ד"ר שרון מירסקי עוזיאלי

Dr. Sharon Ouziely Mirsky

ד"ר שרון מירסקי עוזיאלי

חברת סגל בבית הספר למנהל עסקים. מוסמכת המחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל (2007) בפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית. מרצה למקצועות מתמטיקה וסטטיסטיקה ומנחה בפרויקט הגמר. כיום בשלהי עבודת הדוקטור העוסקת בהיסטוריה כלכלית בנושא: 'The Great Divergence – הפרת זכויות קניין כדפוס שלטוני מקבע מיתון באימפריה העותומאנית במאה השבע עשרה'. העבודה מצויה בהליכי שיפוט מתקדמים. בעבר עמיתת מחקר בקרן קורת-מכון מילקן בירושלים. פרסמה מחקרי מדיניות בנושאים: תיעול עודפי יצור בחקלאות לנזקקים וכן תעסוקת חרדים. שימשה יועצת כלכלית לשלושה ח"כים מוועדות הכספים והכלכלה.

תחומי לימוד: סטטיסטיקה, שיטות כמותיות במחקר, אקונומטריקה, מתמטיקה, חקר ביצועים