הירשמו עכשיו!

דבר הנשיא

המרכז האקדמי פרס החל לפעול כמוסד אקדמי ישראלי באוגוסט 2006, מתוך ראיית הצרכים החברתיים והכלכליים של ישראל.

במרכז מתקיימות כיום תכניות לימוד לתואר ראשון ושני בתחומים הבאים:

מנהל עסקים (לתואר ראשון ושני), מינהל מערכות בריאות (לתואר ראשון), מדעי ההתנהגות (לתואר ראשון), פסיכולוגיה חינוכית (לתואר שני), תזונה ומשפטים (לתואר ראשון).

תכניות הלימוד מתאפיינות בקשר הדוק ומעודכן למתרחש בחברה הישראלית ובעולם הגלובלי.

המרכז האקדמי פרס הוא מוסד לימודים ייחודי שחרת על דגלו בצד המצוינות האקדמית גם את היחס האישי לסטודנט, לפיכך, אנו משקיעים רבות בפיתוח כלי ההוראה מתקדמים וכלי סיוע לסטודנט.

אנו רואים בהכשרת הסטודנט ללימודים אקדמיים ולמיצוי יכולתו וכישוריו האינטלקטואליים, מטרה השווה בחשיבותה להנחלת הידע המקצועי ולפיכך, אנו שוקדים על בניית כלים ייחודיים למטרה זו.

המרכז רואה עצמו כחלק מהחברה והקהילה בה הוא פועל ולפיכך אנו מעודדים את הסטודנטים ליזום ולקחת חלק בחיי הקהילה. אני מאמין, וכמוני גם יתר אנשי הסגל במרכז, כי התנדבות ומעורבות חברתית מובילה ומכוונת את הסטודנטים ואותנו, לשאוף ולהיות אנשים מועילים ומשמעותיים בחברה.

פרופ’ עמוס דרורי

נשיא המרכז האקדמי פרס

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!