לשיחת חינם

מלגה פנימית על בסיס רקע סוציו אקונומי

הדפסת פרטי מלגה

המרכז האקדמי פרס מעניק מלגות לסטודנטים הלומדים במרכז בהתאם להמלצות וועדת המלגות של המרכז. לוועדת המלגות שמור שיקול הדעת המלא באשר להמלצותיה לעמותה לחלוקת מלגות לסטודנטים של המרכז. יחד עם זאת ומבלי לפגוע בשיקול דעתה של וועדת המלגות כאמור לעיל, וועדת המלגות רשאית לתת עדיפות לסטודנטים הזקוקים לסיוע ותמיכה כלכלית במהלך לימודיהם האקדמיים, לסטודנטים המשתלבים בפרויקטים למעורבות חברתית ולסטודנטים מצטיינים ובעלי הישגים לימודיים ראויים להערכה.

תקנון מלגות לשנה”ל תשפ”ד

הנחיות להגשת בקשה למלגה

קריטריונים להענקת מלגות:

 1. סטודנט הלומד במרכז האקדמי פרס בשנה”ל תשפ”ד בתוכנית לימודים מלאה ולא מצוי בסטטוס הקפאת לימודים או הפסקת לימודים
 2. נזקקות כלכלית מוכחת.
 3. בקשה למלגה תבחן אך ורק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד השנתי.

הגשת בקשות לקבלת מלגה ופעילות ועדת המלגות:

כל סטודנט הלומד במרכז, רשאי להגיש בקשה לקבלת מלגה, בכל אחת משנות לימודיו בכפוף לעמידתו בקריטריונים להענקת מלגות כאמור בסעיף א’ שלעיל. וועדת המלגות רשאית לפסול בקשה למלגה אשר לא תמולא כראוי וכנדרש ו/או לא יצורפו אליה כלל המסמכים הנדרשים.

סטודנט אשר יימצא זכאי לקבל מלגה, יקבלה רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד השנתי. במקרה של מתן מלגה, ינוכה סך המלגה מהתשלומים שעוד נותרו לסטודנט לבצע וזאת לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד של הסטודנט.

אז איך מגישים את הבקשה לקבלת מלגה?

 • נכנסים לתחנת המידע לסטודנט, כללי—> טופס בקשה למלגה.
 • ממלאים את טופס הבקשה המקוון כנדרש.
 • מצרפים מסמכים נדרשים לטופס.
 • כותבים במלל החופשי את כל שחשוב שנדע על בקשתכם ולא בא לידי ביטוי בהכרח בטופס ובמסמכים המצורפים.
 • לוחצים ‘שלח’. אנא וודאו כי אכן שלחתם את בקשתכם ולא רק לחצתם ‘שמור’ כטיוטה.

לתשומת ליבכם, בתהליך עיבוד הבקשה, ייתכן ותעודכנו במייל על מסמכים חסרים, אנא עקבו אחר תיבת ההודעות ושלחו אלינו את המסמכים בפרק הזמן הנדרש.

מועדי הגשת בקשת מלגה – מועד חורף תשפ”ד:

 • ב- 16 לאוקטובר 2023 תשלח הודעה לאזור האישי לסטודנט המודיעה על תחילת מועד הגשת הבקשות למלגות. ראה הנחיות להגשת בקשה למלגה.
 • טופס מקוון ומסמכים מצורפים יש למלא ולהגיש עד יום שלישי ה- 31 לדצמבר 2023.
 • החלטת וועדת המלגות תימסר עד סיום תקופת הבחינות בסמסטר א’.

מועדי ואופן הגשת בקשת מלגה – מועד אביב תשפ”ג:

 • ב- 11 לפברואר 2024 תשלח הודעה לאזור האישי לסטודנט המודיעה על תחילת מועד הגשת הבקשות למלגות בתחנת המידע לסטודנט. ראה הנחיות להגשת בקשה למלגה.
 • טפסים ומסמכים מצורפים יש למלא ולהגיש עד יום ראשון ה- 31 למרץ 2024.
 • החלטת וועדת המלגות תימסר עד סיום תקופת הבחינות בסמסטר ב’.

*לתשומת ליבכם, תנאי הסף והקריטריונים למלגה השונות עשויים להשתנות מעת לעת ועל כן, אנו ממליצים להתעדכן באתר המלגה.

מועד אחרון לרישום

מרץ – החודש מתייחס לשנה הנוכחית

גובה מלגה

משתנה בהתאם לתוכניות המוצעות

מעוניינים לתאם פגישת ייעוץ עם יועץ הלימודים שלנו?

השאירו פרטים ממש כאן

או חייגו כבר עכשיו 08-3006064

תאמו לי פגישה