מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

לוח זמנים אקדמי

לוח זמנים אקדמי לשנה”ל תשע”ח – 2017-2018

סמסטר א’ הערות
היום הראשון ללימודים –סמסטר א’ 22.10.2017 יום א’, ב’ בחשון ** למעט יעוץ ופיתוח ארגוני שנה ב– מתחילים ב-14.11.2017
חופשת חנוכה 17.12.2017 יום א’, כ”ט בכסלו אין לימודים ביום זה

 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי א- במקום חנוכה

ביום א’-21.1.2018

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA , יעוץ ופיתוח ארגוני שנה ב’)

ביום א’-14.1.2018

לתלמידי MBA  בלבד

ביום א’ 11.2.2018 לתלמידי יעוץ ופיתוח ארגוני –שנה ב’ בלבד

היום האחרון לסמסטר א’ (כולל השלמות)

23.1.2018 יום ג’ , ז’ בשבט

MBA-  16.1.18

יעוץ ופיתוח ארגוני שנה ב’-13.2.2018

 סמסטר ב’
 היום הראשון לסמסטר ב’ 25.2.2018 יום א’, י’ באדר
תענית אסתר 28.2.2018 יום ד’, י”ג באדר הלימודים כרגיל עד 16:00. אין לימודים לאחר שעה זו.  
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ד’ –לימודי ערב בלבד– (לשעורים אחרי 16.00) במקום תענית אסתר

ביום א- 25.3.2018 לתלמידי כל המסלולים

 

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 16.00).

שימו לב היום החלופי (ההשלמה) לא ביום הלימוד.

חופשת פורים 1.3.2018 יום ה’, י”ד באדר אין פעילות
 היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח (כולל השלמות) 28.3.2018 יום ד’ י”ב בניסן

חופשת פסח לסטודנטים

29.3.2018-7.4.2018 יום ה’ –עד יום  שבת (בשבוע העוקב) כולל

אין לימודים.

אין פעילות במרכז.

 היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח 8.4.2018 יום א’ כ”ג בניסן
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 11.4.2018 יום ד’, כ”ו בניסן הלימודים יסתיימו בשעה 19:00.  אין לימודים לאחר שעה זו.  

יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום ד’ לימודי ערב– (לשעורים אחרי 19.00) במקום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ביום ד’ 28.3.2018 לתלמידי כל המסלולים

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 19.00).

שימו לב היום החלופי (ההשלמה) לא בשעות הלימוד. ההשלמות יחלו בשעה 17.00.

יום השואה 12.4.2018 יום ה’ כ”ז בניסן אין פעילות ביום ה’
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 17.4.2018 יום ג’, ב’ באייר הלימודים יסתיימו בשעה 17:00 אין לימודים לאחר שעה זו.  

יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום ג’  לימודי ערב (לשעורים אחרי 17.00)

-במקום ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

ביום ג’ –  12.6.2018

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA ) 

  ביום ג’–5.6.2018   

לתלמידי  MBA בלבד

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 17.00).

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 18.4.2018 יום ד’, ג’ באייר אין לימודים.    

 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ד – במקום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 

ביום ד’- 13.6.2018 לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

 

 ביום ד’-6.6.2018 לתלמידי MBA בלבד

 

יום העצמאות 19.4.2018 יום ה’, ד’ באייר אין פעילות
 יום גשר (אחרי יום העצמאות) 20.4.2018 יום ו’, ה’ באייר אין לימודים.   
 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ו’ – במקום יום הגשר (אחרי יום העצמאות)

 ביום ו’ -15.6.2018  לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום ו’-8.6.2018  לתלמידי  MBA בלבד

 

 ל”ג בעומר

3.5.2018 יום ה’ י”ח באייר  אין פעילות ביום ה’

 שבועות

 20.5.2018

יום א’, ו’ בסיון

 אין לימודים.    

 יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום א’-במקום  שבועות

 ביום א’- 10.6.2018 לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום א’–3.6.2018  לתלמידי MBA בלבד
סיום סמסטר ב’ (כולל השלמות) 15.6.2018 יום ו’ , ב’ בתמוז  MBA- יום 8.6.18
סמסטר קיץ
 היום הראשון לסמסטר קיץ 15.7.2018 יום א’, ג’ באב
צום ט’ באב 22.7.2018 יום א’, ט’ באב אין לימודים.
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי א’ –במקום צום  ט’ באב

ביום א’– 2.9.2018  לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA , תזונה)

ביום א’– 26.8.2018  לתלמידי  MBA בלבד ביום ד’ – 12.9.2017

לתלמידי תזונה בלבד. לא ביום הלימוד

חופשת סיום צום הרמדאן  טרם ידוע
חופשת סיום צום חג הקורבן  טרם ידוע
סיום סמסטר קיץ (כולל השלמות) 3.9.2018 יום ב’, כ”ג ב אלול *MBA  מסיימים ב-27.8.2018

** תזונה מסיימים ב- 03.9.2018

**יעוץ ופיתוח ארגוני – 4.9.2018

ראש השנה 9.9.2018-11.9.2018 ימים א’-ג’

כ”ט באלול-ב ‘תשרי

אין פעילות במרכז
ערב יום כיפורים 18.9.2018-19.9.2018 ימים ג’-ד’

 ט’-י’ בתשרי

אין פעילות במרכז
סוכות + חוה”מ סוכות 23.9.2018-1.10.2018 ימים א’ עד ב’ בשבוע שאחרי

י”ד בתשרי-כ”ב בתשרי

חופשה לסטודנטים.

אין פעילות במרכז

 היום הראשון ללימודים בשנת תשע”ט  2018-2019

 

 14.10.2018


*לוח הזמנים כפוף לשינויים

 

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!