מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר ראשון במשפטים [LL.B]

תואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי פרס נבנה על בסיס התובנה שלפיה כדי לבנות משפטנים מצטיינים, לא די בלימודי הליבה של המקצועות המשפטיים עצמם. כדי לבנות משפטנים שיבלטו בעולם המשפט, יש ליצור תכנית לימודים נרחבת אשר מחברת את מקצועות המשפטים אל דיסצפלינות נוספות המעניקות ללומדים ערך מוסף משמעותי שילווה אותם במהלך הקריירה.

כפועל יוצא מתובנה זו, נבנתה תכנית הלימודים באופן שבו מלבד העמקה בתחומי המשפט הקלאסיים, מושם דגש מיוחד על השכלה במגוון תחומים המשיקים למשפטים: כלכלה, מנהל עסקים, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ועוד.

דגש מיוחד בתכנית התואר הושם על מדעי ההתנהגות, זאת בהתאם לחשיבה המשפטית המודרנית המכירה בכך שעיסוק משפטי מצריך ידע והבנה חברתית כמו גם אישיותית. דגש נוסף הושם על תחומי הכלכלה ומנהל העסקים, תחומים בעלי חשיבות מרבית לאלה שיעסקו בתחומים משפטיים-ארגוניים ובתחום המשפט העסקי על ענפיו השונים.

למה במרכז האקדמי פרס?

מסלול החברות
הכנה לראיונות התמחות
מסלול מקוצר לתואר שני ב-4 שנים בלבד!
מסלולי בוקר/ערב

מסלול החברות

תכנית לימודים חדשנית בליווי בכירי החברות המובילות במשק, המעניקה ידע מעשי וכלים אמיתיים שיגרמו לכם להתאהב בקריירה שלכם.
צפו בסרטון מסלול החברות

תכנית הלימודים

קורסי חובה – עוסקים, רובם ככולם, בתחומי הליבה המשפטיים. קורסים אלה עוסקים בדיני עונשין, דיני נזיקין, דיני חוזים, דיני קניין, דיני ראיות, דיני עבודה, דיני מסים, משפט בינלאומי, סדר דין אזרחי ופלילי, ועוד.

אשכולות

האשכולות מעמיקים את הידע שנרכש בקורסי החובה ומרחיבים אותו. האשכולות נחלקים ל:
אשכול משפטי: קורסים המעמיקים ידע בתוך עולם המשפט, כמו: חברות ממשלתיות, רגולציה, מיסוי מקרקעין, דיני תעבורה, ממשל תאגידי,דיני ירושה, דיני בנקאות ועוד.
אשכול רב תחומי: קורסים העוסקים בתחומים המשיקים לעולם המשפט ומעניקים ערך מוסף מיוחד, כמו: התנהגות ארגונית, מציאות משפטית מול מציאות פסיכולוגית, גישור וניהול משא ומתן, סוגיות בפסיכיאטריה משפטית, עבודה ומגדר, אי שוויון וריבוד חברתי ועוד.

מסלול מקוצר לתואר שני

בנוסף לתואר הראשון במשפטים, ניתן להירשם למסלול מקוצר לתואר שני. מסלול ייחודי זה מאפשר להשלים, בתוך ארבע שנים בלבד, לימודי תואר ראשון במשפטים במשולב עם לימודי תואר שני במנהל עסקים – MBA.
יתרונותיו של המסלול נעוצים לא רק בידע המקצועי ובפרקטיקות היישומיות הנלמדות בו, אלא ביתרונות שהוא מעניק לאלה המעוניינים להשתלב לאחר הלימודים בתפקידי מפתח בארגונים גדולים, במשרדי עורכי דין מובילים ובמשרות ניהוליות שונות.

קליניקות משפטיות

הקליניקות המשפטיות מאפשרות התנסות מעשית תוך כדי עשייה חברתית. מערך הקליניקות של בית הספר למשפטים כולל 6 קליניקות משפטיות המעניקות סיוע משפטי לאוכלוסיות מוחלשות. הקליניקות מאפשרות לסטודנטים התנסות ראשונה וישירה של עבודה משפטית מעשית עם מקרים אמתיים בשטח.
הקליניקות כוללות:
(1) הקליניקה הסניגוריאלית
(2) הקליניקה לסיוע בהוצאה לפועל
(3) הקליניקה לסיוע אזרחי במרכזי קהילה [שי”ל]
(4) הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי וזכויות אדם
(5) קליניקה לסיוע לשופטים
(6) הקליניקה לתובענות ייצוגיות – בך, לדרמן ושות’

הקורס יעסוק בחלק הכללי של המשפט הפלילי המהותי: מאפייני האחריות הפלילית וצידוקיה; עקרון החוקיות; יסודות האחריות הפלילית – היסוד העובדתי, המחשבה הפלילית, רשלנות, אחריות קפידה, סיבתיות ומזיגה; צדדים לעבירה ונסיון.

הקורס משפט חוקתי יעסוק בעקרונות היסוד של שיטת המשפט הישראלית כמסגרת שלטונית-מדינתית.  במהלך הקורס נדון במהותן של חוקות, במעמדם של חוקי היסוד במשפט הישראלי, בהכרזת העצמאות, במוסדות המדינה, בזכויות הפרט ובאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הקורס יעסוק בלימוד דיני החיובים בכלל ובלימוד דיני החוזים בפרט, לרבות דיני התרופות בגין הפרת חוזה. הקורס יעסוק במושג כריתת חוזה ויבחן את האופנים השונים בהם נכרת חוזה. כמו כן, הקורס יעסוק בפגמים בכריתת חוזה ובעילות לביטולו, בתרופות השונות העומדות לנפגע מהפרת חוזה ואף יעסוק בתוכן החוזה. כמו כן, הקורס יעסוק בחוקים הקשורים בדיני החיובים הקלאסיים, כדוגמת חוזה מתנה, עשיית עושר ולא במשפט ועוד.

מטרת הקורס היא הקניית כלים עיוניים וביקורתיים לבחון את מערכת המשפט. הצגת תיאוריות משפט שונות העוסקות בשאלה מהו משפט, מהו כלל משפטי, מהו הקשר בין משפט לבין מוסר, מהו הקשר בין משפט לבין צדק, מדוע ומתי קיימת חובה לציית לחוק, מהן זכויות וכיוצא באלה. נעסוק בגישות שונות למשפט, כגון הגישה הפוזיטיביסטית לגווניה, גישת המשפט הטבעי וגישות ביקורתיות למשפט.

הקורס נועד להקניית ידע משפטי בסיסי ולימוד עקרונות היסוד של השיטה המשפטית בישראל. תערך הכרות עם מערכת בתי המשפט בישראל, היסטוריית המשפט הישראלי ועם עקרונות יסוד של השיטה המשפטית. יוצג משפט הישראלי בניתוחו לשכבותיו, יסודותיו, מקורותיו ההיסטוריים והפרשניים בפסיקה ובדעות מלומדים.

הקורס עוסק בהכרות עם שיטות המשפט הקיימות בעולם ומשפיעות על המשפט הישראלי. ביסוד הקורס תעמוד התפיסה לפיה לא ניתן להבין את שיטות המשפט השונות ללא הבנת ההקשר  ההיסטורי-מדיני-חברתי שבה הן נוצרו והתפתחו. ננקוט גישה השוואתית למשפט הקונטיננטלי ולמשפט האנגלו-אמריקאי. נבחן את המאפיינים העיקריים של שתי שיטות המשפט בראי של זמן, תרבות ומקום. כמו כן נקדיש פרק למשפט דתי, נוצרי, מוסלמי ועברי, אשר גם לו תרומה למסורות משפטיות אלו והשפעה עליהן עד ימים אלו.

הקורס עוסק בהכרה ראשונית עם מקורות המשפט העברי ומופעיו והשפעותיו על המשפט הישראלי. המשפט העברי המהווה חלק משיטת המשפט הדתית – הלכתית של היהדות הטביע חותם בל יימחה בדמותו ותולדותיו של העם היהודי. עם קום המדינה הפך המשפט העברי לאחד ממקורותיו של המשפט הישראלי, דבר שקיבל לימים הכרה רשמית בחוק יסודות המשפט, התש”ם‑1980. נלמד להכיר את עקרונות היסוד והמקורות היסודיים של המשפט העברי ונרכוש כלים ראשוניים להתמודדות עצמאית עם מקורותיו של המשפט העברי ועם השימוש שעושים במקורות אלו שופטים בערכאות שונות.

מטרת הקורס היא לימוד עקרונות, מגמות, הצדקות ופרקטיקות בדיני נזיקין. דיני נזיקין ממוקמים במפת הדינים בגדר דיני החיובים במשפט הפרטי אולם הם עוסקים גם בשאלות ציבוריות חשובות ביותר כגון תאונות דרכים, נזקי מוצרים פגומים, איכות הסביבה ועוד. נעסוק ביסודות דיני הנזיקין, נידרש לעקרונות היסוד ושיקולי המדיניות הנוהגים בענף משפטי זה נבחן את העוולות השונות הנופלות בגדרו, את ההגנות ואת התרופות. נעסוק בנקודות מפגש בין דיני הנזיקין לבין ענפי משפט אחרים כגון דיני החוזים, דיני הקניין, דיני הראיות וסדר הדין האזרחי. נקדיש דיון מיוחד בסוגיית הרשלנות המקצועית לרבות הרשלנות הרפואית, לדיני לשון הרע והגנת הפרטיות ולדיני מטרדים.

הקורס עוסק בהיכרות עם התחום הענף העוסק בענייני המשפחה בישראל. הקניית המושגים הבסיסיים וההיכרות עם הערכאות השונות, בחינת  הן את הפסיקה האזרחית והן את הפסיקה ההלכתית-רבנית בנושאים השונים, תוך השוואה ביניהן. בחינה זו תקנה את הכלים הדרושים לניתוח הטקסטים המשפטיים וההלכתיים-רבניים, ולהבנת הרציונל העומד בבסיסם. סוגיית דיני המשפחה (המעמד האישי) – כפי שהיא נדונה בבתי המשפט האזרחיים ובבתי הדין הרבניים – היא סוגיה גדולה ונרחבת. דיני המשפחה הם אחד מעמודי התווך של העם היהודי, ומשכך, תחום זה זוכה ליצירה נרחבת ולספרות משפטית-הלכתית ענפה.

הקורס עוסק בהליך הפלילי ובעקרונותיו, תוך בחינת הסוגיות המהותיות במסגרת פרוצדורת הדיון. באופן מיוחד, יעסוק הקורס בקשר בין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לבין ההליך הפלילי. הקורס יעסוק בארבעת השלבים המרכזיים בהליך הפלילי: שלב החקירה, שלב ההעמדה לדין,  המשפט וניהולו, הליכים שלאחר הרשעה או זיכוי.

מטרת הקורס היא לספק היכרות עם הכללים הבסיסיים של דיני המס, הן מן ההיבט התיאורטי והן מההיבט של יישומם של כללים אלו בעולם המעשה נעסוק ביסודות המיסוי: מטרות המס, הגדרת הכנסה, הבחנה בין הכנסה פירותית לבין הכנסה הונית, מקורות הכנסה, הכנסה רעיונית, פטורים הוצאות והפסדים פירותיים והוניים. יתקיים דיון לגבי הגבולות הלגיטימיים שבין הימנעות ממס לבין התחמקות ממס.

מטרת הקורס היא הכרת  הדינים החלים על רשויות מנהליות בישראל , סקירת המסגרת המשפטית החלה על מערכת היחסים שבין רשויות המנהל בישראל לבין תאגידים, עסקים ויחידים בעידן המדינה המנהלית והמדינה הרגולטורית

הקורס נועד לתת כלים ומושגים בנושאים בתחום האנגלית השייכים למשפטים. נשלב חלק מושגי ותיאורטי עם חלק מעשי, הכולל ניתוח של טקסטים משפטיים באנגלית, כמו פסקי דין, חוקים ומאמרים משפטיים, וניסוח של מסמכים משפטיים באנגלית. הבנת מושגים ומערכת המשפט האנגלי והבינלאומי

הקורס מפגיש את התלמידים עם כלי הניתוח הכלכליים ויישומם בעולם המשפט, בתחומים השונים ומטרתו פיתוח  חשיבה ביקורתית ויכולת להשתמש במיומנויות ובכלים התיאורטיים שנלמדו בקורס .מהי הדרך הטובה ביותר להפחית תאונות דרכים? האם ראוי לאפשר לאנשים להפר הבטחות חוזיות כל עוד הם משלמים פיצויים? האם יש לאפשר למפעלים לזהם, ואם כן כיצד ועד כמה? ומהי השיטה הטובה ביותר להרתיע פושעים?

הבנת המשפט כדיסציפלינה מחקרית וכתחום מעשי אינה יכולה להסתכם בהבנת המשפט כמערכת סגורה של כללים, הנתונה בחלל הריק. המשפט צומח ומשתנה במסגרת חברתית ותרבותית מסויימת. קורס זה נועד להעניק היכרות ראשונית עם גישות הבוחנות את המשפט בהקשרו החברתי. הקורס יבחן פרספקטיבות סוציולוגיות לתחום המשפט, יעסוק באסכולות משפטיות שונות העוסקות בקשר בין משפט וחברה ויבחן מספר סוגיות כמקרי מבחן לקשר בין משפט וחברה.

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים מידע מקיף בדבר ההזדמנויות העומדות לרשותם בבואם לבחור אפיק קריירה, המהווה בחירה משמעותית אשר תשפיע רבות על עתידם. תינתן לסטודנטים אפשרות להיחשף באופן בלתי אמצעי לתחומים שונים, ללמוד מניסיונם של אנשי מקצוע מצליחים מהשורה הראשונה בכל תחום ולקבל מהם עצות מעשיות בנוגע לשאלת הבחירה באפיק מקצועי עתידי.

מטרת הקורס היא לימוד עקרונות, מגמות, הצדקות ופרקטיקות בסדר דין אזרחי. כללי סדר הדין האזרחי הם הכללים המסדירים את ההליך המשפטי האזרחי. כללים אלה מצויים בשורה של מעשי חקיקה שהבולטים בהם הם חוק בתי המשפט ותקנות סדר הדין האזרחי שהותקנו על פיו. נלמד הלכה למעשה לא רק את הכללים הללו אלא גם את עקרונות היסוד שמסתתרים מאחוריהם.

מטרת הקורס היא הכרת ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של דיני הקניין בישראל בנושאים הבאים:  ההצדקות התיאורטיות למשטר הקניין הפרטי; הזכויות הקנייניות כרשימה סגורה ומאפייניהן (עקרון הפומביות, ההגנה כלפי “כל העולם” וכיו”ב); סוגי הנכסים המהווים בסיס לקניין (מקרקעין, מיטלטלין וזכויות). נעסוק בפירוט זכויות הקניין השונות: בעלות, שכירות ושאילה, משכון, עיכבון, זיקת הנאה וזכות קדימה. נעסוק במצבי עימות בין זכויות קניין, כגון: רישום הערות אזהרה, תקנת השוק (במקרקעין ובמיטלטלין) ועסקאות נוגדות.

מטרת הקורס היא הקניית ידע, בקיאות ויכולת ניתוח מעשית ותיאורטית בסוגיות הקורס ידון בנושאים הבאים: אישיות משפטית נפרדת, אחריות מוגבלת, הרמת מסך, אחריות נושאי משרה, אחריות התאגיד בפלילים, תורת האורגנים, בעיית הנציג, רגולציה של תאגידים בשוק ההון, הממשל התאגידי, הקמת חברה, סוגי תאגידים, תביעה נגזרת

בשנים האחרונות הופך המשפט הבינלאומי לגורם בעל השפעה גדלה והולכת על המשפט הלאומי ולעתים מזומנות אף נוצרים קונפליקטים בין המשפט הלאומי למשפט הבינלאומי. בהתאם, למשפט הבינלאומי השפעה גדלה והולכת גם על מדינת ישראל. בקורס נחשף לתפיסות היסוד המושתתות בבסיס המשפט הבינלאומי, באופן התהוותו, ואת מנגנוני הפעולה של המשפט הבינלאומי במסגרת המדינתית והבינלאומית. נציג את הגישה והכלים, הקניית הבנה של היסודות הנורמטיביים עליהם הוא בנוי, ונרכוש ידע ומיומנות באשר להפעלת העקרונות הפרקטיים (הנגזרים) שלו.

מטרת הקורס היא הקניית מיומנויות בניסוח מסמכים משפטיים הענקת כלים לכתיבה משפטית נכונה, ויישומם על ידי לימוד דגשים והבחנות בין סוגי המסמכים השונים ואופן הניסוח המתאים לכל מסמך. הקורס יעסוק בכתיבה משפטית כשלעצמה – תוך הדגשת השליטה ברזי השפה, בסגנון, במונחים המשפטיים, בעריכה, במינון, בשימוש מושכל בניבים, בסימני פיסוק ובכללי הלשון העברית. מעבר לכך, הקורס יתמקד בסוגי המסמכים המשפטיים המרכזיים, כגון מכתבי התראה, חוזים, מסמכים בי-דין לרבות טענות וסיכומים, חוות דעת משפטיות וכיוצא באלה.

מטרתו של הקורס היא הענקת כלים פרקטיים בעולם סדרי הדין בתחום דיני הראיות.  נדון במושגי יסוד ועקרונות מנחים העומדים בבסיס דיני הראיות המשפטיים, תוך הבחנה בין הכללים החלים במישור הפלילי לבין אלה החלים במישור האזרחי; הקורס יתמקד בשילוב הידע התאורטי-אקדמי תוך דגש על יישום פרקטי של אותו ידע במסגרת העיסוק בעריכת הדין, הלכה למעשה.

מטרת הקורס היא הקניית ידע בסיסי בדבר מערכת החוקים והכללים המסדירים את העיסוק במקצוע עריכת הדין. הקורס יעסוק בדיון בסוגיות אתיות ספציפיות ביניהן: נאמנויות צולבות, חובות סודיות, הרציונל והכללים בדבר ניגוד עניינים. נבחן בראייה ביקורתית את כללי ההתנהגות ואת מעמדו של מקצוע עריכת הדין כמוסד משפטי-חברתי המהווה חלק ממערכת הצדק. נעסוק באתיקה המקצועית החלה על עו”ד/מתמחה תוך קריאה ויישום של הדין החקוק והדין פסוק.

הקורס יבחן  מגוון סוגיות פרקטיות ותיאורטיות מתחום דיני העבודה ויחסי העבודה, תוך הקניית ידע נרחב במגוון סוגיות בתחום ההסדרה הנורמטיבית של יחסי העבודה בישראל. נסקור את התפתחות משפט העבודה הישראלי, ונבחן את שאלת הצורך בהתערבות משפטית ביחסי העבודה. נתמודד עם סוגיות מתחום יחסי העבודה האינדיבידואליים (כגון: יחסי עובד-מעביד, חקיקת המגן, וסיום יחסי העבודה), ובסוגיות מתחום יחסי העבודה הקיבוציים (כגון: חופש ההתארגנות, הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, זכות השביתה).

מטרת הקורס היא הקניית ידע וכלים פרקטיים בהליכים אזרחיים. נתמקד בהליכים המרכזיים ובעבודה הפרקטית בתחום סדר הדין האזרחי. נעסוק בשאלת הסמכות על סוגיה השונים, ניסוח כתבי טענות, סוגי הליכים שונים, סעדים זמניים והליך הערעור. נתייחס גם להליכים הנערכים מחוץ לכותלי בית המשפט: בוררות וגישור. תינתן סקירה קצרה על הליכי ההוצאה לפועל.

מטרת הקורס היא הקניית  כלים וידע להתמודדות עם ההיבטים הפרקטיים של ההליך הפלילי. נעסוק בסוגיות שונות העומדות בפני הצדדים בעת ניהול ההליך הפלילי הלכה למעשה, תוך התמקדות במושגי יסוד, ובעקרונות העומדים בבסיס ההליך. נעסוק וננתח סוגיות מתחום סדר הדין הפלילי, דיני המעצרים ודיני הראיות. שילוב הידע התיאורטי בתחום ויישומו בניהול ההליך הפלילי במסגרת העיסוק בעריכת הדין, הלכה למעשה.

מטרת הקורס היא הקניית יכולות ניתוח של סוגיות מורכבות, בהתאם לפסיקה חדשה בנושאים המרכזיים הנלמדים במהלך התואר. היכרות עם הלכות חדשות אל מול הלכות ישנות לקראת מעבר לעולם הפרקטיקה, החל משלב ההתמחות, דרך בחינות ההסמכה לעריכת דין וכלה בעבודה הפרקטית כעורכי דין. נסקור את הסוגיות המרכזיות בדיני חוזים, משפט חוקתי, דיני תאגידים, דיני נזיקין, דיני קניין ומשפט בינלאומי פומבי, נדון בכיתה בפסקי דין חדשים ובניתוחים משפטיים מורכבים של הסוגיות הנלמדות.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

אח"מ - אנשים חדורי מטרה

תוכנית המצטיינים של המרכז האקדמי פרס
תכנית רב תחומית שמטרתה להעצים ולטפח את הסטודנטים המצטיינים בשלושה רבדים: אקדמי, חברתי ומקצועי. התכנית נועדה לספק ערך מוסף למצטייני המרכז לשם השתלבותם והתפתחותם המיטביות בעולם העבודה הדינמי. במהלך התכנית יחשפו הסטודנטים לתכנים וכלים מעצימים ברמה האישית, המקצועית והניהולית.                                                                                                 מה כוללת התוכנית?
 • טיפוח מצוינות אקדמית - טיפוח סטודנטים מצטיינים, העשרתם בארגז ייחודי של כלים מקצועיים, בהתנסויות מעשיות והבאתם לכדי מיצוי יכולותיהם וכישוריהם האינטלקטואליים במרכז ומחוצה לו.
 • מיצוב המרכז כלפי חוץ – מיתוג מצטייני 'המרכז האקדמי פרס' כיחידת העילית של המרכז ומיצוב המרכז האקדמי פרס כ- High Value Product המסייע במשיכת קהל מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים מהממוצע המקובל כיום.
 • מיצוב פנימי – הגברת המוטיבציה של הסטודנטים (שאינם מצטיינים) להשגת הצטיינות ולהשתייכות ליחידת האח"מ (כפועל יוצא אפשר שיביא להעלאת ממוצעי הציונים של הסטודנטים במרכז).
 • מקבל ונותן – טיפוח מרכיב המצוינות הבינאישית/חברתית. התכנית תייחד למשתתפיה ערוץ בו ידרשו לנתינה חברתית.
 • Networking –פיתוח קשרים חברתיים בין המצטיינים לבין עצמם, בין המצטיינים לבין בוגרי המרכז וכן בין מצטייני המרכז לגורמים מקצועיים מחוץ למכללה.
 • שימור המצוינות –הגברת המחויבות של המצטיינים והגדלת הסתברות ההרשמה של משתתפי התכנית ללימודי המשך לתואר שני.
 • מאגר מצטיינים – בניית קהילת סטודנטים מצטיינים אשר עשויה לשמש כ POOL שיווקי לצרכי קידום מטרות המרכז.
 • בניית עתודת הוראה ותרגול

סגל אקדמי

לחץ למידע נוסף אודות פרופ' אשר מעוז
דיקאן בית הספר למשפטים
פרופ' אשר מעוז
דיקן ביה"ס למשפטים וראש התכנית. בעל תואר בוגר בהצטיינות ותואר מוסמך בהצטיינות יתירה במשפטים מהאוניברסיטה העברית, תואר מוסמך למשפט השוואתי מאוניברסיטת שיקגו ותואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב. הוא מהחוקרים והמורים המובילים בתחומי המשפט הציבורי, דיני משפחה, דיני ירושה, דת ומדינה ותקשורת. פרסם 16 פרקים בספרים...
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אייל כתבן
ד"ר אייל כתבן
Dr. Eyal Katvan

ד"ר אייל כתבן, משפטן, ביואתיקאי והיסטוריון של הרפואה ושל המשפט. מרצה בכיר במרכז האקדמי פרס, בפקולטה למשפטים ובמחלקה לניהול מערכות בריאות. כתב שתי עבודות לתואר דוקטור, האחת בתחום הביואתיקה והשניה בתחום ההיסטוריה של הרפואה. מתמחה בחקר הפרופסיות הרפואית והמשפטית. במחקריו מתמקד בבדיקות (הרפואיות, הגופניות והנפשיות)...

קרא עוד אודות ד"ר אייל כתבן
לחץ למידע נוסף אודות עו"ד עירית רייך זיו
עו"ד עירית רייך זיו
Irit Reich-Ziv Adv.

בעלת תואר בוגר במשפטים בהצטיינות וכן תואר מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת תל-אביב. חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2008. החלה את דרכה המקצועית משפטית בתחום הליטיגציה המסחרית כמתמחה וכעורכת דין במשרד ש. הורוביץ ושות'. שותפה במשרד יוסף מנדלסון ושות' המתמחה בדיני משפחה ובדיני ירושה. מרצה למשפטים...

קרא עוד אודות עו"ד עירית רייך זיו
לחץ למידע נוסף אודות תהילה שגיא
תהילה שגיא
Tehila Sagy

ד"ר למשפטים, אוניברסיטת סטנפורד, JSD מאוניברסיטת סטנפורד, LLB אוניברסיטת תל אביב, BA ספרות כללית, אוניברסיטת תל אביב

קרא עוד אודות תהילה שגיא
לחץ למידע נוסף אודות דניאל רז
דניאל רז
Daniel Raz

עו"ד דניאל רז מנהל את הקליניקה של סיוע משפטי ופסיכיאטריה ומשפט כבר 4 שנים במרכז האקדמי פרס. הוא משמש כממונה ארצי בתחום אשפוז כפוי בהנהלת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים ומרצה בפני מוסדות רבים בארץ ובחו"ל בנושא פסיכיאטריה ומשפט. עו"ד רז מנהל גם את הקליניקה לסיוע...

קרא עוד אודות דניאל רז
לחץ למידע נוסף אודות רומי קנבל
רומי קנבל
Romy Knebel

עורכת דין  רומי קנבל בעלת משרד פרטי העוסק בדיני משפחה וירושה המדורג בתחומו בין המשרדים המובילים בארץ. עו"ד קנבל משמשת כיו"ר וועדת ירושה בלשכת עורכי הדין ויו"ר ועדת קשר מחוז תל אביב ומרכזת אקדמית של השתלמויות רבות בלשכת עורכי הדין.  עו"ד קנבל מאמינה כי תרומה...

קרא עוד אודות רומי קנבל
לחץ למידע נוסף אודות יוסי בסון
יוסי בסון
Yossi bason

סיים את הלימודים לתואר ראשון במשפטים בשילוב ממשל במרכז הבינתחומי הרצליה, בוגר קרן אייסף לחינוך.  סיים התמחות במשרד גולדפרב זליגמן במחלקת נדל"ן. לאחר מכן עבד בתחום  בנדל"ן ובמשפט האזרחי במ.פירון ושות' ואצל ד"ר י. וינרוט ושות'. בשנים האחרונות הקים משרד עצמאי 

קרא עוד אודות יוסי בסון
לחץ למידע נוסף אודות עדי כהן
עדי כהן
Adi Cohen

תואר ראשון במשפטים וממשל מהמרכז הבינתחומי הרצליה. סיים התמחות בפרקליטות הפלילית תל אביב. עובד כסנגור פלילי במשרדים פרטיים.

קרא עוד אודות עדי כהן
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר נטע נדיב
ד"ר נטע נדיב
Neta Nadiv PhD

תקציר: ד"ר נטע נדיב, בוגרת תואר ראשון במשפטים (LL.B) ובמנהל עסקים (B.A) מהמרכז הבינתחומי בהרצליה; בוגרת תואר שני (LL.M) מהמרכז הבינתחומי בהרצליה; דוקטור למשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. את התיזה התואר השני השלימה באוניברסיטת תל-אביב.  חוקרת אורחת ב- Boston University וב-Swiss Institution of Comparative Law Laussane University. התמחתה במשרד ראש הממשלה, לשכת נציבות שירות המדינה....

קרא עוד אודות ד"ר נטע נדיב
לחץ למידע נוסף אודות אורי ברעם
אורי ברעם
Ori Baram

מתמחה בתביעות ייצוגיות בהגבלים עסקיים. מרבית התביעות הייצוגיות המתנהלות בישראל נגד קרטלים בינלאומיים הן בטיפולו, כמו גם תביעות ייצוגיות רבות נוספות נגד מונופולים וקרטלים מקומיים. דוקטורט בתחום של עמלה צולבת בכרטיסי חיוב, שהוא מהנושאים החמים ביותר בעולם ההגבלים העסקיים.

קרא עוד אודות אורי ברעם
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אסף הראל
ד"ר אסף הראל
Dr. Assaf Harel

ד"ר הראל, מומחה למשפט ציבורי, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ובמוסדות אקדמיים נוספים.    בין השנים 2016-2011 כיהן ד"ר הראל כעוזרו של היועץ המשפטי לממשלה. כעוזר היועץ עסק, בין היתר, בהגנה על אוכלוסיות מוחלשות, ביוזמות חקיקה, בשאלות מדיניות ובקביעת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. לפני...

קרא עוד אודות ד"ר אסף הראל
לחץ למידע נוסף אודות עו"ד חיים גרוברג
עו"ד חיים גרוברג
Haim Gruberg

בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ת"א, תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, בעל תואר ראשון נוסף במשפטים באוניברסיטת בר אילן, חבר לשכת עוה"ד

קרא עוד אודות עו"ד חיים גרוברג
לחץ למידע נוסף אודות איתי בר עוז
איתי בר עוז
Itay Bar oz

עו"ד איתי בר עוז הינו סנגור המתמחה בתחום המשפט הפלילי, בעל תואר ראשון ושני במשפטים (התמחות משפט עסקי) ותואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.

קרא עוד אודות איתי בר עוז
לחץ למידע נוסף אודות אסף גביזון
אסף גביזון
Asaf Gabizon

חבר בלשכת עורכי הדין משנת 1999. בעל משרד ערכי דין המתמחה בתחום האזרחי- מסחרי ומקרקעין. ניסיון רב ועשיר בניהול תיקי ליטיגציה אזרחית ומסחרית בערכאות השונות. במקביל מרצה למשפטים בקורס אתיקה מקצועית ומקורות המשפט ומייסד סדנאות וסימולציות פרקטיות בתחום האזרחי. שימש כקובל מטעם לשכת עורכי הדין...

קרא עוד אודות אסף גביזון
לחץ למידע נוסף אודות רוני רוזנברג
רוני רוזנברג
Roni Rosenberg

מרצה בכיר בפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו ומרצה מן החוץ בתחומי המשפט הפלילי ודיני חוזים במרכז הבינתחומי בהרצליה. פרסם מאמרים בתחומי המשפט הפלילי ודיני חוזים בארץ ובעולם. משנת 2017 משמש כחוקר במכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלג בפקולטה למשפטים – אוניברסיטת תל-אביב. בעברו היה העורך הראשי של...

קרא עוד אודות רוני רוזנברג
לחץ למידע נוסף אודות השופט רפי ארניה
השופט רפי ארניה
Rafi Aranya

מרכז תוכנית ללימוד משפט המשותפת לבית משפט השלום ראשון-לציון ובית ספר למשפטים של המכללה למינהל. בחודש פברואר 2008 מונה לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז המרכז.

קרא עוד אודות השופט רפי ארניה
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שירלי לוי
ד"ר שירלי לוי
Dr. Shirly Levy

ד"ר שירלי לוי סיימה את התואר השלישי באוניברסיטת תל-אביב. עבודת המחקר שלה, בהנחיית פרופ' אריאל פורת, עסקה בניתוח כלכלי ובהביורלי של ההבטחה להחזר כספי לצרכן. לד"ר לוי תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני במשפטים (בנושאי תאגידים וניירות ערך) מאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק. ד"ר לוי...

קרא עוד אודות ד"ר שירלי לוי
לחץ למידע נוסף אודות מנשה כהן
מנשה כהן
Menashe Cohen

• תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, כותב את הדוקטורט בימים אלה

קרא עוד אודות מנשה כהן
לחץ למידע נוסף אודות אופיר סטרשנוב
אופיר סטרשנוב
Ofir Straschnow

שותף בכיר במשרד עורכי דין כהן, סטרשנוב, לונדון המתמחה בייצוג נאשמים בתחום המשפט הפלילי, צווארון לבן, דיני תעבורה ודיני צבא. לשעבר פרקליט –בפרקליטות מחוז מרכז, בדרגת סגן לפרקליט מחוז המרכז.

קרא עוד אודות אופיר סטרשנוב
לחץ למידע נוסף אודות רון לדרמן
רון לדרמן
Ron Lederman

שותף במשרד עוה"ד בך, לדרמן ושות' (בשמו הקודם מיכאל בך ושות'), אשר מזה 8 שנים ברציפות, מדורג בדרגות הדירוג הגבוהות ביותר על ידי חברות הדירוג D&B ו – BDI בתחומי הליטיגציה האזרחית-המסחרית והתובענות הייצוגיות.

קרא עוד אודות רון לדרמן
לחץ למידע נוסף אודות מיכאל בך
מיכאל בך
Michael Bach

יליד שנת 1967, נשוי + 4, בעל רישיון לעריכת דין בישראל למן שנת 1994; שותף מייסד במשרד עוה"ד בך, לדרמן ושות' (בשמו הקודם מיכאל בך ושות'), אשר מזה 8 שנים ברציפות, מדורג בדרגות הדירוג הגבוהות ביותר על ידי חברות הדירוג D&B ו - BDI בתחומי...

קרא עוד אודות מיכאל בך
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שוקי פרידמן
ד"ר שוקי פרידמן
Dr. Shuki Fridman

חבר סגל בית הספר למשפטים. עורך דין ומוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל . בעל תואר ראשון במשפטים, כלכלה ולימודי המזרח התיכון וכן תואר שני ושלישי במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. את הדוקטורט שלו כתב על המשפט הציבורי באיסלאם. בעבר שימש כראש תחום המשפט הבין-לאומי במשרד ראש...

קרא עוד אודות ד"ר שוקי פרידמן
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שרון ידין
ד"ר שרון ידין
Dr. Sharon Yadin

ד"ר שרון ידין היא מרצה בכירה בבית הספר למשפטים, חוקרת ברגולציה ומשפט ציבורי, בעלת תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ופוסט דוקטורט מן האוניברסיטה העברית. היא מוסמכת במשפטים ובוגרת בהצטיינות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מחקרים שערכה בעשור האחרון הסתכמו לכעשרים מאמרים ושני ספרים...

קרא עוד אודות ד"ר שרון ידין
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שאול שארף
ד"ר שאול שארף
Dr. Shaul Sharf

חבר סגל בפקולטה למשפטים במרכז האקדמי פרס, רכז משמעת ועוזר דיקן לענייני סטודנטים. בוגר תואר ראשון בקריה האקדמית אונו בהצטיינות יתירה, מוסמך תואר שני (עם תזה) באוניברסיטת בר-אילן בהצטיינות. סיים דוקטורט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן בהנחיית פרופ' גדעון ספיר. בוגר תכנית דוקטורנטים מצטיינים של פורום...

קרא עוד אודות ד"ר שאול שארף
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' רון שפירא
פרופ' רון שפירא
Prof. Ron Shapira

נשיא המרכז האקדמי פרס. שימש כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן (2001-2004), ומופקד הקתדרה למחקר משפטי ע"ש פרנק צ'רץ'. כמו כן שימש בעבר כמרצה בכיר (עם קביעות) בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב וכן כמרצה אורח בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה בניו-יורק ובבית הספר...

קרא עוד אודות פרופ' רון שפירא
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר חמדה גור-אריה
ד"ר חמדה גור-אריה
Dr. Hemda Gur Arie

ד"ר חמדה גור אריה הינה מרצה בכירה וסגנית הדיקן בבית הספר למשפטים. תחומי העניין העיקריים שלה הם ד"ר חמדה גור אריה הינה מרצה בכירה וסגנית הדיקן בבית הספר למשפטים. מרכזת ההתמחות בדיני עסקים בתכנית ה-MBA. בעלת תואר ראשון (1996), תואר שני (2002) (מסלול משפט חברה...

קרא עוד אודות ד"ר חמדה גור-אריה
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר דליה צמריון חלק
ד"ר דליה צמריון חלק
Dr. Daliya Tsamriyon Hallak

ד"ר דליה צמריון חלק, בעלת שלושה תארים למשפטים מן האוניברסיטה העברית בירושלים, בעלת שני ספרים בנושא 'הוכחת אבהות' וספר בנושא 'עבירת השוחד' ומאמרים. עבודת הדוקטורט שלה נכתבה בנושא: "דירוג עבירת השוחד לאור הערך המוגן". ספריה מצוטטים בפסיקת בית המשפט העליון; ובנושא הוכחת אבהות אף השפיעו...

קרא עוד אודות ד"ר דליה צמריון חלק
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר גליה הילדסהיימר
ד"ר גליה הילדסהיימר
Dr. Galia Hildesheimer

בעלת תואר ראשון ותואר שני (בהצטיינות), וכן בעלת תואר דוקטור למשפטים (PhD) מאוניברסיטת בר-אילן. זוכת מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים. עבודת הדוקטורט עוסקת בנושא: "ביו-אתיקה, משפט רפואי ומערכות יחסים בין-אישיים". זוכת מלגת מחקר ע"ש דפנה יזרעאלי מטעם הקתדרה לחקר נשים ומגדר ע"ש דפנה יזרעאלי. במסגרת הדוקטורט...

קרא עוד אודות ד"ר גליה הילדסהיימר
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' אבי וינרוט
פרופ' אבי וינרוט
Prof. Avi Weinroth

חבר סגל בדרגת מרצה בכיר מרצה לדיני קניין, דיני תאגידים ומשפט מסחרי. ד"ר למשפטים (1994), פרופ' חבר (2018). עבודת הדוקטורט בהנחיית פרופ' אריאל רוזן צבי ז"ל (דיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א) ופרופ' אירית חביב-סגל ז"ל התפרסמה כספר המוביל בישראל בדיני חברות ממשלתיות. חלק מעבודת המחקר...

קרא עוד אודות פרופ' אבי וינרוט

רישום וקבלה

יתקבלו לתכנית מועמדים העונים על התנאים הבאים:

סף הקבלה לתכנית ייקבע מדי שנה בשנה, בהתאם לביקוש ולמכסת התלמידים שנקבעה לתכנית, כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה.

קבלת תלמידים בעלי לימודים חלקיים ברמת תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים היא על פי החלטת ועדת ההוראה של התכנית, בכפוף להצגת לימודים אקדמיים זהים או דומים לאלה שבתכנית ולהישגים האקדמיים

בעת ההרשמה על המועמד/ת להגיש את המסמכים הנ”ל:

 • תעודת בגרות ישראלית או לחלופין אישור שקילות לתעודת בגרות מהמחלקה להארכת תארים ודיפלומות ממשרד החינוך
 • ספח מבחן פסיכומטרי
 • טופסי רישום מלאים
 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • שתי תמונות פספורט
 • שכר הלימוד לתואר ראשון
קרא עוד על רישום וקבלה

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!