מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר ראשון במדעי התזונה [B.SC]

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי התזונה במרכז האקדמי פרס נבנתה בצורה אינטגרטיבית, תוך שילוב ידע כללי נרחב במקצועות הבונים את תשתית מדעי התזונה, עם התמקדות ספציפית בתחומים קליניים הפותחים אפשרויות לקריירה:

 1. דיאטן קליני | חלק מהצוות הרפואי המטפל העוסק בהזנות לחולים במצבים מיוחדים, טיפול בחולי סוכרת, בהשמנה, בהפרעות אכילה, לנשים בהיריון, ספורטאים, ועוד.
 2. תזונאי לאורח חיים בריא ופעיל | תחום מתפתח שבמסגרתו פועל התזונאי בתעשיית המזון, בגופים ממשלתיים כמו הצבא והמשטרה, בבתי חולים, מוסדות חינוך ובריאות, ואף אנשים פרטיים הזקוקים לייעוץ תזונאי בתחום זה.
 3. תזונאים בתחום האקדמי | מיועד לאלה המעוניינים להתמקד במחקר אקדמי ולהמשיך לתארים אקדמיים מתקדמים. תזונאים אקדמיים משתלבים בחקר מדעי על השפעת מזון ורכיביו על הגוף, פיתוח מוצרי מזון וגידולים חקלאיים מוכוון מטרה, חקר ההזדקנות ועוד.

למה במרכז האקדמי פרס?

תכנית לימודים ייחודית
מעבדות חדישות
מסלולי בוקר/ערב

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינרים. נוסף על אלה כוללת התכנית 22 שעות מעבדה, במעבדות המתקדמות של המרכז האקדמי פרס.

תכנית הלימודים בנויה משני רבדים: תשתית אקדמית בסיסית וקורסי בחירה.

התכנית מאופיינת בהתמקדות קליניקת למסלולי דיאטן קליני, תזונאי לאורח חיים בריא ופעיל ותזונאים בתחום האקדמי.

תשתית הבסיס:

שילוב קורסי יסוד במדעי הטבע, החיים, התזונה והחברה, בדגש על בריאות האדם. הקורסים מתמקדים בהיבטים הפיזיולוגיים והנפשיים של האדם, כפועל יוצא של שילוב גורמים סביבתיים ותורשתיים, עם דגש על התזונה שמשפיעה על תפקודי הגוף בכל אחד משלבי החיים.

הרחבות ידע:

מגוון רחב של קורסים בנושאים המרחיבים את התשתית האקדמית הבסיסית ומעמיקים את הידע שיידרש מן הסטודנטים במהלך הקריירה. הקורסים עוסקים בתעשיית המזון, מנהל רפואי, רפואת ספורט, פיתוח מזון פונקציונלי, שיווק, קידום בריאות בקהילה ועוד.

הקניית ידע בסיסי בתחום החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי ודוגמאות לשימושיו במדעי התזונה. הסטודנטים ילמדו את המושגים העיקריים של חדו”א וירכשו מיומנויות בפעולות הבסיסיות עם פונקציות: זיהוי קשרים פונקציונאליים בין גדלים שונים וחישוב תחומי הגדרה, קצב השתנות, ערכי פונקציות בערכי פרמטרים שונים, ושטחים החסומים ע”י פונקציות.   

הקניית ידע בסיסי בכימיה כללית ופיזיקלית. הבנת מושגים כגון: אטומים, מולקולות, יסודות, תרכובות,  ריאקציות כימיות לסוגיהן, אנרגיה כימית ואינטרופיה, תרמודינמיקה, אלקטרוכימיה, חוקי הגזים, חומצות ובסיסים, בופרים וחישוביהם, חוקים בכימיה.

לימוד שיטות עבודה בסיסיות במעבדה בכימיהכללית. הקניית דרכי עבודה בסיסיות כגון: שקילת חומרים, מדידת נפחים, הכנת תמיסות. הכרת שיטות אנליזה בכימיה: ספקטרוסקופיה, קולורימטריה, טיטרציה. נהלי עבודה ובטיחות במעבדה כימית. רישום מהלך ניסוי בצורה מפורטת כולל עיבוד התוצאות והסקת מסקנות.

הכרות והבנת המרכיבים הכימיים של התא הפרוקריוטי והאאוקריוטי: סוכרים, חלבונים, חומצות גרעין, סינתזה של חלבון, ליפידים. מיבנה התא ואברוניו: קרום התא, הממברנות התוך תאיות- מעטפת הגרעין, הרשתית האנדופלסמית, גופיפי גולג’י, שלפוחיות, חלליות, ליזוזומים, מיטוכונדריה, השלד התוך-תאי. מאפיינים של התא הצמחי – דופן התא, כלורופלסט ופוטוסינתזה. המבנה הבסיסי של התא ומונחים מדעיים מתחום הביולוגיה.

הקניית ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית ותורת ההסתברות. מושגים : סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות, משתנה מקרי כללי, משתנים מקריים מיוחדים.

הקניית מושגי יסוד בכימיה אורגנית בסיסית, הבנה בסיסית בסינתזה אורגנית, ההקשר בין מבנה החומר ופעילותו במבחנה ובמערכות חיים, הקניית חשיבה לוגית במנגנוני תגובות, אנליזה מבנית, סינתזות ותגובות של אלקאנים, אלקנים ואלקינים, הבנה מנגנונית וסטריוכימית של תגובות SN1, SN2, E1, E2, תגובות וסטריוכימיה  של ציקלוהקסאנים וספקטרוסקופיה.

לימוד הטכניקות הבסיסיות במעבדה בכימיה אורגנית: גיבוש, זיקוק, סינון, מיצוי, כרומטוגרפיה ועוד. טכניקות אלו נלמדות במעבדות הראשונות ובהמשך הן משולבות במהלך הסינתזות של חומרים אורגנים שונים תוך כדי הבנת הרקע התיאורטי של הניסוי, הבנת התגובה הכימית על שלביה ומנגנונה. מותאם לתגובות הנלמדות בקורס כימיה אורגנית.

הכרת מבנה ותפקיד ביומולקולות – חלבונים, שומנים, סוכרים. המסלולים המטבוליים העיקריים שהן עוברות וויסות המסלולים המטבוליים השונים. מבנה ופעילות ביולוגית של חלבונים (מבנה ראשוני, שניוני, שלישוני ומבנה רביעוני), פחמימות ושומנים. מבנה אסימטרי של ממברנות ביולוגיות, ותכונותיהן. הכרת הטרנספורטים השונים הממוקמים על הממברנה ומסייעים בהעברת חומרים אל ומתוך התא. 

הקנית ידע בסיסי ומעשי בשיטות עבודה ביוכימיות – ביצוע ניסויים, תיאור התוצאות וניתוחן. המעבדה בביוכימיה ניתנת במקביל לקורס בביוכימיה ומשלימה אותו מבחינת התנסות מעבדתית מעשית בחפיפה לתכנים הנלמדים בכתה. נושאי הלימוד: בופרים, בידוד ואפיון של חלבונים: חלבוני החלב. קביעת מרכיבי החלב: סוכרים, שומנים וחלבוני מי הגבינה. קינטיקה אנזימתית של האנזים טריפסין. השפעת מעכבים על פעילות אנזימתית וקביעת פרמטרים קינטיים של טריפסין. מידור תוך תאי.

 

הרחבת מושגי יסוד בכימיה אורגנית, לוגיקה בסינתזות אורגניות, הקניית חשיבה לוגית במנגנוני תגובות אנליזה מבנית , הבנת ההיבטים הכימיים של תרכובות המופיעות במערכות ביולוגיות.

הפסיכולוגיה תורמת להבנתם של תהליכים ותחומים רבים בניהול. נלמד היבטים פסיכולוגיים שונים ומגוונים: למידה, קשב, שיטות מחקר, תיאוריות אישיות ואבחון אישיות, הנחת היסוד היא כי קיימים מנגנונים פסיכולוגיים משותפים להתנהגויות האדם  המשפיעים על התנהלותו בעבודה ובארגונים. המטרה לחשוף את הסטודנט למנגנונים אלו ולהקנות לו ידע והבנה של גורמים ותהליכים פסיכולוגיים והתנהגותיים המשפיעים על תהליכים ניהוליים. כמו כן, ליצור תובנות על תחום הניהול והדרכים האפקטיביות להבין את הפרט בעבודה.

הקניית ידע על השפעת גורמים ותהליכים פסיכולוגיים התפתחותיים וקוגניטיביים על התנהגות האורגניזם האנושי. היבטים פסיכולוגיים שונים ומגוונים של פסיכולוגיה התפתחותית וקוגניטיבית: התפתחות האדם במהלך החיים משלב העובר ועד לשלב הזקנה, תהליכים קוגניטיביים, קוגניציה חברתית ויחסים חברתיים, רגש עקה ובריאות וזיכרון ותפישה.

הקניית מושגי יסוד בפיזיקה בסיסית של חוקים פיזיקליים. נעסוק בתחומי המכניקה, גלים, אנרגיה, שדות, זרימה, רדיואקטיביות ופיזיקה רפואית. 

הקניית ידע וכלים לאיסוף, עיבוד וניתוח נתונים סטטיסטיים. לימוד יכולת ניתוח ועיבוד נתונים סטטיסטיים תוך שימוש בתוכנת ה-EXCEL ותוכנת ה-SPSS .

הקניית ידע במבנה האנטומי והפיסיולוגי של מערכות שונות בגוף תוך שימת דגש על השפעות הגומלין שבין המערכות השונות לשמירה על הומיאוסטזיס. בנושאים : מערכת העצבים, מערכת השרירים (משורטט וחלק), המערכת הקרדיווסקולרית, מערכת העיכול.

הקניית ידע כללי במושגי יסוד במיקרוביולוגיה. היסטוריה של המיקרוביולוגיה, תזונה ומטבוליזם של מיקרואורגניזמים, התרבות חיידקים, מיקרואורגניזמים פרוקריוטים ואאוקריוטים, מיקרוסקופיה, מבנה הממברנה והדופן, יצירת ספורות, תנועה, חומרים אנטיביוטיים, פעילותם ועמידות כנגדם, וירוסים,  חיידקים פתוגניים לאדם ומנגנון המחלה, מוטציות וחומרים מוטגניים, דרכי העברת החומר התורשתי בחיידקים וטקסונומיה, הכרת המבנה והתפקוד של התאים הפרוקריוטים.

הקניית ידע בשיטות עבודה בסיסיות במיקרוביולוגיה: זריעות בידוד ופיזור, ספירת חיידקים, הכנת מצע גידול, חשיבות הסטריליזציה, מבחן קוך, מיקרוסקופיית אור, צביעת גרם, יצירת עקום התרבות, ספירת בקטריופאג’ים וניסוי MIC.

הקניית מושגי יסוד בפחמימות, שומנים, חלבונים ואנרגיה. לימוד הבסיס המטבולי והמולקולרי של פחמימות ושומנים כולל סקירת מחלות מטבוליות שונות. הבסיס הפיזיולוגי להתנהגות אכילה ותפקידי החלבונים וחשיבותם בתזונה.

הקניית  ידע בנושאים הקשורים לתזונת האדם תוך המחשה ויישום של העקרונות שיילמדו בקורס “תזונת האדם”.

הקניית כלים לניתוח נתונים סטטיסטיים של מחקרים אפידמיולוגים וכן כלים לבחינה של הניתוחים הסטטיסטיים המופיעים במחקרים קיימים. לימוד העקרונות בהצגת נתונים, חישובי מובהקויות סטטיסטיות , היכרות עם מבחנים סטטיסטים והבנת המשמעות של המעבר מסטטיסטיקה תיאורית להסקה סטטיסטית.

הקניית ידע במבנה האנטומי והפיסיולוגי של מערכות שונות בגוף תוך שימת דגש על השפעות הגומלין שבין המערכות השונות לשמירה על הומאוסטזיס. סקירה של מערכת הנשימה, מערכת הכליות ודרכי השתן, מערכת הרבייה ופרקים נבחרים בהתפתחות עוברית.

הקניית מושגי יסוד באפידמיולוגיה, הבנה בסיסית של  שיטות המחקר האפידמיולוגיות תוך הדגמתן במחקר התזונתי, מתן כלים לקריאה והבנה של מאמרים ומחקרים אפידמיולוגיים. סקירה היסטורית על מקורות והתפתחות האפידמיולוגיה התזונתית, מטרות האפידמיולוגיה, הגישה האפידמיולוגית לתחלואה והתערבות, בריאות הציבור וקידום בריאות. הבנה ופיתוח כושר ביקורתי לגבי הספרות המדעית המתפרסמת בנושאי האפידמיולוגיה בכלל והאפידמיולוגיה התזונתית בפרט. הקניית כלים לבחינת אופי וחוזק הקשר בין תזונה כמו גם חשיפות אחרות למדדי בריאות באוכלוסייה. 

בקורס שלושה נושאים מרכזיים באנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם. מהווה המשך לקורסים העיוניים באנטומיה ופיזיולוגיה .העמקת  הידע והמחשת  תפקוד המערכות שילמדו. הנושאים שנבחרו הם החשובים ביותר לתזונאים. עבודה מול מחשב והכרת מערכות הגוף השונות באופן אינטראקטיבי באמצעות תוכנת מחשב ADAM.

נתמקד במערכות הפיזיולוגיות המשתתפות במאמץ גופני ונסקור את התגובות האקוטיות, המיידיות למאמצים קצרים ואת השינויים ארוכי הטווח המתרחשים במערכות בתגובה לאימונים ממושכים . נבחן בעיקר את המערכות: מערכת לב- ריאות- כלי דם, מערכות אספקת האנרגיה: מקורות האנרגיה ושימושם במנוחה ובמהלך מאמצים שונים, מערכת השרירים . נסקור את היתרונות והסיכונים בהקשר למאמץ גופני בעצימות שונה ובתנאי סביבה עוינים. הבנת ההשפעה של פעילות גופנית על בריאות האדם, בשלבים שונים של מעגל החיים.

הקניית מושגי יסוד וידע במיקרוביולוגיה וסניטציה של מזון. נעסוק בגורמים המשפיעים על התפתחות מיקרואורגניזמים ווירוסים במזון, טיפול נכון במזון וזיהום צולב, ניקיון וסניטציה, הרעלת מזון, חיידקים הגורמים לרעלת מזון ואופן פעולתם, קלקול מזון, חומרי שימור, שימור מזון בקירור, הקפאה, אוירה מבוקרת, טיפולי חום וקרינה למזון, שיטות להערכת וזיהוי מיקרואורגניזמים במזון, עקרונות ה-HACCP  ו-traceability.

מבוא לתורת המחלות. הגדרות ומושגים בסיסיים בפתולוגיה וקליניקה של גוף האדם. הבוגרים יהיו מסוגלים להבין  ולהסביר  למטופלים על המחלות השונות הרלוונטיות להם, להכיר את התסמינים , תופעות הלוואי והפרוגנוזה. להבין  את הקשר בין המזון והמחלה ובהתאם למידע  המתקבל להתאים את הדיאטה הנכונה  למטופל תוך התייחסות למצבו הפיסיולוגי , הרגשי  והסביבתי . חלק זה של הקורס יעסוק במחלות ריאה, מחלות ילדים ומחלות של מערכת העיכול.

הקניית ידע באשר לתכונות הפיזיקליות, כימיות וכן הפונקציונליות של מרכיבים שונים במזון וכיצד אלה באים לידי ביטוי או משתנים בתגובה לשיטות עיבוד והכנה שונים.

הכרת דרכי הורשה שונות של תכונות באדם (תורשה מנדלית ושאינה מנדלית) עם שילוב מגוון דוגמאות קליניות והבנת ההיבטים הקליניים. הכרת מחלות תורשתיות כתוצאה ממוטציות בגנים, והבסיס הגנטי לגידולים סרטניים. מבנה החומר הגנטי, מבנה כרומוזומים, דרכי חלוקת תאים – מיטוזה ומיוזה. הכרת שיטות ציטוגנטיות ומולקולאריות המשמשות לאבחון של מחלות גנטיות, גנטיקה של אוכלוסיות. גנטיקה ומומים מולדים. יכולת ניבוי ומניעה. הכרת סוגי סקרים כולל סקירה לנשאות לפני הריון, מהלך ההריון ולאחריו. שיטות ביוטכנולוגיות בגנטיקה.

הקניית  ידע בנושאים הקשורים לתפקידם ופעילותם של ויטמינים בגוף האדם, תוך לימוד נושאים הקשורים בביוכימיה ואספקטים מולקולאריים של הפיסיולוגיה שלהם.

הכרת המערכת האנדוקרינית בגוף האדם וההורמונים המעורבים. הכרת  מאפייני המערכת האנדוקרינית, צירי שיווי משקל (היפותלמוס-היפופיזה-בלוטה), סוגי רצפטורים תאיים, מנגנוני הפרשה שונים, הומאוסטזיס של תהליכים מטאבוליים, מטבוליזם הסוכר, מצבי סטרס, הורמוני מערכת העיכול, מאזן קלציום ופוספט, גדילה והתפתחות, רעב ושובע והמחלות הקשורות לבלוטות ההפרשה השונות.

הקניית מושגי יסוד בדגשים הייחודיים של התזונה בכל קבוצת גיל על ציר החיים. הכרת הצרכים התזונתיים והגורמים המשפיעים עליהם בכל גיל. בסיום הקורס ידע הסטודנט מה מייחד כל קבוצת גיל מבחינה תזונתית, מהם הצרכים התזונתיים המשתנים ומהם הדגשים עליהם יש לתת את הדעת בטיפול.

הקנייה והבנה מעמיקה באשר למבנה ותפקוד הדנ”א והרנ”א, הבקרה על תהליכים הקשורים בהם (תהליך ובקרת הכפלת הדנ”א,  בקרת ביטוי גנים והתרגום) בפרוקריוטים ואאוקריוטים;  גנטיקה מולקולארית; שיטות בהנדסה גנטית.

הקניית ידע בסיסי על המערכת החיסונית והמחלות הקשורות בה. סקירה של מערכות החיסון בגוף האדם, מערכת החיסון המולדת והנרכשת, מנגנוני חיסון, תאים ואיברים במערכת החיסון, פתולוגיות שונות הקשורות למערכת החיסון.

נסרוק מצבים בהם ישנה סבירות גבוהה לתת תזונה והטיפול התזונתי ברמה האישית, הלאומית והעולמית. נציג בעיות תזונתיות מרכזיות המשפיעות על סטטוס הבריאות, ההישרדות ויכולת ההתפתחות של אוכלוסיות במדינות מפותחות ומתפתחות. נדון בגישות המקובלות ברמה המשפחתית, הקהילתית, הלאומית והבינלאומית למניעה וטיפול במצבי תת-תזונה. בסיום הקורס ידע הסטודנט כיצד ניתן למנוע תת תזונה, מהן השלכות תת התזונה, מיהם האנשים והאוכלוסיות הנמצאות בסכנה לתת תזונה, וידע לבצע הערכה תזונתית ולהתאים את הטיפול הנכון.

הכרות עם מקצוע הדיאטן כחלק ממקצועות העזרה. הקשר בין תזונה לקידום בריאות. הכרות עם עבודת הדיאטן בבית החולים ובמרפאות בקהילה (קופות החולים), בתעשיית המזון ובשיווק המזון הרפואי. מקורות הידע והכוח בעבודת הדיאטן.

המשך לתורת המחלות. הגדרות ומושגים בסיסיים בפתולוגיה וקליניקה של גוף האדם. הבוגרים יהיו מסוגלים להבין  ולהסביר  למטופלים על המחלות השונות הרלוונטיות להם  , להכיר את התסמינים , תופעות הלואי והפרוגנוזה. להבין  את הקשר בין המזון והמחלה ובהתאם למידע  המתקבל להתאים את הדיאטה הנכונה  למטופל תוך התייחסות למצבו הפיסיולוגי , הרגשי  והסביבתי . חלק זה של הקורס יעסוק במחלות כליה, מחלות לב וכלי דם, גרנטלוגיה, סוכרת והסנדרום המטבולי.

הקניית ידע בסיסי בעקרונות הטיפול התרופתי. הצגת משפחות תרופות הנפוצות בקליניקה ובחינת אינטראקציות בין תרופתיות שכיחות (כולל עם מזון).הקורס דן במושגי יסוד בפרמקולוגיה והכרת משפחות התרופות העיקריות לטיפול במצבי מחלה נפוצים.

הקניית מושגים וידע בטיפול דיאטטי במצבי בריאות וחולי, הכרת רכיבי המזון וקבוצות המזון, הערכה תזונתית, הרכבת תפריט מאוזן על בסיס הערכה תזונתית ובהתאמה לשלבים במעגל החיים, למצבים ואוכלוסיות מיוחדות, במצבי תת תזונה והשמנת יתר וכן במצבי חולי בהם נדרשות דיאטות רפואיות מתאימות.  נושאי הקורס כוללים: סוגי הייעוץ התזונתי, הרכב גוף ומדידת הרכב גוף, איתור חולים בתנאי אשפוז ובקהילה, הכרות עם מערך הטיפול התזונתי, תזונה בגיל הילדות וההתבגרות, בהריון והנקה, במצבי תת תזונה, מחלות קליניות שונות: אנדוקריניות, מערכת החיסון, מטבוליות, החולה המורכב, כמו גם במחקרים אפידמיולוגיים

נתמקד בתהליכי הבניית הריאיון המסייע , אבחון הקשיים וההתנגדות לטיפול. מודלים העוסקים במניעים לשינוי ומה מעלה את המוטיבציה לשינוי. כמו כן, נתמקד בקשר הטיפולי ובהתנסות בו. הלמידה באמצעות  סרטים, סימולציות ו רב שיח. התלמידים יציגו עבודה עיונית.

התנסות אקטיבית בהיבטים השונים של חקר ספרותי בנושא מדעי התזונה. הקורס כולל: התנסות בגיבוש שאלת מחקר בנושא מדעי התזונה, הבנת המרכיבים של מאמר מדעי, לימוד דרכי חיפוש שיטתי אחר חומר מדעי במאגרי המידע, לימוד ותרגול של קריאת מאמר מדעי, לימוד עקרונות הכתיבה המדעית,  התנסות בקריאה מדעית, כתיבה של מאמר סקירה והצגת החומרים הרלוונטיים בפני אנשי מקצוע.

נתינת כלי שימושי חשוב לעבודת התזונאי כמאבחן וכמתווה דרך חיים תזונתית למטופל. סקירת  המערכות השונות והבדיקות הרלוונטיות שבכל תחום. יינתנו דוגמאות למקרים שונים. הקניית מושגי יסוד בכל הקשור לבדיקות מעבדה, פרופיל ליפידים, תפקודי כבד, תפקודי כליה , קרישה, ספירת דם ועוד. הקניית היכולת להבין את הערכים השונים העולים מהממצאים  ומתוכם להסיק מסקנות טיפוליות.

הקניית ידע בנושאים הקשורים לתפקידם ופעילותם של מינרלים בגוף האדם, תוך לימוד נושאים כגון אלקטרוליטים, מאקרומינרלים, מיקרומינרלים ומנרלי אולטרא.

הכרות עם גישות טיפול שונות, הרלוונטיות לעבודת התזונאי. הגישות הטיפוליות השונות בהן נעזר הטיפול התזונתי: הגישות הפסיכודינמיות, הגישה הבהביוריסטית הומניסטית , CBT. הגישות הפסיכו -חברתיות שהשפיעו על תפיסת הגוף והמרדף אחר הרזון והשתקפותן בחדר הטיפולים. גישות הטיפול המשפחתיות הרואות בהתמודדות עם הרגלי אכילה לא תקינים בעיה הכוללת את כל המשפחה.

הקניית ידע בטיפול דיאטטי במצבי בריאות וחולי, הזנות    מיוחדות, שיטות ההזנה התאמה דיאטטית לתפקוד מערכות הגוף השונות ואוכלוסיות מיוחדות במצבי תת תזונה והשמנת יתר וכן במצבי חולי בהם נדרשות דיאטות רפואיות מתאימות  הקניית ידע בטיפול במצבי חולי שונים  באוכלוסיות שונות על כל הנגרם כתוצאה  משינויים הפיסיולוגיים  או מטבוליים, הנוצרים  בגילאים שונים החל מתזונת פגים ותינוקות וכלה בתזונת קשישים  הקורס מתמקד בתזונה במחלות מערכת העיכול,  מחלות כליה, דיאליזה, מצבי טראומה, הזנות מיוחדות, שיטות הזנה שונות, מחלת הסרטן, מחלות אנדוקריניות, מצבים מטבוליים הדורשים התערבות תזונתית.

חשיפה להיבטים השונים העומדים בבסיסה של כל תוכנית חינוכית, הכרות עם תוכניות קיימות שמטרתם שינוי הרגלי תזונה, חשיפה למשתנים המשפיעים על שינוי הרגלים תזונתיים, באמצעות הבנת מטרות התכנית והכרות עם צרכי אוכלוסיית היעד- הכשרה  בבניית תוכנית תזונתית יעילה, התנסות בהעברת הדרכות, בקבלת משוב ובביצוע הערכה של התכנית.

הצגת הצרכים התזונתיים של אוכלוסיות שונות בקהילה דרך הבנת השינויים הפיזיולוגיים, הקוגניטיביים הרגשיים והתפתחותיים המתרחשים במהלך החיים, הצגת הצרכים התזונתיים במצבים קליניים שכיחים. תיאור הצרכים התזונתיים המשתנים במצבים פיזיולוגיים לאורך מהלך החיים, בהם: היריון, גדילה והתפתחות, בגרות וזקנה. הכרת ההנחיות התזונתיות הרלוונטיות במצבם שכיחים כגון תזונה במאמץ גופני, תזונה לקידום בריאות ולמניעת מחלות.

הקניית מושגי יסוד בהכנת מזון, הכרת מגוון המזונות הבסיסיים, אפשרויות השימוש בתפריטים השונים ותרומתם התזונתית. הרכבת תפריטים שונים בעלי ערך תזונתי בהתאם להמלצות הבריאותיות והתזונתיות. הקניית עקרונות להכנת מזון תוך שמירה על הערך התזונתי, המרקם, הצבע והטעם של המזון. לימוד מיומנויות בכללי העבודה במטבח ושיטות הכנה חדשניות ומתאימות.

הקניית מושגי יסוד בבריאות הציבור, העמקת ההבנה של הגורמים השונים המשפיעים על הבריאות (אישיים, סביבתיים), הבנת המושג צדק חברתי בהקשר לבריאות הציבור, הצגת מודלים שונים לחקר בריאות, הקניית מושגי יסוד בקידום בריאות, שיטות התערבות והערכה. הצגת המורכבות של הקצאת משאבים לנושאים שונים בבריאות הציבור, הבנת החסרונות והיתרונות במערכת הבריאות הישראלית, הכרת הנושא של בטחון תזונתי, בריאות ומגדר ועוד. חשיפה לעבודת הדיאטן בקהילה בתחום קידום תזונה נבונה ואורח חיים בריא.

הקניית ידע תאורטי ומעשי בשיטות הזנה אנטרליות ופראנטרליות. נתרכז בחולה מאושפז בבית חולים הזקוק להזנה אנטראלית ו/או פרנטראלית. נלמד כיצד נקבע את הצרכים התזונתיות שלו, איזו דרך הזנה מתאימה לו, מה הם השיקולים בבחירת מזון ייעודי וסוגי תמיסות שכיחים בשימוש, כיצד קובעים תוכנית תזונתית  ועל מה צריך לעקוב על מנת לוודא שניתן הטיפול המתאים.

נעסוק באטיולוגיה, פתולוגיה, שיטות טיפול ומניעה של הפרעות אכילה והשמנה. הקניית מושגי יסוד וידע בסיסי תיאורטי בהפרעות אכילה והשמנה. הצגת גישות טיפוליות עדכניות בתחום ההשמנה והפרעות האכילה.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

אח"מ - אנשים חדורי מטרה

תוכנית המצטיינים של המרכז האקדמי פרס
תכנית רב תחומית שמטרתה להעצים ולטפח את הסטודנטים המצטיינים בשלושה רבדים: אקדמי, חברתי ומקצועי. התכנית נועדה לספק ערך מוסף למצטייני המרכז לשם השתלבותם והתפתחותם המיטביות בעולם העבודה הדינמי. במהלך התכנית יחשפו הסטודנטים לתכנים וכלים מעצימים ברמה האישית, המקצועית והניהולית.                                                                                                 מה כוללת התוכנית?
 • טיפוח מצוינות אקדמית - טיפוח סטודנטים מצטיינים, העשרתם בארגז ייחודי של כלים מקצועיים, בהתנסויות מעשיות והבאתם לכדי מיצוי יכולותיהם וכישוריהם האינטלקטואליים במרכז ומחוצה לו.
 • מיצוב המרכז כלפי חוץ – מיתוג מצטייני 'המרכז האקדמי פרס' כיחידת העילית של המרכז ומיצוב המרכז האקדמי פרס כ- High Value Product המסייע במשיכת קהל מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים מהממוצע המקובל כיום.
 • מיצוב פנימי – הגברת המוטיבציה של הסטודנטים (שאינם מצטיינים) להשגת הצטיינות ולהשתייכות ליחידת האח"מ (כפועל יוצא אפשר שיביא להעלאת ממוצעי הציונים של הסטודנטים במרכז).
 • מקבל ונותן – טיפוח מרכיב המצוינות הבינאישית/חברתית. התכנית תייחד למשתתפיה ערוץ בו ידרשו לנתינה חברתית.
 • Networking –פיתוח קשרים חברתיים בין המצטיינים לבין עצמם, בין המצטיינים לבין בוגרי המרכז וכן בין מצטייני המרכז לגורמים מקצועיים מחוץ למכללה.
 • שימור המצוינות –הגברת המחויבות של המצטיינים והגדלת הסתברות ההרשמה של משתתפי התכנית ללימודי המשך לתואר שני.
 • מאגר מצטיינים – בניית קהילת סטודנטים מצטיינים אשר עשויה לשמש כ POOL שיווקי לצרכי קידום מטרות המרכז.
 • בניית עתודת הוראה ותרגול

סגל אקדמי

לחץ למידע נוסף אודות פרופ' זכריה מדר
יועץ בכיר לחוג לתזונה
פרופ' זכריה מדר
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר מיכל האן
סגנית ראש החוג למדעי התזונה
ד"ר מיכל האן
סגנית ראש החוג למדעי התזונה, ד"ר למדעי התזונה מהפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית. מלמדת קורסים בביוכימיה, מעבדה בביוכימיה וביולוגיה של התא ובנוסף אחראית על הקמת מערך המעבדות בבית הספר לרבות הצטיידות ניהול צוות לבורנטיות ותיאום מול מורי המעבדות.
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר ש"י אדמוני
ד"ר ש"י אדמוני
Dr. Shay Admoni

ד"ר ש"י אדמוני הוא בעל תואר ראשון (B.A) , תואר שני (M.A) בקרימינולוגיה ודוקטורט (P.hd) בעבודה סוציאלית , כולם מאוניברסיטת בר אילן .

קרא עוד אודות ד"ר ש"י אדמוני
לחץ למידע נוסף אודות שמואל כהן
שמואל כהן
Shmuel Cohen

תואר ראשון ביוכימיה מורחב באוניברסיטת בר אילן; תואר שני במחלקה לביולוגיה מולקולרית במכון ויצמן, בנושא: פיתוח שיטה חדשה לאבחון קדם לידתי של מחלת ניוון שרירים תורשתית ע"ש Duchenne ודוקטורט במחלקה למדעי החיים, באוניברסיטת בן גוריון בנושא: הבנת רעילותם של רעלני (Bacillus thuringiensis israelensis (Bti. במהלך...

קרא עוד אודות שמואל כהן
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' בועז תירוש
פרופ' בועז תירוש
Prof. Boaz Tirosh

איש סגל של האוניברסיטה העברית. חבר במכון למדעי התרופה ובביה"ס לרוקחות. בעל תואר שלישי ממכון וייצמן למדע והשתלמות בתר-דוקטוראטית בביה"ס לרפואה של אוניברסיטת הרווארד. תחומי המחקר המרכזיים של פרופ' תירוש הן כיצד מצבי עקה יכולים לשמש לטיפול תרופתי במחלות ממאירות ובויסות של מערכת החיסון. בנוסף...

קרא עוד אודות פרופ' בועז תירוש
לחץ למידע נוסף אודות מאיה שלוסברג
מאיה שלוסברג
Maya Shlosberg

בעלת תואר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון מהפקולטה לחקלאות- האוניברסיטה העיברית, בקרוב מסיימת את לימודי התואר השני בביוטכנלוגיה גם כן בפקולטה לחקלאות. פעילות מחקרית- בתואר השני עבודת המחקר שלי הייתה שימוש באמצעים מולקולריים לאיתור זני זית וטיפולים לטובת יבול שמן זית איכותי וגבוה תחת בתנאי חום....

קרא עוד אודות מאיה שלוסברג
לחץ למידע נוסף אודות איל קליפר
איל קליפר
Eyal Klipper

בעל תואר ראשון במדעים ותעודת הוראה. תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי המזון והסביבה, רחובות. תחומי המחקר המרכזיים של ד"ר קליפר איל הינם אנדוקרינולוגיה ומערכת החיסון. פרסם עשרות מאמרים בכתבי עת חשובים כגון Endocrinology, Reproduction, Vaccine ואחרים. משמש כמרצה בכיר במכללת פרס בלימודי החוג...

קרא עוד אודות איל קליפר
לחץ למידע נוסף אודות ליאור פרי
ליאור פרי
Lior Peri

בעלת תואר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון מהאוניברסיטה העברית. כיום סטודנטית באוניברסיטה העברית לתואר שני בביוכימיה, מדעי המזון והתזונה. נושא המחקר הוא בנושא קולטני טעם ומסלול העברת הסיגנל של הטעם המר.

קרא עוד אודות ליאור פרי
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר רותי פילץ-בורשטיין
ד"ר רותי פילץ-בורשטיין
Dr. Rutie Pilz-Burstein

מרצה לפיזיולוגיה של המאמץ, בוגרת החוג לפיזיולוגיה, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר: המערכות הפיזיולוגיות בשלבי גדילה והתפתחות בתגובה לפעילות גופנית, הבדלי מגדר על מגרש הספורט, המערכת ההורמונלית ותפקידה בפעילויות ספורט, תפקוד בתנאי סביבה עוינים, מעמדן של נערות ונשים בספורט- בישראל ובעולם. ד"ר פילץ-בורשטיין...

קרא עוד אודות ד"ר רותי פילץ-בורשטיין
לחץ למידע נוסף אודות דיקלה עדיקא
דיקלה עדיקא
Dikla adika

בעלת תואר ראשון BSc במדעי התזונה, המרכז האקדמי פרס

קרא עוד אודות דיקלה עדיקא
לחץ למידע נוסף אודות יונית מסטיץ'-מנחם
יונית מסטיץ'-מנחם
Yonit Mastich-Menachem

בעלת תואר ראשון במדעי בעלי החיים בפקולטה לחקלאות, תואר שני מחקרי במיקרוביולוגיה בפקולטה לחקלאות בנושא חקירת גנים המעורבים במנגנוני אלימות ב- E. coli בעטין פרות.

קרא עוד אודות יונית מסטיץ'-מנחם
לחץ למידע נוסף אודות שרון טיברג-יעקב
שרון טיברג-יעקב
Sharon Teberg-Yakov

שמי שרון טיברג- יעקב, דיאטנית מעל 20 שנה. למדה תואר ראשון בפקולטה לחקלאות ((B.Sc.Nutr. לאחר מכן המשיכה לתואר שני במנהל עסקים ((M.B.A באוניברסיטת בן גוריון. אחרי הרבה שנות ניסיון ואהבה ענקית למקצוע התזונה והדיאטה בחרה לעשות תואר שני נוסף, הפעם בתזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה...

קרא עוד אודות שרון טיברג-יעקב
לחץ למידע נוסף אודות גולדה חסיד
גולדה חסיד
Golda Hassid

דוקטורנטית לכימיה תרופתית בבר אילן , את התואר השני עשיתי בכימיה אורגנית באוניברסיטת בר-אילן, את התואר הראשון שלי עשיתי בכימיה רפואית גם כן באוניברסיטת בר-אילן.

קרא עוד אודות גולדה חסיד
לחץ למידע נוסף אודות מירה ויסברג
מירה ויסברג
Mira Carmeli Weissberg, Ph.D.

סיימה לימודי דוקטורט בכימיה אורגנית באוניברסיטת תל אביב, בהדרכת פרופ' שלמה רוזן. הצטרפה ל- ARO בשנת 2008 והקימה את היחידה המטבולית, המתמחה בזיהוי וכימות של מולקולות קטנות (מטבוליטים), תוך שימוש במגוון של טכנולוגיות מתקדמות MS מבוססי מכשירים ותוכנה ניתוח.

קרא עוד אודות מירה ויסברג
לחץ למידע נוסף אודות טל גלזר
טל גלזר
tal glazer

תואר ראשון במדעי התזונה, האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות רחובות. תואר שני מחקרי בביוכימיה ומדעי התזונה, האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות ברחובות.

קרא עוד אודות טל גלזר
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר לימור בן-יעקב
ד"ר לימור בן-יעקב
Dr. Limor Ben-Yacov

ד"ר לימור בן-יעקב  Phd-Nutr. RD.  מרצה בחוג למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית, החוג לתזונה במרכז אקדמי פרס ובאוניברסיטה הפתוחה – במספר קורסים. מפתחת תכניות חינוך לשיפור הרגלי תזונת ילדים, ביניהם תכנית "המזונות הקסומים", שקיבלה חסות אקדמית מטעם ביה"ס למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית.

קרא עוד אודות ד"ר לימור בן-יעקב
לחץ למידע נוסף אודות גלית אלדרוטי
גלית אלדרוטי
Galit Alderoty

בוגרת מדעי התזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, ובעלת תואר שני במנהל מערכות בריאות באוניברסיטת תל אביב. גלית בעלת ניסיון קליני עשיר (ב-20 שנים האחרונות עוסקת בטיפול בהפרעות אכילה), במשך 10 שנים ניהלה את ההכשרה מקצועית (סטאז') של הדיאטנית בישראל (בתחילה מטעם האוניברסיטה העברית ובהמשך...

קרא עוד אודות גלית אלדרוטי
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' אורן תירוש
פרופ' אורן תירוש
Prof. Oren Tirosh

פרופסור חבר, בעל תואר ראשון ברוקחות (1990 B. Pharm) ותואר שני ושלישי (Ph.D, 1997) מהחוג בביוכימיה ורוקחות, בפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי מחקר: בסטרס חמצוני ותזונה, השלכות מטבוליות של התפתחות מחלת הכבד שומני.

קרא עוד אודות פרופ' אורן תירוש
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר דורה בלוג
ד"ר דורה בלוג
Dr. Dora Balogh

עשיתי למדה את שלושה תארים באוניברסיטה העברית בכימיה. במלך התואר השני פיתחה בקרה פוטוכימית ואלקטרוכימית של תכונות ההרטבה של משטחים תוך יישום "ספוגים" מוטבעים בהרכב ננו-חלקיקי זהב. בדוקטורט סינטזה ננו- חלקיקים מותמרים כימית המופעלים פונקציונאלית בידי גורמים חיצוניים. במהלך הדוקטורט הדרכתי מעבדות בכימיה כללית ובכימיה...

קרא עוד אודות ד"ר דורה בלוג
לחץ למידע נוסף אודות בתיה ספיר
בתיה ספיר
Batya Sapir

הגב' בתיה ספיר הינה מרצה בקורס דיאטטיקה בחוג למדעי התזונה במרכז האקדמי פרס. תחומי המחקר של הגב' בתיה ספיר מתעסקים בקשר שבין תזונה וסרטן. תחום המחקר של הסרטן רחב ביותר. יש חשיבות לשילוב התזונה בתמונה הכוללת של מניעת הסרטן ו/או התמודדות עמה במהלך הטיפולים האנטי-סרטניים...

קרא עוד אודות בתיה ספיר
לחץ למידע נוסף אודות יעל טל
יעל טל
Yael Tal

דיאטנית קלינית, תואר ראשון ושני במדעי התזונה בפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית. כיום עושה דוקטורט בתחום של תזונה וביוכימיה בפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

קרא עוד אודות יעל טל
לחץ למידע נוסף אודות סיון פיגלסון
סיון פיגלסון
Sivan Feigelson

דיאטנית קלינית, בוגרת בהצטיינות תואר ראשון במדעי התזונה (B.Sc) ותואר שני במדעי הרפואה ( M.Sc ) בחוג לביוכמיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה של האוניברסיטה העברית. בעלת נסיון של למעלה מעשר שנים בטיפול אישי ובהנחיית קבוצות במסגרת קופ"ח מכבי ובקליניקה פרטית.

קרא עוד אודות סיון פיגלסון
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר רויטל סימן טוב
ד"ר רויטל סימן טוב
Dr. Revital Simantov

בוגרת תואר דוקטור בביולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים PhD בוגרת תואר שני בהצטיינות יתרה במדעי המזון מטעם אוניברסיטת מילאנו באיטליה MSc בוגרת תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות מטעם מכללת פרס MBA מטפלת מוסמכת ובעלת ניסיון בנוירו פידבק מטעם "מכון ביוקשב לאבחון וטיפול נוירוקוגניטיבי" ניסיון שנים...

קרא עוד אודות ד"ר רויטל סימן טוב
לחץ למידע נוסף אודות שני צמרת
שני צמרת
Shani Tsameret

בוגרת תואר ראשון B.Sc במדעי התזונה, האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה.סמית. סטודנטית לתואר שני M.Sc בביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה.סמית.

קרא עוד אודות שני צמרת
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שרון עירון-שגב
ד"ר שרון עירון-שגב
Dr. Sharon Iron-Segev

ד"ר שרון עירון-שגב היא דיאטנית קלינית מוסמכת ובעלת תואר מוסמך ודוקטור מטעם בית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב. היא בעלת ניסיון עשיר של למעלה מ-25 שנה, ותק ומוניטין בטיפול באנשים הסובלים מהפרעות אכילה בכל הגילאים.

קרא עוד אודות ד"ר שרון עירון-שגב
לחץ למידע נוסף אודות אלעד לנדאו
אלעד לנדאו
Elad Landau

בעל תואר דוקטור במדעי החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים. מתמחה במיקרוביולוגיה של מזון ובהשפעתה של חשיפה תת-קטלנית לתנאי עקה על חיידקים

קרא עוד אודות אלעד לנדאו
לחץ למידע נוסף אודות אורן לוינגר
אורן לוינגר
Oren Levinger

תואר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון בפקולטה לחקלאות, תואר שני מחקרי במיקרוביולוגיה בפקולטה לחקלאות בנושא השפעת החשיפה לפוליפנול EGCG על גורמי אלימות בחיידקי S. aureus.

קרא עוד אודות אורן לוינגר
לחץ למידע נוסף אודות שרית ענבי כהן
שרית ענבי כהן
Sarit Anavi Cohen

קרא עוד אודות שרית ענבי כהן
לחץ למידע נוסף אודות משה פפא
משה פפא
Papa Moshe

קרא עוד אודות משה פפא

רישום וקבלה

רשאי להתקבל לתכנית מי שיש לו זכאות לתעודת בגרות מלאה בציון 90 לפחות.

 ציון מקצוע מדעי אחד לפחות – כימיה, ביולוגיה, פיזיקה – כמפורט להלן:

ציון מבחן פסיכומטרי מינימלי של 600.

סף הקבלה בפועל לתכנית נקבע מדי שנה בשנה, בהתאם לביקוש ולמכסת התלמידים שנקבעה לתכנית, כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה.

קבלת תלמידים בעלי לימודים חלקיים ברמת תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים היא על פי החלטת ועדת ההוראה של התכנית, בכפוף להצגת לימודים אקדמיים זהים או דומים לאלה שבתכנית ולהישגים האקדמיים.

במקרים מסוימים, מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יופנו לוועדה אקדמית שתדון בבקשתם להתקבל למסלול.

תנאי המעבר משנה לשנה:

תנאי המעבר משנה א’ ל-ב’: השגת ציון של 70 לפחות בקורס ביוכימיה ובקורס אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם א’ ומעבר כל הקורסים האחרים המוצעים בשנה זו.

תנאי המעבר משנה ב’ ל-ג’: השגת ציון של 70 לפחות בקורס תזונת האדם ומעבר כל הקורסים האחרים המוצעים בשנים א’ וב’.

קרא עוד על רישום וקבלה

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!