מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

מלגות פנימיות על בסיס רקע סוציו אקונומי

קרן המלגות של המרכז האקדמי פרס מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים במרכז בהתאם להמלצות וועדת המלגות של המרכז.

לוועדת המלגות שמור שיקול הדעת המלא באשר להמלצותיה לעמותה לחלוקת מלגות לסטודנטים של המרכז.

יחד עם זאת, ומבלי לפגוע בשיקול דעתה של וועדת המלגות כאמור לעיל, וועדת המלגות רשאית לתת עדיפות לסטודנטים הזקוקים לסיוע ותמיכה כלכלית במהלך לימודיהם האקדמיים, לסטודנטים המשתלבים בפרויקטים למעורבות חברתית ולסטודנטים מצטיינים ובעלי הישגים לימודיים ראויים להערכה.

תקנון מלגות לשנה”ל תש”פ 

מועדי ואופן הגשת בקשת מלגה – אוקטובר 2019 / שנה”ל תש”פ

את הבקשה לקבלת מלגה יש להגיש בשני שלבים:

א. הגשת טופס בקשת מלגה מקוון המצוי במערכת ה”מידענט”. כללי — טופס בקשה למלגה.

ב. הגשת כלל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה ובהנחיות לידי מחלקת רווחה ומעורבות חברתית, בניין B, קומה 5.

מועדי ואופן הגשת בקשת מלגה – מרץ 2020 / שנה”ל תש”פ

את הבקשה לקבלת מלגה יש להגיש בשני שלבים:

א. הגשת טופס בקשת מלגה מקוון המצוי במערכת ה”מידענט”. כללי — טופס בקשה למלגה.

ב. הגשת כלל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה ובהנחיות לידי מחלקת רווחה ומעורבות חברתית, בניין B, קומה 5.

 

 

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!