ד"ר אמה אברבוך

Dr. Emma Averbuch

ד

גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן

משפט סיני עתיק

ד"ר אמה אברבוך מרצה בחוג לניהול מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס, כמו גם במספר מוסדות להשכלה גבוהה נוספים. במקביל ד''ר אברבוך עובדת במינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי של משרד הבריאות. תחום העיסוק שלה במשרד הבריאות כולל גיבוש ויישום מדיניות לצמצום פערים חברתיים, כלכליים וגיאוגרפיים בבריאות ובשירותי הבריאות, כמו גם הנגשת מידע בתחום זה למקבלי החלטות ולציבור הרחב. בהכשרתה ד''ר אברבוך היא סוציולוגית, בעלת תואר שלישי במדעי החברה מטעם האוניברסיטה העברית ובוגרת מסלול אישי ייחודי בסוציולוגיה של בריאות ורפואה. כחלק מתרומתה המקצועית אמה גם פעילה בוועדת הלסינקי של בית חולים הדסה לבחינת זכויות מטופלים במחקר רפואי.

תחומי לימוד: שב''ן, מערכת בריאות בישראל