הירשמו עכשיו!

מכינה ללימודים אקדמיים לבני 30+

המכינה ללימודים אקדמאיים מיועדת לבני 30+, שאינם בעלי תעודת בגרות.

פתיחת המכינה היא צעד נוסף שעושה המרכז האקדמי פרס למען קידום ההשכלה הגבוהה ומתן שוויון בהזדמנויות לרכישת השכלה בכל גיל ובכל השכבות החברתיות.

על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, המעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון חייבים להשתתף ולסיים בהצלחה את חמשת קורסי המכינה במקצועות: אנגלית, אוריינות אקדמית, מתמטיקה, יסודות המחשב ומשטר במדינת ישראל.

הקורסים הנלמדים במכינה:

מידע לנרשם למכינה-

בעת ההרשמה על המועמד/ת להגיש את המסמכים הבאים:

שכר לימוד מכינה

למידע עדכני בנושא, נא להתקשר *9165

הסדרי שכר לימוד

 הודעת הביטול

הקפאת לימודים

סטודנט המבקש להקפיא לימודיו למשך שנה, יגיש בקשה בכתב למזכירות האקדמית. בקשתו תידון בפני ראש החוג.

חידוש לימודים

סטודנט אשר בקשתו להקפאה אושרה וברצונו לחדש לימודיו, יפנה בכתב למזכירות האקדמית. משאושרה חזרתו, יחולו עליו הדרישות האקדמיות וההסדרים הכספיים אשר יהיו תקפים בשנה בה יחדש לימודיו.


לשיחת חינם הירשמו עכשיו!