מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר ראשון במדעי ההתנהגות [B.A]

לימודי תואר ראשון במדעי ההתנהגות במרכז האקדמי פרס נבנו לאור שתי מטרות מרכזיות:

 1. מצוינות אקדמית: לימוד יסודות המקצוע מפי מרצים מובילים בתחומם, תוך שיתוף הסטודנטים במחקרים העדכניים ביותר ובשיטות הטיפול המתקדמות ביותר בעולם המתפתח והמתעדכן הזה.
 2. הכנה לקריירה ולתארים מתקדמים: הכנת הסטודנטים הן לקראת תארים מתקדמים בתחום והן לקריירה מיידית הדורשת כלים מעשיים ומיומנויות שנותנים יתרונות בקבלה לעבודה, בין השאר על ידי ניסיון מעשי הנצבר כבר במהלך התואר. כחלק מתכנית הלימודים ניתנת האפשרות לבצע קורס הכנה לבחינת המתא”ם.

בנוסף, מושם במהלך הלימודים דגש לא רק על הפן המדעי, האקדמי והמחקרי, אלא גם על הזרמים החדשים בפסיכולוגיה המדגישים את כוח האדם להתמודד עם אתגרים ואת חשיבות השמחה ושביעות הרצון מהחיים ככוח מעצים בחיים האנושיים.

 

למה במרכז האקדמי פרס?

מיטב המרצים
הכנה לקריירה
מסלול לימודים בוקר/ערב
תואר פלוס

תואר פלוס

יתרון ברור בשוק העבודה!

מסלול “תואר פלוס” הוא מסלול ייחודי למרכז האקדמי פרס.
המסלול מעניק ללומדים בו תעודה יישומית הניתנית בנוסף ובמקביל לתואר.
תעודה זו מעניקה יתרון משמעותי בשוק העבודה ותוספת ייחודית למיומנויות הבוגרים.

לבחירתכם מגוון מסלולי תעודה:

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים במדעי ההתנהגות מרכזת נושאים משלושה תחומי ידע שונים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. התכנית מתמקדת בהבנת רגשות, תהליכי חשיבה, למידה והתפתחות, כמו גם בעיסוק מדעי בתהליכי אבחון וטיפול.

התכנית כוללת חשיפה נרחבת למחקרים אקדמיים המיצגים קשת רחבה של מודלים מדעיים וגישות טיפוליות. בנוסף יתנסו הסטודנטים בהיבטים היישומיים של הפסיכולוגיה במסגרות כמו מרכזים לבריאות הנפש, שירותים פסיכולוגיים (שפ”ח), גני ילדים, בתי ספר מסגרות לחינוך מיוחד ומעונות קשישים.

התכנית בנויה באופן מדורג מקורסי מבוא בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה בשילוב קורסים מתקדמים ואינטגרטיביים בהתפתחות ילדים, קשיים רגשיים, התנהגות מבוגרים, מגדר וחברה, ושינויים המתרחשים בחברה בישראל. לדוגמה:

בנוסף, מאפשרת תכנית הלימודים העמקה בשני מסלולים:

מסלול העמקה בניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמקצע בפן של ניהול ההון האנושי ופיתוח משאבי אנוש. המסלול מקנה ידע בתחומים הקשורים לניהול ההון האנושי של הארגון והתנהגות האדם בקונטקסט הארגוני. הקורסים הנלמדים במסלול זה עוסקים, בין היתר, בתרבות הארגונית, המבנה הארגוני, ניהול שינויים, מנהיגות, תהליכים בקבוצות וצוותים, ניהול קריירה, הנעת עובדים, עמדות כלפי העבודה והארגון ופיתוח משאבי אנוש, ועוד.

מסלול העמקה בפסיכולוגיה

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמקצע בתחומי הטיפול, האבחון והחינוך. המסלול מקנה ידע פסיכולוגי מעמיק, בדגש על פסיכולוגיה טיפולית ופסיכולוגיה בתחום החינוך. הקורסים הנלמדים במסלול זה עוסקים, בין היתר, בליקויי למידה, אינטליגנציה רגשית, טיפול בהפרעות חרדה, טיפול בילדים ונוער, פוסט טראומה, בדידות ותקווה, הפרעות זיכרון, ועוד.

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי במגוון התחומים שבהם עוסקת הפסיכולוגיה בת זמננו. הקורס יסקור את הנושאים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, למידה.  

הקורס מציג את התיאוריות וכלי המחקר לבדיקת הבסיס הביולוגי, התרבותי והחברתי של האישיות. במסגרת הקורס יידונו המושגים הבסיסיים בפסיכולוגיה של האישיות, תיאוריות המסבירות את תפקודי האישיות, והספרות המחקרית העוסקת במבנה ובתהליכים אישיותיים.

הכרות ראשונית עם מושגי היסוד של הסוציולוגיה ומגוון הנושאים הנחקרים על ידה. איתור והכרה של תופעות ובעיות חברתיות, ופיתוח היכולת לראות את הקשרים שבין התופעות במישור הכללי למציאות החברתית במישור האישי והיומיומי.

מטרתו של הקורס היא להציג בפני התלמידים סוגיות ודילמות יסודיות העומדות בבסיס ההגות של מדעי החברה. דגש מיוחד יושם על הקשר שבין ההקשר ההיסטורי-חברתי לבין התפתחותם של הרעיונות.

מטרת הקורס להעניק בסיס ידע מספק בשיטות סטטיסטיות להבנה, תיאור, עיבוד וניתוח נתונים. להכיר את המודלים ההסתברותיים המשמשים להסקת מסקנות.

מטרת הקורס הינה לאפשר לסטודנטים הכרות עם מושגים מרכזיים ומודלים הקשורים ללמידה, לעבור תהליך אישי של זיהוי סגנון למידה וגורמים התורמים ומעכבים את הלמידה. שיפור איכות הלמידה, הקריאה והכתיבה האקדמית תוך ניצול יעיל יותר של המאמץ המוקדש ללמידה והכרות ותרגול של מגוון אסטרטגיות למידה.

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי במגוון התחומים שבהם עוסקת הפסיכולוגיה בת זמננו. הקורס יסקור את הנושאים הבאים: זיכרון, מוטיבציה, הפרעות פסיכולוגיות והטיפול בהן, פסיכולוגיה חברתית.  

הקניית ידע והבנה של תהליכי התפתחות מראשית החיים עד לבגרות בתחומים הקוגניטיבים, רגשיים, חברתיים ואקולוגיים, באמצעות מודלים תיאורטיים קלאסיים וחדישים ושילוב ממצאים אמפיריים העוסקים בהתפתחות הפרט. מטרת הקורס הינה להציג בפני התלמידים תיאוריות מרכזיות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית, מתוך פרספקטיבה מדעית-מחקרית.

בקורס זה נעמיק בתיאוריות אישיות פסיכואנליטיות, ובהן תיאוריות מאסכולת יחסי האובייקט ופסיכולוגיית העצמי. כמו כן, נעסוק בהרחבה בתיאוריות מהאסכולה האקזיסטנציאליסטית וההומניסטית. יושם דגש על מונחים תיאורטיים מרכזיים, כמו גם על חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה טיפולית. 

הקניית מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית, בקורס נציג את הגישות והתיאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית וכן את המחקרים שהתפתחו במסגרת גישות אלה. בסמסטר א’ נתמקד בפרט בסיטואציה החברתית, ונדבר על העצמי החברתי, תפיסה חברתית, קוגניציה חברתית והשפעה חברתית.

הקורס ידון בסוגיות מרכזיות באנתרופולוגיה תרבותית וחברתית כגון דת, שארות, ארגון חברתי ופוליטי, דפוסי מחיה ושיטות כלכליות. נציג את הפרספקטיבה האנתרופולוגית להבנת האדם ותרבותו בהתאם לגישות הרווחות בדיסציפלינה האנתרופולוגית.

בקורס נכיר את התיאוריה העומדת מאחורי המבחנים הסטטיסטיים (התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי), ונשים דגש על מבחנים לבדיקת מובהקות.

בקורס נסקור גישות פסיכולוגיות שונות ללמידה – ההתנהגותית (בהייביוריסטית), הקוגניטיבית והקוגניטיבית-חברתית – אך את עיקר הזמן נקדיש לגישה המזוהה יותר מכל עם חקר הלמידה – הגישה ההתנהגותית. נכיר הרבה מחקר, אבל נדון גם בדוגמאות מהחיים, שכן ההתניות שחוקרים בתחום הלמידה מעורבות בכל תחומי ההתנהגות שלנו.

הכרת שיטות המחקר האיכותיות על יתרונותיהן, מגבלותיהן, והדילמות האתיות והפרקטיות שהן מעלות. במהלך הקורס נדון בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של שיטות מחקר איכותניות ונכיר כלי מחקר שונים כגון: תצפיות, ראיונות וניתוח טקסטים. הקורס ישלב למידה תיאורטית עם התנסות מעשית.

הקניית ידע בתיאוריות, מודלים ושיטות מחקר בחקר הקוגניציה. הקורס עוסק בתהליכי החשיבה המנחים את ההתנהלות היומיומית של כל אחד מאיתנו בעולם. האם החשיבה שלנו מותאמת לעולם המודרני? האם אנו תופשים את המציאות כמו שהיא? התשובות בקורס.

הקנית מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית שיעור זה יציג את הגישות והתאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית וכן את המחקרים שהתפתחו במסגרת גישות אלה. בהמשך נעמיק לתהליכים בין אישיים וקבוצתיים המשפעים על הפרט, סטריאוטיפים, עמדות ושכנוע, קונפליקטים בין קבוצות, תוקפנות, רגשות ואהבה.

הקורס יציג את הסוגיות העיקריות של התאוריה הסוציולוגית ואת האופנים השונים של התמודדות עם סוגיות אלה.

הקורס מח והתנהגות מהווה קורס בסיס להבנת תהליכים פסיכולוגיים במונחים נוירולוגיים ואנטומיים. במהלך הקורס תוצג בפני הסטודנטים התשתית לתחומי ידע נרחבים בפסיכולוגיה, אשר בסיסם הוא עובדתי, אמפירי, המושתת על יסודות של מחקר וידע רב שנצבר מתחום הנוירולוגיה, הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה הקלינית.

מטרת הקורס הינה להציג בפני התלמידים תיאוריות מרכזיות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית של טווח החיים, במיקוד לתקופות הבגרות והזקנה, מתוך פרספקטיבה מדעית-מחקרית.

הבנת התהליך המדעי ועקרונותיו. הבנת מחקרים במדעי החברה. יכולת תכנון וביצוע מחקר במדעי החברה. כתיבת דוח מחקר מדעי. הקורס בחלקו הראשון יעסוק במושגי יסוד בחקירה מדעית, הבחנה בין סוגים של מערכי מחקר שונים, מהימנות ותוקף, מחקר מתאמי והסקר.

מטרת הקורס להקנות ידע על תפיסות וגישות חדשות בפסיכולוגיה, תוך התמקדות בסוגיות הנוגעות לפסיכולוגיה במערכת החינוך דרך שלוש נקודות מבט: 1. הגיל הרך ועד סוף חוק חינוך חובה, 2. ילדים – אלה הלומדים בחינוך הרגיל ואלה הלומדים בחינוך המיוחד (ספקטרום אוטיסטי, פיגור, ולקויות למידה). 3. סוגיות פסיכולוגיות מערכתיות  העולות בהקשר הכיתתי בקרב התלמידים והצוות.

הקניית ידע בתיאוריות, מודלים ושיטות מחקר בחקר הקוגניציה. הקורס עוסק בתהליכי החשיבה המנחים את ההתנהלות היומיומית של כל אחד מאיתנו בעולם. האם החשיבה שלנו מותאמת לעולם המודרני? האם אנו תופשים את המציאות כמו שהיא? התשובות בקורס.

במהלך הקורס תוצג בפני הסטודנטים התשתית לתחומי ידע נרחבים בפסיכולוגיה, אשר בסיסם הוא עובדתי, אמפירי, המושתת על יסודות של מחקר וידע רב שנצבר מתחום הנוירולוגיה, הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה הקלינית.

במהלך הקורס נציג, ננתח ונבקר את הגישות השונות לחקר החברה הישראלית תוך התמקדות בויכוח בין ההסטוריונים והסוציולוגים ‘החדשים’ וה’ותיקים’

הקורס יעסוק בשני נושאים עיקרים. נושא אחד יהיה תכנון מחקר וכתיבת דו”ח מדעי. נושא שני יעסוק בהבנת מערכי מחקר ניסויים לעומק, הבנה של מערכי מחקר פקטוריאלים, הבנה של שיטות סטט’ מתקדמות  בהן יש שימוש במערכים אילו תוך דגש על ניתוח שונות.

להקנות לתלמידים יכולת לבצע עיבודים סטטיסטיים בסיסיים באמצעות תוכנת ה – SPSS. בקורס נלמד כיצד משתמשים בתוכנת SPSS, החל בהזנת נתונים, דרך ביצוע עיבודים סטטיסטיים וכלה בקריאת והצגת הפלט.

הקורס סוקר את תהליכי עיבוד המידע החל מרמת הגירוי הפיזיקלי המתקיים במציאות החיצונית, דרך קליטת גירוי זה על ידי אברי החישה ועד פיענוח המידע על ידי האזורים המוחיים הייחודיים לכך.

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי בהפרעות נפשיות. הקורס יפתח בדיון על ההבדל בין נורמלי לאבנורמלי, הצורך במתן אבחנה להפרעות נפש, שיטות האבחון השונות, על יתרונותיהן וחסרונותיהן.

הכרה של עקרונות הפסיכומטריקה של מבחנים פסיכולוגים והכרה של מבחנים פסיכולוגים עיקרים בדגש על מבחני אינטליגנציה, מבחני אישיות ומבחני השלכה.

הכרה עם מושגי יסוד בטיפול פסיכולוגי גישות טיפול מרכזיות, אתיקה טיפולית, ויצירת אינטגרציה בין קורסים קודמים שנלמדו – אישיות, פסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית.

הקורס נועד ליצור הבנה בסיסית בתחום ההפרעות הנפשיות.  להכיר את  המאפיינים הנפשיים-התנהגותיים, תיאורם וזיהויים, ולהעריך את הגורמים הביולוגיים והפסיכו-חברתיים התורמים להתפתחותן או שימורן של הפרעות נפשיות, ואת תפקידם של גורמים תרבותיים בביטויין של אלו.

מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות העיקריות המצויות במוקד הדיון והפולמוס הסוציולוגי העכשווי, כגון “המצב הפוסטמודרני”, בעיות הזהות, מגדר ופמיניזם, התיאוריה הקווירית, הנאו-קולוניאליזם.

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתנסות בעבודה יישומית בתחומים שונים של הפסיכולוגיה, דרך יצירת קשר עם אדם מהקהילה. במסגרת הקורס יתנסו הסטודנטים ביצירת קשר עם אדם מהקהילה, בתוך מסגרת טיפולית אליה הוא שייך. עיקר ההתנסות תעשה דרך ליווי אישי, לצד תהליך של הדרכה , הן במסגרת ההתנסות והן במרכז האקדמי. דגש יושם על תהליך יצירת הקשר והבנת תהליכים אישיים ובינאישיים.

* עבודת שדה משלבת פרקטיקה בשנה ג’ לתואר. עבודת השדה תתבצע בנוסף לשעות הלימוד

הקורס מהווה שעור תשתית שמטרתו להציג סקירה ביקורתית של תחום מחקר עיקרי של הסוציולוגיה.  הקורס יסקור את הסוגיות העיקריות של אי-השיויון והריבוד החברתי, אשר נחקרות בעת זו.

קורס זה יעסוק ביחסי הגומלין שבין כלכלה וחברה. מטרת הקורס היא להבהיר סוגיות כלכליות במונחים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. במהלך הקורס אנו נדון בתופעות כלכליות בהקשרם החברתי והתרבותי. בנוסף, נדון בהשפעה של הכלכלה על תחומים חברתיים נוספים כמו דת, משפחה ומגדר.

מהו ארגון? מה בדיוק מתארגן בארגון וכיצד זה קורה? איך ומתי ארגונים משתנים? מה היחס בין ארגונים לבין הסביבה, המבנה החברתי והפרט? בקורס נסקור נקודות מבט ותובנות שונות שמספקת הסוציולוגיה ביחס לשאלות אלה.

היכרות והבנה עם התאוריות הפמיניסטיות הראשיות, וההקשרים ההיסטוריים והחברתיים שלהן. בקורס ‘חברה ומגדר’ נסקור את החשיבה הסוציולוגית הפמיניסטית שהתפתחה לאורך השנים ואת השלכותיה על חיי היום יום של נשים בישראל.

הצגת גישות תיאורטיות וסוגיות מחקריות מרכזיות העוסקות בשאלת התרבות. הקורס יעסוק בהגדרות המושג תרבות ובחשיבותה של התרבות בהבנת המציאות החברתית. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות מרכזיות בחקר התרבות, וכן הקשרים שונים של התרבות במציאות החברתית – דת, קפיטליזם, לאומיות, גלובליזציה, פוסטמודרניזם, רגשות ועוד.

קורס זה יערוך היכרות ראשונית עם תחום הסוציולוגיה הפוליטית. מטרתו היא לאפשר  לסטודנטים ליישם את השאלות, הגישות והמושגים בתחום בניתוח סוגיות בהן הם נתקלים בחיי היומיום. במהלך הקורס יידונו מושגי מפתח, סוגיות מרכזיות וגישות תיאורטיות בולטות בתחום הסוציולוגיה הפוליטית וביניהם: עוצמה, לגיטימציה וסמכות, משטרים פוליטיים, המדינה המודרנית, לאומיות, חברה אזרחית, גלובליזציה, תרבות פוליטית, פוליטיקה של זהויות, תנועות חברתיות ותנועות מחאה.

היכרות ומחקר של שני כשלי זיכרון מרכזיים: שכחה וזיכרונות שווא , בסמינר נעסוק בגורמים המשפיעים על הזיכרון, ובמיוחד במצבים של אין-זיכרון. נחקור זיכרונות לחוויות שלא קרו (זיכרונות שווא), ננסה לגרום לשכחה, וננסה להבין טוב יותר את ההיבטים המודעים והלא מודעים בזיכרון. הסמינר יתמקד במיוחד בהשפעת המדיטציה על הזיכרון והשכחה

הקורס ישלב היבטים תיאורטיים, קליניים ומחקריים של הגורמים לבעיות רגשיות של ילדים ומתבגרים, תוך מיקוד במסגרת המשפחתית והחינוכית.

הקורס יתבונן במאפיינים ובתהליכים הייחודים והמשותפים של מערכות היחסים ההוריות והזוגיות של האדם. עוד יבחנו הקשרים וההשפעות הרב-צדדיות שבין מערכות יחסים אלו. דגש מיוחד יינתן להשפעות בין-דוריות שבין הורות וזוגיות וכן הדרך בה מערכות יחסים אלו משפיעות על תהליכים בדינמיקה המשפחתית. הקורס יעסוק באטיולוגיה הן של מצבים נורמטיבים והן פתולוגים בזוגיות ובהורות ויתעמק בכישורים הנדרשים להתמודדות עם כל אחד מהם.

היכרות עם תחום המחקר של ניהול קונפליקטים ואופני השפעה ,האם הדרך בה אנו בוחרים אופני השפעה במצבי קונפליקט היא תלוית רגש או הגיון בריא?

הסמינר יתבסס על מודלים מרכזיים של אופני השפעה וניהול קונפליקטים ועל תיאוריות מרכזיות המסבירות את תפקידם של שיקולים תרבותיים, מצביים ואישיותיים, בבחירת אופן ההתמודדות עם קונפליקטים.

הקורס יתבונן במאפיינים ובתהליכים הייחודים והמשותפים של מערכות היחסים הזוגיות של האדם. עוד ייבחנו הקשרים התיאורטיים והמעשיים של היווצרות ושימור מערכות יחסים תוך התמודדות עם לקויות, של אחד ההורים או של ילדם.

הצגת תיאוריות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות, כמו גם סוגיות מחקריות מרכזיות, העוסקות בסוגיית הזהות.

המונח “בעיות חברתיות” כולל בתוכו מגוון רחב של תחומים בהם אי שוויון, עוני, פשע, בעיות סביבה, אפליה, גזענות, סקסיזם ועוד המוכרים לכולנו מחיי היום יום. המטרה להתחקות אחר בעיות חברתיות אלו כמסגרת לחשיבה וניתוח  סוציולוגי. תוך כך ננסה לבחון למשל באילו אופנים המסגור של בעיה חברתית בשיח הציבורי  מייצר תבניות חשיבה מקובלות אודותיה? למי יש את הכוח להגדיר מהי הבעיה החברתית וגבולותיה? ועוד.

הסמינר יעסוק בחוויה הדתית לסוגיה. נתאר וננתח את החיים הדתיים באמצעות אבני היסוד של האנתרופולוגיה, הקשורים בהשקפת עולם ובביצוע: סמלים, מיתוסים, טקסים, עלייה לרגל, וכו’. נקרא קטעי אתנוגרפיות על החיים הדתיים בישראל ומחוצה לה, הקשורים לתפיסות ולפרקטיקות דתיות שונות, כגון אנימיזם, מאגיה, כישוף, יהדות, נצרות, הינדואיזם.

 

נעסוק בהכרה היסטורית וסוציולוגית של עולם הספורט ונעמיד במרכז את יחסי הגומלין שבין הספורט לבין המדינה, השוק, והחברה האזרחית. דגש יושם על הקשר שבין הספורט לבעיות מבניות מרכזיות בחברה הישראלית מצד אחד ולספורט כתופעה גלובלית מצד שני.

הסמינר יעסוק בהכרה היסטורית וסוציולוגית של תנועות המחאה ואופני המחאה ויעמיד במרכזו את יחסי הגומלין שבין תנועות המחאה לבין המדינה, השוק, והחברה האזרחית מתוך התיחסות לבעיות מבניות מרכזיות בחברה הישראלית.

 

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

אח"מ - אנשים חדורי מטרה

תוכנית המצטיינים של המרכז האקדמי פרס
תכנית רב תחומית שמטרתה להעצים ולטפח את הסטודנטים המצטיינים בשלושה רבדים: אקדמי, חברתי ומקצועי. התכנית נועדה לספק ערך מוסף למצטייני המרכז לשם השתלבותם והתפתחותם המיטביות בעולם העבודה הדינמי. במהלך התכנית יחשפו הסטודנטים לתכנים וכלים מעצימים ברמה האישית, המקצועית והניהולית.                                                                                                 מה כוללת התוכנית?
 • טיפוח מצוינות אקדמית - טיפוח סטודנטים מצטיינים, העשרתם בארגז ייחודי של כלים מקצועיים, בהתנסויות מעשיות והבאתם לכדי מיצוי יכולותיהם וכישוריהם האינטלקטואליים במרכז ומחוצה לו.
 • מיצוב המרכז כלפי חוץ – מיתוג מצטייני 'המרכז האקדמי פרס' כיחידת העילית של המרכז ומיצוב המרכז האקדמי פרס כ- High Value Product המסייע במשיכת קהל מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים מהממוצע המקובל כיום.
 • מיצוב פנימי – הגברת המוטיבציה של הסטודנטים (שאינם מצטיינים) להשגת הצטיינות ולהשתייכות ליחידת האח"מ (כפועל יוצא אפשר שיביא להעלאת ממוצעי הציונים של הסטודנטים במרכז).
 • מקבל ונותן – טיפוח מרכיב המצוינות הבינאישית/חברתית. התכנית תייחד למשתתפיה ערוץ בו ידרשו לנתינה חברתית.
 • Networking –פיתוח קשרים חברתיים בין המצטיינים לבין עצמם, בין המצטיינים לבין בוגרי המרכז וכן בין מצטייני המרכז לגורמים מקצועיים מחוץ למכללה.
 • שימור המצוינות –הגברת המחויבות של המצטיינים והגדלת הסתברות ההרשמה של משתתפי התכנית ללימודי המשך לתואר שני.
 • מאגר מצטיינים – בניית קהילת סטודנטים מצטיינים אשר עשויה לשמש כ POOL שיווקי לצרכי קידום מטרות המרכז.
 • בניית עתודת הוראה ותרגול

הסגל המוביל

לחץ למידע נוסף אודות פרופ' מלכה מרגלית, דיקנית בית הספר למדעי ההתנהגות
דיקנית בית הספר למדעי התנהגות
פרופ' מלכה מרגלית, דיקנית בית הספר למדעי ההתנהגות
פרופ' מלכה מרגלית היא פסיכולוגית מומחית בכירה (מדריכה) בפסיכולוגיה חינוכית ובפסיכולוגיה שיקומית, ופרופ' אמריטוס מאוניברסיטת תל אביב . כיום היא דיקאן בית-הספר למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי ע"ש פרס. בשנת 2017, הוכרזה מרגלית ככלת פרס ישראל בתחום חקר החינוך. פרופ' מרגלית מונתה לפרופ' מן המניין בשנת...
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר עוזי לוי
ראש החוג למדעי ההתנהגות
ד"ר עוזי לוי
מרצה בכיר, פסיכולוג חברתי וקליני מומחה, ומרצה בכיר בתחומי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בבית-הספר למדעי ההתנהגות. בעל תואר שלישי (2008) בפסיכולוגיה חברתית ותואר שני בפסיכולוגיה קלינית (2008). ד"ר לוי הוא מרצה מצטיין המקבל הערכות הוראה גבוהות ביותר במרכז האקדמי פרס. ביטויי ההערכה והאמון של הסטודנטים בו בולטים...
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות עדי חן-ויסברג
עדי חן-ויסברג
Adi Hen-Weissberg

ד"ר עדי חן-ויסברג, פסיכולוגית בעלת תואר שלישי   (Ph.D)בפסיכולוגיה קלינית בנושא תמיכה זוגית, ותואר שני (M.A.)בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת בר-אילן. מתמחה בעבודה עם ילדים, נוער ומבוגרים- בגישה דינאמית, ובגישה קוגנטיבית-התנהגותית (CBT). מטפלת כיום בקליניקה פרטית בקרית אונו ובראשון לציון. התמחתה בעבר במרכז לבריאות הנפש- “גהה” עם...

קרא עוד אודות עדי חן-ויסברג
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אלעד ליבנה
ד"ר אלעד ליבנה
Dr. Elad Livneh

ד"ר אלעד ליבנה הינו פסיכולוג קליני מומחה-מדריך, חבר סגל חוץ במרכז האקדמי פרס. מטפל בילדים, נוער ומבוגרים בגישה אינטגרטיבית במרפאת המבוגרים במרכז לבריאות הנפש נס-ציונה ובקליניקה פרטית בנס ציונה. מנהל שותף של מכון גל לפסיכותרפיה ממוקדת, הנותן שירותי פסיכותרפיה לילדים, נוער ומבוגרים באיזור השפלה. תחום...

קרא עוד אודות ד"ר אלעד ליבנה
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר לירן זליגמן
ד"ר לירן זליגמן
Dr. Liran Zeligman

ד"ר לירן זליגמן הינו פסיכולוג חינוכי מומחה, בעל תואר PhD מאוניברסיטת בר-אילן. זליגמן חוקר תהליכים קשביים וניטור תנועות עיניים, עוסק בטיפול, ייעוץ מערכתי ופסיכו-דיאגנוסטיקה בשירות הפסיכולוגי-חינוכי ברמת השרון ובכפר שמריהו. מטפל בילדים, נוער ומבוגרים בקליניקה פרטית בהרצליה.

קרא עוד אודות ד"ר לירן זליגמן
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר איתן ברונשטיין
ד"ר איתן ברונשטיין
Dr. Eithan Bronshtein

PHD החוג לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא הדוקטורט : 'מנהלים בקונפליקט: עבודת הזהות הניהולית בסיפורי קונפליקט של מנהלים'. MA ולימודי תעודה בייעוץ וטיפול באומנויות – ביבליותרפיה, בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה. MSc במדעי ההתנהגות והניהול –ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה, בפקולטה לתעשייה וניהול, בטכניון.  BA בסוציולוגיה...

קרא עוד אודות ד"ר איתן ברונשטיין
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר עומר קינן
ד"ר עומר קינן
Omer Keynan

ד"ר למדע, טכנולוגיה וחברה מבר אילן ובוגר תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. חוקר את שיח המחאה של גולשי אינטרנט צעירים ממוצא אתיופי כחלק ממחאת יוצאי אתיופיה 2015-2016.מנוסה במחקר והוראה בקורסים שונים ביניהם מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה, שיטות מחקר איכותניות ותיאוריות סוציולוגיות קלסיות...

קרא עוד אודות ד"ר עומר קינן
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שגיא גינוסר
ד"ר שגיא גינוסר
Dr. Sagi Ginossar

ד"ר שגיא גינוסר הוא חוקר ויועץ חברתי יישומי. בעל דוקטורט באנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית. מחקרו עסק בהנהגה דתית בהודו ובעולם ריטואלים מקומי, וכלל עבודת שדה ממושכת במדינת ג'אמו וקשמיר שבהימלאיה ההודית. עבד כאנתרופולוג במדעי ההתנהגות בצבא, ובשנים האחרונות עוסק בבחינה של אופני הבנת האחר תוך שימוש...

קרא עוד אודות ד"ר שגיא גינוסר
לחץ למידע נוסף אודות דר' ארנון שושני נטע
דר' ארנון שושני נטע
Dr. Arnon shosani Neta

דר' ארנון שושני נטע הינה מרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות בקורסי הסוציולוגיה השונים במרכז האקדמי פרס. בין השנים 2017-2019 במסגרת לימודי הפוסט-דוקטורנטית במכון מופת חקרה דר' ארנון שושני נטע את נושא "חינוך למיניות במכללות בהוראה בישראל. בשנת 2015 קיבלה דר' ארנון שושני נטע את הדוקטורט...

קרא עוד אודות דר' ארנון שושני נטע
לחץ למידע נוסף אודות דורן בגה
דורן בגה
Doren Bega

דורן בגה הינה מתרגלת קורס SPSS במרכז האקדמי פרס ועובדת כחוקרת בעמותת 'בטרם'.

קרא עוד אודות דורן בגה
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר מירב פרץ
ד"ר מירב פרץ
Merav Perez

ד"ר מירב פרץ היא מרצה מן החוץ במרכז האקדמי פרס בחוג למדעי התנהגות. בוגרת התואר השלישי בתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלה התמקדה בתופעת ההימנעות משירות צבאי בישראל, וארבעה מאמרים מתוכה התפרסמו בכתבי-עת אקדמיים מובילים בארץ ובעולם, אחד מהם זכה ב-2018 בפרס...

קרא עוד אודות ד"ר מירב פרץ
לחץ למידע נוסף אודות יוסי ארנרייך
יוסי ארנרייך
Yossi Ehrenreich

פסיכולוג חינוכי מומחה (בהסמכה להדרכה). מדריך ומטפל בביופידבק ונוירופידבק. מתמחה בפסיכותרפיה פיננסית והיפנוזה. כותב דוקטורט על ההשפעה של גרייה מוחית על הבנת הנקרא ולמידה מילולית של לקויי למידה בוגרים.

קרא עוד אודות יוסי ארנרייך
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר תמיר גורן
ד"ר תמיר גורן
Tamir Goren

ד"ר תמיר גורן, פסיכולוג קליני מומחה בעל תואר שלישי  (Ph.D)בפסיכולוגיה קלינית, ותואר שני (A.M) בפסיכולוגיה קלינית-שיקומית מאוניברסיטת בר-אילן. מתמחה בעבודה עם מבוגרים, מתבגרים וילדים. מטפל כיום בקליניקה פרטית ברמת-גן ובמרפאת חרדה במרכז שניידר לרפואת ילדים.. התמחה בעבר בשירות הפסיכולוגי לסטודנט באוניברסיטת בר-אילן ובמסגרות פסיכיאטריות שונות...

קרא עוד אודות ד"ר תמיר גורן
לחץ למידע נוסף אודות גליה ישורון
גליה ישורון
galya yeshurun

בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית (אונ' תל אביב BA, אונ' בן גוריון MA), בוגרת בי"ס לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית (ה.ל.פ.ב.א), עוסקת בטיפול פרטני פסיכותרפויטי, ובטיפול ב emdr , וכן טיפול באמצעות מנדלות.

קרא עוד אודות גליה ישורון
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר עינת זמבל
ד"ר עינת זמבל
Dr. Einat Zamwel

ד"ר עינת זמבל היא מרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות ובתוכנית למנהל מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס. בעלת תואר שני (בהצטיינות) מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולגיה באוניברסיטת בן גוריון ותואר שלישי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בצמצום צריכה ופשטות מרצון והתמקדה באופן בו...

קרא עוד אודות ד"ר עינת זמבל
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר תומר שמידט-ברד
ד"ר תומר שמידט-ברד
Dr. Tomer Schmidt-Barad

B.A בפסיכולוגיה ומדעי המדינה מאוניברסיטת ת"א, M.A וPh.D בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית מאוניברסיטת בר-אילן. חוקר את השפעתה המשולבת של תכונות אישיות וגורמים מצביים על התנהגות חברתית. באופן ספציפי יותר, המחקר מתמקד בהשפעת הלימת אדם-סביבה וכיצד אנשים בעלי אישיות שונה מגיבים מחוץ לאזור הנוחות שלהם. מי הופך להיות...

קרא עוד אודות ד"ר תומר שמידט-ברד
לחץ למידע נוסף אודות נועה ונה
נועה ונה
Noa Vana

ונה היא תלמידת מחקר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. בעבודת הדוקטורט, היא כותבת על האופנים בהם פרקטיקות חברתיות, משפטיות ורפואיות מכוננות מחד, ומאתגרות מאידך, את "המוות החברתי" של קשישים עם דמנציה מתקדמת. במחקרה היא בוחנת את הפעילויות והאינטראקציות היומיומיות שעוטפות את הקשישים הללו, בעיקר בהיבטים...

קרא עוד אודות נועה ונה
לחץ למידע נוסף אודות און לוי
און לוי
On Levi

בעל תואר BA במדעי ההתנהגות ותואר MA בפסיכולוגיה. מלמד במרכז האקדמי פרס משנת 2013. עוסק בטיפולים קבוצתיים ופרטניים בגישה פסיכו- דינאמית ובגישה קוגניטיבית התנהגותית.

קרא עוד אודות און לוי
לחץ למידע נוסף אודות אילה נחום
אילה נחום
Ayala Nahum

MA בעבודה סוציאלית קלינית, בוגרת ביה"ס לפסיכוטרפיה פסיכואנליטית בבר אילן ובוגרת מכון "וויניקוט". מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת.  נסיון רב בבריאות הנפש . אנחנו נולדים לתוך קשר ואני מאמינה שבתוך קשר עם האחר טמונה ההזדמנות לשינוי וגדילה. הטיפול עבורי הוא שפה – של הקשבה לרבדים השונים...

קרא עוד אודות אילה נחום
לחץ למידע נוסף אודות יונה אליעד
יונה אליעד
Yona Eliad

תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותקשורת- מרכז אקדמי פרס, תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה- אוני' תל אביב. מרצה למבוא לסוציולוגיה, קריאה וכתיבה אקדמית וניהול משאבי אנוש. עסקתי בעבר בדרגים ניהוליים בכירים בתחומי משאבי אנוש ולוגיסטיקה בארגונים מובילים במשק. בנוסף להוראה האקדמית, מתנדב בארגונים וולנטריים בתחומי האלצהיימר, בריאות...

קרא עוד אודות יונה אליעד
לחץ למידע נוסף אודות עדית שביט
עדית שביט
Adit Shavit

גב' עדית היא דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עבודת המחקר שלה עוסקת בשאלה כיצד מובנים ומעוצבים זיקנה וזקנים בתרבות הישראלית, באמצעות בחינה נרטיבית של הנרטיבים השונים העולים מהעיתונות הישראלית בשלושים השנים האחרונות (1985-2015). זאת בהתייחס לזיקה בין שני תהליכים מרכזיים המאפיינים את החברה הישראלית...

קרא עוד אודות עדית שביט
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר איילה שריקי
ד"ר איילה שריקי
Dr. Ayalla Shriki

ד"ר איילה שריקי בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאונ' בן גוריון, תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מאוני' בן גוריון ודוקטורט בנושא אינטילגציה רגשית של הורים וילדים מאוני' חיפה. כמן כן, פסיכולוגית קלינית מומחית במרפאה לבריאות הנפש באשקלון וכן בעלת קליניקה פרטית.

קרא עוד אודות ד"ר איילה שריקי
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר זאב לרר
ד"ר זאב לרר
Dr. Zeev Lerer

ד" זאב לרר, מרצה בכיר, הוא ראש תוכנית הסוציולוגיה בבית הספר למדעי ההתנהגות ומרצה גם בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב. לרר, לשעבר חוקר בכיר במחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל, הוא בעל תואר שני בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית מאוניברסיטת בר אילן, ובעל תואר דוקטור בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב....

קרא עוד אודות ד"ר זאב לרר
לחץ למידע נוסף אודות שלמה פטיה
שלמה פטיה
Shlomo Patia

אני בוגר החוגים, סוציולוגיה, פילוסופיה וספרות באוניברסיטת תל-אביב. עבודת המחקר לתאר השלישי בספרות עסקה בהיבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים ביחס של המרחב הספרותי לשירה הומוסקסואלית בארץ; בתוך כך בחנתי בשירה אסטרטגיות פואטיות של התקבלות, מודעות ולא מודעות, ואת ההתניות החברתיות על התקבלותה של שירה זו בפועל. אני...

קרא עוד אודות שלמה פטיה
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר איתי מצא
ד"ר איתי מצא
Dr. Etai Matza

ד"ר איתי מצא סיים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בתהליך הסתגלותם של אבות וילדים בגיל הרך לפירוק התא המשפחתי, ותפקידה של האבהות בהתפתחות הילד. תחומי המחקר העיקריים שלו מתמקדים בתפקוד ההורי והשפעתו על רווחתו הנפשית של ילדים, בעיקר במצבי משבר....

קרא עוד אודות ד"ר איתי מצא
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר רזניק שלומי
ד"ר רזניק שלומי
Dr. Shlomo Reznik

מרצה בכיר סוציולוג פוליטי ומרצה בכיר בתחומי הסוציולוגיה בבית-הספר למדעי ההתנהגות. ד"ר רזניק הוא בוגר המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט של ד"ר רזניק עסקה במחתרת האצ"ל. היא בחנה, באמצעות ניתוח סוציולוגי, את הקשר שבין מחתרת ופוליטיקה בחברה מפולגת והראתה כיצד התחולל שינוי...

קרא עוד אודות ד"ר רזניק שלומי
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר רוני רוט
ד"ר רוני רוט
Dr. Roni Rot

מרצה, פסיכולוגית חברתית ויועצת אירגונית בעלת ניסיון עשיר במיון וייעוץ ארגוני לחברות גדולות במשק. ד"ר רוט היתה מרצה מהחוץ מצטיינת במשך שלוש שנים בטרם קבלה מינוי מרצה תקני. היא סיימה בשנת 2010 את לימודי הדוקטורט בפסיכולוגית ארגונית-חברתית באוניברסיטת בר אילן במסלול ישיר לדוקטורט. עבודת הדוקטורט...

קרא עוד אודות ד"ר רוני רוט
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אייל רוזנשטריך
ד"ר אייל רוזנשטריך
Dr. Eyal Rosenstreich

א מרצה בכיר, פסיכולוג קוגניטיבי, המתמחה בתהליכי קשב וזיכרון תוך התמקדות בתהליכי שליפה וחסמים בזיכרון. אייל בעל דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב, בנושא אסימטריה בין תהליכי קידוד ושליפה מן הזיכרון, סיים בהצטיינות את לימודי התואר השני במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ואת התואר הראשון במחלקה למדעי...

קרא עוד אודות ד"ר אייל רוזנשטריך
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר אסף שרעבי
ד"ר אסף שרעבי
Dr. Asaf Sharabi

מרצה בכיר, ד"ר אסף שרעבי הוא אנתרופולוג, שלמד לתואר שני ושלישי באנתרופולוגיה חברתית בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. בהנחייתו של פרופ' חיים חזן מאוניברסיטת תל אביב כתב עבודת דוקטור (2010) העוסקת בתופעה הדתית בעידן המודרני הנוכחי, תוך התמקדות בתנועת התשובה בישראל. תחום מחקריו עוסקים...

קרא עוד אודות ד"ר אסף שרעבי

רישום וקבלה

רשאים להירשם לתכנית מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה, או תעודה אחרת מחו”ל השקולה לה ומאושרת ע”י משרד החינוך, העונים על התנאים הבאים:

מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה, בציון ממוצע הנע בין 83 ל-85 וללא פסיכומטרי, יתקבלו למסלול הרגיל בסטטוס סטודנט “על תנאי” אם ישיגו ממוצע של 75 לפחות בסמס’ א’ ויהפכו לסטודנטים בסטטוס “מן המניין”.

מועמדים בני +30 בעלי זכאות לתעודת בגרות, שאינם עומדים בתנאים הנ”ל ויעברו בהצלחה ריאיון אישי במרכז האקדמי.

מועמדים בני +30 ללא זכאות לתעודת בגרות ובעלי 12 שנות לימוד, יתקבלו בתנאי שעברו בהצלחה מכינה.

בעת ההרשמה על המועמד/ת להגיש את המסמכים הנ”ל:

 • תעודת בגרות ישראלית או לחלופין תעודת בגרות מהמחלקה להארכת תארים ודיפלומות ממשרד החינוך
 • ספח מבחן פסיכומטרי
 • טופסי רישום מלאים
 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • שתי תמונות פספורט
 • שכר הלימוד לתואר ראשון
קרא עוד על רישום וקבלה

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!