מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני [M.A]

תואר שני בייעוץ ארגוני פותח דלתות אל תפקידים בכירים בתוך ארגונים, ואף משתמש בסיס לקריירה עצמאית בתחום מתפתח זה. התואר הוא רב תחומי ומעניק כלים ומיומנויות במגוון נושאים רחב, הנדרש כיום מאלה המייעצים למנהלי חברות וארגונים.
מקצוע הייעוץ הארגוני הולך ומתפתח בשנים האחרונות, כאשר עוד ועוד חברות וארגונים נעזרים בשירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני על בסיס קבוע, ובמקרים רבים מעסיקים יועץ פנים ארגוני במשרה מלאה.

היכולות הנדרשות מיועץ ארגוני או יועץ פיתוח ארגוני הן רחבות היקף: עליו לדעת לנתח את מגמות השינוי בסביבה העסקית ולהבין כיצד למקסם את ההון האנושי והתהליכים בארגון לטובת הצלחת הארגון. זו הסיבה שבגינה התואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני הוא רב תחומי ומתפרשׂ על פני תחומי ידע מגוונים מתחומי הניהול ותחומי מדעי ההתנהגות. התואר מעניק, מלבד ידע אקדמי, גם כלים מעשיים לביצוע אבחון, מדידה והערכה ומתן ייעוץ למנהלים בארגונים שונים.

דגש מיוחד בתכנית ניתן לעולם העבודה המשתנה, התמודדות עם משברים, שינויים ותנאי אי-וודאות בארגונים, הגברת החוסן הארגוני, מחוברות ומחויבות, מנהיגות אפקטיבית והגברת יעילות בסביבה משתנה.

למה כדאי ללמוד ייעוץ ופיתוח ארגוני במרכז האקדמי פרס?

תואר פלוס

יתרון ברור בשוק העבודה!

מסלול “תואר פלוס” הוא מסלול ייחודי למרכז האקדמי פרס.
המסלול מעניק ללומדים בו תעודה יישומית הניתנית בנוסף ובמקביל לתואר.
תעודה זו מעניקה יתרון משמעותי בשוק העבודה ותוספת ייחודית למיומנויות הבוגרים.

לבחירתכם מגוון מסלולי תעודה:

תכנית הלימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

תוכנית הלימודים מכשירה את הלומדים בה להפוך ליועצים ארגוניים אקדמיים ייחודיים, עם ראייה רחבה ורב נושאית, כושר ניתוח ואנליזה, והבנה אנושית מעמיקה של העובדים בארגון.

ייחודה של התכנית במרכז האקדמי פרס בא לידי ביטוי בכמה מישורים עיקריים:

עבודה מעשית מודרכת (פרקטיקום):

התכנית מאפשרת לסטודנטים להתנסות בעבודות ייעוץ, ולתרגל בפועל את כלל המיומנויות המקצועיות והבינאישיות שנרכשו במהלך הלימודים. במסגרת העבודה המעשית המודרכת, מתנסים הסטודנטים בפעילות המעשית שמבצעים יועצים ארגוניים במהלך תהליך הייעוץ והפיתוח הארגוני. זאת, במטרה להעמיק ולהטמיע את המיומנויות והתובנות שנרכשו במהלך הלימודים. הפרקטיקום מבוצע בארגונים בליווי והדרכה אישית של יועצים ארגוניים מנוסים מסגל המרצים של התכנית והמוסד.

בשיתוף עם:

 

   

 

קולות מהשטח

מטרת הקורס לחשוף את התלמידים לדילמות ואירועי אמת בארגונים בתחום השינוי והפיתוח הארגוני וכיצד יועצים מובילים תהליכים אלה בארגון. בקורס יוצגו ויבחנו לעומק אירועים ומצבי אמת המבוססים על הרצאות אורח שיועברו על ידי מנהלי משאבי אנוש ויועצים ארגוניים מנוסים וכן על ידי מנהלי ארגונים ויחידות אשר התמודדו עם תהליכי שינוי. בקורס ידונו נושאים כגון: הובלה והטמעה של תהליכי שינוי בארגונים, התנגדות לשינוי, תרבות ארגונית וכיצד משנים אותה, סוגיות במיון ופיתוח עובדים, יחסי יועץ נועץ ועוד.

קורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של  ההתנהגות האנושית בארגונים ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. 

בקורס נציג מושגי יסוד וממצאי מחקרים מתחום ניהול משאבי אנוש, נאפשר לסטודנטים להכיר ולהבין את נושא המשאב האנושי בארגונים.

הקשר שבין הפירמה והפעילות העסקית שלה לבין הסביבה הכלכלית, המשפטית והחברתית בה היא פועלת. נתמקד בהיבטים שונים של היערכות הפירמה לפעילות יעילה במרחב הכלכלי, השיווקי, התפעולי, המשפטי והאסטרטגי.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע, כלים ומיומנויות בתחום האבחון הארגוני. 

בקורס זה נתמקד בבניית תהליך אבחוני נכון, מדויק ומקיף המהווה בסיס חיוני לשינוי אפקטיבי.

נעסוק במגמות עולמיות המשמשות זרז לשינויים הצפויים בעולם העבודה העתידי: גלובליזציה, שינויים טכנולוגיים, התגברות הניאו ליברליזם, שינויים בציפיות ובערכים ואי ודאות.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע, כלים ומיומנויות בתחום השינוי והפיתוח הארגוני מן הפרספקטיבה של היועץ הארגוני. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות ומודלים מרכזיים של שינוי בכלל ושינויים מתוכננים בפרט.

הקורס יקנה לסטודנטים הבנה של תחום הניהול האסטרטגי ושל התהליכים שכרוכים בו. יילמד תהליך התכנון האסטרטגי והגורמים שיש להתחשב בהם בעת ביצועו.

חשיפת הסטודנטים לעולם ההתערבות המתוכננת והקניית ידע ומיומנויות בתכנון התערבות ייעוצית מתאימה, ביישומה, ובהערכת תרומתה, תוך התמקדות ברמת הפרט והצוות.

הקורס יחשוף את הסטודנטים לעולם ההתערבות ברמה הארגונית. יקנה למשתתפים ידע ומיומנויות בתכנון התערבות ברמת המערכת הארגונית, ביישומה, ובהערכת תרומתה.

בקורס נתמודד עם סוגיות עקרוניות בתחום המשפט והאתיקה של ייעוץ ופיתוח ארגוני. ניתן דגש מרכזי לסוגיות משפטיות ואתיות בתחום דיני העבודה בעלות חשיבות לעבודת היועץ הן בהקשר למשפט העבודה האינדיבידואלי והן בהקשר למשפט העבודה הקיבוצי.

נציג ונבחן לעומק אירועים ומצבי אמת המבוססים על הרצאות אורח שיועברו על ידי מנהלי משאבי אנוש ויועצים מומחים שונים מתחום הייעוץ וההתערבות הארגונית, וכן על ידי מנהלי ארגונים ויחידות אשר התמודדו עם תהליכי שינוי.

מטרת הפרקטיקום באבחון ארגוני הינה לאפשר הכשרה מעשית ולהעמיק את התובנות והמיומנויות אשר נרכשו במסגרת הקורסים באבחון ויעוץ ארגוני וכן בהתערבות ברמת הפרט והצוות, תוך יישום ושימוש בידע שנרכש במהלך הלימודים. במסגרת עבודת שדה יתנסו הסטודנטים בתהליך של אבחון במסגרת ארגונית, בליווי והנחיה (supervision) של מרצים מסגל המרכז בעלי רקע וניסיון ביעוץ ארגוני. 

הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות הקשורות בתחום הלחץ התעסוקתי והשחיקה, וכן בדרכי ההתמודדות עמם ברמת הפרט והארגון

 

הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות הקשורות בקשר בין עולמו הפנימי ואישיותו של האדם לתפקודו במערכות ארגוניות וחברתיות שונות, וביישומו של ידע זה במערכות ארגוניות.

בסדנה נעניק לסטודנטים ידע וכלים בהנחיית קבוצות. נעסוק בנושאים הבאים: מהי קבוצה, התפתחות קבוצה, תפקידים ותהליכים אופייניים בקבוצה, ועימותים ומתחים בקבוצה.

הקניית ידע וכלים בתחום הערכת עובדים ותגמולם תוך דגש על מגמות חדשות בעולם העבודה והתגמול. נלמד את הפרקטיקות העוסקות בהערכת עובדים: שיטות למדידה ולהערכה של ביצועים, מהימנות ותוקף של מדדי ביצועים וניהול שיחת משוב לאחר הערכת הביצועים. נלמד את התיאוריות והמודלים העוסקים בתגמול עובדים: מודל התגמולים הבסיסי, אסטרטגיות של ניהול תגמולים, הוגנות חיצונית ופנימית בתגמול עובדים, הטבות נלוות למערך התגמול, ותגמול קבוצות בעלות מאפיינים ייחודים. נתייחס לשינויים בעולם העבודה ולצורות תגמול תואמות לעידוד מוטיבציה בעידן בו חשיבותה של הגמישות מתגברת, וצורות העסקה חדשות מתפתחות.   

רכישת ידע תיאורטי על תחום הלמידה בארגון, וכלים פרקטיים שיאפשרו בניית תכנית למידה.  בעידן הידע, הגלובליזציה והשינויים המהירים, רק ארגונים שחבריהם לומדים ללא הרף, ישיגו יתרון משמעותי. נשלב ידע תיאורטי עם כלים מעשיים. נגדיר מהי למידה ומהם הכוחות המשפיעים על למידה אפקטיבית בארגון. נסקור סוגי למידה ארגונית שונים ונדון בהשפעות הטכנולוגיה על הלמידה שלנו (e-learning, משחוק ועוד). נלמד לבצע ניתוח צרכים בארגון ולפתח תכנית למידה מתאימה. נעסוק בהבדל שבין למידה לפיתוח, ונדון בשאלה: מי נושא באחריות לפיתוח העובד בארגון.

חשיפה  לגישות קלאסיות וחדשניות בתחום המנהיגות ברמת התיאוריה, היישום והביקורת. בעולם העסקי העכשווי ביצועים סבירים בלבד אינם מספיקים עוד. ארגונים זקוקים למנהלים שהם מנהיגים! מחקרים מראים שהוספת המרכיב המנהיגותי לניהול מעלה בצורה ניכרת את ביצועי הפרט והארגון. נעסוק בהתנהגויות מנהיגותיות אפקטיביות המביאות את העובדים למוטיבציה ולביצועים גבוהים. נצא מהתיאוריות הקלאסיות אל תיאוריות חדשניות למנהיגות ונעסוק בהיבטים שונים של תופעת המנהיגות על מרכיביה: המנהיגים, המונהגים והמצב בו מתרחשת המנהיגות, תוך סקירת פרקטיקות מנהיגותיות שנמצאו כבעלות השפעה על ביצועי הפרט והארגון.

בסדנה נעניק לסטודנטים ידע וכלים בהנחיית קבוצות. נעסוק בנושאים הבאים: מהי קבוצה, התפתחות קבוצה, תפקידים ותהליכים אופייניים בקבוצה, ועימותים ומתחים בקבוצה.

הייעוץ האישי הוא מתודולוגיה המסייעת בשיפור מיומנויות וביצועים ומסייעת להתפתחות האישית של פרטים. סדנה זו תעניק לסטודנטים ידע וכלים בתחום האימון האישי והייעוץ למנהלים כבסיס לפיתוח מקצועי ואישי של מנהלים. הסדנה תעסוק בלימוד תיאוריות וממצאים עיקריים בתחום האימון והייעוץ למנהלים ותרגולם. הסדנא תשלב ידע תיאורטי והתנסות מעשית.

זהו קורס המשך. בקורס יתנסו הסטודנטים הן בתפקיד היועץ והן בתפקיד הנועץ (הלקוח), יתנסו בדילמות אימוניות ויתרגלו את השיחה האימונית על היבטיה השונים. כמו כן ילמדו נושאים מתקדמים מעולם האימון. כל שיעור יכלול רכיב תיאורטי ורכיב יישומי בו ידרשו הסטודנטים לתרגם למעשה את הידע התיאורטי אליו נחשפו.

 

מטרת הסדנא היא להכשיר את הסטודנטים לייעץ וללוות ארגונים בעיצוב ושיפור תהליכי שירות לקוחות ותהליכי שירות פנים ארגוניים. כיצד ארגונים יכולים להתמודד עם הצרכים המשתנים של הלקוחות ולגרום להם להיות שבעי רצון? איך להוביל את חברי הארגון להיות בעלי תפיסת שירות מתאימה? כיצד לייצר אחידות בשירות אך עדיין לשמור על גמישות למול הלקוח?

מטרת הקורס היא להאיר סוגיות נבחרות בהתנהגות עובדים בקבוצות וצוותים ארגוניים מסוגים שונים ובשיטות ומיומנויות הניהול הנדרשות בצוותים אלה. בנוסף, אופיו ההתנסותי של הקורס, מקנה לסטודנטים מיומנויות הבנה, התנהלות וניהול צוותים הלכה למעשה.

בקורס נלמדות סוגיות הקשורות במרכיבי העבודה בצוותים, תהליכי התפתחות בצוותים, סוגים שונים של צוותים בעידן הטכנולוגי ובכלל, באפקטיביות העבודה בצוותים, בהיבטים של תהליכי קבלת החלטות בצוותים וקבוצות מסוגים שונים וניהול תהליכים של פתרון בעיות. עוד נלמדות סוגיות בתקשורת בצוות ובניהול קונפליקטים בצוותי פנים-אל-פנים ובצוותים וירטואליים.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

רישום וקבלה

יתקבלו לתכנית מועמדים העונים על התנאים הבאים:

לימודי השלמה:

  • יסודות הסטטיסטיקה, שיטות מחקר, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה.
  • ציון המעבר בכל אחד מקורסי ההשלמה הנ”ל – 75.
קרא עוד על רישום וקבלה

סגל אקדמי

ד"ר ליעד ברקת-בוימל
Liad Bareket Bojmel Ph.D
ראש התוכנית
יעל דניאלי
Yael Daniely
ד"ר לימור שגיא
Dr. Limor Sagi
ד"ר לילי צ'רניאק-חי
Dr. Lily Chernyak-Hai
פרופ' עמוס דרורי
Prof. Drory Amos
פרופ' אהרון צינר
Prof. Aharon Tziner
ד"ר עופר אטד
Dr. Ofer Atad
עדי איצקין
Adi Itzkin
דר' תמר איצקסון
Dr. Tamar Icekson
ד"ר שביט לסקי
Dr. Shavit Laski
ד״ר נירית תושב-אייכנר
Dr. Nirit Toshav-Eichner
ד"ר רון שביט
Dr. Ron Shavit
ד"ר אורנית דוידזון - בז'רנו
Dr. Oranit Davidson-Begerano
ד"ר גליה הילדסהיימר
Dr. Galia Hildesheimer
לשיחת חינם הירשמו עכשיו!