פרס לאב רחובות - המרכז האקדמי פרס מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

פרס לאב רחובות

"פרס לאב רחובות" הינה תוכנית ייחודית ופרי שיתוף פעולה של המרכז האקדמי פרס, עיריית רחובות ומפעל הפיס.

סטודנטים מהמרכז האקדמי פרס פועלים בשנה"ל תשע"ח בקרב אוכלוסיות שונות בעיר רחובות וישפיעו בעשייה חברתית, חינוכית ותרבותית.

עשרות סטודנטים יפעלו בקרב גיל הזהב, ילדים, נוער, צעירים בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים לצמצום פערים, קידום ושינוי משמעותי בהיקף של 120 שעות פעילות שנתיות ובתמורה למלגה בסך 10,000 ₪.

פרויקטים ב"פרס לאב רחובות" לשנה"ל תשע"ח:

סח"בק (סטודנטים חונכים בקהילה)

בפרויקט יפעלו סטודנטים במועדוניות האגף לשירותים חברתיים ברחבי העיר.
המועדוניות מהוות מסגרת חינוכית טיפולית משלימה לאחר שעות הלימודים ועד שעות הערב המוקדמות, לילדים בגילאי 6-12 ממשפחות מוכרות ומטופלות באגף לשירותים חברתיים המתמודדים עם קשיים משפחתיים, רגשיים, התנהגותיים או לימודיים.

ליגה אחרת

בפרויקט יובילו סטודנטים מסגרת חינוכית, חברתית וספורטיבית לילדים מהפריפריה החברתית המשולבים בבתי הספר יבניאלי ובגין.
הסטודנטים יפעלו במרכז למידה בו זוכים משתתפי הקבוצה לסיוע בשיעורי הבית ובהכנה למבחנים, וכן לפעילויות חינוכיות להקניית ערכים ולגיבוש הקבוצה.
בתום פעילות המרכז, ילוו הסטודנטים את חברי הקבוצה לאימון כדורגל קבוצתי. אחת לחודש מתקיים בכל מחוז טורניר גדול וחגיגי אליו תגענה כלל הקבוצות באזור.

סימני דרך

בתוכנית יפעלו סטודנטים בקרב נוער בסיכון במסגרת הבתים החמים לנערות ולנערים.
"הבית החם" מציע לבני נוער בגילאי 12-18 במצבי סיכון התחלתיים חלופה לרחוב ומתן מענה אישי וקבוצתי לצרכים בסיסיים ורגשיים במטרה למנוע או לבלום התדרדרות.
הבית פועל כמסגרת משלימה ותומכת הפועלת משעת סיום הלימודים ועד שעות הערב המאוחרות. הסטודנטים ישתלבו כמודל משמעותי וחיובי בפעילות הבית ובקשר פרטני עם בני הנוער בהתאם לצרכים הקיימים.

הקפה עלינו

בפרויקט יקימו ויובילו סטודנטים סיירת הפועלת בשעות הערב המאוחרות בפארקים וגנים ציבוריים ברחבי העיר לטובת מפגש חם, מקבל ופתוח "בגובה העיניים" עם בני נוער תוך שיח, הכוונה והפנייה לגורמי טיפול עירוניים בהתאם לצורך.

עמיתים

בפרויקט יפעלו סטודנטים בקרב ילדים, נוער וצעירים עם צרכים מיוחדים.
הסטודנטים ישתלבו במשפחות שלהן ילדים עם צרכים מיוחדים, מחלה קשה או נכות, במועדוניות לילדים הסובלים מבעיות התנהגות, קשיים לימודיים, חברתיים, קשיי קשב וריכוז וקשיי הסתכלות, במרכז לפעוטות עם צרכים מיוחדים ובמועדונים חברתיים לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים.

כולנו תושווים

בפרויקט יפעלו סטודנטים לקידום המודעות לנושא אנשים עם מוגבלות והשתלבותם בקהילה בהתאם לצרכיהם.
הסטודנטים יפעלו לקידום שירות המותאם לצרכי אנשים עם מוגבלות כך שיוכלו לצרוך את השירות באופן עצמאי ומכובד במקום ובמועד שבו הוא ניתן לכלל הציבור, יסייעו במיצוי זכויות ומתן מידע. כמו כן, יקדמו הסברה ושינוי עמדות במערכת החינוך, בתנועות הנוער, בקרב נותני שירותים והקהל הרחב.

עד 120

בפרויקט ישתלבו סטודנטים במרכז היום לקשיש, מועדון שישי וקהילה תומכת של עמותת על"ה לטובת מפגש אישי ושיח רגשי, מפגש חברתי, גילוי וחיזוק עוצמות במשתתפי הקבוצה, מתן ביטוי לכישרונות ולכישורים, לתחושת האופטימיות ושייכות למסגרת חברתית.

מוטב יחדיו

בפרויקט יפעלו סטודנטים בקרב תושבי שכונת קריית משה ובמסגרת התחדשות עירונית הצפויה לתת מענה לחידוש ושדרוג פני השכונה וחיי התושבים בה.
הסטודנטים בפרויקט ישתלבו בפעילות הקהילתית "עם ולמען התושבים", יובילו פיתוח קבוצות מנהיגות בקרב התושבים, יפתחו תהליכי חשיבה משותפים ויפעלו להנגשת ומיצוי זכויות, מתן ידע וכל הדרוש לטובת תהליך יעיל והתפתחות השכונה.

עיר ללא אלימות

הסטודנטים ישתלבו בפעילות עיר ללא אלימות בבתי הספר היסודיים בעיר לפעילות הדרכה, הסברה ומודעות למניעת אלימות בהיבטים שונים המותאמים לצרכי התלמידים.
לשיחת חינם הירשמו עכשיו!