עינת יאור

Einat Yaor

עינת יאור

בני אדם אינם מגיבים למציאות כפי שהיא, אלא כפי שהוא תופס אותה

אפיקטטוס

עינת יאור, לקראת סיום דוקטורט בהתנהגות ארגונית מאוניברסיטת תל אביב. חוקרת נדידת מחשבות בעולם העבודה. עוסקת בהשפעות השליליות והחיוביות של נדידת מחשבות על עובדים וכן בהשפעות של סביבת העבודה על נדידת מחשבות. במסגרת הדוקטורט פיתחה מודל הכולל מגוון ממדים הכוללים תדירות, מטה-קוגניציה ותוכן של המחשבות. בנוסף פורסם מחקר בשיתוף חוקרים נוספים בנושא של שיפוט רגשות.

תחומי לימוד: התנהגות ארגונית