הירשמו עכשיו!

שכר לימוד ומלגות

שעות קבלת קהל
קבלת סטודנטים ומענה טלפוני:
ימים א'-ד' שעות: 15:00-17:00| 08:00-12:00
08:00-12:00 | 15:00-16:00 יום ה' שעות
יום ו’ שעות 08:00-12:00

שעות בק אופיס- מענה לפניות כתובות ועבודה שוטפת:
ימים א'- ה' שעות: 12:00-15:00
מיקום
משרדי מדור שכר לימוד
בנין A קומה 2, חדר 222
התקשרו אלינו
08-9378924

אפשר גם בWhatsapp
כתבו לנו
[email protected]
פקססו לנו
08-9103462

*תשלום ראשון יחול בחודש הראשון לפתיחת הלימודים.

**פריסת תשלומים לא תחויב בריבית.

*תשלום ראשון יחול בחודש הראשון לפתיחת הלימודים.

**פריסת תשלומים לא תחויב בריבית.

 • אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע מתחולתם ולא תהווה עילה לאי קיומם או נימוק לסטייה מהם.
 • האחריות על ביצוע התשלומים חלה על הסטודנט.
 • לא תישלחנה הודעות אישיות לסטודנט שלא ביצע את התשלום הנדרש.
 • מומלץ לבדוק באמצעות הבנק שהתשלומים בוצעו והועברו למדור שכר הלימוד.
 • אין להמתין להודעות תשלום.
 • פיגור בתשלום שכר הלימוד יהיה כרוך בחיוב ריבית והצמדה בגובה 5% לחודש או לחלק ממנו ובנוסף, יעוכבו כל שירותי המנהל להם זכאים הסטודנטים.
 • אנא פעל לפי תקנון המרכז על מנת להימנע מאי נעימויות כמו: חסימת פורטל הלימודים, המידע נט, שירותי ספרייה, אי יכולת לגשת למבחנים וכדו’.

המרכז האקדמי פרס פועל למען סטודנטים הזקוקים לסיוע ותמיכה כלכלית במימון שכר הלימוד במהלך לימודיהם האקדמיים ומעניק מדי שנה מלגות על בסיס רקע סוציו אקונומי ומעורבות חברתית. מחלקת רווחה ומעורבות חברתית מסייעת לסטודנטים בהכוונה וייעוץ אודות הסדרי מימון ומלגות רלוונטיות פנימיות וחיצוניות העומדות לרשות הסטודנט ומותאמות למאפייניו הייחודיים ולצרכיו. דף זה מציג מידע אודות מלגות על בסיס רקע סוציו אקונומי, מעורבות חברתית, אזור מגורים ועוד. לתשומת ליבכם, תנאי הסף והקריטריונים למלגות השונות עשויים להשתנות מעת לעת ועל כן, אנו ממליצים להתעדכן בקישור הרלוונטי המצורף. אנו מזמינים אתכם לפנות למחלקת רווחה ומעורבות חברתית להכוונה וייעוץ נוסף לבחינת הסדרי מימון ומלגות רלוונטיות.

מיון רמות באנגלית+ תשלומים

לימודי אנגלית היא אחת הדרישות של המועצה להשכלה גבוהה בלימודים לתואר ראשון. לפיכך, קבלת תואר בוגר המרכז האקדמי פרס, מותנית בהוכחת ידע באנגלית. יתר על כן, העמידה בכל דרישות האנגלית היא תנאי מעבר לשנה ג’, בכל מסלולי הלימוד. לשם כך, המרכז האקדמי פרס מציע קורסים ברמות טרום-בסיסי, בסיסי ומתקדמים. מטרת קורסים אלה הנה להקנות לסטודנטים כישורים בקריאת טקסטים באנגלית ברמה אקדמית ולאפשר לכל סטודנט להתקדם בהדרגה לרמת הפטור הנדרשת לתואר, ראו טבלה בהתאם. כדי לקבוע רמת ידע גבוהה יותר באנגלית ולשאוף לפטור מלא, יש לסטודנטים אפשרות בחירה להשתתף בהליך המיון לרמות באנגלית כמפורט להלן: הרמה הנוכחית באנגלית של כל סטודנט נקבעת במרכז האקדמי פרס על-סמך אחד ממבחני המיון המתוארים בהמשך או על-סמך גיליון ציונים המעיד על לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת.

טבלת חלוקה לרמות אנגלית

קורסי אנגלית המקנים נ”ז במסגרת התואר ואינם כרוכים בתשלום: מנהל עסקים-אנגלית מתקדמים ב’ (2 נ”ז) ואנגלית עסקית (3 נ”ז). משפטים- אנגלית מתקדמים ב’ (ללא נ”ז) ואנגלית למשפטנים (3 נ”ז). מנהל מערכות בריאות- אנגלית מתקדמים ב’ (2 נ”ז) ואנגלית למנהלים במערכת הבריאות (3 נ”ז). מדעי ההתנהגות- אנגלית מתקדמים ב’ (2 נ”ז) . מדעי התזונה- אנגלית מתקדמים ב’ (2 נ”ז) . לימודי השפה בשלושת הרמות הראשונות – טרום בסיסי, בסיסי, ומתקדמים א’ חייבים בתשלום נוסף פר קורס מעבר לשכר הלימוד הרגיל. על כל סטודנט להסדיר תשלום לפי הקורס אליו משובץ ולא יאוחר מסוף השבוע הראשון של תחילת כל סמסטר. (700 ₪ לקורס מקוון או 1500 ₪ לקורס של 13 מפגשים).  

 • אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע מתחולתם ולא תהווה עילה לאי קיומם או נימוק לסטייה מהם.
 • האחריות על ביצוע התשלומים חלה על הסטודנט.
 • לא תישלחנה הודעות אישיות לסטודנט שלא ביצע את התשלום הנדרש.
 • מומלץ לבדוק באמצעות הבנק שהתשלומים בוצעו והועברו למדור שכר הלימוד.
 • אין להמתין להודעות תשלום.
 • פיגור בתשלום שכר הלימוד יהיה כרוך בחיוב ריבית והצמדה בגובה 5% לחודש או לחלק ממנו ובנוסף, יעוכבו כל שירותי המנהל להם זכאים הסטודנטים.
 • אנא פעל לפי תקנון המרכז על מנת להימנע מאי נעימויות כמו: חסימת פורטל הלימודים, המידע נט, שירותי ספרייה, אי יכולת לגשת למבחנים וכדו’.

שירותים לסטודנטים - תקנונים

תקנון שכר לימוד תשפ"ג 2022-2023
תקנון שכר לימוד תשפ"ב 2021-2022
תקנון שכר לימוד תשפ"א 2020-2021
טופס הנחיות להגשת בקשה למלגה
טופס הוראת קבע
אישור מלג

 

 • אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע מתחולתם ולא תהווה עילה לאי קיומם או נימוק לסטייה מהם.
 • האחריות על ביצוע התשלומים חלה על הסטודנט.
 • לא תישלחנה הודעות אישיות לסטודנט שלא ביצע את התשלום הנדרש.
 • מומלץ לבדוק באמצעות הבנק שהתשלומים בוצעו והועברו למדור שכר הלימוד.
 • אין להמתין להודעות תשלום.
 • פיגור בתשלום שכר הלימוד יהיה כרוך בחיוב ריבית והצמדה בגובה 5% לחודש או לחלק ממנו ובנוסף, יעוכבו כל שירותי המנהל להם זכאים הסטודנטים.
 • אנא פעל לפי תקנון המרכז על מנת להימנע מאי נעימויות כמו: חסימת פורטל הלימודים, המידע נט, שירותי ספרייה, אי יכולת לגשת למבחנים וכדו’.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!