חנה בן ציון

Hana Ben-Zion

חנה בן ציון

הוו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סיג לתורה

פרקי אבות, פרק א', משנה א'

חנה בן ציון היא פסיכולוגית חינוכית מומחית בכירה. חנה מלמדת את נושא האתיקה לתלמידי תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית במרכז האקדמי פרס. חנה ניהלה את השירות פסיכולוגי- חינוכי בערד במשך 20 שנה, מדריכה פסיכולוגים חינוכיים. הייתה חלק מצוות ההיגוי של המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י). הקימה את הפורום לאתיקה של שפ"י. הייתה חברה ואחר כך שימשה כיו"ר ועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (הפ"י).  שותפה בכתיבת ניירות עמדה של שפ"י ושל הפ"י. שותפה לכתיבת קוד האתיקה-המקצועית של הפסיכולוגים בישראל (2017) . חנה חברה בוועדות שחרורים של אסירים של הנהלת בתי המשפט, בוועדות אבחון של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית של משרד הרווחה ובוועדות התאמה וערר להתאמות בבחינות בגרות של משרד החינוך. חברה מטעם מועצת הפסיכולוגים בבית הדין המשמעתי של הפסיכולוגים של משרד הבריאות.    

תחומי לימוד: אתיקה בפסיכולוגיה