מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר ראשון במדעי התזונה [B.SC]

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי התזונה במרכז האקדמי פרס נבנתה בצורה אינטגרטיבית, תוך שילוב ידע כללי נרחב במקצועות הבונים את תשתית מדעי התזונה, עם התמקדות ספציפית בתחומים קליניים הפותחים אפשרויות לקריירה:

 1. דיאטן קליני | חלק מהצוות הרפואי המטפל העוסק בהזנות לחולים במצבים מיוחדים, טיפול בחולי סוכרת, בהשמנה, בהפרעות אכילה, לנשים בהיריון, ספורטאים, ועוד.
 2. תזונאי לאורח חיים בריא ופעיל | תחום מתפתח שבמסגרתו פועל התזונאי בתעשיית המזון, בגופים ממשלתיים כמו הצבא והמשטרה, בבתי חולים, מוסדות חינוך ובריאות, ואף אנשים פרטיים הזקוקים לייעוץ תזונאי בתחום זה.
 3. תזונאים בתחום האקדמי | מיועד לאלה המעוניינים להתמקד במחקר אקדמי ולהמשיך לתארים אקדמיים מתקדמים. תזונאים אקדמיים משתלבים בחקר מדעי על השפעת מזון ורכיביו על הגוף, פיתוח מוצרי מזון וגידולים חקלאיים מוכוון מטרה, חקר ההזדקנות ועוד.

למה כדאי ללמוד מדעי התזונה במרכז האקדמי פרס?

מעבדות חדישות
מסלול לימודי בוקר

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי התזונה

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים. נוסף על אלה כוללת התכנית 22 שעות מעבדה, במעבדות המתקדמות של המרכז האקדמי פרס.

תכנית הלימודים בנויה משני רבדים: תשתית אקדמית בסיסית וקורסי בחירה.

התכנית מאופיינת בהתמקדות קליניקת למסלולי דיאטן קליני, תזונאי לאורח חיים בריא ופעיל ותזונאים בתחום האקדמי.

תשתית הבסיס:

שילוב קורסי יסוד במדעי הטבע, החיים, התזונה והחברה, בדגש על בריאות האדם. הקורסים מתמקדים בהיבטים הפיזיולוגיים והנפשיים של האדם, כפועל יוצא של שילוב גורמים סביבתיים ותורשתיים, עם דגש על התזונה שמשפיעה על תפקודי הגוף בכל אחד משלבי החיים.

הרחבות ידע:

מגוון רחב של קורסים בנושאים המרחיבים את התשתית האקדמית הבסיסית ומעמיקים את הידע שיידרש מן הסטודנטים במהלך הקריירה. הקורסים עוסקים בתעשיית המזון, מנהל רפואי, רפואת ספורט, פיתוח מזון פונקציונלי, שיווק, קידום בריאות בקהילה ועוד.

הקניית ידע בסיסי בתחום החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי ודוגמאות לשימושיו במדעי התזונה. הסטודנטים ילמדו את המושגים העיקריים של חדו”א וירכשו מיומנויות בפעולות הבסיסיות עם פונקציות: זיהוי קשרים פונקציונאליים בין גדלים שונים וחישוב תחומי הגדרה, קצב השתנות, ערכי פונקציות בערכי פרמטרים שונים, ושטחים החסומים ע”י פונקציות.   

הקניית ידע בסיסי בכימיה כללית ופיזיקלית. הבנת מושגים כגון: אטומים, מולקולות, יסודות, תרכובות,  ריאקציות כימיות לסוגיהן, אנרגיה כימית ואינטרופיה, תרמודינמיקה, אלקטרוכימיה, חוקי הגזים, חומצות ובסיסים, בופרים וחישוביהם, חוקים בכימיה.

לימוד שיטות עבודה בסיסיות במעבדה בכימיהכללית. הקניית דרכי עבודה בסיסיות כגון: שקילת חומרים, מדידת נפחים, הכנת תמיסות. הכרת שיטות אנליזה בכימיה: ספקטרוסקופיה, קולורימטריה, טיטרציה. נהלי עבודה ובטיחות במעבדה כימית. רישום מהלך ניסוי בצורה מפורטת כולל עיבוד התוצאות והסקת מסקנות.

הכרות והבנת המרכיבים הכימיים של התא הפרוקריוטי והאאוקריוטי: סוכרים, חלבונים, חומצות גרעין, סינתזה של חלבון, ליפידים. מיבנה התא ואברוניו: קרום התא, הממברנות התוך תאיות- מעטפת הגרעין, הרשתית האנדופלסמית, גופיפי גולג’י, שלפוחיות, חלליות, ליזוזומים, מיטוכונדריה, השלד התוך-תאי. מאפיינים של התא הצמחי – דופן התא, כלורופלסט ופוטוסינתזה. המבנה הבסיסי של התא ומונחים מדעיים מתחום הביולוגיה.

הקניית ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית ותורת ההסתברות. מושגים : סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות, משתנה מקרי כללי, משתנים מקריים מיוחדים.

הקניית מושגי יסוד בכימיה אורגנית בסיסית, הבנה בסיסית בסינתזה אורגנית, ההקשר בין מבנה החומר ופעילותו במבחנה ובמערכות חיים, הקניית חשיבה לוגית במנגנוני תגובות, אנליזה מבנית, סינתזות ותגובות של אלקאנים, אלקנים ואלקינים, הבנה מנגנונית וסטריוכימית של תגובות SN1, SN2, E1, E2, תגובות וסטריוכימיה  של ציקלוהקסאנים וספקטרוסקופיה.

היכרות עם מופעים שונים ותכונות שונות של תאים וחומר חוץ תאי תחת המיקרוסקופ. הבנת הקשר וההשפעה של אלו על תכונות הרקמה, האיבר השלם והמערכות השונות בגוף.

קורס זה יתמקד בנושאים הבאים: התפתחות רקמות הנבט בעובר, רקמות אפיתל, רקמות חיבור, מערכת העצבים, מערכת הדם וכלי הדם.

לימוד הטכניקות הבסיסיות במעבדה בכימיה אורגנית: גיבוש, זיקוק, סינון, מיצוי, כרומטוגרפיה ועוד. טכניקות אלו נלמדות במעבדות הראשונות ובהמשך הן משולבות במהלך הסינתזות של חומרים אורגנים שונים תוך כדי הבנת הרקע התיאורטי של הניסוי, הבנת התגובה הכימית על שלביה ומנגנונה. מותאם לתגובות הנלמדות בקורס כימיה אורגנית.

הכרת מבנה ותפקיד ביומולקולות – חלבונים, שומנים, סוכרים. המסלולים המטבוליים העיקריים שהן עוברות וויסות המסלולים המטבוליים השונים. מבנה ופעילות ביולוגית של חלבונים (מבנה ראשוני, שניוני, שלישוני ומבנה רביעוני), פחמימות ושומנים. מבנה אסימטרי של ממברנות ביולוגיות, ותכונותיהן. הכרת הטרנספורטים השונים הממוקמים על הממברנה ומסייעים בהעברת חומרים אל ומתוך התא. 

הקנית ידע בסיסי ומעשי בשיטות עבודה ביוכימיות – ביצוע ניסויים, תיאור התוצאות וניתוחן. המעבדה בביוכימיה ניתנת במקביל לקורס בביוכימיה ומשלימה אותו מבחינת התנסות מעבדתית מעשית בחפיפה לתכנים הנלמדים בכתה. נושאי הלימוד: בופרים, בידוד ואפיון של חלבונים: חלבוני החלב. קביעת מרכיבי החלב: סוכרים, שומנים וחלבוני מי הגבינה. קינטיקה אנזימתית של האנזים טריפסין. השפעת מעכבים על פעילות אנזימתית וקביעת פרמטרים קינטיים של טריפסין. מידור תוך תאי.

 

הרחבת מושגי יסוד בכימיה אורגנית, לוגיקה בסינתזות אורגניות, הקניית חשיבה לוגית במנגנוני תגובות אנליזה מבנית , הבנת ההיבטים הכימיים של תרכובות המופיעות במערכות ביולוגיות.

הפסיכולוגיה תורמת להבנתם של תהליכים ותחומים רבים בניהול. נלמד היבטים פסיכולוגיים שונים ומגוונים: למידה, קשב, שיטות מחקר, תיאוריות אישיות ואבחון אישיות, הנחת היסוד היא כי קיימים מנגנונים פסיכולוגיים משותפים להתנהגויות האדם  המשפיעים על התנהלותו בעבודה ובארגונים. המטרה לחשוף את הסטודנט למנגנונים אלו ולהקנות לו ידע והבנה של גורמים ותהליכים פסיכולוגיים והתנהגותיים המשפיעים על תהליכים ניהוליים. כמו כן, ליצור תובנות על תחום הניהול והדרכים האפקטיביות להבין את הפרט בעבודה.

הקניית ידע על השפעת גורמים ותהליכים פסיכולוגיים התפתחותיים וקוגניטיביים על התנהגות האורגניזם האנושי. היבטים פסיכולוגיים שונים ומגוונים של פסיכולוגיה התפתחותית וקוגניטיבית: התפתחות האדם במהלך החיים משלב העובר ועד לשלב הזקנה, תהליכים קוגניטיביים, קוגניציה חברתית ויחסים חברתיים, רגש עקה ובריאות וזיכרון ותפישה.

הקניית מושגי יסוד בפיזיקה בסיסית של חוקים פיזיקליים. נעסוק בתחומי המכניקה, גלים, אנרגיה, שדות, זרימה, רדיואקטיביות ופיזיקה רפואית. 

הקניית ידע וכלים לאיסוף, עיבוד וניתוח נתונים סטטיסטיים. לימוד יכולת ניתוח ועיבוד נתונים סטטיסטיים תוך שימוש בתוכנת ה-EXCEL ותוכנת ה-SPSS .

הקניית ידע במבנה האנטומי והפיסיולוגי של מערכות שונות בגוף תוך שימת דגש על השפעות הגומלין שבין המערכות השונות לשמירה על הומיאוסטזיס. בנושאים : מערכת העצבים, מערכת השרירים (משורטט וחלק), המערכת הקרדיווסקולרית, מערכת העיכול.

הקניית ידע כללי במושגי יסוד במיקרוביולוגיה. היסטוריה של המיקרוביולוגיה, תזונה ומטבוליזם של מיקרואורגניזמים, התרבות חיידקים, מיקרואורגניזמים פרוקריוטים ואאוקריוטים, מיקרוסקופיה, מבנה הממברנה והדופן, יצירת ספורות, תנועה, חומרים אנטיביוטיים, פעילותם ועמידות כנגדם, וירוסים,  חיידקים פתוגניים לאדם ומנגנון המחלה, מוטציות וחומרים מוטגניים, דרכי העברת החומר התורשתי בחיידקים וטקסונומיה, הכרת המבנה והתפקוד של התאים הפרוקריוטים.

הקניית ידע בשיטות עבודה בסיסיות במיקרוביולוגיה: זריעות בידוד ופיזור, ספירת חיידקים, הכנת מצע גידול, חשיבות הסטריליזציה, מבחן קוך, מיקרוסקופיית אור, צביעת גרם, יצירת עקום התרבות, ספירת בקטריופאג’ים וניסוי MIC.

הקניית מושגי יסוד בפחמימות, שומנים, חלבונים ואנרגיה. לימוד הבסיס המטבולי והמולקולרי של פחמימות ושומנים כולל סקירת מחלות מטבוליות שונות. הבסיס הפיזיולוגי להתנהגות אכילה ותפקידי החלבונים וחשיבותם בתזונה.

הקניית  ידע בנושאים הקשורים לתזונת האדם תוך המחשה ויישום של העקרונות שיילמדו בקורס “תזונת האדם”.

הקניית כלים לניתוח נתונים סטטיסטיים של מחקרים אפידמיולוגים וכן כלים לבחינה של הניתוחים הסטטיסטיים המופיעים במחקרים קיימים. לימוד העקרונות בהצגת נתונים, חישובי מובהקויות סטטיסטיות , היכרות עם מבחנים סטטיסטים והבנת המשמעות של המעבר מסטטיסטיקה תיאורית להסקה סטטיסטית.

הקניית ידע במבנה האנטומי והפיסיולוגי של מערכות שונות בגוף תוך שימת דגש על השפעות הגומלין שבין המערכות השונות לשמירה על הומאוסטזיס. סקירה של מערכת הנשימה, מערכת הכליות ודרכי השתן, מערכת הרבייה ופרקים נבחרים בהתפתחות עוברית.

הקניית מושגי יסוד באפידמיולוגיה, הבנה בסיסית של  שיטות המחקר האפידמיולוגיות תוך הדגמתן במחקר התזונתי, מתן כלים לקריאה והבנה של מאמרים ומחקרים אפידמיולוגיים. סקירה היסטורית על מקורות והתפתחות האפידמיולוגיה התזונתית, מטרות האפידמיולוגיה, הגישה האפידמיולוגית לתחלואה והתערבות, בריאות הציבור וקידום בריאות. הבנה ופיתוח כושר ביקורתי לגבי הספרות המדעית המתפרסמת בנושאי האפידמיולוגיה בכלל והאפידמיולוגיה התזונתית בפרט. הקניית כלים לבחינת אופי וחוזק הקשר בין תזונה כמו גם חשיפות אחרות למדדי בריאות באוכלוסייה. 

בקורס שלושה נושאים מרכזיים באנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם. מהווה המשך לקורסים העיוניים באנטומיה ופיזיולוגיה .העמקת  הידע והמחשת  תפקוד המערכות שילמדו. הנושאים שנבחרו הם החשובים ביותר לתזונאים. עבודה מול מחשב והכרת מערכות הגוף השונות באופן אינטראקטיבי באמצעות תוכנת מחשב ADAM.

נתמקד במערכות הפיזיולוגיות המשתתפות במאמץ גופני ונסקור את התגובות האקוטיות, המיידיות למאמצים קצרים ואת השינויים ארוכי הטווח המתרחשים במערכות בתגובה לאימונים ממושכים . נבחן בעיקר את המערכות: מערכת לב- ריאות- כלי דם, מערכות אספקת האנרגיה: מקורות האנרגיה ושימושם במנוחה ובמהלך מאמצים שונים, מערכת השרירים . נסקור את היתרונות והסיכונים בהקשר למאמץ גופני בעצימות שונה ובתנאי סביבה עוינים. הבנת ההשפעה של פעילות גופנית על בריאות האדם, בשלבים שונים של מעגל החיים.

הקניית מושגי יסוד וידע במיקרוביולוגיה וסניטציה של מזון. נעסוק בגורמים המשפיעים על התפתחות מיקרואורגניזמים ווירוסים במזון, טיפול נכון במזון וזיהום צולב, ניקיון וסניטציה, הרעלת מזון, חיידקים הגורמים לרעלת מזון ואופן פעולתם, קלקול מזון, חומרי שימור, שימור מזון בקירור, הקפאה, אוירה מבוקרת, טיפולי חום וקרינה למזון, שיטות להערכת וזיהוי מיקרואורגניזמים במזון, עקרונות ה-HACCP  ו-traceability.

מבוא לתורת המחלות. הגדרות ומושגים בסיסיים בפתולוגיה וקליניקה של גוף האדם. הבוגרים יהיו מסוגלים להבין  ולהסביר  למטופלים על המחלות השונות הרלוונטיות להם, להכיר את התסמינים , תופעות הלוואי והפרוגנוזה. להבין  את הקשר בין המזון והמחלה ובהתאם למידע  המתקבל להתאים את הדיאטה הנכונה  למטופל תוך התייחסות למצבו הפיסיולוגי , הרגשי  והסביבתי . חלק זה של הקורס יעסוק במחלות ריאה, מחלות ילדים ומחלות של מערכת העיכול.

הקניית ידע באשר לתכונות הפיזיקליות, כימיות וכן הפונקציונליות של מרכיבים שונים במזון וכיצד אלה באים לידי ביטוי או משתנים בתגובה לשיטות עיבוד והכנה שונים.

הכרת דרכי הורשה שונות של תכונות באדם (תורשה מנדלית ושאינה מנדלית) עם שילוב מגוון דוגמאות קליניות והבנת ההיבטים הקליניים. הכרת מחלות תורשתיות כתוצאה ממוטציות בגנים, והבסיס הגנטי לגידולים סרטניים. מבנה החומר הגנטי, מבנה כרומוזומים, דרכי חלוקת תאים – מיטוזה ומיוזה. הכרת שיטות ציטוגנטיות ומולקולאריות המשמשות לאבחון של מחלות גנטיות, גנטיקה של אוכלוסיות. גנטיקה ומומים מולדים. יכולת ניבוי ומניעה. הכרת סוגי סקרים כולל סקירה לנשאות לפני הריון, מהלך ההריון ולאחריו. שיטות ביוטכנולוגיות בגנטיקה.

הקניית  ידע בנושאים הקשורים לתפקידם ופעילותם של ויטמינים בגוף האדם, תוך לימוד נושאים הקשורים בביוכימיה ואספקטים מולקולאריים של הפיסיולוגיה שלהם.

הכרת המערכת האנדוקרינית בגוף האדם וההורמונים המעורבים. הכרת  מאפייני המערכת האנדוקרינית, צירי שיווי משקל (היפותלמוס-היפופיזה-בלוטה), סוגי רצפטורים תאיים, מנגנוני הפרשה שונים, הומאוסטזיס של תהליכים מטאבוליים, מטבוליזם הסוכר, מצבי סטרס, הורמוני מערכת העיכול, מאזן קלציום ופוספט, גדילה והתפתחות, רעב ושובע והמחלות הקשורות לבלוטות ההפרשה השונות.

הקניית מושגי יסוד בדגשים הייחודיים של התזונה בכל קבוצת גיל על ציר החיים. הכרת הצרכים התזונתיים והגורמים המשפיעים עליהם בכל גיל. בסיום הקורס ידע הסטודנט מה מייחד כל קבוצת גיל מבחינה תזונתית, מהם הצרכים התזונתיים המשתנים ומהם הדגשים עליהם יש לתת את הדעת בטיפול.

הקנייה והבנה מעמיקה באשר למבנה ותפקוד הדנ”א והרנ”א, הבקרה על תהליכים הקשורים בהם (תהליך ובקרת הכפלת הדנ”א,  בקרת ביטוי גנים והתרגום) בפרוקריוטים ואאוקריוטים;  גנטיקה מולקולארית; שיטות בהנדסה גנטית.

הקניית ידע בסיסי על המערכת החיסונית והמחלות הקשורות בה. סקירה של מערכות החיסון בגוף האדם, מערכת החיסון המולדת והנרכשת, מנגנוני חיסון, תאים ואיברים במערכת החיסון, פתולוגיות שונות הקשורות למערכת החיסון.

נסרוק מצבים בהם ישנה סבירות גבוהה לתת תזונה והטיפול התזונתי ברמה האישית, הלאומית והעולמית. נציג בעיות תזונתיות מרכזיות המשפיעות על סטטוס הבריאות, ההישרדות ויכולת ההתפתחות של אוכלוסיות במדינות מפותחות ומתפתחות. נדון בגישות המקובלות ברמה המשפחתית, הקהילתית, הלאומית והבינלאומית למניעה וטיפול במצבי תת-תזונה. בסיום הקורס ידע הסטודנט כיצד ניתן למנוע תת תזונה, מהן השלכות תת התזונה, מיהם האנשים והאוכלוסיות הנמצאות בסכנה לתת תזונה, וידע לבצע הערכה תזונתית ולהתאים את הטיפול הנכון.

הכרות עם מקצוע הדיאטן כחלק ממקצועות העזרה. הקשר בין תזונה לקידום בריאות. הכרות עם עבודת הדיאטן בבית החולים ובמרפאות בקהילה (קופות החולים), בתעשיית המזון ובשיווק המזון הרפואי. מקורות הידע והכוח בעבודת הדיאטן.

המשך לתורת המחלות. הגדרות ומושגים בסיסיים בפתולוגיה וקליניקה של גוף האדם. הבוגרים יהיו מסוגלים להבין  ולהסביר  למטופלים על המחלות השונות הרלוונטיות להם  , להכיר את התסמינים , תופעות הלואי והפרוגנוזה. להבין  את הקשר בין המזון והמחלה ובהתאם למידע  המתקבל להתאים את הדיאטה הנכונה  למטופל תוך התייחסות למצבו הפיסיולוגי , הרגשי  והסביבתי . חלק זה של הקורס יעסוק במחלות כליה, מחלות לב וכלי דם, גרנטלוגיה, סוכרת והסנדרום המטבולי.

הקניית ידע בסיסי בעקרונות הטיפול התרופתי. הצגת משפחות תרופות הנפוצות בקליניקה ובחינת אינטראקציות בין תרופתיות שכיחות (כולל עם מזון).הקורס דן במושגי יסוד בפרמקולוגיה והכרת משפחות התרופות העיקריות לטיפול במצבי מחלה נפוצים.

הקניית מושגים וידע בטיפול דיאטטי במצבי בריאות וחולי, הכרת רכיבי המזון וקבוצות המזון, הערכה תזונתית, הרכבת תפריט מאוזן על בסיס הערכה תזונתית ובהתאמה לשלבים במעגל החיים, למצבים ואוכלוסיות מיוחדות, במצבי תת תזונה והשמנת יתר וכן במצבי חולי בהם נדרשות דיאטות רפואיות מתאימות.  נושאי הקורס כוללים: סוגי הייעוץ התזונתי, הרכב גוף ומדידת הרכב גוף, איתור חולים בתנאי אשפוז ובקהילה, הכרות עם מערך הטיפול התזונתי, תזונה בגיל הילדות וההתבגרות, בהריון והנקה, במצבי תת תזונה, מחלות קליניות שונות: אנדוקריניות, מערכת החיסון, מטבוליות, החולה המורכב, כמו גם במחקרים אפידמיולוגיים

נתמקד בתהליכי הבניית הריאיון המסייע , אבחון הקשיים וההתנגדות לטיפול. מודלים העוסקים במניעים לשינוי ומה מעלה את המוטיבציה לשינוי. כמו כן, נתמקד בקשר הטיפולי ובהתנסות בו. הלמידה באמצעות  סרטים, סימולציות ו רב שיח. התלמידים יציגו עבודה עיונית.

התנסות אקטיבית בהיבטים השונים של חקר ספרותי בנושא מדעי התזונה. הקורס כולל: התנסות בגיבוש שאלת מחקר בנושא מדעי התזונה, הבנת המרכיבים של מאמר מדעי, לימוד דרכי חיפוש שיטתי אחר חומר מדעי במאגרי המידע, לימוד ותרגול של קריאת מאמר מדעי, לימוד עקרונות הכתיבה המדעית,  התנסות בקריאה מדעית, כתיבה של מאמר סקירה והצגת החומרים הרלוונטיים בפני אנשי מקצוע.

נתינת כלי שימושי חשוב לעבודת התזונאי כמאבחן וכמתווה דרך חיים תזונתית למטופל. סקירת  המערכות השונות והבדיקות הרלוונטיות שבכל תחום. יינתנו דוגמאות למקרים שונים. הקניית מושגי יסוד בכל הקשור לבדיקות מעבדה, פרופיל ליפידים, תפקודי כבד, תפקודי כליה , קרישה, ספירת דם ועוד. הקניית היכולת להבין את הערכים השונים העולים מהממצאים  ומתוכם להסיק מסקנות טיפוליות.

הקניית ידע בנושאים הקשורים לתפקידם ופעילותם של מינרלים בגוף האדם, תוך לימוד נושאים כגון אלקטרוליטים, מאקרומינרלים, מיקרומינרלים ומנרלי אולטרא.

הכרות עם גישות טיפול שונות, הרלוונטיות לעבודת התזונאי. הגישות הטיפוליות השונות בהן נעזר הטיפול התזונתי: הגישות הפסיכודינמיות, הגישה הבהביוריסטית הומניסטית , CBT. הגישות הפסיכו -חברתיות שהשפיעו על תפיסת הגוף והמרדף אחר הרזון והשתקפותן בחדר הטיפולים. גישות הטיפול המשפחתיות הרואות בהתמודדות עם הרגלי אכילה לא תקינים בעיה הכוללת את כל המשפחה.

הקניית ידע בטיפול דיאטטי במצבי בריאות וחולי, הזנות    מיוחדות, שיטות ההזנה התאמה דיאטטית לתפקוד מערכות הגוף השונות ואוכלוסיות מיוחדות במצבי תת תזונה והשמנת יתר וכן במצבי חולי בהם נדרשות דיאטות רפואיות מתאימות  הקניית ידע בטיפול במצבי חולי שונים  באוכלוסיות שונות על כל הנגרם כתוצאה  משינויים הפיסיולוגיים  או מטבוליים, הנוצרים  בגילאים שונים החל מתזונת פגים ותינוקות וכלה בתזונת קשישים  הקורס מתמקד בתזונה במחלות מערכת העיכול,  מחלות כליה, דיאליזה, מצבי טראומה, הזנות מיוחדות, שיטות הזנה שונות, מחלת הסרטן, מחלות אנדוקריניות, מצבים מטבוליים הדורשים התערבות תזונתית.

חשיפה להיבטים השונים העומדים בבסיסה של כל תוכנית חינוכית, הכרות עם תוכניות קיימות שמטרתם שינוי הרגלי תזונה, חשיפה למשתנים המשפיעים על שינוי הרגלים תזונתיים, באמצעות הבנת מטרות התכנית והכרות עם צרכי אוכלוסיית היעד- הכשרה  בבניית תוכנית תזונתית יעילה, התנסות בהעברת הדרכות, בקבלת משוב ובביצוע הערכה של התכנית.

הצגת הצרכים התזונתיים של אוכלוסיות שונות בקהילה דרך הבנת השינויים הפיזיולוגיים, הקוגניטיביים הרגשיים והתפתחותיים המתרחשים במהלך החיים, הצגת הצרכים התזונתיים במצבים קליניים שכיחים. תיאור הצרכים התזונתיים המשתנים במצבים פיזיולוגיים לאורך מהלך החיים, בהם: היריון, גדילה והתפתחות, בגרות וזקנה. הכרת ההנחיות התזונתיות הרלוונטיות במצבם שכיחים כגון תזונה במאמץ גופני, תזונה לקידום בריאות ולמניעת מחלות.

הקניית מושגי יסוד בהכנת מזון, הכרת מגוון המזונות הבסיסיים, אפשרויות השימוש בתפריטים השונים ותרומתם התזונתית. הרכבת תפריטים שונים בעלי ערך תזונתי בהתאם להמלצות הבריאותיות והתזונתיות. הקניית עקרונות להכנת מזון תוך שמירה על הערך התזונתי, המרקם, הצבע והטעם של המזון. לימוד מיומנויות בכללי העבודה במטבח ושיטות הכנה חדשניות ומתאימות.

הקניית מושגי יסוד בבריאות הציבור, העמקת ההבנה של הגורמים השונים המשפיעים על הבריאות (אישיים, סביבתיים), הבנת המושג צדק חברתי בהקשר לבריאות הציבור, הצגת מודלים שונים לחקר בריאות, הקניית מושגי יסוד בקידום בריאות, שיטות התערבות והערכה. הצגת המורכבות של הקצאת משאבים לנושאים שונים בבריאות הציבור, הבנת החסרונות והיתרונות במערכת הבריאות הישראלית, הכרת הנושא של בטחון תזונתי, בריאות ומגדר ועוד. חשיפה לעבודת הדיאטן בקהילה בתחום קידום תזונה נבונה ואורח חיים בריא.

הקניית ידע תאורטי ומעשי בשיטות הזנה אנטרליות ופראנטרליות. נתרכז בחולה מאושפז בבית חולים הזקוק להזנה אנטראלית ו/או פרנטראלית. נלמד כיצד נקבע את הצרכים התזונתיות שלו, איזו דרך הזנה מתאימה לו, מה הם השיקולים בבחירת מזון ייעודי וסוגי תמיסות שכיחים בשימוש, כיצד קובעים תוכנית תזונתית  ועל מה צריך לעקוב על מנת לוודא שניתן הטיפול המתאים.

נעסוק באטיולוגיה, פתולוגיה, שיטות טיפול ומניעה של הפרעות אכילה והשמנה. הקניית מושגי יסוד וידע בסיסי תיאורטי בהפרעות אכילה והשמנה. הצגת גישות טיפוליות עדכניות בתחום ההשמנה והפרעות האכילה.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

אח"מ - אנשים חדורי מטרה

תוכנית המצטיינים של המרכז האקדמי פרס
תכנית רב תחומית שמטרתה להעצים ולטפח את הסטודנטים המצטיינים בשלושה רבדים: אקדמי, חברתי ומקצועי. התכנית נועדה לספק ערך מוסף למצטייני המרכז לשם השתלבותם והתפתחותם המיטביות בעולם העבודה הדינמי. במהלך התכנית יחשפו הסטודנטים לתכנים וכלים מעצימים ברמה האישית, המקצועית והניהולית.        מה כוללת התוכנית?
 • טיפוח מצוינות אקדמית - טיפוח סטודנטים מצטיינים, העשרתם בארגז ייחודי של כלים מקצועיים, בהתנסויות מעשיות והבאתם לכדי מיצוי יכולותיהם וכישוריהם האינטלקטואליים במרכז ומחוצה לו.
 • מיצוב המרכז כלפי חוץ – מיתוג מצטייני 'המרכז האקדמי פרס' כיחידת העילית של המרכז ומיצוב המרכז האקדמי פרס כ- High Value Product המסייע במשיכת קהל מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים מהממוצע המקובל כיום.
 • מיצוב פנימי – הגברת המוטיבציה של הסטודנטים (שאינם מצטיינים) להשגת הצטיינות ולהשתייכות ליחידת האח"מ (כפועל יוצא אפשר שיביא להעלאת ממוצעי הציונים של הסטודנטים במרכז).
 • מקבל ונותן – טיפוח מרכיב המצוינות הבינאישית/חברתית. התכנית תייחד למשתתפיה ערוץ בו ידרשו לנתינה חברתית.
 • Networking –פיתוח קשרים חברתיים בין המצטיינים לבין עצמם, בין המצטיינים לבין בוגרי המרכז וכן בין מצטייני המרכז לגורמים מקצועיים מחוץ למכללה.
 • שימור המצוינות –הגברת המחויבות של המצטיינים והגדלת הסתברות ההרשמה של משתתפי התכנית ללימודי המשך לתואר שני.
 • מאגר מצטיינים – בניית קהילת סטודנטים מצטיינים אשר עשויה לשמש כ POOL שיווקי לצרכי קידום מטרות המרכז.
 • בניית עתודת הוראה ותרגול

רישום וקבלה

רשאי להתקבל לתכנית מי שיש לו זכאות לתעודת בגרות מלאה בציון 90 לפחות.

 ציון מקצוע מדעי אחד לפחות – כימיה, ביולוגיה, פיזיקה – כמפורט להלן:

ציון מבחן פסיכומטרי מינימלי של 600.

*בתוכנית זו תיתכן קבלת מועמדים חריגים בהיקף של עד 10% על בסיס התחשבות בנסיבות חיים חריגות.

סף הקבלה בפועל לתכנית נקבע מדי שנה בשנה, בהתאם לביקוש ולמכסת התלמידים שנקבעה לתכנית, כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה.

קבלת תלמידים בעלי לימודים חלקיים ברמת תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים היא על פי החלטת ועדת ההוראה של התכנית, בכפוף להצגת לימודים אקדמיים זהים או דומים לאלה שבתכנית ולהישגים האקדמיים.

במקרים מסוימים, מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יופנו לוועדה אקדמית שתדון בבקשתם להתקבל למסלול.

תנאי המעבר משנה לשנה:

תנאי המעבר משנה א’ ל-ב’: השגת ציון של 70 לפחות בקורס ביוכימיה ובקורס אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם א’ ומעבר כל הקורסים האחרים המוצעים בשנה זו.

תנאי המעבר משנה ב’ ל-ג’: השגת ציון של 70 לפחות בקורס תזונת האדם ומעבר כל הקורסים האחרים המוצעים בשנים א’ וב’.

קרא עוד על רישום וקבלה

סגל אקדמי

פרופ' זכריה מדר
Prof. zecharia madar
ראש בית הספר למדעי התזונה
ד"ר מיכל האן
Dr. Michal Hahn
סגנית ראש בית הספר
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר ש"י אדמוני
ד"ר ש"י אדמוני
Dr. Shay Admoni
שמואל כהן
Shmuel Cohen
איל קליפר
Eyal Klipper
ליאור פרי
Lior Peri
ד"ר רותי פילץ-בורשטיין
Dr. Rutie Pilz-Burstein
יונית מסטיץ'-מנחם
Yonit Mastich-Menachem
מירה ויסברג
Mira Carmeli Weissberg, Ph.D.
לחץ למידע נוסף אודות טל גלזר
טל גלזר
tal glazer
ד"ר לימור בן-יעקב
Dr. Limor Ben-Yacov
גלית אלדרוטי
Galit Alderoty
לחץ למידע נוסף אודות יעל טל
יעל טל
Yael Tal
לחץ למידע נוסף אודות סיון פיגלסון
סיון פיגלסון
Sivan Feigelson
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר רויטל סימן טוב
ד"ר רויטל סימן טוב
Dr. Revital Simantov
שני צמרת
Shani Tsameret
ד"ר שרון עירון-שגב
Dr. Sharon Iron-Segev
אלעד לנדאו
Elad Landau
לחץ למידע נוסף אודות אורן לוינגר
אורן לוינגר
Oren Levinger
ד"ר שרית ענבי כהן
Dr. Sarit Anavi Cohen
לשיחת חינם הירשמו עכשיו!