פרופ' שלמה בירקנפלד

Prof. Birkenfeld Shlomo

פרופ' שלמה בירקנפלד

"מכשולים הם הדברים המפחידים האלה שאתם רואים בשעה שאתם מסירים את העיניים מהמטרה שהצבתם"

הנרי פורד

תחומי לימוד: תמחור ותקצוב מערכות בריאות בישראל