הירשמו עכשיו!

חונכות סטודנט לסטודנט

מערך חונכות סטודנט לסטודנט מסייע לעשרות סטודנטים בהיקף של מאות שעות חונכות וסיוע לימודי מדי שנה.

מסגרת החונכות יוצרת מפגש בין סטודנט הזקוק לסיוע לימודי ובין סטודנט לרוב, משנת לימוד מתקדמת, בעל הישגים ראויים להערכה.

המסגרת מציעה שעות חונכות מותאמות לצרכי הסטודנט, בהן יינתן סיוע לימודי תוך הקניית מיומנויות למידה, סיוע בהתמודדות עם מטלות לימודיות והכנה לקראת בחינות.

זכאים לחונכות

הנחיות

 סטודנטים הזכאים לחונכות ומעוניינים בקבלת סיוע לימודי מתבקשים לפנות בבקשה למרכז רעו”ת.

 ניתן לפנות לקבלת סיוע לימודי החל מהשבוע השלישי לסמסטר ולא יאוחר משלושה שבועות לפני תום הסמסטר.

לתשומת ליבכם, אנו עושים את המרב והמיטב על מנת לסייע לסטודנטים הפונים בבקשה לקבלת סיוע לימודי אך לצערנו, ייתכן שלא תהא אפשרות לסייע לכלל הפונים.

מידע לחונך/ת

תנאים ראשוניים להגשת מועמדות:

מערך חונכות סטודנט לסטודנט מציע השתלבות במסלולים הבאים:

סטודנטים מתאימים המעוניינים לחנוך מתבקשים למלא טופס מועמדות לחונך/ת.

סטודנטים אשר יימצאו מתאימים יזומנו לראיון אישי.

לתשומת ליבכם, מספר החונכים מוגבל, המרכז שומר לעצמו את הזכות לבחירת החונכים המתאימים.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!