דלג על Banners
Banners
ההרשמה בעיצומה
דלג על Banners
Banners
מסלול החברות
דלג על כניסה לחברים רשומים
כניסה לחברים רשומים

כניסה לחברים רשומים

   :
 
הרשמה לאתר  |  שכחת סיסמא?
דלג על בר עליון
בר עליון

מדור שכר לימוד

 

מדור שכר לימוד: 

קבלת קהל- במשרדי מדור שכר לימוד, בניין A קומה 2, חדר 222: 

ימים א'-ה'  שעות 08:00-18:00 

יום ו'         שעות 08:00-12:00 

טלפון:  08-9378924  

דואר אלקטרוני : s.limud@pac.ac.il     

פקס: 08-9103462 

כתובת: רח' שמעון פרס 10, ת.ד 328, רחובות 7610202 

 

על הסטודנטים להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים. 

 

טופס הוראת קבע

 

פריסת תשלומים  

*תואר ראשון בכל החוגים- ניתן לפרוס עד 12 תשלומים . 

*תואר שני במנהל עסקים/יעוץ ופיתוח ארגוני- ניתן לפרוס עד 18 תשלומים.  

*תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית- ניתן לפרוס עד 24 תשלומים (באשראי בלבד ניתן עד 36 תשלומים). 

פריסת תשלומים לא תחויב בריבית. 

אמצעי תשלום: 

1.תשלום במזומן- חלקי/מלא . לא תינתן הנחה על תשלום מראש אלא אם כן המרכז פרסם זאת. המרכז רשאי להפסיק את ההטבה ללא התראה מראש. 

2. תשלום שכר הלימוד באמצעות המחאות  

*במידה ושיק לא יכובד הסטודנט יחויב בעמלה בסך 14 ₪  

*במקרה של גריעת שיק מהבנק הסטודנט יחויב בעמלה בסך 14 ₪ לכל שק. 

 

 3.תשלום שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי  

*במקרה של ביטול עסקה בכרטיס אשראי הסטודנט יחויב ב 1% מגובה ביטול העסקה או 50 ₪, הגבוה מבניהם. 

 

4.תשלום שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק

מועדי התשלום קבועים ב-9 בכל חודש ולא ניתן לשנות מועד זה. יש להעביר את טופס הו"ק חתום ע"י הבנק למדור שכר לימוד באמצעות הפקס: 08-9103462 או במייל:  s.limud@pac.ac.il  (נא לוודא שהטופס הגיע וטופל).

ההו"ק לא מתחדשת באופן אוטומטי משנה לשנה, לכן במידה והסטודנט מעוניין להמשיך לשלם באמצעי זה, עליו לתת הוראה למדור שכ"ל וכמו כן לוודא קיום הרשאה בחשבון. 

*במקרה שהוראת קבע שלא תכובד הסטודנט יחויב בעמלה בסך 18 ₪ . 

 

5. תשלום באמצעות העברה בנקאית:

ניתן לבצע העברה בנקאית לפקודת "המרכז האקדמי פרס" 

בנק "פועלים" (בנק מס' 12), סניף 615, חשבון מס' 601050.  

חובה לשלוח למדור שכ"ל את טופס ההעברה ועליו שם ות"ז של הסטודנט .  

יש לשלוח לפקס 08-9103462 או בדוא"ל: s.limud@pac.ac.il 

 

 

6.תשלום שכר הלימוד באמצעות הסדר מימון 

המרכז האקדמי פרס בשיתוף קרן שכ"ל מציעים לסטודנט תכנית ייחודית המאפשרת קבלת מימון לצורך תשלום שכר הלימוד בגובה של עד 20,000 ₪ לשנה. 

דרכי התקשרות: 

טלפון: 03-9635856 , דוא"ל: service@sachal.co.il באתר: www.sachal.co.il/pac 

7.תשלום שכר הלימוד באמצעות הקרן לחיילים משוחררים:

על מנת לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי, יש לוודא את הסכום המדויק בקרן. את כספי הפיקדון ניתן למשוך בבנק לאומי/פועלים בכל סניף בארץ ללא קשר אם חשבונך מתנהל בבנק זה. יש להצטייד במסמכים הבאים אשר ניתן לקבלם במדור שכר לימוד: 

1.      שובר לתשלום בעל פס מגנטי (לא ניתן לשליחה בסריקה/פקס/מייל) 

2.      אישור מהמועצה להשכלה גבוהה ע"פ חוק לקליטת חיילים משוחררים. 

 

8.מימון הלימודים ע"י מוסד חיצוני 

המוסד המממן יעביר למדור שכר לימוד התחייבות בכתב על תשלום שכר הלימוד.  

החלק אשר לא ממומן ע"י המוסד החיצוני ישולם ע"י הסטודנט באמצעי התשלום שפורטו לעיל. הסטודנט יחתום על הצהרה בה הוא מתחייב לשלם את כל תשלומי שכר הלימוד אשר לא ישולמו ע"י המוסד המממן  אלא אם כן המוסד המממן שילם את מלוא שכר הלימוד מראש. 

 

·         אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע מתחולתם ולא תהווה עילה לאי קיומם או נימוק לסטייה מהם. 

·         האחריות על ביצוע התשלומים חלה על הסטודנט. 

·         לא תישלחנה הודעות אישיות לסטודנט שלא ביצע את התשלום הנדרש. 

·         מומלץ לבדוק באמצעות הבנק שהתשלומים בוצעו והועברו למדור שכר הלימוד. 

·         אין להמתין להודעות תשלום. 

·         פיגור בתשלום שכר הלימוד יהיה כרוך בחיוב ריבית והצמדה בגובה 5% לחודש או לחלק ממנו ובנוסף, יעוכבו כל שירותי המנהל להם זכאים הסטודנטים. 

·         אנא פעל לפי תקנון המרכז על מנת להימנע מאי נעימויות כמו: חסימת פורטל הלימודים, המידע נט, שירותי ספרייה, אי יכולת לגשת למבחנים וכדו'. 

 

 

 

 

 

 

Real Time Web Analytics עבור לתוכן העמוד