ד"ר עינת מליק גדות

Dr. Einat malik gadot

תחומי לימוד: מתמטיקה וסטטיסטיקה