מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

לוח זמנים אקדמי תשע”ט

לוח זמנים אקדמי לשנה”ל תשע”ט – 2018-2019

סמסטר א’ הערות
היום הראשון ללימודים –סמסטר א’ 14.10.2018 יום א’, ה’ בחשון
בחירות לרשויות המקומיות-יום שבתון 30.10.2018 יום ג’, כ”א בחשון אין לימודים ביום זה
 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ג- במקום יום הבחירות לרשויות המקומיות

ביום ג’-15.1.2019

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום ג’-8.1.2019

לתלמידי MBA  בלבד

חופשת חנוכה 9.12.2018 יום א’, א בטבת אין לימודים ביום זה

 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי א- במקום חנוכה

ביום א’-13.1.2019

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום א’-6.1.2019

לתלמידי MBA  בלבד

היום האחרון לסמסטר א’ (כולל השלמות)

18.1.2019 יום ו’ , יב’ בשבט

MBA-  11.1.19

יעוץ ופיתוח ארגוני שנה ב’-1.2.2019

 סמסטר ב’
 היום הראשון לסמסטר ב’ 24.2.2019 יום א’, יט’ באדר א’
תענית אסתר 20.3.2019 יום ד’, י”ג באדר ב’ הלימודים כרגיל עד 16:00. אין לימודים לאחר שעה זו.  
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ד’ –לימודי ערב בלבד– (לשעורים אחרי 16.00) במקום תענית אסתר

ביום ד- 17.4.2019 לתלמידי כל המסלולים

 

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 16.00).

חופשת פורים 21.3.2019 יום ה’, י”ד באדר ב’ אין פעילות
בחירות לכנסת- יום שבתון 9.4.2019 יום ג’, ד’ בניסן אין לימודים ביום זה
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ג’- במקום יום הבחירות לכנסת

ביום ג’-11.6.2019

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום א’-4.6.2019

לתלמידי MBA  בלבד

 היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח (כולל השלמות) 17.4.2019 יום ד’ י”ב בניסן

חופשת פסח לסטודנטים

18.4.2019-27.4.2019 יום ה’ –עד יום  שבת (בשבוע העוקב) כולל

אין לימודים.

אין פעילות במרכז.

 היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח 28.4.2019 יום א’ כ”ג בניסן
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 1.5.2019 יום ד’, כ”ו בניסן הלימודים יסתיימו בשעה 17:00.  אין לימודים לאחר שעה זו.  

יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום ד’ לימודי ערב– (לשעורים אחרי 17.00) במקום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ביום ב’- 10.6.2019 לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום ב’- 15.4.2019 לתלמידי MBA בלבד

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 17.00).

שימו לב היום החלופי (ההשלמה) לא ביום הלימוד

יום השואה 2.5.2019 יום ה’ כ”ז בניסן אין פעילות ביום ה’
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 7.5.2019 יום ג’, ב’ באייר הלימודים יסתיימו בשעה 17:00 אין לימודים לאחר שעה זו.  

יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום ג’  לימודי ערב (לשעורים אחרי 17.00)

-במקום ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

ביום ג’ –  16.4.2019

לתלמידי כל המסלולים 

 

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 17.00).

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 8.5.2019 יום ד’, ג’ באייר אין לימודים.    

 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ד – במקום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 

ביום ד’- 12.6.2019 לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

 

 ביום ד’-5.6.2019 לתלמידי MBA בלבד

 

יום העצמאות 9.5.2019 יום ה’, ד’ באייר אין פעילות
 יום גשר (אחרי יום העצמאות) 10.5.2019 יום ו’, ה’ באייר אין לימודים.   
 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ו’ – במקום יום הגשר (אחרי יום העצמאות)

 ביום ו’ -14.6.2019  לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום ו’-7.6.2019  לתלמידי  MBA בלבד

 

 ל”ג בעומר

23.5.2019 יום ה’ י”ח באייר  אין פעילות ביום ה’

 שבועות

 9.6.2019

יום א’, ו’ בסיון

 אין לימודים.    

סיום סמסטר ב’ (כולל השלמות) 14.6.2019 יום ו’ , ב’ בתמוז  MBA- יום 7.6.19
סמסטר קיץ
 היום הראשון לסמסטר קיץ 21.7.2019 יום א’, יח’ בתמוז
צום ט’ באב 11.8.2019 יום א’, י’ באב אין לימודים.
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי א’ –במקום צום  ט’ באב

ביום א’– 8.9.2019  לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA )

ביום א’– 1.9.2019  לתלמידי  MBA בלבד

חופשת סיום צום הרמדאן  טרם ידוע
חופשת סיום צום חג הקורבן  טרם ידוע
סיום סמסטר קיץ (כולל השלמות) 10.9.2019 יום ג’, י’ באלול *MBA  מסיימים ב-3.9.2019

** תזונה מסיימים ב- 17.9.2019

ראש השנה 29.9.2019-1.10.2019 ימים א’-ג’

כ”ט באלול-ב ‘תשרי

אין פעילות במרכז
ערב יום כיפורים 8.10.2019-9.10.2019 ימים ג’-ד’

 ט’-י’ בתשרי

אין פעילות במרכז
סוכות + חוה”מ סוכות 13.10.2019-21.10.2019 ימים א’ עד ב’ בשבוע שאחרי

י”ד בתשרי-כ”ב בתשרי

חופשה לסטודנטים.

אין פעילות במרכז

 היום הראשון ללימודים בשנת תש”פ  2019-2020

 

 27.10.2019


*לוח הזמנים כפוף לשינויים

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!