מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תעודות הצטיינות והערכה

המרכז האקדמי פרס מעניק תעודות הצטיינות לתלמידים שהגיעו להישגים גבוהים בלימודים.

תעודות הצטיינות בסיום הלימודים תוענק

ל – 7% בעלי ציון הגמר הגבוה ביותר בכל חוג תוענק תעודת הצטיינות.

ל – 3% בעלי הציון הגבוה ביותר מתוכם תוענק תעודת הצטיינות יתרה.

תעודות הצטיינות בסיום כל שנת לימודים (3 סמסטרים)

סטודנטים מצטיינים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, יקבלו תעודה המעידה על הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת.

קיימות שתי רמות הצטיינות:

  1. הצטיינות נשיא – 3% הגבוהים ביותר בכל חוג ובתנאי שצברו בשנה”ל האקדמית הקודמת את נקודות הזכות האקדמיות המפורטות להלן.
  2. הצטיינות דקאן / ראש חוג בית ספר – 4% שאחריהם ובתנאי שצברו בשנה”ל האקדמית הקודמת את נקודות הזכות האקדמיות המפורטות להלן.

מספר נקודות הזכות המקנות זכאות להיכנס לרשימת המצטיינים:

ביצוע בפועל (פטור מקורס על בסיס לימודים קודמים לא נספר במניין הנ”זים) של 85% מנקודות הזכות התקניות בכל שנת לימודים, בכל בית ספר.

מספר נקודות הזכות האקדמיות הנדרש לשנת הלימודים תשע”ו:

מד”ה BA מנע”ס BA מנהל מערכות בריאות תזונה משפטים MBA פסיכולוגיה חינוכית
שנה א’  34 נ”ז 32 נ”ז  32 נ”ז  48 נ”ז  32 נ”ז  20 נ”ז  26 נ”ז
שנה ב’  34 נ”ז 34 נ”ז  35 נ”ז  36 נ”ז  34 נ”ז  –  –
שנה ג’  –  –  –  –  39 נ”ז  –  –

תעודת ההערכה על “מפעלים מיוחדים”
המרכז האקדמי פרס מכיר בהצטיינות חברתית כערך שיש ברצונה לעודדו ולטפחו.

מפעלים מיוחדים הם פעילויות שמעבר לצרכים ולאינטרסים האישיים של הסטודנט במהלך לימודיו (למשל, חונכות בהתנדבות, הקמת טקסים במרכז, התנדבות ועשייה למען הקהילה ועוד).

סטודנטים שתרמו בתחום אחד או יותר שהוגדר “כמפעל מיוחד” ע”י המסלול יובאו לדיון בפני ועדה שבראשות דיקן הסטודנטים. הועדה תחליט מי הם הסטודנטים שיקבלו תעודת הערכה.
תעודה זו מיועדת לחזק את הסטודנטים, העושים במלאכה, להמשיך בעשייה הברוכה, להוסיף ולפתח אותה לאופקים חדשים, ומטרתם לעודד סטודנטים נוספים לתרום, להתנדב, ליזום, להתחדש, להכניס שינויים ולפתח דרכים מקוריות ויצירתיות לשיפור החיים בקהילה האקדמית ו/או מחוצה לה.

המרכז אינו מתחייב להעניק תעודת הערכה מדי שנה.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!