הירשמו עכשיו!

הריון ולידה

צוות דקנט הסטודנטים מלווה ומסייע לסטודנטיות בהריון ולאחר לידה.

להלן עיקרי זכויותיהן של סטודנטיות בהיריון ולאחר לידה:

למידע מפורט על כלל ההתאמות והזכויות של סטודנטיות בהיריון, בטיפולי פוריות, בתהליכי אימוץ / אומנה ולאחר לידה אנא עיינו בתקנון הריון ולידה של המרכז.

זכויות סטודנטית בהיריון

למימוש זכויות אלה יש לפנות אל רכזות דיקנט הסטודנטים  dnet@pac.ac.il בצרוף אישור רפואי המציין את שבוע ההיריון הנוכחי ותאריך הלידה המשוער.

זכויות סטודנטית יולדת

החלת הזכויות שלהלן תהיה בכפוף להצגת אישור משרד הפנים / בית החולים על מועד הלידה.

כל הזכויות שלהלן תקפות גם עבור סטודנט/ית המאמצ/ת או מקבל/ת ילד למשמורת, ובלבד שהציג/ה אישור משרד הפנים.

זכויות סטודנטית שעברה הפלה

החלת הזכויות שלהלן תהיה בכפוף להצגת אישור רפואי על הפלה:

הליך פניה וטיפול בבקשות

הטיפול בסטודנטיות “זכאיות” (סטודנטיות בהיריון, בטיפולי פוריות, בתהליכי אימוץ / אומנה ולאחר לידה) מרוכז בדיקנט הסטודנטים.

סטודנטית “זכאית” תדאג להעברת אסמכתא רלוונטית (אישור רפואי ו/או אישור משרד הפנים) לידי רכזות דיקנט הסטודנטים במייל: dnet@pac.ac.il

תקנון היריון ולידה

 

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!