מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

מועדי בחינה מיוחדים

בתואר ראשון נערכות הבחינות בשני מועדים: מועד א’ ומועד ב’. סטודנט שמסיבה מוצדקת לא יכול היה לגשת לבחינה

במועד א’ בקורס מסוים ייגש למבחן במועד ב’. סטודנט כזה יהיה זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד אם ייכשל במועד ב’. סטודנט שבשל סיבה מוצדקת לא ניגש למבחן במועד ב’, יהיה זכאי להגיש בקשה למבחן במועד מיוחד.

בתואר שני נערכות הבחינות במועד אחד בלבד. סטודנט שמסיבה מוצדקת לא יכול היה לגשת לבחינה בקורס מסוים זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד.

סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה הן:

א. חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות.

ב. שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה או שירות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה, המסתיים פחות מ- 7 ימים לפני

הבחינה.

ג. אשפוז בבי”ח, מחלה, שמירת הריון, לידה וכו’.

ד. כל סיבה אחרת שדיקן הסטודנטים יחליט שהיא מוצדקת (כגון: שבעת ימי אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה).

נוהל הגשת בקשה למועד המיוחד:

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!