פרופ' מנחם פינקלשטיין

Prof. Menachem Finkelstein

פרופ' מנחם פינקלשטיין

"מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה עקב לסוליתה"

תלמוד ירושלמי

תואר ראשון במשפטים – אוניברסיטת תל-אביב תואר שלישי במשפטים – אוניברסיטת בר-אילן תואר פרופסור חבר (במסלול המקצועי) – המרכז האקדמי פרס תחומי עניין ופעילות מחקרית: משפט פלילי וסדר דין פלילי; משפט וספרות; דיני צבא; משפט עברי

תחומי לימוד: סדר דין פלילי, משפט פלילי