נועה ונה

Noa Vana

נועה ונה

You would know the secret of death. But how shall you find it unless you seek it in the heart of life?

On Death/ Gibran Kahlil Gibran

נועה ונה היא תלמידת מחקר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. בדיסרטציה שלה היא בוחנת את הפרקטיקות החברתיות, המשפטיות והרפואיות שמכוננות מחד גיסא, ומאתגרות מאידך גיסא, את "המוות החברתי" של קשישים הלוקים בדמנציה מתקדמת ומתגוררים בביתם בסוף חייהם. היא מתארת את האינטראקציות היומיומיות שמתרחשות בין קשישים אלו לבין בני משפחתם והמטפלים בהם, שמבנות עבורם סוכנות שאינה מגופנת בהם. בהמשך היא כותבת מסגרת תיאורטית שמאתגרת את ההמשכיות בין סוכנות לסובייקטיביות. בעלת תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותלמידת מחקר לדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. בדיסרטציה שלה היא בוחנת את הפרקטיקות החברתיות, המשפטיות והרפואיות שמכוננות מחד גיסא, ומאתגרות מאידך גיסא, את "המוות החברתי" של קשישים הלוקים בדמנציה מתקדמת ומתגוררים בביתם בסוף חייהם.

תחומי לימוד: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של זקנה, סוציולוגיה של הבריאות, לימודי מוגבלות, חקר מוסדות טוטאליים, סוציולוגיה של הסובייקט והעצמי, אנתרופולוגיה של אוכל וסוציולוגיה של המשפט.