זהבה ויזר

Zehava Waizer

זהבה ויזר

הצעיר עיניו בריאות יותר, אך הזקן מיטיב לראות

הנרייטה סאלד

M.A. – סוציולוגיה של הבריאות אוניברסיטת בר אילן, מגשרת מוסמכת. מרצה בסמינרים של ה- Ministry of public Health of Russian Federation עד 2017 אחות ראשית ארצית שרות לאזרחים וותיקים- משרד הרווחה.

חברה קבועה במועצה הלאומית לגריאטריה. שותפה למחקרים, הובלת כתיבת נהלים והנחיות מקצועיות ורגולטוריות בתוכניות לאומיות  אשר תרמו להבטחת איכות ובטיחות הטיפול, תנאי המחייה והמגורים של האזרח הוותיק במוסדות ובקהילה, איכות השירותים ותהליכי קבלת החלטות במערכת הבריאות. שת"פ מדעי בין תחומי ורב מקצועי ברמה הלאומית בין כל הגורמים, ניהוליים ואקדמיים אשר עניינם ייעול ושיפור השירותים, יחסי מטפל מטופל, דילמות אתיות, זכויות ,סוגיות הגיל השלישי, שינוי מבני, תקצוב ותיעדוף, רצף טיפול במוסדות ובקהילה. מחקר בנושא "אל מיסוד- De- Institutionalization " בחינת ההיבטים של מפגש והסתגלות אוכלוסיית זקנים עם רקע חברתי סטיגמתי.

תחומי לימוד: גרונטולוגיה