מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

לוח זמנים אקדמי תשע”ח

לוח זמנים אקדמי לשנה”ל תשע”ח – 2017-2018

סמסטר א’הערות
היום הראשון ללימודים –סמסטר א’22.10.2017יום א’, ב’ בחשון** למעט יעוץ ופיתוח ארגוני שנה ב– מתחילים ב-14.11.2017
חופשת חנוכה17.12.2017יום א’, כ”ט בכסלואין לימודים ביום זה

 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי א- במקום חנוכה

ביום א’-21.1.2018

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA , יעוץ ופיתוח ארגוני שנה ב’)

ביום א’-14.1.2018

לתלמידי MBA  בלבד

ביום א’ 11.2.2018 לתלמידי יעוץ ופיתוח ארגוני –שנה ב’ בלבד

היום האחרון לסמסטר א’ (כולל השלמות)

23.1.2018יום ג’ , ז’ בשבט

MBA-  16.1.18

יעוץ ופיתוח ארגוני שנה ב’-13.2.2018

 סמסטר ב’
 היום הראשון לסמסטר ב’25.2.2018יום א’, י’ באדר
תענית אסתר28.2.2018יום ד’, י”ג באדרהלימודים כרגיל עד 16:00. אין לימודים לאחר שעה זו.  
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ד’ –לימודי ערב בלבד– (לשעורים אחרי 16.00) במקום תענית אסתר

ביום א- 25.3.2018 לתלמידי כל המסלולים

 

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 16.00).

שימו לב היום החלופי (ההשלמה) לא ביום הלימוד.

חופשת פורים1.3.2018יום ה’, י”ד באדראין פעילות
 היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח (כולל השלמות)28.3.2018יום ד’ י”ב בניסן

חופשת פסח לסטודנטים

29.3.2018-7.4.2018יום ה’ –עד יום  שבת (בשבוע העוקב) כולל

אין לימודים.

אין פעילות במרכז.

 היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח8.4.2018יום א’ כ”ג בניסן
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה11.4.2018יום ד’, כ”ו בניסןהלימודים יסתיימו בשעה 19:00.  אין לימודים לאחר שעה זו.  

יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום ד’ לימודי ערב– (לשעורים אחרי 19.00) במקום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ביום ד’ 28.3.2018 לתלמידי כל המסלולים

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 19.00).

שימו לב היום החלופי (ההשלמה) לא בשעות הלימוד. ההשלמות יחלו בשעה 17.00.

יום השואה12.4.2018יום ה’ כ”ז בניסןאין פעילות ביום ה’
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל17.4.2018יום ג’, ב’ באיירהלימודים יסתיימו בשעה 17:00 אין לימודים לאחר שעה זו.  

יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום ג’  לימודי ערב (לשעורים אחרי 17.00)

-במקום ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

ביום ג’ –  12.6.2018

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA ) 

  ביום ג’–5.6.2018   

לתלמידי  MBA בלבד

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 17.00).

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל18.4.2018יום ד’, ג’ באייראין לימודים.    

 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ד – במקום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 

ביום ד’- 13.6.2018 לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

 

 ביום ד’-6.6.2018 לתלמידי MBA בלבד

 

יום העצמאות19.4.2018יום ה’, ד’ באייראין פעילות
 יום גשר (אחרי יום העצמאות)20.4.2018יום ו’, ה’ באייראין לימודים.   
 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ו’ – במקום יום הגשר (אחרי יום העצמאות)

 ביום ו’ -15.6.2018  לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום ו’-8.6.2018  לתלמידי  MBA בלבד

 

 ל”ג בעומר

3.5.2018יום ה’ י”ח באייר אין פעילות ביום ה’

 שבועות

 20.5.2018

יום א’, ו’ בסיון

 אין לימודים.    

 יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום א’-במקום  שבועות

 ביום א’- 10.6.2018 לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום א’–3.6.2018  לתלמידי MBA בלבד
סיום סמסטר ב’ (כולל השלמות)15.6.2018יום ו’ , ב’ בתמוז MBA- יום 8.6.18
סמסטר קיץ
 היום הראשון לסמסטר קיץ15.7.2018יום א’, ג’ באב
צום ט’ באב22.7.2018יום א’, ט’ באבאין לימודים.
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי א’ –במקום צום  ט’ באב

ביום א’– 2.9.2018  לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA , תזונה)

ביום א’– 26.8.2018  לתלמידי  MBA בלבדביום ד’ – 12.9.2017

לתלמידי תזונה בלבד. לא ביום הלימוד

חופשת סיום צום הרמדאן טרם ידוע
חופשת סיום צום חג הקורבן טרם ידוע
סיום סמסטר קיץ (כולל השלמות)3.9.2018יום ב’, כ”ג ב אלול*MBA  מסיימים ב-27.8.2018

** תזונה מסיימים ב- 03.9.2018

**יעוץ ופיתוח ארגוני – 4.9.2018

ראש השנה9.9.2018-11.9.2018ימים א’-ג’

כ”ט באלול-ב ‘תשרי

אין פעילות במרכז
ערב יום כיפורים18.9.2018-19.9.2018ימים ג’-ד’

 ט’-י’ בתשרי

אין פעילות במרכז
סוכות + חוה”מ סוכות23.9.2018-1.10.2018ימים א’ עד ב’ בשבוע שאחרי

י”ד בתשרי-כ”ב בתשרי

חופשה לסטודנטים.

אין פעילות במרכז

 היום הראשון ללימודים בשנת תשע”ט  2018-2019

 

 14.10.2018


*לוח הזמנים כפוף לשינויים

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!