דלג על Banners
Banners
ההרשמה בעיצומה
דלג על Banners
Banners
מסלול החברות
דלג על כניסה לחברים רשומים
כניסה לחברים רשומים

כניסה לחברים רשומים

   :
 
הרשמה לאתר  |  שכחת סיסמא?
דלג על בר עליון
בר עליון

מועדי בחינה מיוחדים


מועדי בחינה מיוחדים

בתואר ראשון נערכות הבחינות בשני מועדים: מועד א' ומועד ב'. סטודנט שמסיבה מוצדקת לא יכול היה לגשת לבחינה במועד א' בקורס מסוים ייגש למבחן במועד ב'. סטודנט כזה יהיה זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד אם ייכשל במועד ב'. סטודנט שבשל סיבה מוצדקת לא ניגש למבחן במועד ב', יהיה זכאי להגיש בקשה למבחן במועד מיוחד.

בתואר שני נערכות הבחינות במועד אחד בלבד. סטודנט שמסיבה מוצדקת לא יכול היה לגשת לבחינה בקורס מסוים זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד.


סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה הן:

 • חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות.

 • שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה או שירות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה, המסתיים פחות מ- 7 ימים לפני הבחינה.

 • אשפוז בבי"ח, מחלה, שמירת הריון, לידה וכו'.

 • כל סיבה אחרת שדיקן הסטודנטים יחליט שהיא מוצדקת (כגון: שבעת ימי אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה).


נוהל הגשת בקשה למועד המיוחד

 • יש לצרף לבקשה אסמכתאות רלוונטיות (אישור רפואי, אישור על שירות מילואים וכדומה).
  בקשה שתוגש ללא האישורים הנדרשים לא תידון ותחשב כמבוטלת.

 • את הבקשה והאסמכתאות הנלוות יש להגיש לדיקנאט הסטודנטים moed.c@pac.ac.il .

 • את הבקשה יש להגיש קרוב ככל הניתן למועד הבחינה ממנה הסטודנט נעדר
  מועד אחרון להגשת הבקשה: שבוע מיום פרסום ציוני מועד ב' בקורס הרלבנטי. בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תטופלנה.

 

הדפסשלח לחבר
Real Time Web Analytics עבור לתוכן העמוד