מנשה כהן

Menashe Cohen

תחומי לימוד: דיני חוזים, פרקטיקה אזרחית, סוגיות מתקדמות במשפט אזרחי ומשפט ציבורי.