דלג על Banners
Banners
ההרשמה בעיצומה
דלג על Banners
Banners
מסלול החברות
דלג על כניסה לחברים רשומים
כניסה לחברים רשומים

כניסה לחברים רשומים

   :
 
הרשמה לאתר  |  שכחת סיסמא?
דלג על בר עליון
בר עליון

נהלים לסריקת מחברות וערעורים על ציונים

 

(סעיף ח' ו- ט' מתוך התקנון האקדמי)

 

 

 

(ח1)   סריקת מחברות

 

 1. מחברות בחינה ודפי תשובות לבחינה ייסרקו במדור בחינות ויוזנו לאתר המרכז האקדמי פרס.
 2. מחברות בחינה ודפי תשובות לבחינה ישמרו לתקופה של חודשיים ימים לאחר הסריקה.
 3. מחברות בחינה ודפי תשובות לבחינות שנערכו במועד מיוחד לא ייסרקו.
 4. מחברות בחינה ודפי תשובות לבחני אמצע לא ייסרקו.

 

(ט)    ערעור על ציונים

 1. סטודנט רשאי לערער על ציון בבחינה. הערעור יידון על ידי מורה הקורס. תוצאת הערעור יכולה להיות אחת מהשלוש: ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון. הערעור יתייחס לשגיאה שנפלה בבדיקת הבחינה או בשקלול הציון. ערעור לא יכלול בקשה להערכה מחדש של מחברת הבחינה.
 2. סטודנט יוכל לצפות במחברת הבחינה ובדפי תשובות לבחינה ב"מידע-נט" בקטגוריה "מבחנים-הצגת מחברות "ONLINE.
 3. בשאלוני בחינות ניתן לצפות במדור בחינות, בתיאום של יומיים מראש.
 4. על אף האמור בס"ק 3 לעיל, שאלות ותשובות בבחינות המבוססות על שאלוני רבי-ברירה לא יפורסמו ב"מידע-נט". במבחנים רבי-ברירה ייקבע מועד לעיון בתשובות למבחן, בנוכחות מרצה הקורס.
 5. בבחינות שנערכו במועד מיוחד ובבחני אמצע ניתן לצפות במדור בחינות, בתיאום של יומיים מראש.
 6. נמנעה האפשרות לצפות במחברת הבחינה ובדפי תשובות לבחינה ב"מידע-נט", ניתן יהיה לעיין בבחינה במדור בחינות, בתיאום של יומיים מראש.

 7. ניתן להגיש ערעור עד שלושה ימי עבודה מיום פרסום מחברת הבחינה במידע -נט. במקרים בהם נמענה מסטודנט האפשרות להגיש ערעור במועד זה, מוסמך דיקן הסטודנטים לאשר הגשת ערעור במועד מאוחר יותר, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 8. בבחינות או בחנים שלא פורסמו במידע נט, יוגש ערעור עד ארבעה-עשר ימים מיום פרסום הציון.
 9. סטודנט המבקש לערער על ציונו בבחינה, ישלח פנייה באמצעות ה"מידע-נט", דרך "מחברות און ליין". הערעור יוגש עד למועד האחרון להגשת ערעורים. לאחר תאריך זה לא ניתן להגיש ערעור.
 10. סטודנט המבקש לערער על ציון בבחינה או בוחן שלא פורסמו במידע-נט, יגיש ערעורו על גבי טופס ערעור.
 11. תשובה לערעור תתקבל תוך שבעה ימים מתום המועד האחרון להגשת הערעור.
 12. תוצאת הערעור היא סופית ומפורסמת במידע-נט. לא ניתן להגיש ערעור חוזר.
 13. סטודנט שארבעה מערעוריו נדחו במהלך התואר, לא יהיה רשאי להגיש ערעורים נוספים במהלך אותו תואר.

 

הדפסשלח לחבר
Real Time Web Analytics עבור לתוכן העמוד