הירשמו עכשיו!

מועדי בחינה מיוחדים

הבחינות נערכות בשני מועדים: מועד א’ ומועד ב’. סטודנט שמסיבה מוצדקת לא יכול היה לגשת לבחינה

במועד א’ בקורס מסוים ייגש למבחן במועד ב’. סטודנט כזה יהיה זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד אם ייכשל במועד ב’. סטודנט שבשל סיבה מוצדקת לא ניגש למבחן במועד ב’, יהיה זכאי להגיש בקשה למבחן במועד מיוחד.

סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה הן:

א. חפיפה במועדיהן של שתי בחינות.

ב. שירות מילואים (כמפורט בתקנון המילואים).

ג. אשפוז בבי”ח, מחלה, שמירת הריון, לידה וכו’.

ד. כל סיבה אחרת שדיקן הסטודנטים יחליט שהיא מוצדקת (כגון: שבעת ימי אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה).

נוהל הגשת בקשה למועד המיוחד:

 

 


לשיחת חינם הירשמו עכשיו!