עמי מי-טל

Ami mey-tal

רֹדֵף צְדָקָה וָחָסֶד, יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד

מ"ג משלי כא

תואר שני מוסמך במנהל עסקים MBA  המסלול האקדמי של המכללה למנהלרישיון רואה חשבון CPA (ISR) מטעם מועצת רואי החשבון בישראלתואר ראשון בוגר בעסקים   BBהתמחות ראשית: חשבונאות, התמחות משנית: מימון, המסלול האקדמי של המכללה למנהל.מומחה בשוק ההון, הערכות שווי חברות, שוק המט"ח, בעל טורי דעה שוטפים בעיתונות כלכלית, בעברי בעל טור שבועי בעיתון העסקים הישראלי "גלובס" בנושא סקירת שוק המט"ח • מומחה במטבעות וירטואליים, כולל מסחר הלכה למעשה • מומחי בתקני חשבונאות בינלאומיים IFRS

תחומי לימוד: חשבונאות, מימון, ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי