הירשמו עכשיו!
logo

מכון לחקר התקווה

Hope Research Institute

התקווה מבטאת את התפיסה כי קיים מחר שבו ייתכנו שינויים רצויים.

היא כוללת את האמונה שמשהו חיובי יתרחש בעתיד ושמטרות יכולות להתגשם.

באמצעות התפיסה המערכתית של התקווה, ניתן לתרום לפיתוח קהילות מקדמות תקווה (hopeful communities).

אודות המכון

חקר התקווה מאפשר את זיהוי הגשר המחשבתי והרגשי אל תפיסות העתיד. באמצעות גיבוש מטרות (ומטרות אלטרנטיביות במידה והמטרות המקוריות אינן ברות הישג), והגדרת נתיבים (תוכניות ואסטרטגיות להשגת המטרות), יש לאדם סיכויים רבים להצלחה בתחומים שונים. באמצעות גישה זו ניתן לתרום להעצמה אישית, ולגיוס כוחות למאמץ מתוכנן להשגת המטרות.

המכון לחקר התקווה הוקם בשנת 2020 במרכז האקדמי פרס, ברחובות, על מנת לעודד את קידום מחקר התקווה, התיאוריה והישומים החינוכיים והקליניים. כמו כן נועד המכון ליצור קהילת חוקרים בין לאומית בתחום תיאורית התקווה ולקדם שיתופי מחקר בין לאומיים עם מרכזים דומים בעולם.

בשנים האחרונות עוסקים החוקרים שלנו, במסגרת בית הספר למדעי ההתנהגות, ובשותפות עם עמיתים בארה”ב ובשאר העולם, בחקר התקווה של ילדים, מתבגרים ומבוגרים. המחקרים שלנו עוסקים הן בצעירים עם התפתחות נורמאטיבית והן בצעירים עם לקויות שכיחות כגון לקויות למידה והפרעות קשב והפראקטיביות.

מטרת המכון היא לקדם את המחקר בתיאורית התקווה, ליישם את לקחי המחקר בהדרכה של סטודנטים, תלמידים, משפחות ואנשי מקצוע, בהתערבות להעצמת אוכלוסיות בסיכון, ולפתח קשרי מחקר בין לאומיים.

פרופ' מלכה מרגלית

יו"ר המכון

כלת פרס ישראל ודיקאנית ביה"ס למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי פרס

מחקריה בתחומי התקווה, העמידות, וההצלחה של תלמידים עם ליקויי למידה עוסקים במאפיינים רגשיים, חברתיים ומשפחתיים של ילדים ובני נוער. תוצאות המחקרים התפרסמו בכתבי עת בין לאומיים מדעיים ומחזקים את תפקידה של התקווה כגורם חוסן המסייע להתמודד עם קשיים. פרופ’ מרגלית מילאה תפקידים רבים באוניברסיטת תל אביב, כגון ראש ביה”ס לחינוך, ראש החוג למדעי החינוך וראש המגמה לחינוך מיוחד. בין התפקידים הציבוריים שמלאה: יו”ר מועצת הפסיכולוגים, נציגת הפסיכולוגים במועצת הבריאות, יו”ר ועדת המחקר והטכנולוגיה בקרן שלם, חברה בועד החינוך, חברת הנהלה באגודה International Society on Early Intervention ומעריכה של פרויקטים והצעות מחקר בקהילה האירופאית.

רשימת האנשים הפועלת במכון:

מהפכה של תקווה: כנס פרגמטי על מודל התקווה

לכנסים יש נטייה לקבץ גורמים מקצועיים מאותו תחום ולעסוק בחידושים ספציפיים באותו מקצוע. המשתתפים בכנס "כוח התקווה: תיאוריה וכיוונים טיפוליים בין מקצועיים" חרגו מהפרופיל הזה.

לכתבה המלאה

פרסומים מדעיים בתחום התקווה של חברי המכון

Margalit, M. (2012). Lonely children and adolescents: Self perceptions, social exclusion and Hope. New York: Springer.

George-Levi, S., & Laslo-Roth, R. (2021). Entitlement, hope, and life satisfaction among mothers of children with developmental disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04832-6.

Laslo-Roth, R., George-Levi, S., & Rosenstreich, E. (2021). Protecting children with ADHD against loneliness: Familial and individual factors predicting perceived child’s loneliness. Personality and Individual Differences, 180, 110971. ‏ https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110971

Laslo-Roth, R., George-Levi, S., & Margalit, M. (2021). Hope during the COVID-19 outbreak: coping with the psychological impact of quarantine. Counselling Psychology Quarterly, Advance online publication. https://doi.org/10.1080/09515070.2021.1881762

Laslo-Roth, R., George-Levi, S., & Margalit, M. (2021). Social participation and posttraumatic growth: The serial mediation of hope, social support, and reappraisal. Journal of Community Psychology. Advance online publication. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jcop.22490

Laslo-Roth, R., Bareket-Bojmel, L., & Margalit, M. (2021). Loneliness Experience during Distance Learning among College Students with ADHD: The Mediating Role of Perceived Support and Hope. European Journal of Special Needs. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1862339

Mana, A., Saka, N., Dahan, O., Ben-Simon, A., & Margalit, M. (2021). Implicit Theories, Social Support, and Hope as Serial Mediators for Predicting Academic Self-Efficacy Among Higher Education Students. Learning Disability Quarterly. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0731948720918821

George-Levi, S., Schmidt-Barad, T., Natan, I., & Margalit, M. (2021). Sense of coherence and burnout among school psychologists: The moderating role of loneliness. Current Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00766-5

Bareket-Bojmel, L., Shahar, G., Abu-Kaf, S., & Margalit, M. (2021). Perceived Social Support, Loneliness, and Hope during the COVID-19 Pandemic: Testing a Mediating Model in the UK, USA, and Israel. British Journal of Clinical Psychology, 60(2), 133-148. https://doi.org/10.1111/bjc.12285

Margalit, M., Abramowitz, M. Z., Jaffe, E., Herbst, R., & Knobler, H. Y. 2020)). Inclusion in community services and PTSD symptoms among adolescents with attention-deficit disorders (ADHD) and learning disabilities (LD). European Journal of Special Needs Education, 35(4), 482-496. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1708640

Einav, M., & Margalit, M. (2020). Hope, loneliness and sense of coherence among bereaved parents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (8), No. 2729. https://doi.org/10.3390/ijerph17082797

Shilshtein, E., & Margalit, M. (2019): Discrepancies between perceptions of first-grade students at risk for learning disabilities, their parents and teachers, European Journal of Special Needs Education, 34(5), 702-711 https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1603600

Einav, M., & Margalit, M. (2019). Sense of coherence, Hope theory and early intervention: A longitudinal study. JETT: Journal for Educators, Teachers and Trainers – Early Childhood Monograph. 10(2), 64 – 75.

Feldman, D. B., Einav, M., & Margalit, M. (2018). Does family cohesion predict children’s effort? The mediating roles of sense of coherence, hope, and loneliness. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied. 152 (5), 276-289. https://doi.org/10.1080/00223980.2018.1447434

Einav, M., Sharabi, A., Even-hen Peter, T., & Margalit, M. (2018). Test accommodations and positive affect among adolescents with learning disabilities: The mediating role of attitudes, academic self-efficacy, loneliness and hope. Athens Journal of Education, 5(4), 345-360. https://www.athensjournals.gr/education/2018-5-4-1-Einav.pdf

Levi, U., Rosenstreich, E., & Margalit, M. (2018). Loneliness, mindfulness and hope:
Empowering rehabilitation processes. Examines in Physical Medicine and Rehabilitation, 1(4), 1-4, http://crimsonpublishers.com/epmr/pdf/EPMR.000517.pdf

Ben-Naim, S., Laslo-Roth, R., Einav, M., Biran, H., & Margalit, M. (2017) Academic self-efficacy, sense of coherence, hope and tiredness among college students with learning disabilities. European Journal of Special Needs Education. 32(1), 18-34. https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254973

Sharabi,A., Sade,S., & Margalit, M. (2016). Virtual connections, personal resources, loneliness, and academic self-efficacy among college students with and without LD. European Journal of Special needs Education, 31(3), 376-390. https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1141542

Feldman, D. B., Davidson, O. B., Ben-Naim, S., Maza, E., & Margalit, M. (2016). Hope as a Mediator of Loneliness and Academic Self-efficacy Among Students With and Without Learning Disabilities During the Transition to College. Learning Disabilities, Research & Practice, 31(2), 63-74. https://doi.org/10.1111/ldrp.12094

Feldman, D. B., Davidson, O. B., & Margalit, M. (2015). Personal Resources, Hope, and Achievement among College Students: The Conservation of Resources Perspective. Journal of Happiness Studies,16, 543-560. https://doi.org/10.1007/s10902-014-9508-5

Rosenstreich, E., Feldman, D., Davidson, O., & Margalit, M. (2015). Hope, optimism and loneliness among first –year college students with learning disabilities: A brief longitudinal study. European Journal of Special needs Education, 30(3), 338-350. https://doi.org/10.1080/08856257.2015.102300

Rosenstreich, E., & Margalit, M. (2015). Loneliness, Mindfulness, and Academic Achievements: A Moderation Effect among First-Year College Students. The Open Psychology Journal, 8 138-145. https://doi.org/10.2174/1874350101508010138

Idan, O., & Margalit, M. (2014). Socioemotional self-perceptions, family climate, and hopeful thinking among students with learning disabilities and typically achieving students from the same classes. Journal of Learning Disabilities, 47, 136-152. https://doi.org/10.1177/0022219412439608

Levi, U., Einav, M., Raskind, I., Ziv, O., & Margalit, M. (2014). Academic expectations and actual achievements: The roles of hope and effort. European Journal of Psychology of Education, 29,367-386. https://doi.org/10.1007/s10212-013-0203-4

Levi, U., Einav, M., Raskind, I., Ziv, O., & Margalit, M. (2013). Helping students with LD to succeed: the role of teachers’ hope, sense of coherence and specific self-efficacy. European Journal of Special Needs Education. 28(4), 427-439. . https://doi.org/10.1080/08856257.2013.820457

Davidson, O. B., Feldman, D. B., & Margalit, M. (2012). A focused intervention for first-year college students: Promoting hope, sense of coherence and self-efficacy. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 146(3), 333-352. https://doi.org/10.1080/00223980.2011.634862

Einav, M., Levi, U., & Margalit, M. (2012). Mothers’ coping and hope in early intervention. European Journal of Special Needs Education, 27(3), 265-280. https://doi.org/10.1080/08856257.2012.678662

Sharabi A., Levi, U & Margalit, M. (2012). Children’s loneliness, sense of coherence, family climate and hope: Developmental risk and protective factors. The Journal of Psychology, 146, 61-83. https://doi.org/10.1080/00223980.2011.568987

Idan, I., & Margalit, M. (2011). The salutogenic orientation: children’s sense of coherence and hopeful thinking in education of children and adolescents Teaching Innovations Periodical, 24(4), 5-18. https://doi.org/159.9.072-057.87.371.71

George-Levi, S., Schmidt-Barad, T. &Margalit, M. (In press). Loneliness in childhood. In J. Stern., M. Walejko., C.A. Sink., & W. P. Ho . (Eds.). The Bloomsbury handbook of solitude, silence and loneliness (Chapter 20). Bloomsbury Publishing.

Margalit, M., Schmidt-Barad, T. & Einav. M. (In press). Individual and interpersonal aspects of hope and people with developmental disabilities. In M. I. Wehmeyer & D. S. Dunn., (Eds.) The Positive Psychology of Personal Factors: Implications for Understanding Disability, (Chapter 7), Lexington Press

Al-Yagon, M., & Margalit, M. (2018). Hope and coping in individuals with SLD. S. Lopez, & M. Gallagher (Eds). Oxford Handbook of hope, (pp 243-254), NY, Oxford University Press.

Ben-Naim, S., Einav M., Laslo-Roth, R., & Margalit, M. (2017). Hope in the family: Individual differences in parenting stress, personal resources and coping. In Celinski, M. J. &, Gow, K. M., (Eds). Hope: Individual Differences, Role in Recovery and Impact on Emotional Health (pp 19- 52). Nova Science Publisher, NY.
Einav, M., Rosenstreich, E., Levi, U., & Margalit, M. (2015). Coping with loneliness during childhood and adolescence. In A. Rockach & Shaked A. (Eds.), Addressing Loneliness: coping, prevention and clinical intervention (69-87). NY: Routledge.
Margalit, M. (2014). Hope theory: Theory, research and interventional implications. In Raviv, A., & Boles, R. (Eds.). Educational Counseling today.(pp. 295-322). Sifriat Hapoalim, Tel, Aviv. (Hebrew).

Idan, O., & Margalit, M. (2013). Hope theory in education systems. In G. M. Katsaros. (Ed.), Psychology of hope (pp.139-160). New York: Nova Publishers

Feldman, D. B., Davidson, O. B., & Margalit, M. (2012). Promoting hope, sense of coherence and self-efficacy in college: The salutogenic paradigm. In Mayer, C. H., & Krause, C (Eds). Exploring mental health: Theoretical and empirical discourses on salutogenesis (57-72). Berlin: Pabst Science Publishers.

Laslo-Roth, R., George-Levi, S., & Rosenstreich, R. )Accepted).“Protecting children with ADHD against loneliness: Familial and individual factors predicting perceived child’s loneliness”. Parents-Educational Staff Relationships (Mahot center) 4rd annual conference, 2021, Tel-Aviv, Israel.

Einav, M., Elbaz, O., & Margalit, M. (Feruary, 2021). Bereavement in families, hope and loneliness. Presented at the International Hope Conference, Peres Academic Center, Israel.

George-Levi, S., Laslo-Roth, R. & Lerner, D. “A focused hope intervention for college students during the outbreak of the COVID-19”. Hope and Well- Being During Times of Stress, COVID-19, and Beyond, 2021, Rehovot, Israel.

Margalit, M., & Rosenstreich, E. (January, 2021), Loneliness and hope, Presented at the ISRS meeting UK.

Margalit, M., (June, 2019). Hope theory and happiness in early intervention. Presented in the International Society on Early Intervention Conference (ISEI 2019), Sydney, Australia.

Margalit, M., (May, 2018). Symposium: Advances, controversies, and future directions in the study of hope. And a lecture: Specific learning disorders (SLD) and academic achievements: The contribution of implicit testing accommodations’ theories and hope. Presented at the 30th APS Annual Convention, San Francisco, CA.

Margalit, M. (October, 2017). Hope theory in early intervention. Presented at the International conference in early intervention, Rehovot .

Margalit, M., (July, 2017). Effort investment and family climate: the mediating role of hope and loneliness. Presented at the 75th Annual ICP Convention, New York.

Margalit, M. (March, 2017). Hope Theory in Education. Presented at the Education and Economics Conference, Jerusalem.

Margalit, M. (September, 2016). Family climate and children’s positive and negative affect: the mediating roles of hope and loneliness during childhood. Presented at the 22nd International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions World Congress and the 36th Annual Conference for the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry (IACAPAP 2016), Calgary Alberta, Canada.

Margalit, M (June, 2016). Looking forward and back at early intervention and hope: Parental coping and resilience. International Society on Early Intervention Conference: Children’s rights and early intervention, Stockholm University, Sweden.

Margalit, M. (July, 2015). New trends in resilience research, hope and learning disabilities: Challenges and dilemmas. Presented in the annual meeting of the International Academy of Research in Learning Disabilities, Vancouver, Canada.

Margalit, M. (March, 2015). Loneliness, Hope & Resilience Among Students with LD: Theory, Research and Implications. Presented at the 30th Annual Learning Differences Conference, Harvard Graduate School of Education, Boston, USA.

Margalit, M., Davidson, O., & Rosenstreich, E. (July, 2014). Conservation of Resources (COR) During the Beginning of the First Year in College for Students with LD: Optimism, hope, Academic Self-Efficacy (SE) and loneliness. Presented in the annual meeting of the International Academy of Research in Learning Disabilities, Vilnius, Lithuania.

Margalit, M. (March, 2013). Hope, Sense of Coherence and Loneliness Among Children and Adolescents: The Salutogenic Perspectives. Presented at 3th Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences, Osaka, Japan.

Margalit, M. (October, 2012). Coping and Hope in early intervention. Presented at the conference “From Birth to three years of age, Budapest, Hungry.

Margalit, M., (May, 2012). Coping Resources – The Next Stage. Presented at the IARLD annual meeting in Padua, Italy.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!