ד"ר עינת מליק גדות

Dr. Einat malik gadot

ד

בעלת תואר ראשון בסטטיסטיקה ומתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן, תואר שני בסטטיסטיקה. נושא התיזה שלה השפעת אחוז התצפיות עם מדידות חוזרות על תיקון הטיית האומד לווקטור מקדמי הרגרסיה במודל Cox עם שגיאות מדידה. סיימה דוקטורט בסטטיסטיקה בהצטיינות בשנת 2003.

תחומי לימוד: מתמטיקה וסטטיסטיקה, חקר ביצועים