הירשמו עכשיו!

התאמות לאוכלוסיות מיוחדות

עולים חדשים* / בני מיעוטים / בני העדה האתיופית

על מנת לצמצם ככל הניתן את פערי השפה, אם ישנם, על הביצוע בעת הבחינה, המרכז האקדמי פרס מאפשר לסטודנטים שעברית אינה שפת האם שלהם להיבחן בתנאי בחינה מותאמים:

* עולה חדש הינו כל מי שמתגורר בישראל עד חמש שנים. אל הבקשה יש לצרף צילום תעודת עולה.

על סטודנטי/ית המבקש/ת לממש זכות זו לפנות אל רכזות דיקנט הסטודנטים  [email protected]

 

סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים

סטודנטים אשר יספקו אישורים רפואיים על היותם בעלי מוגבלות פיזית / נפשית / חושית יהיו זכאים להתאמות אשר תסייענה להם במהלך לימודיהם במרכז.

יש לפנות, בצרוף אסמכתאות רפואיות רלבנטיות, אל דיקנית הסטודנטים.


לשיחת חינם הירשמו עכשיו!