מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

תואר ראשון במנהל עסקים [B.A]

התואר במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס נבנה על ידי מיטב המרצים, אנשי עסקים והמומחים בישראל, מתוך הבנה שבעולם הטכנולוגי מתחדש ומאתגר ובתחום שהוא רב תחומי ביסודו, יש לאפשר לסטודנטים לבנות לעצמם תואר מותאם אישית שיאפשר להם להתחיל לעצב את דרכם כמנהלים ואנשי עסקים כבר תוך כדי הלימודים.

תכנית הלימודים הייחודית אף נבנתה באופן שיאפשר לשלב באופן מיטבי בין ידע אקדמי העומד בחזית הקדמה והמחקר בעולם, לבין כלים יישומיים ומיומנויות מעשיות שיוכלו לשמש את הסטודנטים במהלך הקריירה.

למה במרכז האקדמי פרס?

תואר פלוס
מסלול החברות
מיטב המרצים
עתיד של ניהול בהיי-טק עם עבודה מובטחת

מסלול החברות

תכנית לימודים חדשנית בליווי בכירי החברות המובילות במשק, המעניקה ידע מעשי וכלים אמיתיים שיגרמו לכם להתאהב בקריירה שלכם.
צפו בסרטון מסלול החברות

תואר פלוס

יתרון ברור בשוק העבודה!

מסלול “תואר פלוס” הוא מסלול ייחודי למרכז האקדמי פרס.
המסלול מעניק ללומדים בו תעודה יישומית הניתנית בנוסף ובמקביל לתואר.
תעודה זו מעניקה יתרון משמעותי בשוק העבודה ותוספת ייחודית למיומנויות הבוגרים.

לבחירתכם מגוון מסלולי תעודה:

לכל התוכניות

עתיד של ניהול בהיי-טק עם עבודה מובטחת

תואר ראשון במנהל עסקים בשילוב לימודי דיגיטל

תוכנית ייחודית המשלבת תואר ראשון במנהל עסקים בשילוב לימודי דיגיטל. כך תוכלו לקבל את היתרון של תואר אקדמי יחד עם התמחות מקצועית בתחום מבוקש והתחייבות חוזית לעבודה בהיי-טק!  


לפרטים נוספים

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מורכבת משכבה של קורסי חובה וקורסי תשתית רוחביים, המהווה בסיס לעולם הניהול והעסקים, אשר עליה ניתן להרכיב שכבת קורסי בחירה, מתוך מגוון רחב, שאותה בונה הסטודנט במהלך התואר ובונה לעצמו מסלול פרטני.

1. קורסי הבסיס: בניית התשתית האקדמית

בקורסי הבסיס נלמדים מגוון קורסים בכלכלה, סטטיסטיקה, שיטות כמותיות, מערכות מידע, חקר ביצועים, תורת המחירים, ניהול התפעול, יזמות, ניהול מחקר ופיתוח ועוד.

2. קורסי בחירה: בניית מסלול פרטני

קורסי הבחירה נבחרים על ידי הסטודנטים תוך התייעצות מתמדת עם הסגל האקדמי, ומתוך מטרה לבנות מסלול ייעודי אישי באחד מתחומים אלה:

שיווק

תחום השיווק משלב מספר תחומי ידע, ביניהם: פסיכולוגיה, אסטרטגיה, כלכלה ותקשורת ומתמקד בהבנת הצרכן והשוק הרלוונטי.

מימון

תחום המימון מחייב שליטה במגוון נושאים כלכליים ופיננסיים: ניהול פיננסי, מימון בין-לאומי, מיסוי, ביטוח ושירותים פיננסים, השקעות ותכנון פיננסי של התא המשפחתי, שוק ההון ועוד.

מערכות מידע

תחום מערכות מידע מפגיש בין עולם הטכנולוגיה ומדעי המחשב לבין עולם ניהול העסקים והכלכלה. מערכות מידע מהווה כלי ניהול מרכזי, המשמש לקבלת החלטות בארגונים ומסייע ביצירת אינטגרציה בין חלקיו השונים של הארגון.

התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש

תחום המתמקד ביכולת להוביל את ההון האנושי בארגון, לרבות: גיוס עובדים, ניהול עובדים, מנהיגות, ניהול יחסי הארגון מול הסביבה, תרבות ארגונית, חדשנות, ניהול הידע בארגון ועוד.

מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה. במהלך הקורס יבחן מערך השיקולים של היחידות הכלכליות המרכיבות את הכלכלה, תחת המסגרת של כוחות הביקוש וההיצע, תוך שימת דגש על עקרונות הניתוח השולי והבנת מושגי היסוד החשובים.

הנחת היסוד של הקורס היא כי קיימים מנגנונים פסיכולוגיים משותפים להתנהגויות האדם  המשפיעים על התנהלותו בעבודה ובארגונים. מטרתו של הקורס היא לחשוף את הסטודנט למנגנונים אלו ולהקנות לו ידע והבנה של גורמים ותהליכים פסיכולוגיים והתנהגותיים המשפיעים על תהליכים ניהוליים.

מטרת הקורס הנה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית, בהבנה והכרת הדוחות הכספיים המרכזיים: מאזן, דו”ח רווח והפסד ודו”ח על תזרים המזומנים. בקורס יושם דגש על העקרונות החשבונאיים וכן על הבנת שיטת הרישום החשבונאית דרך רישום פקודות יומן, העברת הפקודות לספר החשבונות, רישום פקודות התאמה ובניית הדוחות הכספיים.

העמקת הכלים התיאורטיים והמעשיים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי הנדרשים להבנת וניתוח בעיות ניהוליות. הקורס יתרכז באלגברה, פתרון משוואות, נגזרות וחקירת פונקציות.

הקורס יתמקד בסטטיסטיקה תיאורית, סולמות מדידה, אוכלוסייה, מדגם, טבלת שכיחויות, מדדי פיזור הסתברות, עצי החלטה ומשתנה מקרי.

פיתוח כישורים הדרושים לפענוח טקסט וכתיבת טקסט ברמה אקדמית: מתן כלים אשר יסייעו לסטודנט לזהות נושאים מרכזיים בטקסטים אקדמיים, סיכומם ושימוש במידע המצוי בהם.

 

הקורס עוסק במושגים ובעקרונות לניתוח והבנה של מנגנוני המדיניות המאקרו כלכלית ,הקורס יעסוק  בהקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בתחום המאקרו כלכלה. במסגרת הקורס יידונו נושאים מאקרו כלכליים כגון מרכיבי החשבונאות הלאומית, מאזן התשלומים והמודל הקיינסיאני- שוק המוצרים, שוק מטבע חוץ וכן שוק הכסף והאופן שבו נקבעים רמת המחירים, הריבית ושער החליפין.

 

מטרת הקורס הרחבת ההבנה לגבי מושגים מרכזיים, הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג “השפה השיווקית” באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. בקורס נדון בפעילויות השיווק השונות, נציג כלים להתמודדות עם מצבים ויעדים ששונים, ונלמד עקרונות להחלטות אסטרטגיות בשיווק.

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. הקורס מתמקד במספר נושאים אשר מיצגים את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט והקבוצה בארגון.

במסגרת הקורס יעמיק הסטודנט את היכרותו עם נושאים חשבונאיים בסיסיים ויבין את עיקרי הערך האינפורמטיבי הגלום בבסיס הדיווח.

מטרת הקורס להעמיק את ידיעותיו של הסטודנט ולהקנות ידע וכלים בסיסיים בהסקה סטטיסטית ורגרסיה לינארית.. הקורס מתמקד בנושאים שונים בהסקה סטטיסטית, אמידה ובדיקת השערות במבחנים פרמטריים ואי – פרמטריים, ניתוח פלט אקסל ורגרסיה לינארית.

הקורס מתעתד להקנות לתלמידים רקע משפטי בסיסי בתחומי משפט שונים, לצד היכרות עם מערכת המשפט, שיטת המשפט הישראלית ומערכת בתי המשפט. הקורס יכלול היכרות עם מערכת המשפט, עם שיטת המשפט הישראלית, עם מושגי יסוד משפטיים ואף היכרות בסיסית עם תחומי משפט שונים.

קורס זה סוקר את התהליכים השונים המשפיעים על הדרך שבה אנשים בוחרים, משתמשים ונפטרים ממוצרים שירותים או רעיונות.  הבנה טובה יותר של צרכנים תאפשר פיתוח אסטרטגיות שיווקיות יעילות יותר המבוססות על תאוריות ועל ידע מחקרי נרחב.

מטרת הקורס הצגת ובחינת ההיבטים השונים של המימון, תוך לימוד ראשוני של כלי הניהול  הפיננסי להחלטות השקעה בתנאי וודאות.  הקורס יקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון.

הטכנולוגיה נמצאת איתנו בכל מקום ומשפיעה באופן ניכר על פעילויות האדם /הקהילה/החברה והארגון העסקי. עבור הארגון, שילוב של מערכות מידע וטכנולוגיה הינו תנאי בסיסי ליצירת אפקטיביות עסקית והתייעלות וזאת על מנת להתמודד עם התחרות מול מתחרים. השימוש במחשבים, תקשורת, מערכות מידע וסייבר הופך למרכיב מהותי בכל ענפי התעשייה.

 

הקורס הינו מבוא להכרת תחומים ועקרונות של ניהול בארגונים ומטרתו להתוודע ולבחון תיאוריות ארגוניות וגישות מרכזיות בתחום המאקרו העומדות בבסיס של תהליך ניהול אפקטיבי ויעיל.

הקורס מתמקד בהכרת המערכת החשבונאות הניהולית וההבדלים בינה לבין מערכת החשבונאות הפיננסית; הכרת שיטות תמחיר ומערכת התמחיר בעסק ככלי לקביעת עלות מוצרים ושירותים: ניתוח מידע רלוונטי ממערכת החשבונאות הניהולית לצורך קבלת החלטות ניהוליות: הכרת השימוש במערכת התמחיר למטרת בקרה ניהולית.

מטרת הקורס להקנות למשתתפים כלים לקבלת החלטות השקעה בתנאי אי-וודאות. נגדיר את המושגים אי וודאות וסיכון. נמדוד את הסיכון בעזרת פרמטרים שונים כמו סטיית תקן, שונות וביטא (מקדם סיסטמטי) ונשתמש בכלים סטטיסטיים לניתוח הסיכון ובקריטריונים לבדיקת כדאיות השקעה בתנאי אי-ודאות. נבחן את התועלת מול הסיכון והתשואה של המשקיע ונגדיר זאת בעזרת פונקציית התועלת ורמת שנאת הסיכון של המשקיעים.

מטרות קורס זה הן לחשוף את הסטודנטים למקורות ושיטות לאיסוף ועיבוד נתונים כמותיים ממקורות מידע שונים. לאפשר לסטודנטים להכיר ולהתמקצע בשימוש בתוכנת גיליון אלקטרוני לניתוח והצגת בעיות וסוגיות סטטיסטיות כגון הסקה על הפרש ממוצעים במדגמים מזווגים ובלתי תלויים, ניתוח שונות, פיתוח וחישוב מדדי קשר ורגרסיה לינארית.

הכרת העקרונות והכלים הבסיסיים בתחום חקר הביצועים. לימוד כלים לפתרון בעיות אופטימיזציה נפוצות בתחום, פיתוח יכולת התמודדות עם ניסוח ופתרון אופטימיזציה חדשות. הקורס יתמקד בניסוח וחישוב פתרון אופטימאלי, באמצעות גרף או פלט מחשב, של בעיות שונות בתכנון ליניארי, כגון: בעיית ייצור, השקעה, תובלה וכו’.

קריאת טקסטים אקדמיים. מודעות ותרגול של אסטרטגיות קריאה, של סוגי שאלות וסוגי טקסטים, סקירה ומחקר. היבטים לשוניים הכוללים תחביר, מגוון של תבניות ארגוניות של פסקאות ופורמט של טקסט שלם.

הקורס מיועד להקנות ידע משפטי למנהלים וללמדם סוגיות משפטיות שונות המשיקות לתחום העסקי בדגש על דיני חוזים. מטרת הקורס היא ליתן בידי המנהל “ארגז כלים” לניתוח משפטי של סיטואציות עסקיות ואינטראקציות חוזיות על מנת שיוכל להתמודד עם סוגיות שונות הכרוכות בניהול שוטף של עסקים ובבניית עסקאות בצורה יעילה ומוצלחת. 

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע בסיסי על האופן בו פועלת המערכת הכלכלית במשקים תחרותיים, ולפתח כלי ניתוח באמצעותם יוכל הסטודנט לנתח מצבים שונים. הקורס יעסוק בחקר המניעים הבסיסיים של היחידות הכלכליות המרכיבות את המשק. במיוחד נדון בהסבר ההתנהגות של צרכנים ופירמות במשק תחרותי

על המנהל המשווק בזירה הבינלאומית לאתר זירה מתאימה ומיצוב מתאים מול מתחרים גלובליים ומתחרים מקומיים בכל שוק בו הוא פועל. הקורס מדגיש במיוחד את הסוגיות עמן מתמודד היצואן הישראלי, תוך הצגת כלים ותפיסה מקצועית שיאפשרו להבין את הבעיות האתגרים עמן מתמודד המנהל הישראלי.

הקורס עוסק  בהיבטים שונים הקשורים למערך משאבי אנוש בארגון, כגון:

תכנון אסטרטגי של משאבי אנוש, גיוס, מיון וקליטת עובדים, הדרכה, הערכת עובדים, תמריצים ותגמולים, ויחסי עבודה. כמו כן יידונו סוגיות של הטרדה מינית בעבודה, וסיום יחסי עובד מעביד

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט כלים לשימוש במידע כמותי ואיכותי מתוך דוחותיהן הכספיים של חברות , לבצע ניתוחים פיננסיים וכן הערכות שווי לאותן חברות  וזאת לצורך קבלת החלטות  האם להשקיע באותן חברות .

מטרת הקורס הנה הכרות והבנה של שוק ההון בישראל כולל שיטות ההנפקה והמסחר וכן הקניית כלים בסיסיים להבנה וניתוח של ניירות הערך הנסחרים בשוק הקורס מחולק לשני חלקים בסיסיים.  בחלק הראשון נדון בתפקידו של שוק ההון כמנוע צמיחה חשוב ונכיר את הבורסה לניירות ערך בת”א כולל תיאור מבנה הבורסה, החברות הציבוריות והמוצרים הנסחרים בבורסה.

קריאת טקסטים אקדמיים כולל טקסטים מחקריים. תרגול והעמקה של אסטרטגיות קריאה, של סוגי שאלות וסוגי טקסטים, סקירה ומחקר. היבטים לשוניים הכוללים תחביר, מגוון של תבניות ארגוניות של פסקאות ופורמט של טקסט שלם.

מטרת הקורס להקנות למשתתפים רקע ביזמות עסקית, החל משלב הרעיון עד שלב הביצוע, לתרום להבנת התהליכים הנדרשים לשם הקמה, ניהול וצמיחה של הקמת עסק חדש. הקורס יבחן את יישום ניהול היזמות תוך התמקדות על עסק חדש.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מושגי יסוד הקשורים לאנגלית עסקית ופיתוח מיומנויות בהבנת הנקרא של טקסטים מתחומי מנהל עסקים ברמה האקדמית. קריאה אקדמית תוך דגש על אוצר מילים  -סיטואציות ואינטראקציות הקשורות לתחום העסקי

מטרת הקורס היא להציג את ההתפתחויות בכלכלת ישראל, להצביע על ההישגים ולדון בבעיות ובדרכים לפתרונן, להעריך את הפוטנציאל הכלכלי של ישראל ולזהות את הסכנות העומדות לפתחה.

בקורס נתאר את המשק הישראלי בחתך הזמן. כמו כן נתאר את האירועים הכלכליים של השנים האחרונות ונציג דוגמאות שמראות כיצד הממשלה (משרד האוצר)  והבנק המרכזי פועלים ביחד ולחוד במטרה להשיג את היעדים הכלכליים של ישראל.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע, בקיאות ויכולת ניתוח מעשית ותיאורטית בסוגיות יסוד בדיני תאגידים בראי החקיקה, הרגולציה הספרות והפסיקה בתחום. הקורס מציג מושגי בסיס בדיני חברות, מנתח ומדגים עקרונות יסוד בדיני חברות ודן בפרשות מרכזיות בפסיקת בית המשפט העליון בתחום. בין יתר הסוגיות שיידונו בקורס: ממשל תאגידי, סוגי תאגידים, הקמת חברה, הרמת מסך ואחריות נושאי משרה.

הקורס בוחן סוגיות אתיות שונות הקשורות בניהול עסקים וקבלת החלטות אתיות. הקורס מקנה יכולות חשיבה ביקורתיות ומקנה שיטות חשיבה מגוונות בתחום מחקר האתיקה. 

מטרת הקורס  הינה להעמיק בבחינת  משמעות תופעת הקריירה, הן מבחינת העובד והן מבחינת הארגון עצמו. באמצעות בחינת המושגים, התיאורית, המחקרים, והפרקטיקה של מושג הקריירה בשתי רמות ניתוח אלו.

הפרויקט יעסוק ביישום החומר והמתודולוגיה שנלמדו בתחומים השונים במהלך כל שנות הלימוד לתואר. במסגרת הפרויקט יבחנו ארגון או חברה ותוצג תכנית פעולה להשבחת ערכם.ניתוח הארגון והסביבה העסקית שבה הוא פועל, תוך יישום תיאוריות ומודלים שנלמדו במהלך התואר, וניתוח אלטרנטיבות להשבחתו בתחומים שונים כגון: שיווק, ניהול, משאבי אנוש, מימון, לוגיסטיקה ופתוח ארגוני.

*ט.ל.ח, פרטי התוכנית עשויים להשתנות.

אח"מ - אנשים חדורי מטרה

תוכנית המצטיינים של המרכז האקדמי פרס
תכנית רב תחומית שמטרתה להעצים ולטפח את הסטודנטים המצטיינים בשלושה רבדים: אקדמי, חברתי ומקצועי. התכנית נועדה לספק ערך מוסף למצטייני המרכז לשם השתלבותם והתפתחותם המיטביות בעולם העבודה הדינמי. במהלך התכנית יחשפו הסטודנטים לתכנים וכלים מעצימים ברמה האישית, המקצועית והניהולית.                                                                                                 מה כוללת התוכנית?
 • טיפוח מצוינות אקדמית - טיפוח סטודנטים מצטיינים, העשרתם בארגז ייחודי של כלים מקצועיים, בהתנסויות מעשיות והבאתם לכדי מיצוי יכולותיהם וכישוריהם האינטלקטואליים במרכז ומחוצה לו.
 • מיצוב המרכז כלפי חוץ – מיתוג מצטייני 'המרכז האקדמי פרס' כיחידת העילית של המרכז ומיצוב המרכז האקדמי פרס כ- High Value Product המסייע במשיכת קהל מועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים מהממוצע המקובל כיום.
 • מיצוב פנימי – הגברת המוטיבציה של הסטודנטים (שאינם מצטיינים) להשגת הצטיינות ולהשתייכות ליחידת האח"מ (כפועל יוצא אפשר שיביא להעלאת ממוצעי הציונים של הסטודנטים במרכז).
 • מקבל ונותן – טיפוח מרכיב המצוינות הבינאישית/חברתית. התכנית תייחד למשתתפיה ערוץ בו ידרשו לנתינה חברתית.
 • Networking –פיתוח קשרים חברתיים בין המצטיינים לבין עצמם, בין המצטיינים לבין בוגרי המרכז וכן בין מצטייני המרכז לגורמים מקצועיים מחוץ למכללה.
 • שימור המצוינות –הגברת המחויבות של המצטיינים והגדלת הסתברות ההרשמה של משתתפי התכנית ללימודי המשך לתואר שני.
 • מאגר מצטיינים – בניית קהילת סטודנטים מצטיינים אשר עשויה לשמש כ POOL שיווקי לצרכי קידום מטרות המרכז.
 • בניית עתודת הוראה ותרגול

סגל אקדמי

לחץ למידע נוסף אודות פרופ' עמוס דרורי
רקטור המרכז ודיקן בית הספר למנהל עסקים
פרופ' עמוס דרורי
רקטור המרכז האקדמי פרס ודיקן בית הספר למנהל עסקים. פרופסור אמריטוס בפקולטה לניהול ועסקים של אוניברסיטת בן גוריון. שימש כמרצה וחוקר בתחום ההתנהגות האירגונית והמופקד על הקתדרה לניהול חדשנות. כמו כן נשא בשורה של תפקידים באוניברסיטת בן גוריון כולל סגן נשיא לקשרי חוץ, מנכ"ל אגודת...
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר ירון אמזלג
ראש חוג
ד"ר ירון אמזלג
מרצה בכיר. ראש התכנית לתואר ראשון במנהל עסקים, חבר סגל ומרצה לכלכלה וחשבונאות במרכז האקדמי פרס. בעל תואר ראשון בכלכלה (1996), תואר שני במנהל (1999) ותואר שלישי מבית-הספר למנהל עסקים ע"ש גילפורד גלזר (2007), באוניברסיטת בן גוריון.
קרא עוד
לחץ למידע נוסף אודות נועם הלל
נועם הלל
Noam Hillel

סיימתי תואר ראשון במדעי החיים ומתמטיקה באוניברסיטה העברית ותואר שני במדעים (M.sc.) מאוניברסיטת חיפה. עבודת המחקר שלי (תחת הנחייתו של פרופסור טריפונוב), עסקה בהשוואה בין גילאי רצפי האקסונים האלטרנטיביים המצויים באיזופורמים הפחות נפוצים של החלבון העיקרי. ב-15 השנה האחרונות עובד כמרצה למתמטיקה וסטטיסטיקה במכללות וכרכז...

קרא עוד אודות נועם הלל
לחץ למידע נוסף אודות עמי מי-טל
עמי מי-טל
Ami mey-tal

תואר שני מוסמך במנהל עסקים MBA המסלול האקדמי של המכללה למנהל רישיון רואה חשבון CPA (ISR) מטעם מועצת רואי החשבון בישראל תואר ראשון בוגר בעסקים BBהתמחות ראשית: חשבונאות, התמחות משנית: מימון, המסלול האקדמי של המכללה למנהל. מומחה בשוק ההון, הערכות שווי חברות, שוק המט"ח, בעל...

קרא עוד אודות עמי מי-טל
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר וילי אברהם
ד"ר וילי אברהם
Dr. Villy Abraham

ד"ר ויל אברהם הינו מרצה מן המניין במכללה האקדמית ספיר. ד"ר וילי אברהם משמש כראש ההתמחות לשיווק דיגיטלי במחלקה לשיווק טכנולוגי ומנהל את הקליניקה השיווקית במכללת ספיר. לד"ר אברהם דוקטורט בהתנהגות צרכנים ושיווק בינלאומי מאוניברסיטת מנצ'סטר (2012). תחום המחקר של ד"ר אברהם הינו התנהגות התייר....

קרא עוד אודות ד"ר וילי אברהם
לחץ למידע נוסף אודות יעקב פיקארד
יעקב פיקארד
Jacqus picard

קרא עוד אודות יעקב פיקארד
לחץ למידע נוסף אודות עידית סודאי
עידית סודאי
Idit Sudai

בעלת תואר שני באנגלית (MA) בהצטיינות ותעודת הוראה מאוניברסיטת בר-אילן. מרצה מובילה ללימודי אנגלית במחלקה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטאות ומכללות אקדמאיות. מתמחה בפיתוח חומרי למידה מותאמים (כתיבת חוברות לימוד המלוות קורסים אקדמיים) והוראה של קורסי אנגלית במודל ייחודי העושה שימוש בכלים מקצועיים לצד כלים חווייתיים...

קרא עוד אודות עידית סודאי
לחץ למידע נוסף אודות יאנה נכט
יאנה נכט
Yana Nacht

יאנה נכט, מנהלת תכנית חינוכית בינלאומית לבני נוער, פעילה חברתית, עוסקת בתחום החדשנות והיזמות בעשור האחרון. ינה בעלת תואר BA במדעי המדינה והיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב. כמו כן, בעלת תעודת הוראה להוראת היסטוריה מסמינר הקיבוצים ובעלת MA במנהל ומנהיגות בחינוך מאוניברסיטת תל...

קרא עוד אודות יאנה נכט
לחץ למידע נוסף אודות בעז לויתן
בעז לויתן
Boaz Leviatan

יזם ובנקאי. בעבר מנהל השיווק וראש סקטור שוק ההון בבנק הבינלאומי. כיום יזם ומנהל שותפות בתחום הבנקאות להשקעות. בוגר תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בן גוריון. תחומי התמחות: בנקאות, שוק ההון, מימון, יזמות, שיווק,  Big Dataותוכנה.

קרא עוד אודות בעז לויתן
לחץ למידע נוסף אודות יפעת טורבינר
יפעת טורבינר
Yifat Turbiner

יפעת טורבינר הינה דוקטורנטית, מרצה ומנטורית בתחום החדשנות והיזמות בפקולטה למינהל עסקים ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בהשפעת אירועי יזמות לא פורמאליים על יכולות החדשנות של הפרט והאקוסיסטם של החדשנות בכללו ועבודת התזה שלה עסקה במיפוי האקוסיסטם של החדשנות...

קרא עוד אודות יפעת טורבינר
לחץ למידע נוסף אודות ארנון זילברמן
ארנון זילברמן
Arnon Zilberman

ארנון זילברמן בעל ניסיון רב ורקע עשיר בניהול מערכות מידע, בחברות ציבורית גלובליות, חבר הנהלה ומכהן בתפקידי ניהול בכיר ברחבי העולם.  כיום מכהן כ-(Chief Information Officer) CIO של חברת גילת רשתות לוויין. לפני כן, כ-CIO של חברת ריטליקס שנרכשה ע"י NCR, והוביל את פרויקט מיזוג...

קרא עוד אודות ארנון זילברמן
לחץ למידע נוסף אודות שחר אמאנו
שחר אמאנו
shahar amano

בעל תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה של מכללת ספיר משנת 2001,  בעל אתר "הכותל הישראלי- כל מה שנשמע במוזיקה" החווה את דעתו על המוזיקה בארץ.

קרא עוד אודות שחר אמאנו
לחץ למידע נוסף אודות שחר גור אריה
שחר גור אריה
Shachar Gur Arie

בעל תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית, במרכז האקדמי פרס. עבודת הגמר שלי עסקה בהשפעתו של איום הסטראוטיפ על סטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז, ובפרט על ביצועם ומידת הביטחון שלהם במטלה קוגניטיבית, וכן על תחושת המסוגלות העצמית שלהם בלמידה. מעבר לעבודתי במרכז האקדמי פרס, אני...

קרא עוד אודות שחר גור אריה
לחץ למידע נוסף אודות עו"ד חיים גרוברג
עו"ד חיים גרוברג
Haim Gruberg

בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ת"א, תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, בעל תואר ראשון נוסף במשפטים באוניברסיטת בר אילן, חבר לשכת עוה"ד

קרא עוד אודות עו"ד חיים גרוברג
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר איזולדה שרייבר
ד"ר איזולדה שרייבר
Dr. Ezolda Schreiber

ד"ר איזולדה שרייבר הינה סוציולוגית ארגונית ומרצה, עוסקת בניהול צוותים וירטואליים / גלובליים, בפיתוח מנהלים ובפיתוח צוותים. שרייבר בעלת דוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תחומי המחקר המרכזיים שלה הינם: ניהול אפקטיבי של צוותים וירטואליים (צוותים העובדים מסייטים שונים ברחברי העולם, המתקשרים באמצעי תקשורת...

קרא עוד אודות ד"ר איזולדה שרייבר
לחץ למידע נוסף אודות פרופ' נחום ביגר
פרופ' נחום ביגר
Prof. Nahum Biger

קרא עוד אודות פרופ' נחום ביגר
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר לילי צ'רניאק-חי
ד"ר לילי צ'רניאק-חי
Dr. Lily Chernyak-Hai

ד"ר לילי צ'רניאק-חי הנה חברת סגל בכירה בבית ספר למנהל עסקים במרכז האקדמי פרס, בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר המרכזיים של ד"ר לילי צ'רניאק-חי הנם התנהגויות עזרה בין-אישית ובין-קבוצתית המושפעות על ידי רגשות, תפיסות ונטיות קוגניטיביות, בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים. בפרט...

קרא עוד אודות ד"ר לילי צ'רניאק-חי
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר רונן הראל
ד"ר רונן הראל
Dr. Ronen Harel

קרא עוד אודות ד"ר רונן הראל
לחץ למידע נוסף אודות אלמוג ג'רסי
אלמוג ג'רסי
Almog Gerassy

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן- גוריון. רו"ח כ-7 שנים במשרד רו"ח PwC(קסלמן & קסלמן).

קרא עוד אודות אלמוג ג'רסי
לחץ למידע נוסף אודות אפי כדורי
אפי כדורי
Efi Kaduri

קרא עוד אודות אפי כדורי
לחץ למידע נוסף אודות נסי מראד
נסי מראד
Nessi Mrad

בעל תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב.

קרא עוד אודות נסי מראד
לחץ למידע נוסף אודות צבי זרחיה
צבי זרחיה
Zvi Zerahia

תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית ירושלים 1984 תואר שני בקומוניקציה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1989

קרא עוד אודות צבי זרחיה
לחץ למידע נוסף אודות נטלי בן אבו
נטלי בן אבו
Natalie Ben Abu

קרא עוד אודות נטלי בן אבו
לחץ למידע נוסף אודות שחר ארליך
שחר ארליך
Shachar Erlich

שחר ארליך, מרצה במספר בתי ספר למנהל עסקים במוסדות אקדמיים מובילים בישראל. ארליך, בעל תואר שני במנהל עסקים, בהצטיינות יתרה, מאוניברסיטת ת"א. מתעתד להמשיך ללימודי דוקטורט בתחום. בשנים האחרונות מכהן כמרצה מעולמות התוכן של ייעוץ ארגוני, שיווק ואסטרטגיה ניהולית במרכז האקדמי פרס ובמוסדות אקדמיים נוספים....

קרא עוד אודות שחר ארליך
לחץ למידע נוסף אודות ג'יי זאודרר
ג'יי זאודרר
Jay Zauderer

עו"ד ומרצה בתחומי המשפט והאנגלית

קרא עוד אודות ג'יי זאודרר
לחץ למידע נוסף אודות מייק לוי
מייק לוי
Mike Levy

יליד בריטניה , בוגר האוניברסיטה העברית שירת בצה"ל כקב"ן השתחרר בדרגת רב סרן מאמן לאנגלית עסקית לימד במספר מכללות בארץ , מרצה בפרס משנת 2013

קרא עוד אודות מייק לוי
לחץ למידע נוסף אודות רו"ח שי דניאלי
רו"ח שי דניאלי
SHAI DANIELY C.P.A

קרא עוד אודות רו"ח שי דניאלי
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר שרון מירסקי עוזיאלי
ד"ר שרון מירסקי עוזיאלי
Dr. Sharon Ouziely Mirsky

ד"ר עוזיאלי מירסקי, ראש היחידה לפיתוח משאבי למידה, חברת סגל בבית הספר למנהל עסקים ורכזת פרויקט הגמר של תלמידי שנה ג' במרכז האקדמי פרס. בעלת דוקטורט בכלכלת סביבה וניהול מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. עסקה בחקר ההיסטוריה הכלכלית של האימפריה העותומאנית ובמיוחד בהשפעה הכלכלית המשתמעת מהפרות...

קרא עוד אודות ד"ר שרון מירסקי עוזיאלי
לחץ למידע נוסף אודות שני מלכה-אברהם
שני מלכה-אברהם
Shani Malka-Avraham

תואר B.A בפסיכולוגיה וסוציולוגיה מאונ' ת"א, תואר MSC. בניהול מאונ' ת"א. שני מלכה-אברהם עוסקת בנושאי יצירתיות, חדשנות ויזמות בעסקים. היא מנחה סדנאות בארגונים וחברות ומרצה באוניברסיטאות ומכללות מובילות. כמו כן, משמשת שני כיועצת לחברות ועסקים בתחומי יצירתיות וחדשנות ומנחה את פרוייקט "יזמים צעירים עושים עסקים"...

קרא עוד אודות שני מלכה-אברהם
לחץ למידע נוסף אודות שלומי לחנה
שלומי לחנה
Shlomi Lahana

מנכ"ל האקדמיה לפרקטיקה שיווקית – קורסים וסדנאות בעולמות השיווק לארגונים. משמש כיועץ עיסקי לחברות . כיהן כמנכ”ל ומייסד You מועדון הלקוחות של קבוצת אלון (ריבוע כחול-דור אלון ) הקבוצה הקמעונאית הגדולה במשק הישראלי .לפני כן היה מנהל שיווק מועדוני הלקוחות ומנהל מסחרי בחברת ויזה כ.א.ל....

קרא עוד אודות שלומי לחנה
לחץ למידע נוסף אודות ארז מלצר
ארז מלצר
Erez Meltzer

ארז מלצר הינו חבר סגל – מרצה מן החוץ, אשר מגיע מהעולם העסקי ועמו למעלה מ-30 שנה כמנכ"ל של חברות מהגדולות בישראל. הוא מלמד מעל 10 שנים באונ' ת"א את הקורס לניהול משברים בארגון בתכנית המוסמך למנהל עסקים הישראלית והבינלאומית, מרצה במקומות שונים בתחומי מנהיגות...

קרא עוד אודות ארז מלצר
לחץ למידע נוסף אודות יניב משה
יניב משה
Yaniv Moshe

למדתי תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בכלכלה. את שני התארים למדתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. כמו כן למדתי לימודי השלמה בחשבונאות באוניברסיטת בר אילן.

קרא עוד אודות יניב משה
לחץ למידע נוסף אודות נעם הרציג
נעם הרציג
Noam Herzig

בוגר תואר ראשון במדעי התנהגות וחינוך ותואר שני במנע"ס. יליד ירושלים

קרא עוד אודות נעם הרציג
לחץ למידע נוסף אודות שלמה גוטלר
שלמה גוטלר
Shlomo Gotler

בעל תזה לאחר תואר שני בתחום המימון, מאוניברסיטת חיפה. מרצה בכיר בתחום המימון, שוק ההון ונדל"ן במוסדות אקדמיים. מרצה לבחינות של הרשות לניירות ערך במסלול יועצי השקעות ומנהלי תיקים. מרצה בגופים פיננסיים כמו בנקים וחברות ביטוח. כתב ספר בתחום המימון. מומחה בהכנת תכניות עסקיות ובדיקות...

קרא עוד אודות שלמה גוטלר
לחץ למידע נוסף אודות טום בורג
טום בורג
Tom Burg

טום בורג, רו"ח MBA, בעל תואר ראשון במנהל עסקים (מרכז אקדמי פרס) וחשבונאות (אוניברסיטת בר אילן) ותואר שני MBA במנהל עסקים בהצטיינות (מרכז אקדמי פרס). מרצה במרכז אקדמי פרס במקצועות: יסודות החשבונאות, חשבונאות למנהל עסקים, חשבונאות ניהולית/תמחיר, ניתוח דוחות כספיים וכו'. מרצה בלשכת המסחר בקורסים...

קרא עוד אודות טום בורג
לחץ למידע נוסף אודות זאב קאים
זאב קאים
Zeev Kaim

ד"ר זאב קאים, יועץ חינוכי, בעל תואר דוקטור בחינוך מאוניברסיטת בר-אילן. משמש כמרצה במכללת פרס ובמכללות לחינוך בארץ. מחקריו עוסקים באוכלוסיות מוחלשות בחברה בתחומי: חיפוש עזרה, הסתגלות אקדמית ותפיסות עתיד, וכן בתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של גורמים שונים בצוות החינוכי. המחקרים, שפורסמו בכתבי עת מובילים,...

קרא עוד אודות זאב קאים
לחץ למידע נוסף אודות משה פדרבוש
משה פדרבוש
Moshe Federbush

תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב –אוני' תל אביב. תואר שני במתמטיקה שימושית- אוני' תל אביב. מרצה במקצועות המתמטיקה (אינפי א'+ב') בחוג למדעי המחשב, מתמטיקה בחוג למנהל עסקים ובחוג למנהל מערכות בריאות, מרצה בחדו"א בחוג למערכות מידע ובחוג לתזונה. מרצה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים בחוג למערכות מידע,...

קרא עוד אודות משה פדרבוש
לחץ למידע נוסף אודות כלילא רדיאנו
כלילא רדיאנו
Clila Radiano

עוסקת בייעוץ אסטרטגי ותכנון פעילות שיווקית לחברות וארגונים ומבצעת בדיקות היתכנות עסקית והערכות שיווקיות וכלכליות לחברות המיועדות להשקעה הונית. מרצה למעלה מעשר שנים בקורסים בתחום השיווק והכלכלה במוסדות אקדמיים. בעבר הרצתה בקורסים בתחום השיווק במסגרת מ.ט.י ומשרד העבודה. בוגרת תואר B.A במנהל עסקים התמחות בחשבונאות...

קרא עוד אודות כלילא רדיאנו
לחץ למידע נוסף אודות להט צבי
להט צבי
Lahat Tzvi

להט צבי, מומחה בעל שם עולמי בתחום אסטרטגיות המכירה שזוכה להכרה מקצועית רבה מהקהילה העסקית הבינלאומית, הודות לתרומתו והשפעתו על תחום המכירות. הוא המייסד והבעלים של חברת תפיסות המתמחה ביצירה והטמעה של אסטרטגיות מכירה בארגונים גלובאליים (חברות מרשימת הפורצ׳ן – 100), הפועלים בתחומי המכירות המורכבות...

קרא עוד אודות להט צבי
לחץ למידע נוסף אודות אביעד דוד, רו"ח
אביעד דוד, רו"ח
Aviad david, CPA

תואר שני במנהל עסקים (MBA)- המרכז האקדמי פרס

קרא עוד אודות אביעד דוד, רו"ח
לחץ למידע נוסף אודות חלי עולמי
חלי עולמי
Heli Olami

יועצת אסטרטגית לחברות וסטארטאפים ומרצה באקדמיה בתחומי יזמות, אסטרטגיה ושיווק, במרכז האקדמי פרס ובמכללות נוספות. בעלת רקע עסקי עשיר בתפקידי ניהול בכירים בפיתוח עסקי בינלאומי, מיזוגים ורכישות, יעוץ אסטרטגי ויזמות. בעבר כיהנה כמנכ"לית חממה פרטית ליזמות וכסמנכ"לית פיתוח עסקי בבזק בינלאומי.

קרא עוד אודות חלי עולמי
לחץ למידע נוסף אודות לימור שמרלינג
לימור שמרלינג
Mrs. Limor Szmerling

בשנת 2008 לאחר 16 שנים שבהם חייתי באוסטרליה, למדתי, עבדתי והקמתי משפחה, החלטנו לעשות עליה. באוסטרליה למדתי והתמחתי בהוראת שפה שניה ולימדתי בבתי ספר נבחרים במלבורן. עם הגעתי לארץ התחלתי את עבודתי כמרצה לאנגלית במרכז ללימודים אקדמאים באור יהודה ובשנת 2013 הפסקתי את עבודתי שם...

קרא עוד אודות לימור שמרלינג
לחץ למידע נוסף אודות לימור מאיר
לימור מאיר
Limor Meir

בוגרת תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון ותואר שני בהצטיינות במנהל ומדיניות ציבורית. תחום מחקר – פיתוח הייטק בפריפריה במסגרת המרכז ליזמות היי-טק באוניברסיטת בן גוריון. מרצה במקצועות הכלכלה והמימון, מאמינה במתן הזדמנות ללימודים אקדמאים והנגשת ההשכלה הגבוהה לכלל הסטודנטים, ללא התפשרות על...

קרא עוד אודות לימור מאיר
לחץ למידע נוסף אודות אפרת בר
אפרת בר
Efrat Bar

בוגרת תואר שני בהצטיינות במנהל עסקים והתמחות במימון . מרצה באקדמיה מעל 20 שנים במקצועות המימון והכלכלה. מאמינה בסביבת הלימוד האקדמית - מוקפדת משמעותית ותומכת תוך מתן יחס אישי ומכוון לכל סטודנט/ית .

קרא עוד אודות אפרת בר
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר ענת תודר אלון
ד"ר ענת תודר אלון
Dr. Anat Toder Alon

חברת סגל בדרגת מרצה בכיר בבית-הספר למנהל עסקים. בעלת תואר שני במנהל עסקים (1997) מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שלישי בשיווק (2005) מהפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטת בוסטון. סיימה השלמות לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. שימשה כחברה בצוות המחקר של המרכז למנהיגות בכלכלה דינאמית של אוניברסיטת בוסטון...

קרא עוד אודות ד"ר ענת תודר אלון
לחץ למידע נוסף אודות ד"ר ינון היימן
ד"ר ינון היימן
Dr. Inon Haiman

חבר סגל בדרגת מרצה בבית הספר למנהל עסקים. עו"ד (תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית - 2001), פסיכולוג קוגניטיבי (אוניברסיטת חיפה - 2007), בעל תואר שני נוסף בקרימינולוגיה (האוניברסיטה העברית - 2008) ותואר שלישי בקרימינולוגיה (אוניברסיטת בר אילן – 2012). לימד בעבר קורסים שונים באוניברסיטת תל אביב,...

קרא עוד אודות ד"ר ינון היימן

רישום וקבלה

יתקבלו לתכנית מועמדים העונים על התנאים הבאים:

בעת ההרשמה על המועמד/ת להגיש את המסמכים הנ”ל:

 • תעודת בגרות ישראלית או לחלופין אישור שקילות לתעודת בגרות מהמחלקה להארכת תארים ודיפלומות ממשרד החינוך
 • ספח מבחן פסיכומטרי
 • טופסי רישום מלאים
 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • שתי תמונות פספורט
 • שכר הלימוד לתואר ראשון
קרא עוד על רישום וקבלה

פרס פלוס


לשיחת חינם הירשמו עכשיו!