הירשמו עכשיו!

סיוע לעולים חדשים

מחלקת רווחה ומעורבות חברתית, בשיתוף פעולה עם מנהל סטודנטים לעולים מציעה סיוע, תמיכה וליווי לסטודנטים עולים, סדנאות ושיעורי עזר תוך תיווך וסיוע במיצוי זכויות ובהליכים בירוקראטיים אל מול גורמים רלוונטיים.
סטודנטים חדשים המעוניינים בסיוע מנהל סטודנטים לעולים, נדרשים לפתוח תיק ממוחשב ולהגיע לאחת מלשכות המשרד לקליטת העלייה, לא יאוחר מה- 10 לנובמבר ובהתאם להנחיות לסטודנטים חדשים לפתיחת תיק במנהל הסטודנטים.

על סטודנטים ממשיכים להגיש בקשה להמשך סיוע מאת המנהל באופן מקוון באתר מנהל הסטודנטים, לא יאוחר מה – 1 לאוקטובר ובהתאם להנחיות לבקשת המשך סיוע לסטודנטים ממשיכים.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!