הירשמו עכשיו!

המרכז לנגישות וטיפוח כישורי למידה

תמיכה בסטודנטים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה

המרכז האקדמי פרס חרת על דגלו חתירה למצוינות אקדמית, תוך מתן הזדמנות שווה לרכישת השכלה לכל אדם ככלל ולסטודנטים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה בפרט. בהתאם לחזון זה וברוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על–תיכוניים, פועל במרכז מרכז תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה והפרעות קשב. בראש מרכז התמיכה עומדת דיקנית הסטודנטים וחברים בו חברי סגל מומחים בתחומי ליקויי למידה וקשב.

המרכז מעניק לסטודנטים תמיכה וכלים להתמודדות עם האתגר הלימודי ופועל להעצמתם במגוון דרכים, החל מייעוץ כללי והפנייה לאבחונים, מתן התאמות בבחינות, מתן תגבור ותמיכה באמצעות חונכות של סטודנטים מצטיינים, והעלאת המודעות של חברי הסגל האקדמי לצרכים הלימודיים המיוחדים של הסטודנטים.

תנאי בחינה מותאמים

המרכז האקדמי פרס מאפשר לסטודנטים עם ליקויי למידה להיבחן בתנאי בחינה מותאמים (למשל: הארכת זמן בבחינה, הקלדת הבחינה על גבי מחשב), וזאת על מנת לצמצם ככל הניתן את השפעת ליקוי הלמידה על הביצוע בעת הבחינה.

קבלת תנאי בחינה מותאמים מותנית בהגשת אבחונים מתאימים לדיקן הסטודנטים בצרוף טופס בקשה להתאמות.

הגשת אבחונים

קבלת תנאי בחינה מותאמים מותנית בהצגת אבחון עדכני (כלומר אבחון שנערך לפני לא יותר משש שנים) שנערך ע”י גורם מקצועי מוסמך. על דו”ח האבחון לכלול אבחנה ברורה והנמקה של ההמלצות לתנאי בחינה מותאמים. את האבחונים יש להגיש לדיקנית הסטודנטים.

מועד הגשת האבחונים: סטודנטים מתבקשים להגיש את האבחונים שבידיהם מיד עם תחילת לימודיהם במרכז וזאת על מנת שיוכלו לקבל תנאי בחינה מותאמים כבר במהלך הסמסטר הראשון ללימודיהם.

על מנת להבטיח מתן תנאים מותאמים הולמים לכל הסטודנטים הזקוקים להם בתקופת הבחינות, יתקבלו אבחונים עד ארבעה שבועות לפני תום כל סמסטר .הטיפול באבחונים שיוגשו מאוחר יותר עלול להידחות לסמסטר הבא אחריו.

אבחונים שניתן לבצע במרכז רעו”ת

סטודנטים שאובחנו לפני יותר משש שנים או המעוניינים לפנות לאבחון בפעם הראשונה מוזמנים לפנות אל גב’ אורלי ביטון (reut@pac.ac.il), לתיאום פגישת אבחון בעלות מסובסדת של המרכז האקדמי פרס.

את האבחונים מבצעת גב’ רונית מנדלבליט, מאבחנת דידקטית מוסמכת (כתובת לפניות: ronit@pac.ac.il)

אבחון דידקטי – לאיתור לקויות למידה

אבחון קשב ממוחשב (moxo)

לתשומת לבכם! ממצאי מבחן ה MOXO אינם עומדים ברשות עצמם, ומהווים חלק מתהליך כולל המתבצע ע”י גורם מקצועי המתמחה בהפרעת קשב וריכוז (למשל, נוירולוג או פסיכיאטר). לפיכך, לאחר קבלת תוצאות הבחינה יש לגשת לגורם המקצועי המוסמך לשם קבלת אבחנה והמלצות לדרכי היבחנות מותאמות. את ההמלצה יש להעביר אל דיקנית הסטודנטים.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!