מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר ראשון במדעי ההתנהגות [B.A]

לימודי תואר ראשון במדעי ההתנהגות במרכז האקדמי פרס נבנו לאור שתי מטרות מרכזיות:

 1. מצוינות אקדמית: לימוד יסודות המקצוע מפי מרצים מובילים בתחומם, תוך שיתוף הסטודנטים במחקרים העדכניים ביותר ובשיטות הטיפול המתקדמות ביותר בעולם המתפתח והמתעדכן הזה.
 2. הכנה לקריירה ולתארים מתקדמים: הכנת הסטודנטים הן לקראת תארים מתקדמים בתחום והן לקריירה מיידית הדורשת כלים מעשיים ומיומנויות שנותנים יתרונות בקבלה לעבודה, בין השאר על ידי ניסיון מעשי הנצבר כבר במהלך התואר. כחלק מתכנית הלימודים ניתנת האפשרות לבצע קורס הכנה לבחינת המתא”ם.

בנוסף, מושם במהלך הלימודים דגש לא רק על הפן המדעי, האקדמי והמחקרי, אלא גם על הזרמים החדשים בפסיכולוגיה המדגישים את כוח האדם להתמודד עם אתגרים ואת חשיבות השמחה ושביעות הרצון מהחיים ככוח מעצים בחיים האנושיים.

 

למה כדאי ללמוד מדעי ההתנהגות במרכז האקדמי פרס?

תואר פלוס

יתרון ברור בשוק העבודה!

מסלול “תואר פלוס” הוא מסלול ייחודי למרכז האקדמי פרס.
המסלול מעניק ללומדים בו תעודה יישומית הניתנית בנוסף ובמקביל לתואר.
תעודה זו מעניקה יתרון משמעותי בשוק העבודה ותוספת ייחודית למיומנויות הבוגרים.

לבחירתכם מגוון מסלולי תעודה:

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

תכנית הלימודים במדעי ההתנהגות מרכזת נושאים משלושה תחומי ידע שונים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. התכנית מתמקדת בהבנת רגשות, תהליכי חשיבה, למידה והתפתחות, כמו גם בעיסוק מדעי בתהליכי אבחון וטיפול.

התכנית כוללת חשיפה נרחבת למחקרים אקדמיים המיצגים קשת רחבה של מודלים מדעיים וגישות טיפוליות. בנוסף יתנסו הסטודנטים בהיבטים היישומיים של הפסיכולוגיה במסגרות כמו מרכזים לבריאות הנפש, שירותים פסיכולוגיים (שפ”ח), גני ילדים, בתי ספר מסגרות לחינוך מיוחד ומעונות קשישים.

התכנית בנויה באופן מדורג מקורסי מבוא בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה בשילוב קורסים מתקדמים ואינטגרטיביים בהתפתחות ילדים, קשיים רגשיים, התנהגות מבוגרים, מגדר וחברה, ושינויים המתרחשים בחברה בישראל. לדוגמה:

בנוסף, מאפשרת תכנית הלימודים העמקה בשני מסלולים:

מסלול העמקה בניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמקצע בפן של ניהול ההון האנושי ופיתוח משאבי אנוש. המסלול מקנה ידע בתחומים הקשורים לניהול ההון האנושי של הארגון והתנהגות האדם בקונטקסט הארגוני. הקורסים הנלמדים במסלול זה עוסקים, בין היתר, בתרבות הארגונית, המבנה הארגוני, ניהול שינויים, מנהיגות, תהליכים בקבוצות וצוותים, ניהול קריירה, הנעת עובדים, עמדות כלפי העבודה והארגון ופיתוח משאבי אנוש, ועוד.

בוגרי מסלול זה יקבלו תעודת הסמכה מהעמותה למשאבי אנוש בישראל 

 

 

מסלול העמקה בפסיכולוגיה

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמקצע בתחומי הטיפול, האבחון והחינוך. המסלול מקנה ידע פסיכולוגי מעמיק, בדגש על פסיכולוגיה טיפולית ופסיכולוגיה בתחום החינוך. הקורסים הנלמדים במסלול זה עוסקים, בין היתר, בליקויי למידה, אינטליגנציה רגשית, טיפול בהפרעות חרדה, טיפול בילדים ונוער, פוסט טראומה, בדידות ותקווה, הפרעות זיכרון, ועוד.

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי במגוון התחומים שבהם עוסקת הפסיכולוגיה בת זמננו. הקורס יסקור את הנושאים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, למידה.

הקורס מציג את התיאוריות וכלי המחקר לבדיקת הבסיס הביולוגי, התרבותי והחברתי של האישיות. במסגרת הקורס יידונו המושגים הבסיסיים בפסיכולוגיה של האישיות, תיאוריות המסבירות את תפקודי האישיות, והספרות המחקרית העוסקת במבנה ובתהליכים אישיותיים.

הכרות ראשונית עם מושגי היסוד של הסוציולוגיה ומגוון הנושאים הנחקרים על ידה. איתור והכרה של תופעות ובעיות חברתיות, ופיתוח היכולת לראות את הקשרים שבין התופעות במישור הכללי למציאות החברתית במישור האישי והיומיומי.

מטרתו של הקורס היא להציג בפני התלמידים סוגיות ודילמות יסודיות העומדות בבסיס ההגות של מדעי החברה. דגש מיוחד יושם על הקשר שבין ההקשר ההיסטורי-חברתי לבין התפתחותם של הרעיונות.

מטרת הקורס להעניק בסיס ידע מספק בשיטות סטטיסטיות להבנה, תיאור, עיבוד וניתוח נתונים. להכיר את המודלים ההסתברותיים המשמשים להסקת מסקנות.

מטרת הקורס הינה לאפשר לסטודנטים הכרות עם מושגים מרכזיים ומודלים הקשורים ללמידה, לעבור תהליך אישי של זיהוי סגנון למידה וגורמים התורמים ומעכבים את הלמידה. שיפור איכות הלמידה, הקריאה והכתיבה האקדמית תוך ניצול יעיל יותר של המאמץ המוקדש ללמידה והכרות ותרגול של מגוון אסטרטגיות למידה.

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי במגוון התחומים שבהם עוסקת הפסיכולוגיה בת זמננו. הקורס יסקור את הנושאים הבאים: זיכרון, מוטיבציה, הפרעות פסיכולוגיות והטיפול בהן, פסיכולוגיה חברתית.

הקניית ידע והבנה של תהליכי התפתחות מראשית החיים עד לבגרות בתחומים הקוגניטיבים, רגשיים, חברתיים ואקולוגיים, באמצעות מודלים תיאורטיים קלאסיים וחדישים ושילוב ממצאים אמפיריים העוסקים בהתפתחות הפרט. מטרת הקורס הינה להציג בפני התלמידים תיאוריות מרכזיות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית, מתוך פרספקטיבה מדעית-מחקרית.

בקורס זה נעמיק בתיאוריות אישיות פסיכואנליטיות, ובהן תיאוריות מאסכולת יחסי האובייקט ופסיכולוגיית העצמי. כמו כן, נעסוק בהרחבה בתיאוריות מהאסכולה האקזיסטנציאליסטית וההומניסטית. יושם דגש על מונחים תיאורטיים מרכזיים, כמו גם על חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה טיפולית.

הקניית מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית, בקורס נציג את הגישות והתיאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית וכן את המחקרים שהתפתחו במסגרת גישות אלה. בסמסטר א’ נתמקד בפרט בסיטואציה החברתית, ונדבר על העצמי החברתי, תפיסה חברתית, קוגניציה חברתית והשפעה חברתית.

הקורס ידון בסוגיות מרכזיות באנתרופולוגיה תרבותית וחברתית כגון דת, שארות, ארגון חברתי ופוליטי, דפוסי מחיה ושיטות כלכליות. נציג את הפרספקטיבה האנתרופולוגית להבנת האדם ותרבותו בהתאם לגישות הרווחות בדיסציפלינה האנתרופולוגית.

בקורס נכיר את התיאוריה העומדת מאחורי המבחנים הסטטיסטיים (התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי), ונשים דגש על מבחנים לבדיקת מובהקות.

בקורס נסקור גישות פסיכולוגיות שונות ללמידה – ההתנהגותית (בהייביוריסטית), הקוגניטיבית והקוגניטיבית-חברתית – אך את עיקר הזמן נקדיש לגישה המזוהה יותר מכל עם חקר הלמידה – הגישה ההתנהגותית. נכיר הרבה מחקר, אבל נדון גם בדוגמאות מהחיים, שכן ההתניות שחוקרים בתחום הלמידה מעורבות בכל תחומי ההתנהגות שלנו.

הכרת שיטות המחקר האיכותיות על יתרונותיהן, מגבלותיהן, והדילמות האתיות והפרקטיות שהן מעלות. במהלך הקורס נדון בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של שיטות מחקר איכותניות ונכיר כלי מחקר שונים כגון: תצפיות, ראיונות וניתוח טקסטים. הקורס ישלב למידה תיאורטית עם התנסות מעשית.

מטרת הקורס הינה להציג בפני התלמידים תיאוריות מרכזיות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית של טווח החיים, במיקוד לתקופות הבגרות והזקנה, מתוך פרספקטיבה מדעית-מחקרית.

הקורס עוסק בתהליכי החשיבה המנחים את ההתנהלות היומיומית של כל אחד מאיתנו בעולם: כיצד אנו תופשים את העולם? כיצד מזהים פרצופים ואובייקטים? כיצד אנו קשובים לחלק מהעולם ומסננים חלק אחר? הקורס יקנה לסטודנט ידע בתיאוריות ומודלים בחקר הקוגניציה.  

הקנית מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית שיעור זה יציג את הגישות והתאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית וכן את המחקרים שהתפתחו במסגרת גישות אלה. בהמשך נעמיק לתהליכים בין אישיים וקבוצתיים המשפעים על הפרט, סטריאוטיפים, עמדות ושכנוע, קונפליקטים בין קבוצות, תוקפנות, רגשות ואהבה.

הקורס יציג את הסוגיות העיקריות של התאוריה הסוציולוגית ואת האופנים השונים של התמודדות עם סוגיות אלה.

הקורס מח והתנהגות מהווה קורס בסיס להבנת תהליכים פסיכולוגיים במונחים נוירולוגיים ואנטומיים. במהלך הקורס תוצג בפני הסטודנטים התשתית לתחומי ידע נרחבים בפסיכולוגיה, אשר בסיסם הוא עובדתי, אמפירי, המושתת על יסודות של מחקר וידע רב שנצבר מתחום הנוירולוגיה, הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה הקלינית.

הבנת התהליך המדעי ועקרונותיו. הבנת מחקרים במדעי החברה. יכולת תכנון וביצוע מחקר במדעי החברה. כתיבת דוח מחקר מדעי. הקורס בחלקו הראשון יעסוק במושגי יסוד בחקירה מדעית, הבחנה בין סוגים של מערכי מחקר שונים, מהימנות ותוקף, מחקר מתאמי והסקר.

מטרת הקורס להקנות ידע על תפיסות וגישות חדשות בפסיכולוגיה, תוך התמקדות בסוגיות הנוגעות לפסיכולוגיה במערכת החינוך דרך שלוש נקודות מבט: 1. הגיל הרך ועד סוף חוק חינוך חובה, 2. ילדים – אלה הלומדים בחינוך הרגיל ואלה הלומדים בחינוך המיוחד (ספקטרום אוטיסטי, פיגור, ולקויות למידה). 3. סוגיות פסיכולוגיות מערכתיות  העולות בהקשר הכיתתי בקרב התלמידים והצוות.

הקניית ידע בתיאוריות, מודלים ושיטות מחקר בחקר הקוגניציה. הקורס עוסק בתהליכי החשיבה המנחים את ההתנהלות היומיומית של כל אחד מאיתנו בעולם. האם החשיבה שלנו מותאמת לעולם המודרני? האם אנו תופשים את המציאות כמו שהיא? התשובות בקורס.

במהלך הקורס תוצג בפני הסטודנטים התשתית לתחומי ידע נרחבים בפסיכולוגיה, אשר בסיסם הוא עובדתי, אמפירי, המושתת על יסודות של מחקר וידע רב שנצבר מתחום הנוירולוגיה, הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה הקלינית.

במהלך הקורס נציג, ננתח ונבקר את הגישות השונות לחקר החברה הישראלית תוך התמקדות בויכוח בין ההסטוריונים והסוציולוגים ‘החדשים’ וה’ותיקים’

הקורס יעסוק בשני נושאים עיקרים. נושא אחד יהיה תכנון מחקר וכתיבת דו”ח מדעי. נושא שני יעסוק בהבנת מערכי מחקר ניסויים לעומק, הבנה של מערכי מחקר פקטוריאלים, הבנה של שיטות סטט’ מתקדמות  בהן יש שימוש במערכים אילו תוך דגש על ניתוח שונות.

להקנות לתלמידים יכולת לבצע עיבודים סטטיסטיים בסיסיים באמצעות תוכנת ה – SPSS. בקורס נלמד כיצד משתמשים בתוכנת SPSS, החל בהזנת נתונים, דרך ביצוע עיבודים סטטיסטיים וכלה בקריאת והצגת הפלט.

הקורס סוקר את תהליכי עיבוד המידע החל מרמת הגירוי הפיזיקלי המתקיים במציאות החיצונית, דרך קליטת גירוי זה על ידי אברי החישה ועד פיענוח המידע על ידי האזורים המוחיים הייחודיים לכך.

3 קורסי העמקה בהתאם לתחום הנבחר

3 קורסי העמקה בהתאם לתחום הנבחר

קריאת טקסטים אקדמיים כולל טקסטים מחקריים. תרגול והעמקה של אסטרטגיות קריאה, של סוגי שאלות וסוגי טקסטים, סקירה ומחקר. היבטים לשוניים הכוללים תחביר, מגוון של תבניות ארגוניות של פסקאות ופורמט של טקסט שלם

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי בהפרעות נפשיות. הקורס יפתח בדיון על ההבדל בין נורמלי לאבנורמלי, הצורך במתן אבחנה להפרעות נפש, שיטות האבחון השונות, על יתרונותיהן וחסרונותיהן.

הכרה של עקרונות הפסיכומטריקה של מבחנים פסיכולוגים והכרה של מבחנים פסיכולוגים עיקרים בדגש על מבחני אינטליגנציה, מבחני אישיות ומבחני השלכה.

הכרה עם מושגי יסוד בטיפול פסיכולוגי גישות טיפול מרכזיות, אתיקה טיפולית, ויצירת אינטגרציה בין קורסים קודמים שנלמדו – אישיות, פסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית.

הקורס נועד ליצור הבנה בסיסית בתחום ההפרעות הנפשיות.  להכיר את  המאפיינים הנפשיים-התנהגותיים, תיאורם וזיהויים, ולהעריך את הגורמים הביולוגיים והפסיכו-חברתיים התורמים להתפתחותן או שימורן של הפרעות נפשיות, ואת תפקידם של גורמים תרבותיים בביטויין של אלו.

מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות העיקריות המצויות במוקד הדיון והפולמוס הסוציולוגי העכשווי, כגון “המצב הפוסטמודרני”, בעיות הזהות, מגדר ופמיניזם, התיאוריה הקווירית, הנאו-קולוניאליזם.

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתנסות בעבודה יישומית בתחומים שונים של הפסיכולוגיה, דרך יצירת קשר עם אדם מהקהילה. במסגרת הקורס יתנסו הסטודנטים ביצירת קשר עם אדם מהקהילה, בתוך מסגרת טיפולית אליה הוא שייך. עיקר ההתנסות תעשה דרך ליווי אישי, לצד תהליך של הדרכה , הן במסגרת ההתנסות והן במרכז האקדמי. דגש יושם על תהליך יצירת הקשר והבנת תהליכים אישיים ובינאישיים. * עבודת שדה משלבת פרקטיקה בשנה ג’ לתואר. עבודת השדה תתבצע בנוסף לשעות הלימוד

הקורס ישלב היבטים תיאורטיים, קליניים ומחקריים של הגורמים לבעיות רגשיות של ילדים ומתבגרים, תוך מיקוד במסגרת המשפחתית והחינוכית.

הקורס יתבונן במאפיינים ובתהליכים הייחודים והמשותפים של מערכות היחסים ההוריות והזוגיות של האדם. עוד יבחנו הקשרים וההשפעות הרב-צדדיות שבין מערכות יחסים אלו. דגש מיוחד יינתן להשפעות בין-דוריות שבין הורות וזוגיות וכן הדרך בה מערכות יחסים אלו משפיעות על תהליכים בדינמיקה המשפחתית. הקורס יעסוק באטיולוגיה הן של מצבים נורמטיבים והן פתולוגים בזוגיות ובהורות ויתעמק בכישורים הנדרשים להתמודדות עם כל אחד מהם.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

תוכנית מצטיינים למתאם

הדרך שלכם להתאהב בקריירה בפסיכולוגיה מתחילה כאן!
המרכז האקדמי פרס נותן לך את כל הכלים כדי להגשים את החלום. לצורך הקבלה ללימודי התואר השני בפיסולוגיה, נדרש לעבור את בחינת המתא"ם. בחינת המתא"ם מרתיעה רבים מהסטודנטים למדעי ההתנהגות. מדובר, עבור רבים, במכשול שלא תמיד קל לצלוח. אני במרכז האקדמי פרס מאמינים שאפשר להתגבר על כל מכשול, עם מספיק רצון, ועם הכלים הנכונים והלימוד הנכון. אנו גאים להציג את תוכנית "מצטיינים למתא"ם", תוכנית מודולרית המקנה ללומדים אותה את היכולות הדרושות כדי לצלוח את בחנת המתא"ם בהצלחה, ולהגשים את החלום הטיפולי. המסלול כולל:
 • קורסים מתקדמים לחיזוק השליטה בסטטיסטיקה ובאנגלית לפסיכולוגים – שני המפתחות להצלחה במתא"ם.
 • ליווי צמוד וחיזוק יכולות בקבוצות קטנות.
הטבות שכלולות:
 • מלגה ע"ס 2,000 ₪ לכל שנת לימוד בה משתתפים בתוכנית – בסוף כל שנה (החל משנה ב')
 • מלגה ע"ס 9,000 ₪ לממשיכים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית במרכז האקדמי פרס
מה אני צריך לעשות כדי להשתתף? בסוף שנה א' יזומנו התלמידים בלי ממוצע בתואר של 90 ומעלה למפגש היכרות עם ראש המסלול ולאחר מכן לראיון אישי.

רישום וקבלה

רשאים להירשם לתכנית מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה, או תעודה אחרת מחו”ל השקולה לה ומאושרת ע”י משרד החינוך, העונים על התנאים הבאים:

מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה, בציון ממוצע הנע בין 83 ל-85 וללא פסיכומטרי, יתקבלו למסלול הרגיל בסטטוס סטודנט “על תנאי” אם ישיגו ממוצע של 75 לפחות בסמס’ א’ ויהפכו לסטודנטים בסטטוס “מן המניין”.

מועמדים בני +30 בעלי זכאות לתעודת בגרות, שאינם עומדים בתנאים הנ”ל ויעברו בהצלחה ריאיון אישי במרכז האקדמי.

מועמדים בני +30 ללא זכאות לתעודת בגרות ובעלי 12 שנות לימוד, יתקבלו בתנאי שעברו בהצלחה מכינה.

בעת ההרשמה על המועמד/ת להגיש את המסמכים הנ”ל:

 • תעודת בגרות ישראלית או לחלופין תעודת בגרות מהמחלקה להארכת תארים ודיפלומות ממשרד החינוך
 • ספח מבחן פסיכומטרי
 • טופסי רישום מלאים
 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • שתי תמונות פספורט
 • שכר הלימוד לתואר ראשון
קרא עוד על רישום וקבלה

הסגל המוביל

פרופ' מלכה מרגלית, דיקנית בית הספר למדעי ההתנהגות
Prof. Malka Margalit
דיקנית בית הספר למדעי התנהגות
ד"ר עוזי לוי
Dr. Uzi Levi
ראש החוג למדעי ההתנהגות
עדי חן-ויסברג
Adi Hen-Weissberg
ד"ר אלעד ליבנה
Dr. Elad Livneh
ד"ר לירן זליגמן
Dr. Liran Zeligman
ד"ר איתן ברונשטיין
Dr. Eithan Bronshtein
ד"ר יוסי ארנרייך
Dr. Yossi Ehrenreich
ד"ר עומר קינן
Omer Keynan
ד"ר שגיא גינוסר
Dr. Sagi Ginossar
דר' ארנון שושני נטע
Dr. Arnon shosani Neta
דורן בגה
Doren Bega
ד"ר מירב פרץ
Merav Perez
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר תמיר גורן
ד"ר תמיר גורן
Tamir Goren
גליה ישורון
galya yeshurun
ד"ר עינת זמבל
Dr. Einat Zamwel
ד"ר תומר שמידט-ברד
Dr. Tomer Schmidt-Barad
נועה ונה
Noa Vana
און לוי
On Levi
אילה נחום
Ayala Nahum
יונה אליעד
Yona Eliad
עדית שביט
Adit Shavit
ד"ר איילה שריקי
Dr. Ayalla Shriki
ד"ר זאב לרר
Dr. Zeev Lerer
שלמה פטיה
Shlomo Patia
ד"ר איתי מצא
Dr. Etai Matza
ד"ר רזניק שלומי
Dr. Shlomo Reznik
ד"ר רוני רוט
Dr. Roni Rot
ד"ר אייל רוזנשטריך
Dr. Eyal Rosenstreich
ד"ר אסף שרעבי
Dr. Asaf Sharabi

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!