שלמה פטיה

Shlomo Patia

המכה הקשה ביותר של האנושות איננה הבוּרוּת, אלא הסֵרוב לדעת

סימון דה-בובואר

אני בוגר החוגים, סוציולוגיה, פילוסופיה וספרות באוניברסיטת תל-אביב. עבודת המחקר  לתאר השלישי בספרות עסקה בהיבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים ביחס של המרחב הספרותי לשירה הומוסקסואלית בארץ; בתוך כך בחנתי בשירה אסטרטגיות פואטיות של התקבלות, מודעות ולא מודעות, ואת ההתניות החברתיות על התקבלותה של שירה זו בפועל.  אני עוסק בשירה של קבוצות לא הגמוניות נוספות, כמו שירה פלסטינית, שירת נשים, או שירה של קבוצת 'ערס-פואטיקה', עוסק בהשפעה של היבטים חברתיים / פוליטיים על המרחב התרבותי ובסוגיות של 'זהות'.  בנוסף לתחומים אלה אני מתעניין בהיסטוריה, פילוסופיה, דתות ומוסיקה.

תחומי לימוד: סוציולוגיה, פילוסופיה, ספרות.