לשיחת חינם

מכון לחקר התקווה Hope Research Institute

התקווה מבטאת את התפיסה כי קיים מחר שבו ייתכנו שינויים רצויים.
היא כוללת את האמונה שמשהו חיובי יתרחש בעתיד ושמטרות יכולות להתגשם.
באמצעות התפיסה המערכתית של התקווה, ניתן לתרום לפיתוח קהילות מקדמות תקווה (hopeful communities).

“התקווה – המנוע של החיים” (Snyder)

לכולנו יש תקוות מיידיות ותקוות לעתיד רחוק. אנחנו מרבים להשתמש בביטוי “אני מקווה”, לעתים מבלי להיות מודעים לחשיבות התקווה, כוחה ומשמעותה בחיינו.

חקר התקווה מאפשר את זיהוי הגשר המחשבתי והרגשי אל תפיסות העתיד. באמצעות גיבוש מטרות (ומטרות אלטרנטיביות, במידה והמטרות המקוריות אינן ברות הישג), והגדרת נתיבים (תוכניות ואסטרטגיות להשגת המטרות), יש לאדם סיכויים רבים להצלחה בתחומים שונים. באמצעות גישה זו, ניתן לתרום להעצמה אישית ולגיוס כוחות למאמץ מתוכנן להשגת המטרות.

תיאורית התקווה פותחה על ידי פרופ’ ריק שניידר במסגרת מגמות חדשות בתפיסה הסלוטוגנית (קידום הבריאות) והפסיכולוגיה החיובית. נערכו מחקרים בין לאומיים רבים על חשיבות התקווה, ופותחו התערבויות וטיפולים נפשיים המבוססים עליה.

תיאורית התקווה מניחה כי חשיבה עם תקווה (Hopefull Thinking) כוללת 3 רכיבים מרכזיים:

  • זיהוי מטרה משמעותית (לטווח קצר או ארוך).
  • אמונה ביכולת האדם להשיגה.
  • תכנון פרקטי ומפורט של נתיבים ותוכניות להשגת המטרה (כולל תכנון הפעילות במידה ונתקלים בחסמים ובקשיים).

שנידר כינה את התקווה “הקשת בענן – כי כפי שהצבעים בקשת משתלבים, כך גם משתלבים מרכיבי התקווה”.

תיאורית התקווה היא תיאוריה הסתברותית – כלומר לא כל תקווה עשויה להתגשם, אך יש הסתברות שניתן להגשים את מרבית התקוות. רמה גבוהה של תקווה מנבאת התמדה והתמקדות בהשקעת מאמצים, וסיכויי הצלחה בתחומים שונים.

במחקרים הרבים שערכו חוקרים בתחומי הספורט, הלימודים, העבודה, הפסיכולוגיה והרפואה, נמצא כי ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם רמת תקווה

גבוהה מוכנים להשקיע מאמצים בהשגת המטרות שלהם ולא נרתעים מקשיים -אלא רואים אותם כאתגרים.

נושא למחשבה:

זרמים בפילוסופיה עדכנית אינם מתייחסים לעבר ולעתיד כנפרדים מההווה, אלא מדגישים את ההמשכיות בין העבר לעתיד כך ששניהם במשולב מעצבים בצורה דינאמית את ההתנהגות שלנו בהווה. איננו יכולים לשנות את העבר האובייקטיבי שלנו, אך שינוי מתוכנן ומודרך של ציפיות לעתיד ישפיע על ארגון ההתנהגות בהווה, ואולי, גם על סוג הזיכרונות העבר שיעלו לתודעה שלנו.

לכן, יש חשיבות רבה לפיתוח יכולת החשיבה עם תקווה.

המכון לחקר התקווה הוקם בשנת 2020 במרכז האקדמי פרס ברחובות, על מנת לעודד את קידום מחקר התקווה, התיאוריה והישומים החינוכיים והקליניים. כמו כן נועד המכון ליצור קהילת חוקרים בין לאומית בתחום תיאורית התקווה ולקדם שיתופי מחקר בין לאומיים עם מרכזים דומים בעולם.

בשנים האחרונות עוסקים החוקרים שלנו, במסגרת בית הספר למדעי ההתנהגות, ובשותפות עם עמיתים בארה”ב ובשאר העולם, בחקר התקווה של ילדים, מתבגרים ומבוגרים. המחקרים שלנו עוסקים הן בצעירים עם התפתחות נורמאטיבית והן בצעירים עם לקויות שכיחות כגון לקויות למידה והפרעות קשב והפראקטיביות. במחקרינו מצאנו כי לילדים ולמבוגרים עם רמות תקווה גבוהות (עם וללא לקויות למידה ואו הפרעת קשב עם פעלתנות יתר) הייתה נכונות להשקעת מאמצים והעצמה אישית. אי לכך, אין זה מפתיע כי משתתפים אלו הגיעו להישגים לימודיים טובים, להתמודדות יעילה עם בדידות ולקידום הסתגלות. אנחנו ממשיכים לבחון תהליכים התפתחותיים, ומשאבים אישיים התורמים לקידום תקווה אף במצבים מאתגרים ומורכבים שונים בחיים.

בסדרת תהליכי התערבות וטיפול הדגמנו כי ניתן ללמד ולפתח חשיבה עם תקווה.

מטרת המכון היא לקדם את המחקר בתיאורית התקווה, ליישם את לקחי המחקר בהדרכה של סטודנטים, תלמידים, משפחות ואנשי מקצוע, בהתערבות להעצמת אוכלוסיות בסיכון, ולפתח קשרי מחקר בין לאומיים.

מכון לחקר התקווה

פרופ' מלכה מרגלית

יו"ר המכון

דיקאנית ביה"ס למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי פרס

מחקריה בתחומי התקווה, העמידות, וההצלחה של תלמידים עם ליקויי למידה עוסקים במאפיינים רגשיים, חברתיים ומשפחתיים של ילדים ובני נוער. תוצאות המחקרים התפרסמו בכתבי עת בין לאומיים מדעיים ומחזקים את תפקידה של התקווה כגורם חוסן המסייע להתמודד עם קשיים. פרופ’ מרגלית מילאה תפקידים רבים באוניברסיטת תל אביב, כגון ראש ביה”ס לחינוך, ראש החוג למדעי החינוך וראש המגמה לחינוך מיוחד. בין התפקידים הציבוריים שמלאה: יו”ר מועצת הפסיכולוגים, נציגת הפסיכולוגים במועצת הבריאות, יו”ר ועדת המחקר והטכנולוגיה בקרן שלם, חברה בועד החינוך, חברת הנהלה באגודה International Society on Early Intervention ומעריכה של פרויקטים והצעות מחקר בקהילה האירופאית.

פרופ' מלכה מרגלית - יו

פרסומים מדעיים בתחום התקווה של חברי המכון

Margalit, M. (2012). Lonely children and adolescents: Self perceptions, social exclusion and Hope. New York: Springer.

Bareket-Bojmel, L., Chernyak-Hai, L., & Margalit, M. (2023). Out of sight but not out of mind: The role of loneliness and hope in remote work and in job engagement Personality and Individual Differences, 202, 111955. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111955

Confino, D., Einav, M., & Margalit, M. (2023). Post-traumatic growth: The roles of the sense of entitlement, gratitude and hope. International Journal of Applied Positive Psychology. 8, 453-465. https://doi.org/10.1007/s41042-023-00102-9

Chernyak-Hai, L., Bareket-Bojmet, L., & Margalit M. (2023). A Matter of hope: Perceived support, hope, affective commitment, and citizenship behavior in organizations. European Management Journal. https://doi.org/10.1016/j.emj.2023.03.003

 Einav, M., & Margalit, M. (2023). Loneliness before and after COVID-19: Sense of coherence and hope as coping mechanisms. Special Issue: “Public health consequences of social isolation and loneliness”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 5840. https://doi.org/10.3390/ijerph20105840

Schmidt-Barad, T., Asheri, S., & Margalit, M. (2023). Memories and self-efficacy among adults with attention deficit disorder symptoms. European Journal of Special Needs Education, 38, 1-15. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.2017146

Einav, M., & Margalit, M. (2022). The hope theory and Specific Learning Disorders and/or Attention Deficit Disorders (SLD/ADHD): Developmental Perspectives. Current Opinion in Psychology, 48:101471. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101471

George-Levi, S., Laslo-Roth, R., Bareket Bojmel, L., & Margalit, M. (2022). Perceptions of family support and college support: the mediating roles of hope and peer support. Journal of Further and Higher Education, 46(2), 272-285. https://doi.org/10.1080/0309877X.2021.1906850

George-Levi, S., Schmidt-Barad, T., Natan, I., & Margalit, M. (2022). Sense of coherence and burnout among school psychologists: The moderating role of loneliness. Current Psychology, 41, 2390-2397. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00766-5

Laslo-Roth, R., Bareket-Bojmel, L., & Margalit, M. (2022). Loneliness experience during distance learning among college students with ADHD: the mediating role of perceived support and hope. European Journal of Special Needs. 37(2), 220-234. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1862339

Laslo-Roth, R., & George-Levi, S. (2022). Hopeful Woman, Happy Couple: A Dyadic Model of Hope, Partner Support, and Relationship Satisfaction. Journal of Happiness Studies23(5), 2201-2216.https://doi.org/10.1007/s10902-021-00494-y

Laslo-Roth, R., George-Levi, S., & Margalit, M. (2022). Social participation and posttraumatic growth: The serial mediation of hope, social support, and reappraisal. Journal of Community Psychology. 50(1), 47-63. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jcop.22490

Mana, A., Saka, N., Dahan, O., Ben-Simon, A., & Margalit, M. (2022). Implicit theories, social support, and hope as serial mediators for predicting academic self-efficacy among higher education students. Learning Disability Quarterly. 45(2), 85-95. https://doi.org/10.1177/0731948720918821

Bareket-Bojmel, L., Shahar, G., Abu-Kaf, S., & Margalit, M. (2021). Perceived social support, loneliness, and hope during the covid-19 pandemic: Testing a mediating model in the UK, USA, and Israel. British Journal of Clinical Psychology, 60(2), 133-148.  https://doi.org/10.1111/bjc.12285

Bareket-Bojmel, L., Shahar, G., & Margalit, M (2021). COVID-19-related economic anxiety is as high as health anxiety: findings from the USA, the UK, and Israel. International Journal of Cognitive Therapy. 14(3), 566-574.  https://doi.org/10.1007/s41811-020-00078-3

George-Levi, S., & Laslo-Roth, R. (2021). Entitlement, hope, and life satisfaction among mothers of children with developmental disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders.51, 3818-3828. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04832-6.

Icekson, T., Davidson, O. B., Levinson, M., Savariego, J., & Margalit, M. (2021). Learning difficulties and loneliness in college and beyond: the mediating role of self-efficacy, proactive coping, and hope. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10508. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/19/10508

Laslo-Roth, R., George-Levi, S., & Rosenstreich, E. (2021). Protecting children with ADHD against loneliness: Familial and individual factors predicting perceived child’s loneliness. Personality and Individual Differences, 180, 110971. ‏ https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110971

Laslo-Roth, R., George-Levi, S., & Margalit, M. (2021). Hope during the COVID-19 outbreak: coping with the psychological impact of quarantine. Counselling Psychology Quarterly, 34(3-4), 771-758.  https://doi.org/10.1080/09515070.2021.1881762

George-Levi, S., Schmidt-Barad, T. &Margalit, M. (In press). Loneliness in childhood. In J. Stern., M. Walejko., C.A. Sink., & W. P. Ho . (Eds.). The Bloomsbury handbook of solitude, silence and loneliness (Chapter 20). Bloomsbury Publishing.

Margalit, M., Schmidt-Barad, T. & Einav. M. (In press). Individual and interpersonal aspects of hope and people with developmental disabilities. In M. I. Wehmeyer & D. S. Dunn., (Eds.) The Positive Psychology of Personal Factors: Implications for Understanding Disability, (Chapter 7), Lexington Press

Al-Yagon, M., & Margalit, M. (2018). Hope and coping in individuals with SLD. S. Lopez, & M. Gallagher (Eds). Oxford Handbook of hope, (pp 243-254), NY, Oxford University Press.

Ben-Naim, S., Einav M., Laslo-Roth, R., & Margalit, M. (2017). Hope in the family: Individual differences in parenting stress, personal resources and coping. In Celinski, M. J. &, Gow, K. M., (Eds). Hope: Individual Differences, Role in Recovery and Impact on Emotional Health (pp 19- 52). Nova Science Publisher, NY.
Einav, M., Rosenstreich, E., Levi, U., & Margalit, M. (2015). Coping with loneliness during childhood and adolescence. In A. Rockach & Shaked A. (Eds.), Addressing Loneliness: coping, prevention and clinical intervention (69-87). NY: Routledge.
Margalit, M. (2014). Hope theory: Theory, research and interventional implications. In Raviv, A., & Boles, R. (Eds.). Educational Counseling today.(pp. 295-322). Sifriat Hapoalim, Tel, Aviv. (Hebrew).

Idan, O., & Margalit, M. (2013). Hope theory in education systems. In G. M. Katsaros. (Ed.), Psychology of hope (pp.139-160). New York: Nova Publishers

Feldman, D. B., Davidson, O. B., & Margalit, M. (2012). Promoting hope, sense of coherence and self-efficacy in college: The salutogenic paradigm. In Mayer, C. H., &
Krause, C (Eds). Exploring mental health: Theoretical and empirical discourses on salutogenesis (57-72). Berlin: Pabst Science Publishers.

Margalit, M., Schmidt-Barad, T. & Einav. M. (2022). Individual and interpersonal aspects of hope and people with developmental disabilities. In Wehmeyer, M. I., & Dunn, D. S., (Eds.) The Positive Psychology of Personal Factors: Implications for Understanding Disability, (Chp. 7,107-125), Lanham, Maryland; Lexington Press

George-Levi, S., Schmidt-Barad, T., & Margalit, M. (2022). Loneliness in childhood. In Stern, J., Watejko, M.,Sink, C. A., & Ho, W. P. (Eds.). The Bloomsbury Handbook of solitude, silence and loneliness.   (Chp. 18. 250-260). London, Bloomsbury Academic.

Laslo-Roth, R., George-Levi, S., & Rosenstreich, R. )Accepted).“Protecting children with ADHD against loneliness: Familial and individual factors predicting perceived child’s loneliness”. Parents-Educational Staff Relationships (Mahot center) 4rd annual conference, 2021, Tel-Aviv, Israel.

Einav, M., Elbaz, O., & Margalit, M. (Feruary, 2021). Bereavement in families, hope and loneliness. Presented at the International Hope Conference, Peres Academic Center, Israel.

George-Levi, S., Laslo-Roth, R. & Lerner, D. “A focused hope intervention for college students during the outbreak of the COVID-19”. Hope and Well- Being During Times of Stress, COVID-19, and Beyond, 2021, Rehovot, Israel.

Einav, M., & Margalit, M. (July, 2023). “It was the best of times; it was the worst of times”:The positive psychology perspectives of the pandemic. 18th European Congress of Psychology, Brighton UK

Margalit , M., Laslo-Roth, R.,  George-Levi, S., Iwański, R., Wałejko, M.,(July, 2023). Loneliness, Entitlement and Gratitude Among Israeli and Polish College Students: A Serial Mediation Model. 18th European Congress of Psychology, Brighton UK

Chernyak-Hai, L., Bareket-Bojmet, L., & Margalit M. (June. 2023). ‘A matter of hope’: Perceived Support, Hope, Affective Commitment, and Citizenship Behavior in Organizations”.  19th General Meeting of the European Association of Social Psychology. Krakow.

Margalit, M. (December, 2022). Inclusion, entitlement and loneliness: the mediating roles of hope and gratitude. Presented at “Inclusion or Denial Cultures of Person with Diverse Needs”. The International Association for cognitive education and psychology(IACEP), Ramat-Gan. Israel.

Einav, M., George-Levi, S., Benisti, L., Finkelstein, A., Roth, R., Tenenbaum, A., & Margalit, M. (September, 2022). Mothers’ roads to wellbeing: entitlement, and the moderating role of hope and gratitude. Presented at the International Society on Early Intervention (ISEI), Chicago, USA.

Margalit, M. (April, 2022). Advances, Controversies, and Future Directions in the Study of Loneliness and Hope: The learning disabilities and ADHD perspectives. Presented at Social Emotional Learning to Empower Students with Learning Disabilities and ADHD, Lithuania and Israel.

Einav, M. & Margalit, M. (March, 2022). Loneliness and self-efficacy in higher education: The mediation role of social support and hope. Presented at ISRS Conference, University of Szczecin, Poland

Sasson, N., & Margalit, M. (March 2022). Predictors of loneliness during Job relocation: Personal and interpersonal perspectives. Presented at ISRS Conference, University of Szczecin, Poland

Einav, M., Elbaz, O., & Margalit, M. (Feruary, 2021).  Bereavement in families, hope and loneliness. Presented at the International Hope Conference, Peres Academic Center, Israel ONLINE conference.

Margalit, M., & Rosenstreich, E. (January, 2021), Loneliness and hope, presented at the ISRS meeting UK.

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.