לשיחת חינם

תכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות לאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל בדגש על הפן העסקי. בתוך כך, מגדיר הקורס את אופיו המיוחד של המרחב הציבורי במדינת ישראל. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה. חשיפת לדילמות האתיות המרכזיות בתחום העסקי בכלל ובמגזר הציבורי והפרטי בפרט, תוך הכרת קודים אתיים שאומצו בארץ ובעולם. הבנה טובה של הדילמות האתיות היכרות עם תורות פילוסופיות שונות המתייחסות לעקרונות היסוד המרכזיים של הנושא המטופל.

 

הקורס מקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון. נעסוק במטרת הפירמה, פונקצית המימון, מושגי הערך והזמן, חישובי ערך נוכחי וערך עתידי, חישובי ריבית ותשואה, גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, בניית תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, נושאים נבחרים – החלפת ציוד, אג”ח/מק”מ. הסטודנטים ירכשו ויפתחו מיומנויות בפתרון בעיות מימוניות, הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון תוך לימוד כלי ניהול פיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות.

 

הקורס עוסק בפיתוח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות המערכת הארגונית וההתנהגות האנושית בארגונים. הבנה זו תסייע בשיפור יכולת הניהול של ארגונים ואנשים בהם. נתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט הקבוצה והארגון. נתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המעורבים בניהול אפקטיבי של יחידים וקבוצות בארגונים. האופן בו אישיותו של הפרט, תפיסתו, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.

 

סדרת מפגשים מבואיים במשפט, שמטרתם להציג בפני הסטודנטים תחומים משפטיים שונים להם נדרשים מנהלים בעבודתם בפירמה. ילמדו פרקים רלוונטיים בדיני החוזים, הקניין, דיני המס, דיני עבודה ורגולציה על פירמות. הצגת הדיספלינה המשפטית לסטודנטים המכשירים עצמם לתפקידי מנהלים.

 

הקורס יעסוק בתהליך יצירת האסטרטגיה, בניהול האסטרטגיה, תהליכי קבלת החלטות, קבלת החלטות בתנאי אי ודאות ועוד. בקורס יידונו מושגים מרכזיים בתחום הניהול האסטרטגי, כגון חזון, חדשנות, ופיתוח עסקי. בקורס ייעשה שימוש במגוון רחב של תיאוריות וכלים הנדרשים בתהליכי הניהול האסטרטגי.

 

מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים לניתוח והבנת הדוחות הכספיים של פירמות עסקיות תוך הדגשת השינויים שחלו בעידן ה IFRS-בישראל מנקודת ראות של בעלי עניין שונים כגון בעלי המניות, משקיעים פוטנציאליים, נותני אשראי, ספקים ועוד. כמו כן יוצג מבוא להערכת שווי חברות, מודלים לחיזוי קשיים, אמידת סיכון ועוד.

 

ניהול השיווק הוא תחום מדעי העושה שימוש במסגרת אנאליטית קפדנית ומנומקת לצורך יצירת ערך לצרכנים. ההרצאות, האירועים שיוצגו והדיונים בכיתה עתידים להרחיב את הידע אודות מושגים מרכזיים בשיווק, להעמיק את יכולת הניתוח של בעיות שיווקיות ולהקנות כלים לקבלת ההחלטות השיווקיות כמנהלים. הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית, הן מההיבט התיאורטי והן היישומי.

 

סטודנטים שלא למדו במסגרת התואר הראשון יצטרכו להשלים 3 קורסים:

  • סטטיסטיקה
  • מבוא לכלכלה
  • חשבונאות

האימון (קואצ’ינג) הולך ותופס בשנים האחרונות מקום של כבוד, כתהליך אפקטיבי התומך בתהליכי שינוי, חיוביים, הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית. אימון, המבוצע באופן מקצועי ואיכותי, מוביל לצמיחה אישית ולשיפור בביצועים של עובדים ומנהלים גם יחד. הקורס ישים דגש על שני רכיבים מרכזיים: הצגת הבסיס המדעי, מחקרי של האימון והתנסות אישית באימון באמצעות תהליך של שינוי עצמי ותרגול כלים אימוניים. הקורס הוא הראשון מבין שניים (אימון למנהלים ואימון מתקדם למנהלים), במסגרת תכנית תואר פלוס.

 

זהו קורס המשך לקורס “אימון למנהלים”. בקורס יחוו הסטודנטים את תפקיד המאמן והמתאמן, יתנסו בדילמות אימוניות ויתרגלו את השיחה האימונית על היבטיה השונים. כמו כן ילמדו נושאים מתקדמים מעולם האימון.

 

קורס זה מכשיר ומלמד את הסטודנטים לנתח ולקבל החלטות אסטרטגיות הנוגעות לתחום המכירות הגלובאליות והפיתוח העסקי בעולם משתנה. מעבר למטרה הברורה של הקניית מיומנויות וידע מקצועי, הקורס מטפח את יכולת החשיבה, הסקרנות, הסינתזה והניתוח הביקורתי. במסגרת הקורס הסטודנטים נדרשים לנתח סיטואציות עסקיות אמיתיות, לעבד אינפורמציה, לנתח מידע, להתוות כיוון אסטרטגי למכירה ולהגיע להחלטה.

 

בקורס נכיר את עולם הלמידה הדיגיטלית, נעסוק באופן שבו מפצחים ומאתרים אתגרים ארגוניים והופכים אותם לפתרון למידה דיגיטלית ונעמיק בחלק מהמתודות המרכזיות שיש בתחום.

 

בקורס נלמד ונתנסה בהפקת תוכן דיגיטלי, ככלי לחיזוק חווית הלמידה בכיתה, לניהול שינוי ארגוני או להעברת מסרים לצרכי למידה, התעדכנות והתפתחות.

 

הקורס יעסוק בתכנים הנוגעים לניהול כללי של ארגון, תוך יצירת תשתית תיאורטית ופרקטית להבנת עבודת המנכ”ל. מטרתו להעניק מבט רחב מהשטח על ההתמודדויות של מנכ”לים עם דילמות ומצבים יומיומיים, לרבות סוגיות אסטרטגיות וטקטיות ביצירת אסטרטגיה וחזון, שינוי מבנה ארגוני, יצירת תרבות ארגונית מעוררת השראה, ניהול רב דורי, ובניהול ותמרוץ עובדים.

 

הסדנה תעסוק בתפיסת התפקיד ומודעות אישית, העמקה במשמעות החזון והחשיבה האסטרטגית כאחד מהכלים המשמעותיים העומדים לרשות המנכ”ל והטמעת תרבות מנהיגותית בארגון.

 

מטרתו של קורס ייחודי זה היא להציג את התהליך והדילמות המרכזיות בניהול המותג האישי ולהקנות את “ארגז הכלים” הנדרש הלכה למעשה. בקורס ישולבו באופן אינטגרטיבי מודלים מתחומים שונים, תוך בחינת נקודות ההשקה של מודלים אלה לתהליכי המיתוג האישי. ההרצאות, הדיונים והיישום של העקרונות והתהליך עתידים להרחיב את הידע בתחום ואת היכולות של הלומדים בעולם העבודה החדש.

 

סדנה זו של כישורי ניהול נועדה לתת למנהלים מודלים וכלים פרקטיים שיהפכו אותם למנהלים אפקטיביים. מטרת הקורס ליצור הבנה מעמיקה של תפקיד המנהל ומה שנדרש ממנו תוך כדי הקניית ידע, מודלים וכלים עדכניים לניהול עובדים וניהול עצמי, על מנת לאפשר להתמודד באפקטיביות עם אתגרי הניהול שמציגה סביבת העבודה המודרנית.

 

הפסיכולוגיה של הצרכן הוא תחום מדעי צעיר ודינאמי המבוסס על מחקר בין-תחומי ועל מגוון רחב של תאוריות שפותחו במדעי החברה, במיוחד בפסיכולוגיה. ידע של עקרונות, תאוריות ומושגים הנוגעים לפסיכולוגיה של הצרכן הופך להיות חשוב יותר ויותר עבור משווקים ומעצבי מדיניות ציבורית. קורס זה מספק לסטודנטים סקירה מקיפה של מסגרות, מושגים, תאוריות, וטכניקות במטרה לחדור ללב ולמוח של צרכנים.

 

הקורס ייצא מהתיאוריות הקלאסיות אל תיאוריות חדשניות למנהיגות ויעסוק בהיבטים שונים של תופעת המנהיגות על מרכיביה: המנהיגים, המונהגים והמצב בו מתרחשת המנהיגות, תוך סקירת פרקטיקות מנהיגותיות שנמצאו כבעלות השפעה על ביצועי הפרט והארגון. בקורס יוצגו תיאוריות מרכזיות על מנהיגות, הדילמות התיאורטיות הגדולות, הסוגיות הבולטות בחקר מנהיגות ומחקרים אמפיריים אשר בוחנים את תופעת המנהיגות.

 

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים רקע, ידע ומיומנויות בהתמודדות עם אתגרים בניהול הארגון. להכיר ולזהות את מגוון האתגרים המתעוררים בניהול הארגון ואת דרכי ההתמודדות איתם. להבין, ללמוד ולנתח תהליכים פנים ארגוניים המאפשרים לארגון להתמודד ברמה הניהולית עם האתגרים הנ”ל. לקבל היכרות קרובה עם מערכות השיקולים וצורת החשיבה בקבלת החלטות ניהוליות להתמודדות הארגון עם האתגרים.

 

קורס דירקטורים ​מיועד להקנות לסטודנטים היכרות עם הדין והפרקטיקה, הבנת מכלול השיקולים הרלוונטיים (משפטיים, פיננסיים ועסקיים), לתפקודם בתאגידים ולניהול תקין. על הדירקטורים לקבל החלטות לפי תהליך סדור, מקצועי ומובנה, שעיקרו קבלת מידע ולימוד מעמיק של הנושא שעל הפרק.

 

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט ידע תיאורטי ומעשי וכן כלים פרקטיים להבנת צרכי המימון של מיזם (בעיקר המאופיין בחדשנות טכנולוגית), המאפיינים של מקורות המימון השונים תוך מתן דוגמאות למקורות המימון הקיימים בישראל כמו גם במקומות אחרים בעולם, הדרישות הפורמאליות הנדרשות לקבלת המימון וכן מאפיינים שונים של קשרי הגומלין בין היזם לגורמי המימון השונים לאורך תקופת המימון.

 

הקורס יעסוק בהבנת האופן שבו משתנים מתחום פסיכולוגיה, ובפרט פסיכולוגיה חברתית, קשורים לקבלת החלטות ופעולות הננקטות בתהליך יזמות.

 

במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים מושגי יסוד בתחום המשאב האנושי בארגון בכלל וניהולו בפרט. במסגרת הקורס, יוצגו נושאי הפעילות השונים הכרוכים בניהול משאבי אנוש תוך שימת דגש על החשיבות האסטרטגית של פונקציית משאבי אנוש בניהול הכולל של הארגון. בנוסף, תוצגנה בקורס התפיסות והטכניקות העיקריות המשמשות את העוסקים בתחום. בין היתר יעסוק הקורס בנושאי ליבה בתחום כגון גיוס, מיון, הדרכה, הערכת עובדים, קידום, תגמול עובדים ועוד.

 

קורס זה עוסק בהבנת מורכבות מערך הלמידה הארגונית וחושף את האתגרים הצפויים בבניית תכנית הדרכה, הטמעתה והערכתה. מטרתו להקנות הבנה של תיאוריות מרכזיות ותהליכי הלמידה המתרחשים בארגוני עבודה ושל העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה.

 

במסגרת הקורס נבחן כיצד בניית אסטרטגיית משאבי אנוש התואמת את האסטרטגיה העסקית תורמת להצלחת הארגון, לרבות תפיסת השירות הפנים ארגוני. בקורס זה נעסוק בשתי רמות: 1) הרמה הארגונית – נתמקד בנושאים כגון פיתוח אסטרטגיה לגיוס וניהול ההון האנושי, מחוברות עובדים, התאמת אסטרטגית שכר ותגמולים למטרות הארגון, ניהול אינטגרציה של חברה שזה עתה נרכשה והשתלבותה בתרבות הארגונית ועוד. 2) מבט אסטרטגי אל הסביבה החיצונית שמשתנה – שוק עבודה רב דורי, גיוון תעסוקתי, ציפיות עובדים משתנות, גלובליזציה, ניהול מרחוק והתפתחותן של צורות העסקה גמישות.

 

הקורס מהווה לימוד הבסיס לעבודתו של מנהל הסיכונים (CRO – Chief Risk Officer או Professional Risk Manager PRMTM) והמבקר הפנימי של הארגון (ה – GATE KEEPER), מול הסכנות בכל המימדים. נלמד גם על חשיבותה של תפיסת ניהול הסיכונים הכולל (Enterprise Risk Management) בארגון והתמקדות בשיפור התשתיות הקיימות לניהול סיכונים.

 

במסגרת הקורס נלמד מושגים קלאסיים בתחום שוקי ההון, נבחן סוגי ניירות ערך ודרכים לנתח את השימוש בניירות ערך לצורך שיקולי השקעה, נלמד מה נדרש לבנייה וניהול תיקי השקעות, נכיר את עולם המיזוגים והרכישות תוך זיהוי ההזדמנויות והסיכונים שהוא מציע כולל חשיפה לשוקי הון בינלאומיים.

 

במהלך הקורס נערוך היכרות עם המודלים השונים לאינטליגנציה רגשית, כמו גם עם הדרכים למדידתה. בנוסף יעסוק הקורס בתרומתה של האינטליגנציה הרגשית להצלחה בניהול ובקריירה. בקורס יושם דגש הן על תיאוריה והן על יישום.

 

הקורס יציג את מושגי היסוד, את מחזור החיים של מערכת BI משלב האפיון ועד להטמעה, כלים לטעינת נתונים (ETL), מודלים רב-מימדיים ושיטות לתחקור מידע (OLAP), סקירה ואפיון מדדי KPI’s ובניית נוסחאות בעזרת DAX וכן ויזואליזציה חזותית וטכניקות לתכנון Dashboards.

 

היכרות עם היבטים של עיבוד נתונים מגוונים בכמויות גדולות לצורך חיזוי שלל תופעות עסקיות והסקת מסקנות לצורך קבת החלטות. קורס זה יעניק סקירה כללית של העקרונות, המושגים, הטכניקות, הכלים והשירותים לניהול, צבירה, עיבוד, ניתוח ופרשנות של כמויות גדולות של נתונים, ממספר רב של מקורות הטרוגניים. ההתמקדות תהיה בחשיפת הסטודנטים לאתגרים הקשורים בטיפול בנתוני עתק והצגת העוצמה הכרוכה ביכולתנו לחקור מערכי נתונים מורכבים כאלה, להפיק מהם ידע ולספק חיזוי מעשי. הסטודנטים ילמדו על טכניקות ניתוח נתונים מודרניות ויפתחו מיומנויות לייבוא ​​וייצוא, ניקיון והיתוך של נתונים, וכן ניתוח וסינתזה של מערכי נתונים מורכבים. במסגרת הקורס ייעשה שימוש בתוכנת R והסטודנטים יעשו פרויקט מעשי בסביבה זו.

 

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את האתגרים הניהוליים הייחודיים לעידן הדיגיטלי ולספק להם את המסגרת התיאורטית ומגוון רחב של דוגמאות מוחשיות. במהלך הקורס נערוך הכרות עם מושגים מרכזיים הקשורים לתחום הטרנספורמציה הדיגיטאלית, נלמד להבין ולנתח תהליכים ארגוניים בהם מוטמע שימוש בטכנולוגיות הדיגיטליות וכיצד ניתן לרתום טכנולוגיות אלו לשיפור ביצועי הארגון והשגת יעדיו האסטרטגיים, וכיצד לנצל ולמנף את הטכנולוגיות הדיגיטליות ליצירת יתרון תחרותי.

 

מטרת הקורס היא להבין את הצורך בניהול קהילה ואת הגורמים השונים הפועלים בתוכה. במהלך הקורס נלמד כיצד להקים קהילה על ידי מודל שפותח לשם כך, להקנות לסטודנט ידע עדכני בניהול קהילות, הבנה מקסימלית של נושא הרשתות החברתיות והבנה מקסימלית בדרכים ליצור תוכן מעניין מבוסס רגש.

 

הקורס יסקור סוגיות מרכזיות בניהול בינלאומי ויציג תיאוריות ניהוליות עדכניות, אשר יאפשרו לסטודנטים הבנה וניתוח של הפעילות העסקית הבינלאומית. בין הנושאים שיידונו בקורס: סביבת הפעילות של חברות גלובליות, אתגרי הניהול בסביבה בינלאומית, אסטרטגיות ניהוליות הנדרשות בחברות גלובליות ועוד.

 

בקורס זה נערוך הכרות עם התחום של פסיכולוגיה חיובית והשפעתה על עולם העבודה והארגון. נבחן את המושגים התיאורטיים השונים בתחום, את שורשיהם, כיצד הם באים לידי ביטוי ונדון בהשלכותיהם. נסקור את ההיבטים הפילוסופיים העומדים בבסיס הפסיכולוגיה החיובית, מדע האושר. נערוך היכרות עם ההיבטים הפסיכולוגיים של חיים ממלאים ומספקים. נתמקד בהשפעה של הפסיכולוגיה החיובית על הפרט, הפרט בארגון והארגון עצמו.

 

הקניית מושגי יסוד בניהול מו”מ, ניהול קונפליקטים ובניית הסכמות בעזרת מיומנויות הגישור. תרגול המיומנויות הלכה למעשה, ניתוח אירועים ויישום בחיי היום יום ובחיי העבודה של המשתתפים.

 

בקורס יעברו הסטודנטים אימון ותרגול אישי בהפעלת מיומנויות הגישור בעת הליך גישור משפטי. הסטודנטים יתורגלו כמגשרים ניטרליים בסימולציות המבוססות על תביעות משפטיות אמתיות. בנוסף יתורגלו הסטודנטים בהפעלת מיומנויות הגישור כשהם צד במשא ומתן בסימולציות המבוססות על קונפליקטים האופייניים לארגונים עסקיים.

 

הקורס מציע מסגרת קונספטואלית לניתוח והבנת שווקי המפרץ הערבי (GCC) תוך דגש על היבטים מרכזיים בגישה לשוק (Market Entry). הקורס יקנה ראיה כללית והבנה של האיזור, שנפתח רק לאחרונה עבור חברות וארגונים ישראלים. הקורס עושה שימוש בניתוחי מקרה, ספרות כלכלית ומקצועית על מנת להקנות לסטודנטים כלים פרקטיים לחשיבה וניתוח ההזדמנויות בשווקים מתעוררים בכלל, ואזור המפרץ הערבי בפרט.

 

הקורס להיות סמנכ”ל שיווק הינו קורס מתקדם בתחום ניהול השיווק ומטרתו להקנות את הכלים המתקדמים ביותר לבעלי תפקידים בכירים בעולמות השיווק. את הקורס מובילות ד”ר טלי תאני-הררי, ראש ה- MBA במרכז האקדמי פרס ומרצה בתחומי האסטרטגיה והשיווק, יחד עם הגב’ יפית מנטין, סמנכ”ל השיווק של נספרסו וסמנכ”לית (לשעבר) בחברת קימברלי ישראל. במסגרת הקורס יוצגו הכלים המרכזיים, אופן יישומם, אירועים שיווקיים בולטים עדכניים מהארץ ומהעולם, תוך שילובן של הרצאות אורח של סמנכ”לי שיווק בכירים שיציגו את הכלים והמתודות המשמשים אותם בהובלת מהלכים שיווקיים אסטרטגיים. הקורס מהווה חלק מתואר פלוס ניהול שיווק בכיר.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים כלים פרקטיים לבניית מסרים אפקטיביים בפלטפורמות הדיגיטליות והפרונטליות. במהלך הקורס ילמדו הנושאים הבאים: מהו סטוריטלינג? כיצד מבחינים בין מטרה, מסר ותוכן וכיצד משתמשים בהם? מהי מתודולוגיית 3X3 לביסוס מסרים? כיצד משתמשים ב מצגת ככלי להעברת מסרים? כיצד בונים פרזנטציה אפקטיבית? מהם הכלים הפרקטיים לבניית סיפור ארגון מנצח? כיצד מייצרים משוב אפקטיבי?
הקורס מועבר על ידי מנחים מקצועיים ובעלי ניסיון רב בעולם ההנחיה, מחברת הסטוריטלינג Leave a mark.

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את עולם האיקומרס המתפתח והמרתק הזה, ממה הוא מורכב ולתת כלים שיאפשרו לכל מנהל לבצע מחקרי שוק מקיפים תוך קבלת החלטות ניהוליות לגבי סוג הפלטפורמה המתאימה, שילוב הפלטפורמות, תהליכים במעבר לסביבת המסחר האלקטרוני, והכרות עם עולם הלוגיסטיקה והמשלוח שמשלימה את מעגל תהליך הסחר.

 

הקורס יסייע לסטודנטים להתוודע אל מקורותיה של הפסיכולוגיה תוך התמקדות על הפרט, על גורמי המוטיבציה האנושיים, הארגון ומקום העבודה שלנו. כל זאת מתוך הבנה שאם נבין את עצמנו ואת הסובבים אותנו – נוכל ליצור מנוף להצלחה עסקית ואישית. נעסוק במישור התעסוקתי ובמישור הבין אישי. ננסה להבין כיצד אנו חושבים וכיצד חושבים האנשים סביבנו. נבחן את הפסיכולוגיה ואת יתרונותיה בעולם העסקים מהפן הפרקטי ומהפן האקדמי.

 

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

**רשימת הקורסים יכולה להתעדכן בהתאם לתכנית הלימודים בפתיחת השנה.

***המערכת הינה מערכת מובנית, קורסי הבחירה עשויים להיפרס אוטומטית וניתנים לשינוי לפי היצע קורסים בלבד ומס’ הקורסים הניתנים כפוף למבנה התוכנית.

**** פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.