מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

הריון ולידה

צוות דקנט הסטודנטים מלווה ומסייע לסטודנטיות בהריון ולאחר לידה.

להלן עיקרי זכויותיהן של סטודנטיות בהיריון ולאחר לידה:

למידע מפורט על כלל ההתאמות והזכויות של סטודנטיות בהיריון, בטיפולי פוריות, בתהליכי אימוץ / אומנה ולאחר לידה אנא עיינו בתקנון הריון ולידה של המרכז

זכויות סטודנטית בהיריון

למימוש זכויות אלה יש לפנות אל גב’ שירן גור,  רכזת דיקנט הסטודנטים shiran@pac.ac.il בצרוף אישור רפואי המציין את שבוע ההיריון הנוכחי ותאריך הלידה המשוער.

זכויות סטודנטית יולדת

החלת הזכויות שלהלן תהיה בכפוף להצגת אישור משרד הפנים / בית החולים על מועד הלידה.

כל הזכויות שלהלן תקפות גם עבור סטודנט/ית המאמצ/ת או מקבל/ת ילד למשמורת, ובלבד שהציג/ה אישור משרד הפנים.

זכויות סטודנטית שעברה הפלה

החלת הזכויות שלהלן תהיה בכפוף להצגת אישור רפואי על הפלה:

הליך פניה וטיפול בבקשות

  1. הטיפול בסטודנטיות “זכאיות” (סטודנטיות בהיריון, בטיפולי פוריות, בתהליכי אימוץ / אומנה ולאחר לידה) מרוכז אצל דיקנית הסטודנטים.
  2. סטודנט/ית הזכאי/ת להתאמות ידאגו להעברת אישורים רפואיים ו/או אישורי משרד הפנים, לידי דיקנית הסטודנטים או לידי גב’ שירן גור, רכזת דיקנט הסטודנטים shiran@pac.ac.il.
  3. דיקנית הסטודנטים תדאג לאישור ההיעדרות מהשיעורים לתקופת שמירת ההריון/ לידה/הפלה/טיפולי פוריות (כמפורט בתקנון).
  4. לשם דחיית מועדי הגשת מטלות ביניים בקורס ו/או קבלת מועד בחינה מיוחד יש לפנות לדיקן הסטודנטים, שידאג לקביעת מועד מיוחד לבחינה ו/או להגשת מטלה, בתאום עם מרצה הקורס.
לשיחת חינם הירשמו עכשיו!