הירשמו עכשיו!

המרכז לנגישות וטיפוח כישורי למידה

תמיכה בסטודנטים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה

המרכז האקדמי פרס חרת על דגלו חתירה למצוינות אקדמית, תוך מתן הזדמנות שווה לרכישת השכלה לכל אדם ככלל ולסטודנטים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה בפרט. בהתאם לחזון זה וברוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על–תיכוניים, פועל במרכז מרכז תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה והפרעות קשב. בראש מרכז התמיכה עומדת דיקנית הסטודנטים וחברים בו חברי סגל מומחים בתחומי ליקויי למידה וקשב.

המרכז מעניק לסטודנטים תמיכה וכלים להתמודדות עם האתגר הלימודי ופועל להעצמתם במגוון דרכים, החל מייעוץ כללי והפנייה לאבחונים, מתן התאמות בבחינות, מתן תגבור ותמיכה באמצעות חונכות של סטודנטים מצטיינים, והעלאת המודעות של חברי הסגל האקדמי לצרכים הלימודיים המיוחדים של הסטודנטים.

תנאי בחינה מותאמים

המרכז האקדמי פרס מאפשר לסטודנטים עם ליקויי למידה להיבחן בתנאי בחינה מותאמים (למשל: הארכת זמן בבחינה, הקלדת הבחינה על גבי מחשב), וזאת על מנת לצמצם ככל הניתן את השפעת ליקוי הלמידה על הביצוע בעת הבחינה.

קבלת תנאי בחינה מותאמים מותנית בהגשת אבחונים מתאימים לדיקן הסטודנטים בצרוף טופס בקשה להתאמות.


לשיחת חינם הירשמו עכשיו!