הירשמו עכשיו!

סיוע לסטודנטים במילואים

הגשת בקשות ולת”ם (ועדה לתאום שירות מילואים)

סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לולת”ם לדחיית שירותו, לקיצורו או לביטולו.

ע”פ פקודות מטכ”ל מכסת ימי המילואים בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) לא יעלה על:

לסטודנט לתואר ראשון – 21 יום.

לסטודנט הלומד למכינה – 12 יום.

ולת”ם סטודנטים מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה בלבד. כל בקשה לגבי שמ”פ הקצר מ-6 ימים יש להפנות למפקד היחידה.

בעת הדיונים מתחשבת ולת”ם בבעיות אקדמיות בלבד (כגון: תוכנית לימודיו של הסטודנט, תקופת בחינות ועונת לימודי הקיץ). ולת”ם סטודנטים לא ידון בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים, אלא רק מנימוקים אקדמיים.

נוהל הגשת בקשה לולת”ם סטודנטים 

מחובתו של הסטודנט לדווח מבעוד מועד על לימודיו למשרד הקישור ביחידתו ולפרט: חוג, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת. עליו לצרף אישור רשמי מטעם המרכז על לימודיו. רישום זה נועד לסייע בתכנון קריאתו לשמ”פ (שרות מילואים פעיל).

קישורים חשובים

 

סיוע לסטודנטים החוזרים משירות מילואים פעיל

(להלן עיקרי “תקנון המילואים”, לקריאת התקנון המלא לחץ כאן).

רישום לקורסים

בחינות סוף סמסטר

בחינות אמצע סמסטר, עבודות ותרגילים

סיוע בהשלמת לימודים

פטור משכר לימוד נוסף

סטודנט ששירת במילואים 10 יום או יותר במהלך סמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף וזאת בתנאי שהסטודנט עדיין לא נבחן בקורס.

המרת שרות המילואים בנקודות זכות אקדמיות

נוהל הגשת הבקשות


לשיחת חינם הירשמו עכשיו!