שלומית בנימין

Shlomit Benjamin

שלומית בנימין

May your choices reflect your hopes not your fears

Nelson Mandela

תחומי המחקר העיקריים של ד"ר שלומית בנימין עוסקים בהעדר ביטחון דיורי, אתניות, מגדר ובעיות חברתיות. את  עבודת הדוקטורט שלה "'העדר בית' בישראל: 'דרי רחוב', 'מחוסרי דיור' ומי שביניהם" סיימה ד"ר בנימין באוניברסיטת תל אביב, בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ואחר כך שימשה במשך שנה כמלגאית של קרן קרייטמן לבתר-דוקטורט במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. מאמריה התפרסמו בכתבי עת דוגמת "תיאוריה וביקורת" ו"סוציולוגיה ישראלית", ובקרוב יראה אור ספרה העוסק בהעדר ביטחון דיורי בישראל, בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ליר בירושלים.

תחומי לימוד: סוציולוגיה: העדר ביטחון דיורי, אתניות, מגדר, בעיות חברתיות