ד"ר עינת זמבל

Dr. Einat Zamwel

ד

אין קיצור דרך לשום מקום ששווה להגיע אליו

בוורלי סילס

סגנית ראש החוג במנהל מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס. בעלת תואר שני בהצטיינות מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולגיה באוניברסיטת בן גוריון ותואר שלישי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בצמצום צריכה ופשטות מרצון והתמקדה באופן בו צריכה משמשת ככלי פוליטי בידי צרכנים. מחקריה עוסקים בממשק שבין סוציולוגיה סביבתית וסוציולוגיה של הצריכה, בפוליטיזציה של הצריכה ובהיבטים שונים של אקטיביזם סביבתני ואקלימי.

תחומי לימוד: : סוציולוגיה של הבריאות, מערכות בריאות בעולם, סוציולוגיה של ארגונים, מבוא לסוציולוגיה, סוציולוגיה של הצריכה, שיטות מחקר איכותניות