לשיחת חינם

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי התזונה

הקניית ידע בסיסי בתחום החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי ודוגמאות לשימושיו במדעי התזונה. הסטודנטים ילמדו את המושגים העיקריים של חדו”א וירכשו מיומנויות בפעולות הבסיסיות עם פונקציות: זיהוי קשרים פונקציונאליים בין גדלים שונים וחישוב תחומי הגדרה, קצב השתנות, ערכי פונקציות בערכי פרמטרים שונים, ושטחים החסומים ע”י פונקציות.

 

הקניית ידע בסיסי בכימיה כללית ופיזיקלית. הבנת מושגים כגון: אטומים, מולקולות, יסודות, תרכובות, ריאקציות כימיות לסוגיהן, אנרגיה כימית ואינטרופיה, תרמודינמיקה, אלקטרוכימיה, חוקי הגזים, חומצות ובסיסים, בופרים וחישוביהם, חוקים בכימיה.

 

לימוד שיטות עבודה בסיסיות במעבדה בכימיה כללית. הקניית דרכי עבודה בסיסיות כגון: שקילת חומרים, מדידת נפחים, הכנת תמיסות. הכרת שיטות אנליזה בכימיה: ספקטרוסקופיה, קולורימטריה, טיטרציה. נהלי עבודה ובטיחות במעבדה כימית. רישום מהלך ניסוי בצורה מפורטת כולל עיבוד התוצאות והסקת מסקנות.

 

הכרות והבנת המרכיבים הכימיים של התא הפרוקריוטי והאאוקריוטי: סוכרים, חלבונים, חומצות גרעין, סינתזה של חלבון, ליפידים. מיבנה התא ואברוניו: קרום התא, הממברנות התוך תאיות- מעטפת הגרעין, הרשתית האנדופלסמית, גופיפי גולג’י, שלפוחיות, חלליות, ליזוזומים, מיטוכונדריה, השלד התוך-תאי. מאפיינים של התא הצמחי – דופן התא, כלורופלסט ופוטוסינתזה. המבנה הבסיסי של התא ומונחים מדעיים מתחום הביולוגיה.

 

הקניית ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית ותורת ההסתברות. מושגים : סטטיסטיקה תיאורית, הסתברות, משתנה מקרי כללי, משתנים מקריים מיוחדים.

 

הקניית מושגי יסוד בכימיה אורגנית בסיסית, הבנה בסיסית בסינתזה אורגנית, ההקשר בין מבנה החומר ופעילותו במבחנה ובמערכות חיים, הקניית חשיבה לוגית במנגנוני תגובות, אנליזה מבנית, סינתזות ותגובות של אלקאנים, אלקנים ואלקינים, הבנה מנגנונית וסטריוכימית של תגובות SN1, SN2, E1, E2, תגובות וסטריוכימיה של ציקלוהקסאנים וספקטרוסקופיה.

 

היכרות עם מופעים שונים ותכונות שונות של תאים וחומר חוץ תאי תחת המיקרוסקופ. הבנת הקשר וההשפעה של אלו על תכונות הרקמה, האיבר השלם והמערכות השונות בגוף.
קורס זה יתמקד בנושאים הבאים: התפתחות רקמות הנבט בעובר, רקמות אפיתל, רקמות חיבור, מערכת העצבים, מערכת הדם וכלי הדם.

לימוד הטכניקות הבסיסיות במעבדה בכימיה אורגנית: גיבוש, זיקוק, סינון, מיצוי, כרומטוגרפיה ועוד. טכניקות אלו נלמדות במעבדות הראשונות ובהמשך הן משולבות במהלך הסינתזות של חומרים אורגנים שונים תוך כדי הבנת הרקע התיאורטי של הניסוי, הבנת התגובה הכימית על שלביה ומנגנונה. מותאם לתגובות הנלמדות בקורס כימיה אורגנית.

 

הכרת מבנה ותפקיד ביומולקולות – חלבונים, שומנים, סוכרים. המסלולים המטבוליים העיקריים שהן עוברות וויסות המסלולים המטבוליים השונים. מבנה ופעילות ביולוגית של חלבונים (מבנה ראשוני, שניוני, שלישוני ומבנה רביעוני), פחמימות ושומנים. מבנה אסימטרי של ממברנות ביולוגיות, ותכונותיהן. הכרת הטרנספורטים השונים הממוקמים על הממברנה ומסייעים בהעברת חומרים אל ומתוך התא.

 

הקנית ידע בסיסי ומעשי בשיטות עבודה ביוכימיות – ביצוע ניסויים, תיאור התוצאות וניתוחן. המעבדה בביוכימיה ניתנת במקביל לקורס בביוכימיה ומשלימה אותו מבחינת התנסות מעבדתית מעשית בחפיפה לתכנים הנלמדים בכתה. נושאי הלימוד: בופרים, בידוד ואפיון של חלבונים: חלבוני החלב. קביעת מרכיבי החלב: סוכרים, שומנים וחלבוני מי הגבינה. קינטיקה אנזימתית של האנזים טריפסין. השפעת מעכבים על פעילות אנזימתית וקביעת פרמטרים קינטיים של טריפסין. מידור תוך תאי.

 

הקניית ידע וכלים לאיסוף, עיבוד וניתוח נתונים סטטיסטיים. לימוד יכולת ניתוח ועיבוד נתונים סטטיסטיים תוך שימוש בתוכנת ה-EXCEL ותוכנת ה-SPSS.

 

הרחבת מושגי יסוד בכימיה אורגנית, לוגיקה בסינתזות אורגניות, הקניית חשיבה לוגית במנגנוני תגובות אנליזה מבנית, הבנת ההיבטים הכימיים של תרכובות המופיעות במערכות ביולוגיות.

 

הפסיכולוגיה תורמת להבנתם של תהליכים ותחומים רבים בניהול. נלמד היבטים פסיכולוגיים שונים ומגוונים: למידה, קשב, שיטות מחקר, תיאוריות אישיות ואבחון אישיות, הנחת היסוד היא כי קיימים מנגנונים פסיכולוגיים משותפים להתנהגויות האדם המשפיעים על התנהלותו בעבודה ובארגונים. המטרה לחשוף את הסטודנט למנגנונים אלו ולהקנות לו ידע והבנה של גורמים ותהליכים פסיכולוגיים והתנהגותיים המשפיעים על תהליכים ניהוליים. כמו כן, ליצור תובנות על תחום הניהול והדרכים האפקטיביות להבין את הפרט בעבודה.

 

הקניית מושגי יסוד בפיזיקה בסיסית של חוקים פיזיקליים. נעסוק בתחומי המכניקה, גלים, אנרגיה, שדות, זרימה, רדיואקטיביות ופיזיקה רפואית.

 

הקניית כלים לניתוח נתונים סטטיסטיים של מחקרים אפידמיולוגים וכן כלים לבחינה של הניתוחים הסטטיסטיים המופיעים במחקרים קיימים. לימוד העקרונות בהצגת נתונים, חישובי מובהקויות סטטיסטיות, היכרות עם מבחנים סטטיסטים והבנת המשמעות של המעבר מסטטיסטיקה תיאורית להסקה סטטיסטית.

 

הכרות עם מקצוע הדיאטן כחלק ממקצועות העזרה. הקשר בין תזונה לקידום בריאות. הכרות עם עבודת הדיאטן בבית החולים ובמרפאות בקהילה (קופות החולים), בתעשיית המזון ובשיווק המזון הרפואי. מקורות הידע והכוח בעבודת הדיאטן.

 

לחסרי רקע

הקניית מושגי יסוד וידע תיאורטי ומחקרי בתהליכים התפתחותיים החל מגיל הינקות ועד גיל ההתבגרות. בקורס יילמדו תיאוריות מרכזיות בתחומי התפתחות שונים: הקוגניציה (חשיבה), השפה, ההתפתחות הרגשית והחברתית. כמו כן, בתחום הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית יידונו הפרעות פסיכופתולוגיות של גיל הילדות והבגרות כולל הפרעות אכילה בפעוטות ובילדות המוקדמת; הפרעות בתחום הנוירו-התפתחותי.

 

הקניית ידע במבנה האנטומי והפיסיולוגי של מערכות שונות בגוף תוך שימת דגש על השפעות הגומלין שבין המערכות השונות לשמירה על הומיאוסטזיס. בנושאים: מערכת העצבים, מערכת השרירים (משורטט וחלק), המערכת הקרדיווסקולרית, מערכת העיכול.

 

הקניית ידע כללי במושגי יסוד במיקרוביולוגיה. היסטוריה של המיקרוביולוגיה, תזונה ומטבוליזם של מיקרואורגניזמים, התרבות חיידקים, מיקרואורגניזמים פרוקריוטים ואאוקריוטים, מיקרוסקופיה, מבנה הממברנה והדופן, יצירת ספורות, תנועה, חומרים אנטיביוטיים, פעילותם ועמידות כנגדם, וירוסים, חיידקים פתוגניים לאדם ומנגנון המחלה, מוטציות וחומרים מוטגניים, דרכי העברת החומר התורשתי בחיידקים וטקסונומיה, הכרת המבנה והתפקוד של התאים הפרוקריוטים.

 

הקניית ידע בשיטות עבודה בסיסיות במיקרוביולוגיה: זריעות בידוד ופיזור, ספירת חיידקים, הכנת מצע גידול, חשיבות הסטריליזציה, מבחן קוך, מיקרוסקופיית אור, צביעת גרם, יצירת עקום התרבות, ספירת בקטריופאג’ים וניסוי MIC.

 

הקניית מושגי יסוד בפחמימות, שומנים, חלבונים ואנרגיה. לימוד הבסיס המטבולי והמולקולרי של פחמימות ושומנים כולל סקירת מחלות מטבוליות שונות. הבסיס הפיזיולוגי להתנהגות אכילה ותפקידי החלבונים וחשיבותם בתזונה.

 

הקניית ידע בנושאים הקשורים לתזונת האדם תוך המחשה ויישום של העקרונות שיילמדו בקורס “תזונת האדם”.

 

הקניית ידע במבנה האנטומי והפיסיולוגי של מערכות שונות בגוף תוך שימת דגש על השפעות הגומלין שבין המערכות השונות לשמירה על הומאוסטזיס. סקירה של מערכת הנשימה, מערכת הכליות ודרכי השתן, מערכת הרבייה ופרקים נבחרים בהתפתחות עוברית.

 

הקניית מושגי יסוד באפידמיולוגיה, הבנה בסיסית של שיטות המחקר האפידמיולוגיות תוך הדגמתן במחקר התזונתי, מתן כלים לקריאה והבנה של מאמרים ומחקרים אפידמיולוגיים. סקירה היסטורית על מקורות והתפתחות האפידמיולוגיה התזונתית, מטרות האפידמיולוגיה, הגישה האפידמיולוגית לתחלואה והתערבות, בריאות הציבור וקידום בריאות. הבנה ופיתוח כושר ביקורתי לגבי הספרות המדעית המתפרסמת בנושאי האפידמיולוגיה בכלל והאפידמיולוגיה התזונתית בפרט. הקניית כלים לבחינת אופי וחוזק הקשר בין תזונה כמו גם חשיפות אחרות למדדי בריאות באוכלוסייה.

 

בקורס שלושה נושאים מרכזיים באנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם. מהווה המשך לקורסים העיוניים באנטומיה ופיזיולוגיה .העמקת הידע והמחשת תפקוד המערכות שילמדו. הנושאים שנבחרו הם החשובים ביותר לתזונאים. עבודה מול מחשב והכרת מערכות הגוף השונות באופן אינטראקטיבי באמצעות תוכנת מחשב ADAM.

 

הקניית מושגי יסוד וידע במיקרוביולוגיה וסניטציה של מזון. נעסוק בגורמים המשפיעים על התפתחות מיקרואורגניזמים ווירוסים במזון, טיפול נכון במזון וזיהום צולב, ניקיון וסניטציה, הרעלת מזון, חיידקים הגורמים לרעלת מזון ואופן פעולתם, קלקול מזון, חומרי שימור, שימור מזון בקירור, הקפאה, אוירה מבוקרת, טיפולי חום וקרינה למזון, שיטות להערכת וזיהוי מיקרואורגניזמים במזון, עקרונות ה-HACCP ו-traceability.

 

הקניית ידע באשר לתכונות הפיזיקליות, כימיות וכן הפונקציונליות של מרכיבים שונים במזון וכיצד אלה באים לידי ביטוי או משתנים בתגובה לשיטות עיבוד והכנה שונים.

 

הכרת דרכי הורשה שונות של תכונות באדם (תורשה מנדלית ושאינה מנדלית) עם שילוב מגוון דוגמאות קליניות והבנת ההיבטים הקליניים. הכרת מחלות תורשתיות כתוצאה ממוטציות בגנים, והבסיס הגנטי לגידולים סרטניים. מבנה החומר הגנטי, מבנה כרומוזומים, דרכי חלוקת תאים – מיטוזה ומיוזה. הכרת שיטות ציטוגנטיות ומולקולאריות המשמשות לאבחון של מחלות גנטיות, גנטיקה של אוכלוסיות. גנטיקה ומומים מולדים. יכולת ניבוי ומניעה. הכרת סוגי סקרים כולל סקירה לנשאות לפני הריון, מהלך ההריון ולאחריו. שיטות ביוטכנולוגיות בגנטיקה.

 

הקניית ידע בנושאים הקשורים לתפקידם ופעילותם של ויטמינים בגוף האדם, תוך לימוד נושאים הקשורים בביוכימיה ואספקטים מולקולאריים של הפיסיולוגיה שלהם.

 

הקניית מושגי יסוד בדגשים הייחודיים של התזונה בכל קבוצת גיל על ציר החיים. הכרת הצרכים התזונתיים והגורמים המשפיעים עליהם בכל גיל. בסיום הקורס ידע הסטודנט מה מייחד כל קבוצת גיל מבחינה תזונתית, מהם הצרכים התזונתיים המשתנים ומהם הדגשים עליהם יש לתת את הדעת בטיפול.

 

הקנייה והבנה מעמיקה באשר למבנה ותפקוד הדנ”א והרנ”א, הבקרה על תהליכים הקשורים בהם (תהליך ובקרת הכפלת הדנ”א, בקרת ביטוי גנים והתרגום) בפרוקריוטים ואאוקריוטים; גנטיקה מולקולארית; שיטות בהנדסה גנטית.

 

התנסות אקטיבית בהיבטים השונים של חקר ספרותי בנושא מדעי התזונה. הקורס כולל: התנסות בגיבוש שאלת מחקר בנושא מדעי התזונה, הבנת המרכיבים של מאמר מדעי, לימוד דרכי חיפוש שיטתי אחר חומר מדעי במאגרי המידע, לימוד ותרגול של קריאת מאמר מדעי, לימוד עקרונות הכתיבה המדעית, התנסות בקריאה מדעית, כתיבה של מאמר סקירה והצגת החומרים הרלוונטיים בפני אנשי מקצוע.

 

נתינת כלי שימושי חשוב לעבודת התזונאי כמאבחן וכמתווה דרך חיים תזונתית למטופל. סקירת המערכות השונות והבדיקות הרלוונטיות שבכל תחום. יינתנו דוגמאות למקרים שונים. הקניית מושגי יסוד בכל הקשור לבדיקות מעבדה, פרופיל ליפידים, תפקודי כבד, תפקודי כליה, קרישה, ספירת דם ועוד. הקניית היכולת להבין את הערכים השונים העולים מהממצאים ומתוכם להסיק מסקנות טיפוליות.

 

הצגת הצרכים התזונתיים של אוכלוסיות שונות בקהילה דרך הבנת השינויים הפיזיולוגיים, הקוגניטיביים הרגשיים והתפתחותיים המתרחשים במהלך החיים, הצגת הצרכים התזונתיים במצבים קליניים שכיחים. תיאור הצרכים התזונתיים המשתנים במצבים פיזיולוגיים לאורך מהלך החיים, בהם: היריון, גדילה והתפתחות, בגרות וזקנה. הכרת ההנחיות התזונתיות הרלוונטיות במצבם שכיחים כגון תזונה במאמץ גופני, תזונה לקידום בריאות ולמניעת מחלות.

 

קורס בחירה: מיומנויות תקשורת בין אישית בעבודת הדיאטן, מבוא לשיטות סקר בתזונה ובריאות, תגובות פיזיולוגיות והורמונליות למאמץ גופני בילדים, אופקים חדשים וחדשניים בתזונה ובמזון, לחץ ושחיקה בעבודה, שיווק ופרסום דיגיטאלי, מוטיבציה והנעה, צמחי מרפא בראי הרפואה המודרנית, תזונת ספורט, זהות ישראלית, מיומנות תקשורת בין אישית בעבודת הדיאטן, עקרונות התזונה במאמץ, מבוא לשיטות סקר בתזונה ובריאות, מזון פונקציונאלי – תוספי מזון ותזונה, מזון מעובד ומזון תעשייתי.

 

במסגרת הקורס נלמד על התהליכים בתעשיית המזון מגמות וחידושים, תכנון קווי יצור, בקרת איכות תקנים ורגולציה, תהליכי פיתוח מזון אריזתו ושימורו.

 

נתמקד במערכות הפיזיולוגיות המשתתפות במאמץ גופני ונסקור את התגובות האקוטיות, המיידיות למאמצים קצרים ואת השינויים ארוכי הטווח המתרחשים במערכות בתגובה לאימונים ממושכים. נבחן בעיקר את המערכות: מערכת לב- ריאות- כלי דם, מערכות אספקת האנרגיה: מקורות האנרגיה ושימושם במנוחה ובמהלך מאמצים שונים, מערכת השרירים . נסקור את היתרונות והסיכונים בהקשר למאמץ גופני בעצימות שונה ובתנאי סביבה עוינים. הבנת ההשפעה של פעילות גופנית על בריאות האדם, בשלבים שונים של מעגל החיים.

 

מבוא לתורת המחלות. הגדרות ומושגים בסיסיים בפתולוגיה וקליניקה של גוף האדם. הבוגרים יהיו מסוגלים להבין ולהסביר למטופלים על המחלות השונות הרלוונטיות להם, להכיר את התסמינים, תופעות הלוואי והפרוגנוזה. להבין את הקשר בין המזון והמחלה ובהתאם למידע המתקבל להתאים את הדיאטה הנכונה למטופל תוך התייחסות למצבו הפיסיולוגי, הרגשי והסביבתי. חלק זה של הקורס יעסוק במחלות ריאה, מחלות ילדים ומחלות של מערכת העיכול.

 

הכרת המערכת האנדוקרינית בגוף האדם וההורמונים המעורבים. הכרת מאפייני המערכת האנדוקרינית, צירי שיווי משקל (היפותלמוס-היפופיזה-בלוטה), סוגי רצפטורים תאיים, מנגנוני הפרשה שונים, הומאוסטזיס של תהליכים מטאבוליים, מטבוליזם הסוכר, מצבי סטרס, הורמוני מערכת העיכול, מאזן קלציום ופוספט, גדילה והתפתחות, רעב ושובע והמחלות הקשורות לבלוטות ההפרשה השונות.

 

הקניית ידע בסיסי על המערכת החיסונית והמחלות הקשורות בה. סקירה של מערכות החיסון בגוף האדם, מערכת החיסון המולדת והנרכשת, מנגנוני חיסון, תאים ואיברים במערכת החיסון, פתולוגיות שונות הקשורות למערכת החיסון.

 

נסרוק מצבים בהם ישנה סבירות גבוהה לתת תזונה והטיפול התזונתי ברמה האישית, הלאומית והעולמית. נציג בעיות תזונתיות מרכזיות המשפיעות על סטטוס הבריאות, ההישרדות ויכולת ההתפתחות של אוכלוסיות במדינות מפותחות ומתפתחות. נדון בגישות המקובלות ברמה המשפחתית, הקהילתית, הלאומית והבינלאומית למניעה וטיפול במצבי תת-תזונה. בסיום הקורס ידע הסטודנט כיצד ניתן למנוע תת תזונה, מהן השלכות תת התזונה, מיהם האנשים והאוכלוסיות הנמצאות בסכנה לתת תזונה, וידע לבצע הערכה תזונתית ולהתאים את הטיפול הנכון.

 

המשך לתורת המחלות. הגדרות ומושגים בסיסיים בפתולוגיה וקליניקה של גוף האדם. הבוגרים יהיו מסוגלים להבין ולהסביר למטופלים על המחלות השונות הרלוונטיות להם, להכיר את התסמינים, תופעות הלואי והפרוגנוזה. להבין את הקשר בין המזון והמחלה ובהתאם למידע המתקבל להתאים את הדיאטה הנכונה למטופל תוך התייחסות למצבו הפיסיולוגי, הרגשי והסביבתי. חלק זה של הקורס יעסוק במחלות כליה, מחלות לב וכלי דם, גרנטלוגיה, סוכרת והסנדרום המטבולי.

 

הקניית ידע בסיסי בעקרונות הטיפול התרופתי. הצגת משפחות תרופות הנפוצות בקליניקה ובחינת אינטראקציות בין תרופתיות שכיחות (כולל עם מזון). הקורס דן במושגי יסוד בפרמקולוגיה והכרת משפחות התרופות העיקריות לטיפול במצבי מחלה נפוצים.

 

הקניית מושגים וידע בטיפול דיאטטי במצבי בריאות וחולי, הכרת רכיבי המזון וקבוצות המזון, הערכה תזונתית, הרכבת תפריט מאוזן על בסיס הערכה תזונתית ובהתאמה לשלבים במעגל החיים, למצבים ואוכלוסיות מיוחדות, במצבי תת תזונה והשמנת יתר וכן במצבי חולי בהם נדרשות דיאטות רפואיות מתאימות. נושאי הקורס כוללים: סוגי הייעוץ התזונתי, הרכב גוף ומדידת הרכב גוף, איתור חולים בתנאי אשפוז ובקהילה, הכרות עם מערך הטיפול התזונתי, תזונה בגיל הילדות וההתבגרות, בהריון והנקה, במצבי תת תזונה, מחלות קליניות שונות: אנדוקריניות, מערכת החיסון, מטבוליות, החולה המורכב, כמו גם במחקרים אפידמיולוגיים.

 

נתמקד בתהליכי הבניית הריאיון המסייע , אבחון הקשיים וההתנגדות לטיפול. מודלים העוסקים במניעים לשינוי ומה מעלה את המוטיבציה לשינוי. כמו כן, נתמקד בקשר הטיפולי ובהתנסות בו. הלמידה באמצעות סרטים, סימולציות ו רב שיח. התלמידים יציגו עבודה עיונית.

 

הקניית ידע בנושאים הקשורים לתפקידם ופעילותם של מינרלים בגוף האדם, תוך לימוד נושאים כגון אלקטרוליטים, מאקרומינרלים, מיקרומינרלים ומנרלי אולטרא.

 

הכרות עם גישות טיפול שונות, הרלוונטיות לעבודת התזונאי. הגישות הטיפוליות השונות בהן נעזר הטיפול התזונתי: הגישות הפסיכודינמיות, הגישה הבהביוריסטית הומניסטית, CBT. הגישות הפסיכו -חברתיות שהשפיעו על תפיסת הגוף והמרדף אחר הרזון והשתקפותן בחדר הטיפולים. גישות הטיפול המשפחתיות הרואות בהתמודדות עם הרגלי אכילה לא תקינים בעיה הכוללת את כל המשפחה.

 

הקניית ידע בטיפול דיאטטי במצבי בריאות וחולי, הזנות מיוחדות, שיטות ההזנה התאמה דיאטטית לתפקוד מערכות הגוף השונות ואוכלוסיות מיוחדות במצבי תת תזונה והשמנת יתר וכן במצבי חולי בהם נדרשות דיאטות רפואיות מתאימות הקניית ידע בטיפול במצבי חולי שונים באוכלוסיות שונות על כל הנגרם כתוצאה משינויים הפיסיולוגיים או מטבוליים, הנוצרים בגילאים שונים החל מתזונת פגים ותינוקות וכלה בתזונת קשישים הקורס מתמקד בתזונה במחלות מערכת העיכול, מחלות כליה, דיאליזה, מצבי טראומה, הזנות מיוחדות, שיטות הזנה שונות, מחלת הסרטן, מחלות אנדוקריניות, מצבים מטבוליים הדורשים התערבות תזונתית.

 

הקניית מושגי יסוד בהכנת מזון, הכרת מגוון המזונות הבסיסיים, אפשרויות השימוש בתפריטים השונים ותרומתם התזונתית. הרכבת תפריטים שונים בעלי ערך תזונתי בהתאם להמלצות הבריאותיות והתזונתיות. הקניית עקרונות להכנת מזון תוך שמירה על הערך התזונתי, המרקם, הצבע והטעם של המזון. לימוד מיומנויות בכללי העבודה במטבח ושיטות הכנה חדשניות ומתאימות.

 

מטרת הקורס: הקניית מושגי יסוד בבריאות הציבור, העמקת ההבנה של הגורמים השונים המשפיעים על הבריאות (אישיים, סביבתיים), הבנת המושג צדק חברתי בהקשר לבריאות הציבור, הצגת מודלים שונים לחקר בריאות, הקניית מושגי יסוד בקידום בריאות, שיטות התערבות והערכה. הצגת המורכבות של הקצאת משאבים לנושאים שונים בבריאות הציבור, הבנת החסרונות והיתרונות במערכת הבריאות הישראלית, הכרת הנושא של בטחון תזונתי, בריאות ומגדר ועוד. חשיפה לעבודת הדיאטן בקהילה בתחום קידום תזונה נבונה ואורח חיים בריא.

 

הקניית ידע תאורטי ומעשי בשיטות הזנה אנטרליות ופראנטרליות. נתרכז בחולה מאושפז בבית חולים הזקוק להזנה אנטראלית ו/או פרנטראלית. נלמד כיצד נקבע את הצרכים התזונתיות שלו, איזו דרך הזנה מתאימה לו, מה הם השיקולים בבחירת מזון ייעודי וסוגי תמיסות שכיחים בשימוש, כיצד קובעים תוכנית תזונתית ועל מה צריך לעקוב על מנת לוודא שניתן הטיפול המתאים.

 

נעסוק באטיולוגיה, פתולוגיה, שיטות טיפול ומניעה של הפרעות אכילה והשמנה. הקניית מושגי יסוד וידע בסיסי תיאורטי בהפרעות אכילה והשמנה. הצגת גישות טיפוליות עדכניות בתחום ההשמנה והפרעות האכילה.

 

הקורס יקנה לסטודנט את כישורי השפה הדרושים לו בתחום הבריאות על מנת לתקשר בביטחון, לעבוד, ללמוד ולשתף פעולה בסביבה דוברת אנגלית.

 

עבודת הסמינריון הינה עבודה מדעית בנושא מחקרי המצריכה מיומנות באיסוף חומר, קריאה ביקורתית, כתיבת תקציר והצגת החומרים בפני הסטודנטים ואנשי סגל אקדמי.

 

מטרת הקורס היא להכיר את היתרונות של התבוננות מערכתית במשפחה ושל השימוש בכלים מעולם הטיפול המשפחתי בעבודת התזונאי. הסטודנטים יחשפו לגישות בסיסיות בטיפול משפחתי ולמספר כלים טיפוליים שלהן. התרגולים יאפשרו התנסות בשימוש בכלים אלו מתוך מטרה לעודד שימוש מעשי בהם בעבודת התזונאי.

 

קורס בחירה: מיומנויות תקשורת בין אישית בעבודת הדיאטן, מבוא לשיטות סקר בתזונה ובריאות, תגובות פיזיולוגיות והורמונליות למאמץ גופני בילדים, אופקים חדשים וחדשניים בתזונה ובמזון, לחץ ושחיקה בעבודה, שיווק ופרסום דיגיטאלי, מוטיבציה והנעה, צמחי מרפא בראי הרפואה המודרנית, תזונת ספורט, זהות ישראלית, מיומנות תקשורת בין אישית בעבודת הדיאטן, עקרונות התזונה במאמץ, מבוא לשיטות סקר בתזונה ובריאות, מזון פונקציונאלי – תוספי מזון ותזונה, מזון מעובד ומזון תעשייתי.

 

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

**רשימת הקורסים יכולה להתעדכן בהתאם לתכנית הלימודים בפתיחת השנה.

***המערכת הינה מערכת מובנית, קורסי הבחירה עשויים להיפרס אוטומטית וניתנים לשינוי לפי היצע קורסים בלבד ומס’ הקורסים הניתנים כפוף למבנה התוכנית.

**** פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

מתעניינים/ות בלימודים במרכז האקדמי פרס?

השאירו פרטים ונחזור אליכם/ן או חייגו עכשיו 08-3006064

או חייגו עכשיו

*סטודנטים/יות מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר בתחנת מידע בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה
בשליחת טופס זה אני מאשר/ת קבלת מידע על ההרצאות, עדכונים, פרסומים, הטבות ותארים מהמרכז האקדמי פרס באמצעות מיילים ו/או הודעות טקסט ו/או שיחות טלפון. ניתן להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה ו/או מרשימת הפנייה השיווקית באמצעות שיחה בכל עת.