נועה ונה

Noa Vana

You would know the secret of death. But how shall you find it unless you seek it in the heart of life?

On Death/ Gibran Kahlil Gibran

ונה היא תלמידת מחקר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. בעבודת הדוקטורט, היא כותבת על האופנים בהם פרקטיקות חברתיות, משפטיות ורפואיות מכוננות מחד, ומאתגרות מאידך, את "המוות החברתי" של קשישים עם דמנציה מתקדמת. במחקרה היא בוחנת את הפעילויות והאינטראקציות היומיומיות שעוטפות את הקשישים הללו, בעיקר בהיבטים הנוגעים לאוכל, תזונה, והזנה מלאכותית. לאור ממצאיה, היא מערערת על ההמשכיות ההכרחית כביכול בין "סובייקט" ל"סוכן חברתי", ומתארת קשישים "חסרי סובייקט" שעטופים ב"סוכנות חברתית" החיצונית להם, ונובעת מהעולם החברתי במסגרתו הם משוקעים.

תחומי לימוד: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של זקנה, סוציולוגיה של הבריאות, לימודי מוגבלות, חקר מוסדות טוטאליים, סוציולוגיה של הסובייקט והעצמי, אנתרופולוגיה של אוכל וסוציולוגיה של המשפט.