עמי מי-טל

Ami mey-tal

עמי מי-טל

רֹדֵף צְדָקָה וָחָסֶד, יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד

מ"ג משלי כא

על תואר שני מוסמך במנהל עסקים ורישיון רואה חשבון CPA (ISR) מטעם מועצת רואי החשבון בישראל. מומחה בשוק ההון, הערכות שווי חברות, שוק המט"ח, בעל טורי דעה שוטפים בעיתונות כלכלית, בעבר בעל טור שבועי בעיתון העסקים הישראלי "גלובס" בנושא סקירת שוק המט"ח • מומחה במטבעות וירטואליים, כולל מסחר הלכה למעשה • מומחי בתקני חשבונאות בינלאומיים IFRS

תחומי לימוד: חשבונאות, מימון, ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי