ג'ודי קרמר

Judy Kremer

ג'ודי קרמר

Happiness is not doing what you like – but - liking what you have to do

ג'ודי קרמר ראש היחידה לאנגלית במרכז - בעלת תואר שני מאוניברסיטת תל אביב - בהוראת שפות -TESOL - שעסקה בחרדת בחינות. (Teaching English to speakers of other Languages) עיקר העבודה מתמקדת בפתרון בעיות של אלפי הסטודנטים מכל החוגים, המתמודדים עם האנגלית כשפה זרה שניה ולעיתים שלישית, יחד עם ישיבות צוות, לווי, הדרכה, חומרי למידה, מבחנים  בכל הרמות ועוד. תומכת עוזרת ומעודדת את כל הפונים על מנת להביא אותם לרמה האקדמית הנדרשת מבלי לפגוע במהלך המסלול לתואר. נמצאת בקשר מתמיד עם ראשי החוגים, מנהל אקדמי ומנהל סטודנטים.  

תחומי לימוד: תואר שני בהוראת שפות - TESOL