונדון בהיבטים שונים של תהליכים ארגוניים.

הקורס עוסק במגוון סוגיות העומדות בפני יחידת מערכות מידע והמשתמשים בארגון המודרני הכרת מושגי יסוד בתחום מערכות מידע,הענקת ידע וכלים בסיסיים בתחום מערכות מידע מודרניות.

הקורס יעסוק בתכנים הנוגעים לניהול ותכנון אסטרטגי של משאבי אנוש, ובו יילמדו תכנים רלוונטיים לתפקיד סמנכ”ל משאבי האנוש כשותף עסקי בצמרת הניהולית של הארגון. הקורס ילמד בחלקו באמצעות הרצאות אורח והרצאות מרצה הקורס פרונטאליות, משימות קבוצתיות וניתוחי אירוע

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

חדש! תוכנית ניהול עסקים בסין

חשיבותה של סין במסחר ובכלכלה העולמיים, יחד עם ייחודה התרבותי, מחייבים את המנהלים להכיר מקרוב את עולם העסקים הסיני.

מטרת תואר פלוס בניהול עסקים בסין היא להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה אודות סין והאפשרויות הגלומות בקשר העסקי איתה. על מנת להיחשף מקרוב לעולם העסקים הסיני, ייערך סיור לימודי בסין, שיכלול הרצאות של מומחים, ביקור במפעלים וחברות, והכרות עם אתרים תרבותיים בעלי משמעות לניהול העסקים בסין.

חולמים על דוקטורט?

חדש! מסלול "מתווה לדוקטורט", תוכנית ייחודית הכוללת ליווי צמוד של והנחיה בשיתוף האוניברסיטאות המובילות, כל הדרך אל התואר השלישי.

   

סגל אקדמי

לחץ למידע נוסף אודות פרופ' עמוס דרורי
רקטור המרכז ודיקן בית הספר למנהל עסקים
פרופ' עמוס דרורי
רקטור המרכז האקדמי פרס ודיקן בית הספר למנהל עסקים. פרופסור אמריטוס בפקולטה לניהול ועסקים של אוניברסיטת בן גוריון. שימש כמרצה וחוקר בתחום ההתנהגות האירגונית והמופקד על הקתדרה לניהול חדשנות. כמו כן נשא בשורה של תפקידים באוניברסיטת בן גוריון כולל סגן נשיא לקשרי חוץ, מנכ"ל אגודת...
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר טלי תאני- הררי
ראש התוכנית
ד"ר טלי תאני- הררי
ד"ר טלי תאני-הררי הינה ראש החוג לתואר שני MBA . תחומי המחקר המרכזיים של ד"ר טלי תאני-הררי הינם התנהגות צרכנים ופרסום. מחקריה מתמקדים בתחום מחקר חשוב וייחודי בארץ ובעולם – התנהגות צרכנים צעירים. המחקרים משלבים דיסציפלינות שונות ולכן הינם בעלי תרומה ייחודית להבנה טובה יותר...
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר נדב ארביב
ד"ר נדב ארביב
Dr. Nadav Arviv

ד״ר נדב ארביב הוא כלכלן ופילוסוף ומרצה בתחום הבלוקצ׳יין בארץ ובעולם.

קרא עוד אודות ד"ר נדב ארביב
לחץ למידע נוסף אודות זהבה גלאון
זהבה גלאון
Zehava Galon

בעלת תואר B.E.D בחינוך מיוחד ממכללת בית ברל, בעלת תואר שני במדעי הרוח החוג לחינוך מהאוניברסיטה העברית. תחום ההוראה: שינוי חברתי באמצעות חקיקה.

קרא עוד אודות זהבה גלאון
לחץ למידע נוסף אודות שמחה לב
שמחה לב
Lev Simha, cpa., adv.

רו"ח ועו"ד שמחה לב, בעל תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות ותואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), ותואר שני במשפטים (אוניברסיטת בר אילן).

קרא עוד אודות שמחה לב
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר עמוס ברנס
ד"ר עמוס ברנס
Dr. Amos Baranes CPA

ד"ר עמוס ברנס הוא ראש תחום מערכות מידע וחוקר בתחום המימון עם כלים בבינה מלאכותית. יועץ בכיר למספר בנקים ברחבי העולם, כולל הבנק העולמי והבנק המרכזי של קניה בתחום בינה עסקית ובתחום ניהול סיכוניים

קרא עוד אודות ד"ר עמוס ברנס
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' אליהו שניידר
פרופ' אליהו שניידר
Eliahu Shnaider

קרא עוד אודות פרופ' אליהו שניידר
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר גלית אבידר
ד"ר גלית אבידר
Dr. Galit Aavidar

ד"ר גלית אבידר מרצה במרכז האקדמי פרס בבית הספר למנהל עסקים. תחומי המחקר המרכזיים שלה הם התנהגות ארגונית אחריות חברתית ואתיקה. מחקריה מחברים בין עולם האתיקה והאחריות החברתית לבין תחום ההתנהגות הארגונית. תחום האתיקה והשקיפות באים לידי ביטוי גם בעיסוקה מזה כ-7 שנים בעמותת שקיפות...

קרא עוד אודות ד"ר גלית אבידר
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר עופר אטד
ד"ר עופר אטד
Dr. Ofer Atad

חבר סגל בדרגת מרצה בבית-הספר למנהל עסקים. בעל תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון (1996), תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב (2002), תואר שני נוסף, בפסיכולוגיה של האימון מאוניברסיטת סידני, אוסטרליה (2010) ותואר שלישי בהתנהגות ארגונית מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב (2015). את...

קרא עוד אודות ד"ר עופר אטד
לחץ למידע נוסף אודות רו"ח דניאל יעקובזון
רו"ח דניאל יעקובזון
Daniel Jakovson, CPA (Isr.)

רו"ח דניאל יעקובזון, חבר סגל בבית הספר למנהל עסקים ובבית הספר למנהל מערכות בריאות. בוגר תואר ראשון בהצטיינות במנהל עסקים התמחות בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למנהל ומוסמך תואר שני בניהול פיננסי מאוניברסיטת תל אביב. כעת נמצא במסלול השלמת תזה ודוקטורט בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון....

קרא עוד אודות רו"ח דניאל יעקובזון
לחץ למידע נוסף אודות רו"ח שי צבאן
רו"ח שי צבאן
Shay Tsaban, CPA (Isr.), MBA

מרצה בתחומי החשבונאות, מימון ומערכות המידע במרכז האקדמי פרס וחבר סגל בכיר בחשבונאות באקדמית עמק יזרעאל. בעל תואר ראשון בחשבונאות בהצטיינות ותואר שני במנהל עסקים בהצטיינות יתירה מהאוניברסיטה הפתוחה.

קרא עוד אודות רו"ח שי צבאן
לחץ למידע נוסף אודות עדי איצקין
עדי איצקין
Adi Itzkin

יועצת ארגונית ועסקית ומרצה באקדמיה בתחומי ניהול ויעוץ ארגוני באוניברסיטה הפתוחה ובמרכז אקדמי פרס. בעלת ניסיון עשיר בליווי עסקים, חברות ורשתות בתחומי הקמעונאות, מזון, מסחר ושירותים. במסגרת היעוץ והליווי, עוסקת ביעול תהליכי עבודה, פיתוח והטמעתם: מכירות ושירות לקוחות, תרבות ארגונית, מנגנוני הדרכה והכשרה, מנגנוני תקשורת...

קרא עוד אודות עדי איצקין
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שביט לסקי
ד"ר שביט לסקי
Dr. Shavit Laski

ראש תחום ניהול המשאב האנושי בתוכנית ה- MBA. יועצת ארגונית ומרצה בתחומי ההתנהגות הארגונית בכלל והייעוץ הארגוני בפרט. בעלת תואר שלישי ושני במדעי הניהול עם התמחות בתחום ההתנהגות הארגונית. מלמדת קורסים בנושא פיתוח וניהול צוותים, מיומנויות ניהול, שינוי ופיתוח ארגוני, לחצים ושחיקה ושיטות מחקר במרכז...

קרא עוד אודות ד"ר שביט לסקי
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' עמוס דרורי
פרופ' עמוס דרורי
Prof. Drori Amos

רקטור המרכז האקדמי פרס ודיקן בית הספר למנהל עסקים. פרופסור אמריטוס בפקולטה לניהול ועסקים של אוניברסיטת בן גוריון. שימש כמרצה וחוקר בתחום ההתנהגות האירגונית והמופקד על הקתדרה לניהול חדשנות. כמו כן נשא בשורה של תפקידים באוניברסיטת בן גוריון כולל סגן נשיא לקשרי חוץ, מנכ"ל אגודת...

קרא עוד אודות פרופ' עמוס דרורי
לחץ למידע נוסף אודות ד״ר נירית תושב-אייכנר
ד״ר נירית תושב-אייכנר
Dr. Nirit Toshav-Eichner

מרצה בבית הספר למנהל עסקים. בעלת דוקטורט בלימודי ארגון של האוניברסיטה העברית. יועצת ארגונית וחוקרת עולם העבודה החדש, במסגרת זו חוקרת ומרצה על השפעת הניאו-ליברליזם והגלובליזציה בשוק העבודה, כמו גם, כניסתן של טכנולוגיות חדשות המשנות את יחסי העבודה בארגון. בשנים האחרונות מתמקדת בחקר ובהוראת תחום...

קרא עוד אודות ד״ר נירית תושב-אייכנר
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר חגית ארליכמן סימסה
ד"ר חגית ארליכמן סימסה
Dr. Hagit Erlichman Simsa

חברת סגל בדרגת מרצה בבית הספר למנהל עסקים. דוקטור לכלכלה חקלאית (2014), נושא התיזה: שימוש אופטימלי ארוך טווח במי תהום להשקיית שטחים מעל אקוויפר החוף. בתחילת דרכה האקדמית, למדה תואר ראשון מורחב במתמטיקה והשלימה תעודת הוראה בקמפוס גבעת רם בירושלים. לאחר התואר הראשון החלה לשמש...

קרא עוד אודות ד"ר חגית ארליכמן סימסה
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר הילה טהר
ד"ר הילה טהר
Dr. Hila Tahar

ראש תחום שיווק ב- MBA. בעלת תואר ראשון ושני בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שלישי בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב (2013).עבודת הדוקטורט עוסקת בתגמול משרדי פרסום על פי ביצועים, וכוללת שימושים בתורת המשחקים למידול תגמול משרדי פרסום. לימדה באוניברסיטת בן גוריון ובמכללה האקדמית ספיר

קרא עוד אודות ד"ר הילה טהר
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר רון שביט
ד"ר רון שביט
Dr. Ron Shavit

רון שביט הוא דוקטור למדעי המדינה ומומחה בתחום המנהיגות והפסיכולוגיה הפוליטית. מרצה במרכז האקדמי פרס מאז שנוסד. שימש כותב הנאומים של הנשיא התשיעי שמעון פרס. פרשן טלוויזיה בערוץ הכנסת מזה כעשור. כיהן בתפקידים בכירים בשירות הציבורי ורכש ניסיון עשיר בתחומי הניהול וקביעת מדיניות. בשנת 2009...

קרא עוד אודות ד"ר רון שביט
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר יניב גולדברג
ד"ר יניב גולדברג
Dr. Yaniv Goldberg

רב, עו"ד, מגשר וחוקר משפט ספרות ותיאטרון. חבר סגל בדרגת מרצה בבית הספר למנהל עסקים. מלמד במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. חבר ועדת רפרטואר בתיאטרון יידישפיל ובוועדת פרסי הבימה. תחומי מחקר: אתיקה, מעמד אישי ירושה, משפט וספרות, תיאטרון יידיש, עבודה הספרותית של ש....

קרא עוד אודות ד"ר יניב גולדברג
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר חיים גבאי
ד"ר חיים גבאי
Dr. Haim Gabbay

חבר סגל בדרגת מרצה בכיר בבית הספר למנהל עסקים. דוקטור למשפטים (2005), נושא התיזה: אפקטיביות האכיפה של דיני המס באמצעות החוק הפלילי. שימש בתפקידו האחרון ברשות המיסים סמנכ"ל רשות המיסים לשומה וביקורת. בעבר, שימש כפקיד השומה במשרדים אזרחיים כמו חולון, ת"א 2 והיחידה הארצית לשומה,...

קרא עוד אודות ד"ר חיים גבאי
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אורנית דוידזון - בז'רנו
ד"ר אורנית דוידזון - בז'רנו
Dr. Oranit Davidson-Begerano

ד"ר אורנית דוידזון-בז'רנו הינה דיקאן הסטודנטים וחברת סגל בכירה בבית הספר למנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. בעלת תואר שלישי (Ph.D,) ושני (M.Sc.) מהפקולטה לניהול, התכנית בהתנהגות ארגונית, באוניברסיטה תל-אביב. ד"ר דוידזון-בז'רנו הינה בעלת ותק הוראה עשיר במגוון מוסדות להשכלה גבוהה ובכלל זה אוניברסיטת ת"א, המכללה...

קרא עוד אודות ד"ר אורנית דוידזון - בז'רנו
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אורן דיין
ד"ר אורן דיין
Dr. Oren Dayan

ד"ר אורן דיין הינו ראש התוכנית לשיווק דיגיטלי במסלול תואר פלוס במרכז האקדמי פרס. הוא מכהן כסגל מן המניין ומרצה בכיר בבית הספר למנהל עסקים. בעבר כיהן כראש חוג באוניברסיטת WITS יוהנסבורג המדורגת בין 200 האוניבסיטאות הטובות העולם אשר לה 4 חתני פרס נובל. ד"ר...

קרא עוד אודות ד"ר אורן דיין
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר גלעד אקסלרד
ד"ר גלעד אקסלרד
Gilad Axelrad, Ph.D

מרצה בכיר לכלכלה ומימון. בעל תואר שלישי בכלכלה, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהל. מתמחה בתחומי ניהול משאבי טבע וסביבה. הוא בעלים של חברה לייעוץ כלכלי ועסקי, אשר מתמחה בעבודות מחקר וייעוץ כלכלי ואסטרטגי לגופים מקומיים ובינלאומיים הכוללים, בין היתר, את משרד החקלאות ופיתוח...

קרא עוד אודות ד"ר גלעד אקסלרד

רישום וקבלה

יתקבלו לתכנית מועמדים העונים על התנאים הבאים:

  • מועמד אשר ממוצע ציוניו בתואר הראשון גבוה או שווה ל-85, יתקבל באופן אוטומטי, קבלה ישירה למסלול.
  • מועמדים בעלי ממוצע שבין 75 ל 84 ידרשו להציג ציון של 43 לפחות בחלק הכמותי של מבחן ה GMAT.
  • מועמדים ללימודי תואר שני במנהל עסקים פטורים ממבחן toe
קרא עוד על רישום וקבלה

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!