אורן לוינגר

Oren Levinger

אורן לוינגר

תואר ראשון בביוכימיה ומדעי המזון בפקולטה לחקלאות, תואר שני מחקרי במיקרוביולוגיה בפקולטה לחקלאות בנושא השפעת החשיפה לפוליפנול EGCG על גורמי אלימות בחיידקי S. aureus.

תחומי לימוד: מיקרוביולוגיה, ביוכימיה ומדעי המזון