לשיחת חינם

מכון לחקר זהויות בישראל Institute for Identity Research in Israel

בחברת פסיפס המאופיינת בגיוון עמוק, בולט הצורך במיפוי סוציולוגי ופסיכולוגי של נקודות המבט האותנטיות וזרמי העומק העומדים מאחורי המשברים, הקונפליקטים, ויחסי הכח, כמו גם הצורך למצוא בתוך כל אלה דרכים לקיים חברה סולידרית ושוויונית, המספקת ערך, שייכות, ושותפות לכל הזהויות כולן. 

ישראל, היא חברת פסיפס, המאופיינת ב”גיוון עומק”. החברה מורכבת ממערך של זהויות שונות מאד מבחינה אתנית, מגדרית, דתית ולאומית. בתנאים אלו, היכולת לקיים חברה מתפקדת ומלוכדת היוותה אתגר מרכזי. בחורף 2023 עברה החברה הישראלית את אחד המשברים החמורים בתולדותיה. לרגעים נדמה היה כי הסדר החברתי כולו עומד על סף קריסה. בעקבות המשבר החברתי הקשה  שעוברת החברה הישראלית בימים אלה, בולט החוסר במיפוי סוציולוגי ופסיכולוגי של מערך הזהויות המגוון ממנו מורכבת החברה שלנו. מיפוי כזה יכול לספק הבנה מעמיקה ודינאמית של זרמי העומק העומדים מאחורי המשברים, הקונפליקטים, המחלוקות, וההתנגשויות הפוליטיות המאפיינים את היחסים בין זהויות חברתיות בישראל. המשבר האיר באופן חריף את המציאות בה מתעוררות תהיות לגבי “זהות ישראלית” ואחידה. מתעורר צורך  לקדם את הבנת זהויות ישראליות מרובות, יחסי גומלין מורכבים ביניהן ותחומים משותפים בצד תחומים נבדלים.

מהי זהות

מקורה של המילה זהות (Identity) במושג הלטיני IDEM – זהה. המושג במקורו מתייחס למכלול של תכונות קבועות ומגדירות המאפשרות לאובייקט להשאר זהה לאורך זמן, ולקבוצה של אובייקטים להחשב לזהים אלה לאלה. – מושג הזהות הוא אבן יסוד בכל תחומי מדעי החברה.

מטרת המכון היא להתמקד בשאלות תיאורטיות ויישומיות של זהות אנשים וקבוצות בישראל. במכון יעסקו החוקרים והסטודנטים בעיון, במחקר, תכנון כנסים בישראל וכנסים בין לאומיים, וביעוץ לגופים שונים בתחומים ובדילמות המתעוררות בחקר הזהויות.

 

תוכנית המחקר של המכון לחקר  יחסי זהויות (שם זמני) מיועדת לפענח ולשרטט את מפת הזהויות הישראליות  על כל מורכבותה וגווניה, והיחסים בין חלקיה. שאלות לדוגמא עליהן תוכנית המחקר תשאף לענות הן:

 • מהן הקואורדינטות של מפת הזהויות – מהם הצירים החברתיים המסמנים בישראל זהות ומה הם המכנים המשותפים ההופכים קבוצת אנשים לזהות?
 • מה אופי הגבולות הקיימים בין זהויות – האם הם חדים או מטושטשים, מקובעים או  רופפים, נזילים, ניידים, וזמניים? האם זהויות אכן מסתדרות משני צדדים של שסעים דיכוטומיים או שהזהויות הן מוצלבות ומצטלבות?
 • מהם סוגי  היחסים וההבנות הקיימים בין הזהויות הישראליות, והאם היחסים, כגון שיתוף פעולה, קונפליקט, תחרות, סולידריות הם קבועים ויציבים או משתנים?
 • כיצד ניתן לגבש כללי משחק חברתיים המבססים יחסים של שותפויות הזהויות הישראליות?
 • מהן המשמעויות הפסיכולוגיות של הקונפליקטים בין זהויות.

ראו בנספח מחקרים לדוגמא שבוצעו בתחום על ידי חברי הקבוצה

 

הבסיס התיאורטי

ניתן להצביע על שלוש גישות עיקריות לשאלת הזהות החברתית במדעי החברה: הגישה המהותנית, הגישה הקונסטרוקטיביסטית, וגישת הפרקטיקה החברתית:

בגישה המהותנית קבוצות זהות (אתניות, מגדריות, לאומיות) מוגדרות באופן פוזיטיבי כקולקטיבים ממשיים אשר מודעים ליחוד התרבותי שלהם, לקווי הגבול עם זהויות אחרות, להיסטוריה המשותפת, ולהמשכיות הברורה מאליה של הזהות. הזהות היא מהות קבועה ובלתי משתנה המובחנת מזהויות אחרות,  אשר הפרט נולד לתוכה.

הגישה הקונסטרוקטיביסטית לזהות מניחה כי מה שיוצר זהות הוא הסיטואציה החברתית המשותפת שהחברה מייצרת עבור קבוצות של אנשים. כך למשל, לא ניתן לדבר על “זהות מזרחית” כתופעה היסטורית מהותנית, אלא יש לראותה כתוצר של האינטראקציה בין  מוסדות המדינה לבין קבוצות העולים אשר הגיעו מארצות ערב. גם המושג “מגדר” מתייחס לדרך בה חברות שונות מעצבת את התפקידים החברתיים השונים של גברים ונשים, באופן שהוא כמעט בלתי תלוי בהבדלים הביולוגיים המתוארים במושג “מין”. בהתאם, לפי הגישה הקונסטרוקטיביסטית , הזהויות אינן קבועות ויציבות, אלא משתנות.

גישת הפרקטיקה חברתית. הגישה המכונה “התפנית הפרקטית במדעי החברה”  אשר התפתחה מתוך עבודותיהם של פילוסופים וסוציולוגים במחצית השניה של המאה העשרים, כגון: ארנולד גרפינקל, פייר בורדיה, אנתוני גידנס, ברונו לאטור,  ג’ודית באטלר ועוד,  ובהתפתחוית עכשויות בתחום הפסיכולוגיה הקוגנטיבית  הידועות גם כתנועת הקוגניציה הממוקמת.

גישה זו רואה את הפרקטיקה החברתית כבסיס לזהות – כלומר הפעולות החוזרות ונשנות שאנשים מבצעים  ביחד, באינטראקציות, במסגרת מוסדות חברתיים הן שמחברות אנשים ביחד לכדי  זהות.  הזהות היא זהות שבפרקטיקה (identity of practice), ונוצרת בתוך קהילות פרקטיקה (community of practice). הזהות באה  לידי ביטוי בשטחות הבאות:

 • בביצוע (performance) של פרקטיקות מסמנות: פעולות דומות ומשותפות המסמנות את הזהות כזהות (למשל, סגנונות לבוש, צורות פניה, צורות שימוש בשפה, בילוי, פרקטיס דתי)
 • במשוקעות )embeddedness)  ברשת של מוסדות זהים אשר השייכות אליהם מסמלת את זהותם ומבחינה אותם מזהויות אחרות: למשל ישיבות תיכוניות, תנועות נוער, בתי כנסת, טיול אחרי צבא, קונצרטים בפילהרמונית, סניפי מפלגה, חינה, מימונה, התנחלות, פקולטות באוניברסיטה, מיזמי הייטק, יחידות בצבא, קבוצות כדורגל.
 • במיקום משותף ( positioning) בתוך פרקטיקות ומוסדות חברתיים חוצי זהות בספירה הציבורית, ובתוך מערכי הסללה למיקומים שונים בשוק העבודה: (למשל מגורים בעיירות פיתוח, חינוך מקצועי, טייס ו 8200, השכלה ב SAT, מקצועות צווארון ורוד, עבודה בבניין, פרופסורים באוניברסיטה)
 • במערך הקודים (codes) הפרקטיים המשותפים: טקסטים ונרטיבים משותפים  המשקפים את הידע הפרקטי המגופן ואשר מסבירים, נותנים תכלית ומשמעות לביצוע הפרקטיקות המסמנות, למשוקעות המוסדית,  ולמיקומים המשותפים  בתוך הפרקטיקות החברתיות.
 • פרקטיקות של מחוייבות/מעורבות (engagement) בפעולה כלפי האחר: פרקטיקות פעולה קולקטיבית ביחס לזהויות אחרות, אליהם מגוייסים  ובהם מעורבים חברי הזהות. אלו הן צורות משותפות של יחס, פעולה ורגש כלפי מערך הזהויות האחרות המרכיבות את הפסיפס החברתי.  הפרקטיקות מתייחסות לשלוש ספירות של יחסים בין קבוצתיים:

א. ספירה פוליטית: תמיכה והשתתפות בפעולות שמכוונות כלפי זירות בהם נקבעות החלטות משותפות לגבי חוקים, כללים, מדיניות, חלוקת משאבים המשפיעות על כלל הזהויות.

ב. ספירה מוסדית: תמיכה והשתתפות בפעולות שמכוונות כלפי  הדרה והכללה בארגוני עבודה ובמוסדות ציבוריים

ג. ספירה בין אישית: דפוסי יחסים ואינטראקציות בין אישיות עם חברות וחברי זהויות אחרות.

 • פרקטיקות הבנת האחר(Other Cognition) נרטיבים, טקסטים ומשטרי הצדקה ביחס ל”אנחנו -והם” לזהויות אחרות, המשמשות בכדי להסביר, לתת תכלית, לגיטימציה והצדקה לפעולה הפוליטית, המוסדית או הבין אישית כלפיהם.

 

גישת הפרקטיקה מספקת כלים קונספטואליים מחודדים להבנת מושג הזהות. על פי תפיסה זו, הזהות היא ביצועית – היא תלויה בפרקטיקות, במוסדות, ובמיקומים בהם הפרט נתון בזמן נתון. לכן, הזהות היא גם גמישה, דינמית, מתפתחת ומשתנה לאורך זמן, ולשייכויות המשתנות של הפרט לקהילות פרקטיקה (Communities of ).

גישת הפרקטיקה גם משחררת את הזהות מהדטרמיניזם החברתי של  הגישה הקונסטרוקטיבית. הזהות איננה טרגדיה חברתית – שייכות לקבוצה שהחברה קובעת את גורלה לשבט או לחסד. הזהויות עצמן הן בעלות תפקיד מעצב  (generative) בעולם הפרקטיקות שמסמנות אותן, מייצרות את הנרטיבים והטקסטים המנהירים ונותנים משמעות, ויכולות להאבק ולשנות את המיקומים המשותפים במוסדות החברתיים  לאמץ פרקטיקות של זהויות אחרות, ולחצות גבולות של קהילות פרקטיקה.

לסיכום, הגישה הפרקטית לזהות  היא הגישה שתעמוד בבסיס תוכנית המחקר למיפוי הזהויות הישראליות. היא מספקת את ארבעת השטחות שלפיהן ימדדו ויתוארו הזהויות. יותר מכך, היא מספקת אפשרות לייצר מפה אשר אינה בנויה על חלוקות דיכטומיות וקווי גבול ברורים, אלא מפה הכוללת גוונים, וגבולות מטושטשים, מפה אותה כינה חוקר הזהויות אפדוראי “נוופי זהות” (Ethnoscapes).

פסיכולוגיה של  הזהות החברתית

תאוריית הזהות החברתית(Social Identity Theory)  מתחום הפסיכולוגיה החברתית, מספקת בסיס תאורטי לבחינת מפת הזהויות החברתיות כמפה של יחסים בין זהויות ולא רק כמפה בה שוכנות הזהויות באופן פסיבי זו לצד זו.  כך למשל,  הוצעו במסגרת התאורית מגון של דפוסי תגובה פסיכולוגיים המבטאים שאיפה לזהות חברתית חיובית על ידי קבוצות חברתיות מוחלשות בתלות למידת חדירות הגבולות בין הקבוצות, ומידת היציבות של ההיררכיה החברתית. כך למשל,  כאשר גבולות בין קבוצות הם חדירים, טוענת התאוריה, כי יחידים ימקסמו זהות חברתית חיובית על ידי מעבר לקבוצה ההגמונית. לעומת זאת כאשר הגבולות הם בלתי חדירים והיחסים בין הזהויות יציבים  יטו חברי הזהות המוחלשת לעסוק ביצירתיות חברתית – כלומר לנסח מחדש את הערך של הזהות שלהם לעומת זהות הקבוצה ההגמונית. לעומת זאת, כאשר הגבולות יציבים אך יחסי הכח אינם יציבים, יפעלו חברי הזהות בצורה תחרותית – יתחרו עם הקבוצות האחרות על מיקומים מועדפים, ויעדיפו את חברי קבוצתם. הפסיכולוגיה החברתית של תאוריית הזהות החברתית דומה ואף חופפת במידת מה למושג “פוליטיקת הזהויות” מתחומי מדע המדינה והסוציולוגיה אשר מתאר, בהקשר חברתי רחב יותר את היחסים בין זהויות  דרך שאלות של צדק חלוקתי, תביעות להכרה, וייצוג במערכת הפוליטית.

ד"ר זאב לרר

ראש המכון

ראש תוכנית הסוציולוגיה בבית הספר למדעי ההתנהגות

ד” זאב לרר, מרצה בכיר, ראש תוכנית הסוציולוגיה בבית הספר למדעי ההתנהגות . לרר, לשעבר חוקר בכיר במחלקת מדעי ההתנהגות בצה”ל, הוא בעל תואר שני בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית מאוניברסיטת בר אילן, ובעל תואר דוקטור בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. הוא מתמחה במחקר חברתי יישומי מתוך המסגרת התיאורטית של ‘הסוציולוגיה של הפרקטיקה’. תחומי העניין העיקריים שלו הם אתניות ומגדר בארגונים; הפסיכולוגיה של פענוח האחר; סוציולוגיה של צבא ולחימה; וחשיבה מגופנת במשחק הכדורגל. 

במסגרת עבודתו במחלקת מדעי ההתנהגות היה אחראי בין השאר על המחקר בתחום המוטיבציה של בני הנוער, הפסיכולוגיה של קרב ולחימה, ועל המחקר בנושא שילוב נשים בצבא. הוא ייסד וערך את כתב העת “פסיכולוגיה צבאית”, היה חבר בוועדת האלוף שגב לעיצוב שירות הנשים בצה”ל וכיהן כיושב הסקציה ‘סוציולוגיה של הצבא’ באגודה הסוציולוגית הישראלית. עבודת הדוקטור שלו עסקה בקשר בין מערכת המיון של הצבא (הקב”א) לבין ריבוד אתני בין מזרחים ואשכנזים. במקביל שימש  כפסיכולוג ומפקד חוליה קדמית בצוות המו”מ המטכ”לי בשורה ארוכה של אירועי משבר ומיקוח.

לרר משמש כיועץ בכיר בנושאי מגדר וגיוון תעסוקתי לארגונים ציבוריים גדולים  ולארגונים העוסקים בקידום שוויון מגדרי ואתני בארגונים. היה מייסד (שותף) של פרוייקט ‘שוות בארגונים’, חבר בועדת אות המעסיק המתקדם, וחבר בועדת ההיגוי לעידוד שילוב וקידום נשים בעבודה של נציבות שוויון הזדמנויות.

הוא כתב והשתתף בעריכת מספר ספרים ביניהם ‘פסיכולוגיה של הגירה’ (1994); ‘הסוציולוגיה של צבא העם’ (2009,  עם הדס בן אליהו); ‘המדריך המעשי לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים’ (2019, עם הדס בן אליהו); ‘הקוד האתני- קב”א, מזרחים ואשכנזים” (2019, בפרסום).

מחקרים לדוגמא בתחום הזהויות שבוצעו על ידי חברי המכון בעבר

Lehrer, Z. (2021). The Ethnic Code – KABA selection, mizrchi and Ashkenazi in the IDF 1948-1995. Jerusalem: Van Leer Institute Press/ Hakibutz Hameuchad Publishing House.

Lehrer, Z. & Ben Eliyahu, H. (2019).   Handbook of organizational Gender Consultation and intervention. Jerusalem: Van Leer Institute.

Lehrer, Z. (1996). Absorption strategies of former USSR immigrants (Master’s Thesis). Bar Ilan University, Ramat Gan.

Lehrer, Z. (1994). Psychology of Immigration. Jerusalem: Joint-Brookdale (Hebrew).

Mana, A., & Srour, A. (Eds) (2020). Israeli and Palestinian Collective Narratives in Conflict: A Tribute to Shifra Sagy and Her Work. United Kingdom: Cambridge Scholar Publishing, 392 pages.

Mana, A. (2019). Knowledge about the “others”, perspective taking, and anxiety about intergroup contact in a natural intergroup contact. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 25(4), 276–286. https://doi.org/10.1037/pac0000413.

Mana, A., Sagy, S., Srour, A., & Mjally-Knani, S. (2015). On both sides of the fence: Perceptions of collective narratives and identity strategies among Palestinians in Israel and in the West Bank. Mind and Society. 14:57–83. https://doi.org/10.1007/s11299-014-0159-3

Mana, A. (2014). Social Representations of “Successful Adaptation to Israel” among Adolescent immigrants from Ethiopia, the former USSR and their host peers. Papers on Social Representations. Special issue entitled Negotiating Identities in Complex Zones, 23, 6.1 – 6.25

פלדמן-זאיקה, י. (2019). היהודים-רוסים להלכה: אתניזציה, הכלה והדרה של מהגרים ממוצא מעורב. [עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל-אביב]

פלדמן-זאיקה, י’ (2023). ביופוליטיקה, פוליטיקה של זהויות ופרפורמנס אתני של מהגרים דוברי רוסית ממוצא מעורב בישראל.

פלדמן-זאיקה, י’ (2023). “כאן זה לא קרטה יהודי” – מופעים מגדריים ואתניים בחוגי אומנויות לחימה בקרב דוברי רוסית בישראל.

פלדמן-זאיקה, י’ (2023). אוריינטליזם אינטימי: מופעים מגדריים- אתניים במפגשים בין נשים רוסיות לגברים מזרחים.

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.