אורן לוינגר

Oren Levinger

תואר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון בפקולטה לחקלאות, תואר שני מחקרי במיקרוביולוגיה בפקולטה לחקלאות בנושא השפעת החשיפה לפוליפנול EGCG על גורמי אלימות בחיידקי S. aureus.

תחומי לימוד: מיקרוביולוגיה, ביוכימיה ומדעי המזון