ד"ר עינת זמבל

Dr. Einat Zamwel

ד

לעולם אל תתייחס אל לימודיך כאל חובה אלא כהזדמנות מעוררת קנאה ללמוד ולדעת את השפעתו המשחררת של היופי בתחום הרוח. לשם אושרך שלך ולתועלת הקהילה שבתוכה תעבוד בעתיד.

אלברט איינשטיין

מרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות ובתוכנית למנהל מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס. בעלת תואר שני (בהצטיינות) מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולגיה באוניברסיטת בן גוריון ותואר שלישי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בצמצום צריכה ופשטות מרצון והתמקדה באופן בו צריכה משמשת ככלי פוליטי בידי צרכנים. תחומי המחקר העיקריים שלה הם סוציולוגיה של הצריכה וסוציולוגיה סביבתית. 

תחומי לימוד: מבוא לסוציולוגיה, סוציולוגיה של הצריכה, פוליטיקה וחברה, סוציולוגיה של הבריאות, שיטות מחקר איכותניות