אפי כדורי

Efi Kaduri

אפי כדורי

סוף מעשה במחשבה תחילה

תחומי לימוד: אתיקה לניהול, ניהול השקעות חברתיות, כלכלה אישית ומשפחתית, מאקרו כלכלה, כלכלת ישראל, הנחיית פרויקט גמר