מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

סיוע לסטודנטים במילואים

הגשת בקשות ולת”ם (ועדה לתאום שירות מילואים)

סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לולת”ם לדחיית שירותו, לקיצורו או לביטולו.

ע”פ פקודות מטכ”ל מכסת ימי המילואים בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) לא יעלה על:

לסטודנט לתואר ראשון – 21 יום.

לסטודנט הלומד למכינה – 12 יום.

ולת”ם סטודנטים מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה בלבד. כל בקשה לגבי שמ”פ הקצר מ-6 ימים יש להפנות למפקד היחידה.

בעת הדיונים מתחשבת ולת”ם בבעיות אקדמיות בלבד (כגון: תוכנית לימודיו של הסטודנט, תקופת בחינות ועונת לימודי הקיץ). ולת”ם סטודנטים לא ידון בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים, אלא רק מנימוקים אקדמיים.

נוהל הגשת בקשה לולת”ם סטודנטים 

מחובתו של הסטודנט לדווח מבעוד מועד על לימודיו למשרד הקישור ביחידתו ולפרט: חוג, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת. עליו לצרף אישור רשמי מטעם המרכז על לימודיו. רישום זה נועד לסייע בתכנון קריאתו לשמ”פ (שרות מילואים פעיל).

קישורים חשובים

 

סיוע לסטודנטים החוזרים משירות מילואים פעיל

(להלן עיקרי “נוהל מילואים”, לקריאת הנוהל המלא המופיע ב”תקנונים” לחץ כאן).

סיוע לבני זוג שהם סטודנטים והורים לילדים

המרכז האקדמי פרס שותף לרעיון הגואה להעניק זכויות והטבות לסטודנטים שהם הורים לילדים ובני זוגם משרתים במילואים.

כהמשך להחלטת היו”ר עפרה אלול והנהלת המרכז האקדמי פרס, הוחלט לסייע ולהקל על סטודנטים שהם בני או בנות זוג של משרתי מילואים (הורים לילד אחד לפחות) ולהעניק להם סיוע והטבות בדומה לחיילי המילואים. הזכויות מתייחסות למבחנים, הגשת עבודות ותרגילים, שיעורי עזר, קדימות במלגות, קורסי קיץ, צילומים ועוד.

ההחלטה התקבלה כהמשך להצעתו של פרופ’ יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת מהמחלקה לניהול מלונאות ותיירות ומרצה בקורס “חקר שווקים” במרכז האקדמים פרס. פרופ’ פוריה נימק את חשיבות ההחלטה: “כאשר הורה יוצא לשרות מילואים, כל המשפחה מגויסת לנושא ולא רק החייל עצמו. סטודנטים שהינם בני ובנות זוג לחיילי מילואים ובעלי משפחות, בשל העומס הרב המוטל עליהם, מתקשים לעמוד במטלות האקדמיות הניצבות מולם. מצב זה יוצר חוסר הוגנות שמחובת מוסדות הלימוד בישראל להסדיר באופן מידי”.

עפרה אלול, יו”ר המרכז האקדמי פרס, מדגישה כי “במרכז האקדמי פרס לומדים סטודנטים רבים המשרתים במילואים, וכן סטודנטים שהם הורים ובני זוג למילואימניקים. ההחלטה להצטרף ולהוביל מהלך מסוג זה שמטרתו לסייע לבני הזוג של משרתי המילואים, בזכויות וכללי סיוע הדומים לאלו המשרתים במילואים, נובעת בעיקר מההכרה וההערכה להשקעה הכרוכה בלנהל את משק הבית, העבודה, הטיפול בילדים, מטלות הלימודים ועוד, בהיעדר בן/ת זוג תומך/ת.”

יצוין, כי המרכז האקדמי פרס, שבו שיעור משרתי מילואים גבוה יחסית, מוקיר את משרתי המילואים ומעניק להם זכויות והטבות אקדמיות ואחרות במהלך לימודיהם,

בשיתוף עם דיקן הסטודנטים, ראשי התכניות, אגודת הסטודנטים ושאר המחלקות נותני השירות לסטודנט, כבר מזה זמן רב,

ב- 27 לחודש יולי 2011 ערך המרכז האקדמי פרס ערב הוקרה לחיילי צבא הגנה לישראל ולמשרתי מערך המילואים הלומדים במרכז, במעמד ראש אגף כח האדם בצה”ל, אלוף אורנה ברביבאי.

עפרה אלול, יו”ר המרכז האקדמי פרס, הדגישה בערב זה כי הרעיון המארגן ליום ההוקרה היה קיום יום הערכה והצדעה מרכזי, למערך החובה, הקבע והמילואים בצה”ל.

הזכות לתת היא החובה שלנו!

רישום לקורסים

בחינות סוף סמסטר

בחינות אמצע סמסטר, עבודות ותרגילים

סיוע בהשלמת לימודים

פטור משכר לימוד נוסף

סטודנט ששירת במילואים 12 יום או יותר במהלך סמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף וזאת בתנאי שהסטודנט הודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.

המרת שרות המילואים בנקודות זכות אקדמיות

נוהל הגשת הבקשות

מוקד טלפוני בנושא זכויות מילואים

התאחדות הסטודנטים בישראל מפעילה לנוחיותכם הסטודנטים, מוקד מילואים.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!