פרופ' נחום ביגר

Prof. Nahum Biger

"גם מסע של אלף קילומטרים מתחיל בצעד קטן אחד"

תחומי לימוד: כלכלה פיננסית