מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

לוח זמנים אקדמי תשע”ט

לוח זמנים אקדמי לשנה”ל תשע”ט – 2018-2019

סמסטר א’הערות
היום הראשון ללימודים –סמסטר א’14.10.2018יום א’, ה’ בחשון
בחירות לרשויות המקומיות-יום שבתון30.10.2018יום ג’, כ”א בחשוןאין לימודים ביום זה
 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ג- במקום יום הבחירות לרשויות המקומיות

ביום ג’-15.1.2019

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום ג’-8.1.2019

לתלמידי MBA  בלבד

חופשת חנוכה9.12.2018יום א’, א בטבתאין לימודים ביום זה

 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי א- במקום חנוכה

ביום א’-13.1.2019

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום א’-6.1.2019

לתלמידי MBA  בלבד

היום האחרון לסמסטר א’ (כולל השלמות)

18.1.2019יום ו’ , יב’ בשבט

MBA-  11.1.19

יעוץ ופיתוח ארגוני שנה ב’-1.2.2019

 סמסטר ב’
 היום הראשון לסמסטר ב’24.2.2019יום א’, יט’ באדר א’
תענית אסתר20.3.2019יום ד’, י”ג באדר ב’הלימודים כרגיל עד 16:00. אין לימודים לאחר שעה זו.  
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ד’ –לימודי ערב בלבד– (לשעורים אחרי 16.00) במקום תענית אסתר

ביום ד- 17.4.2019 לתלמידי כל המסלולים

 

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 16.00).

חופשת פורים21.3.2019יום ה’, י”ד באדר ב’אין פעילות
בחירות לכנסת- יום שבתון9.4.2019יום ג’, ד’ בניסןאין לימודים ביום זה
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ג’- במקום יום הבחירות לכנסת

ביום ג’-11.6.2019

לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום א’-4.6.2019

לתלמידי MBA  בלבד

 היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח (כולל השלמות)17.4.2019יום ד’ י”ב בניסן

חופשת פסח לסטודנטים

18.4.2019-27.4.2019יום ה’ –עד יום  שבת (בשבוע העוקב) כולל

אין לימודים.

אין פעילות במרכז.

 היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח28.4.2019יום א’ כ”ג בניסן
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה1.5.2019יום ד’, כ”ו בניסןהלימודים יסתיימו בשעה 17:00.  אין לימודים לאחר שעה זו.  

יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום ד’ לימודי ערב– (לשעורים אחרי 17.00) במקום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ביום ב’- 10.6.2019 לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום ב’- 15.4.2019 לתלמידי MBA בלבד

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 17.00).

שימו לב היום החלופי (ההשלמה) לא ביום הלימוד

יום השואה2.5.2019יום ה’ כ”ז בניסןאין פעילות ביום ה’
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל7.5.2019יום ג’, ב’ באיירהלימודים יסתיימו בשעה 17:00 אין לימודים לאחר שעה זו.  

יום חלופי (השלמה) ללומדים ביום ג’  לימודי ערב (לשעורים אחרי 17.00)

-במקום ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

ביום ג’ –  16.4.2019

לתלמידי כל המסלולים 

 

ללימודי ערב בלבד (לשעורים לאחר השעה 17.00).

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל8.5.2019יום ד’, ג’ באייראין לימודים.    

 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ד – במקום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 

ביום ד’- 12.6.2019 לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

 

 ביום ד’-5.6.2019 לתלמידי MBA בלבד

 

יום העצמאות9.5.2019יום ה’, ד’ באייראין פעילות
 יום גשר (אחרי יום העצמאות)10.5.2019יום ו’, ה’ באייראין לימודים.   
 יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי ו’ – במקום יום הגשר (אחרי יום העצמאות)

 ביום ו’ -14.6.2019  לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA)

ביום ו’-7.6.2019  לתלמידי  MBA בלבד

 

 ל”ג בעומר

23.5.2019יום ה’ י”ח באייר אין פעילות ביום ה’

 שבועות

 9.6.2019

יום א’, ו’ בסיון

 אין לימודים.    

סיום סמסטר ב’ (כולל השלמות)14.6.2019יום ו’ , ב’ בתמוז MBA- יום 7.6.19
סמסטר קיץ
 היום הראשון לסמסטר קיץ21.7.2019יום א’, יח’ בתמוז
צום ט’ באב11.8.2019יום א’, י’ באבאין לימודים.
יום חלופי (השלמה) ללומדים בימי א’ –במקום צום  ט’ באב

ביום א’– 8.9.2019  לתלמידי כל המסלולים (למעט MBA )

ביום א’– 1.9.2019  לתלמידי  MBA בלבד

חופשת סיום צום הרמדאן טרם ידוע
חופשת סיום צום חג הקורבן טרם ידוע
סיום סמסטר קיץ (כולל השלמות)10.9.2019יום ג’, י’ באלול*MBA  מסיימים ב-3.9.2019

** תזונה מסיימים ב- 17.9.2019

ראש השנה29.9.2019-1.10.2019ימים א’-ג’

כ”ט באלול-ב ‘תשרי

אין פעילות במרכז
ערב יום כיפורים8.10.2019-9.10.2019ימים ג’-ד’

 ט’-י’ בתשרי

אין פעילות במרכז
סוכות + חוה”מ סוכות13.10.2019-21.10.2019ימים א’ עד ב’ בשבוע שאחרי

י”ד בתשרי-כ”ב בתשרי

חופשה לסטודנטים.

אין פעילות במרכז

 היום הראשון ללימודים בשנת תש”פ  2019-2020

 

 27.10.2019


*לוח הזמנים כפוף לשינויים

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!