ד"ר רזניק שלומי

Dr. Shlomo Reznik

ד

הייתי מעדיף שלא... would prefer not to

ברטלבי הכתבן, הרמן מלוויל

מרצה בכיר סוציולוג פוליטי ומרצה בכיר בתחומי הסוציולוגיה בבית-הספר למדעי ההתנהגות. ד"ר רזניק הוא בוגר המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט של ד"ר רזניק עסקה במחתרת האצ"ל. היא בחנה, באמצעות ניתוח סוציולוגי, את הקשר שבין מחתרת ופוליטיקה בחברה מפולגת והראתה כיצד התחולל שינוי באצ"ל והוא הפך ממחתרת מפלגתית למפלגה במחתרת. עד לפרישתו לימד באוניברסיטת בר אילן קורסים בנושאים כמו 'מבוא לסוציולוגיה', 'החברה הישראלית', 'סוציולוגיה פוליטית', 'תנועות המחתרות'. ד"ר רזניק מתמחה בהיבטים הסוציולוגיים של הפוליטיקה בחברה הישראלית. עיקר מחקריו עוסקים בארגונים השואפים לחולל שינוי חברתי באמצעות שימוש באלימות פוליטית (מחתרות וארגוני טרור יהודיים), או באמצעות פעולות מחאה לא אלימות (עמותות שינוי ותנועות חברתיות). תחום מחקרי נוסף בו פרסם מאמרים לאחרונה עוסק בקשרי גומלין שבין פוליטיקה וספורט, בעיקר כדורגל.

תחומי לימוד: סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה של הספורט