דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על כניסה לחברים רשומים
כניסה לחברים רשומים

כניסה לחברים רשומים

   :
 
הרשמה לאתר  |  שכחת סיסמא?
דלג על בר עליון
בר עליון

תכנית לימודים תואר ראשון במדעי ההתנהגות


דיקאנית ביה"ס למדעי ההתנהגות: פרופ' מלכה מרגלית

 

תכנית הלימודים נועדה להקנות לסטודנטים ידע, כלים והתנסויות שיאפשרו להם להגשים את שאיפותיהם, לתרום לרווחת הפרט והחברה, ולהשתלב בלימודים מתקדמים.

בתכנית יש ביטויים למגמות חדשניות בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, שמקדמות מצוינות אישית ומקצועית. במהלך הלימודים יפגשו הסטודנטים במרצים מעולים, אשר לצד איכויות ההוראה המצטיינות שלהם המשקפות מומחיות בתחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, הם מקפידים על קידום אוירה לימודית אישית ותומכת.

מטרת הלימודים היא להקנות לסטודנטים ידע והבנה במדעי ההתנהגות. הסטודנטים לומדים נושאי מבוא בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה יחד עם נושאים מתקדמים בהתפתחות ילדים, קשיים רגשיים, התנהגות מבוגרים, מגדר וחברה, ושינויים המתרחשים בחברה בישראל. תכנית הלימודים בנויה בצורה מדורגת מקורסים בסיסיים לקורסים מתקדמים ואינטגרטיביים, על מנת להכיר את התחומים החוקרים את התנהגות האדם בסביבתו החברתית.

התוכנית כוללת התנסות מעשית וגם מכינה את הסטודנטים להמשך לימודיהם לתואר שני .

התוכנית כוללת התנסות מעשית וגם מכינה את הסטודנטים להמשך לימודיהם לתואר שני במקצועות שונים.

 

להשלמת התואר נדרשות 120 נ"ז הנפרשות על פני שלוש שנים אקדמיות (8 סמסטרים):
 
שעורי חובה - 105 נ"ז
קורסי חובה כלליים 24 נ"ז
קורסי חובה בפסיכולוגיה (כולל סמינר ועבודת שדה) 48 נ"ז
קורסי חובה בסוציולוגיה (כולל לימודי תשתית וסמינר) 33 נ"ז
 
שעורי בחירה – 15 נ"ז
חלופה א' – קורסי העמקה בפסיכולוגיה + קורסי בחירה כלליים
חלופה ב' – התמחות בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש
 

בנוסף על הסטודנטים להשתתף בקורסי אנגלית כשפה זרה, בהתאם לרמה שנקבעה במבחני המיון: אמי"ר, אמיר"ם או על סמך פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

הלימודים יתפרשו על פני 3 ימים בשבוע לפחות.
 

  1. מבנה כללי של תוכנית הלימודים (בנ"ז):  

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

סה"כ

--

סמס' א'

סמס' ב'

סמס' קיץ

סמס' א'

סמס' ב'

סמס' קיץ

סמס' א'

סמס' ב'

--
קורסי חובה

18

16

5

18

17

5

8

6

93

קורסי בחירה

--

--

3

3

3

3

0/3

0/3

15

סמינרים

--

--

--

--

--

--

8

8

עבודת שדה

--

--

--

--

--

--

2

2

4

סה"כ

42

49

29

120

 

1 שעה סימסטריאלית (ש"ס) - 1 נ"ז

 

להלן פירוט הקורסים בכל שנת לימוד:

שנה א'

סמסטר

שם הקורס

נקודות
זכות

ש"ס

סוג הקורס

דרישות קדם

הערות

הרצאה תרגיל
א' מבוא לפסיכולוגיה א'

2

2

--

שו"ת **

--

חובה פסיכולוגיה
א' פסיכולוגיה של האישיות א'

2

2

--

שו"ת **

--

חובה פסיכולוגיה
א' מבוא לסוציולוגיה

4

3

1

שיעור + תרגיל

--

חובה סוציולוגיה
א' מקורות היסטורים ואינטלקטואלים של מדעי החברה

4

3

1

שיעור + תרגיל

--

חובה סוציולוגיה
א' סטטיסטיקה א'

4

2

2

שיעור + תרגיל

--

חובה כללי
א' קריאה וכתיבה אקדמית

2

2

-

שו"ת **

--

חובה כללי
 א'  אנגלית רמות

 ללא

      סיווג רמה (טרום בסיסי עד מתקדמים א') ראה תקנון אנגלית
   אנגלית מתקדמים ב' (רמת פטור)

 2

       סיווג רמה / מתקדמים א' ראה תקנון אנגלית
ב' מבוא לפסיכולוגיה ב'

2

2

--

שו"ת ** מבוא לפסיכולוגיה א' חובה פסיכולוגיה
ב' פסיכולוגיה התפתחותית

3

3

--

שו"ת ** מבוא לפסיכולוגיה א' חובה פסיכולוגיה
ב' פסיכולוגיה של האישיות ב'

2

2

--

שו"ת ** פסיכולוגיה של האישיות א' חובה פסיכולוגיה
ב' פסיכולוגיה חברתית א'

2

2

--

שו"ת ** מבוא לפסיכולוגיה א' חובה פסיכולוגיה
ב' אנתרופולוגיה חברתית

3

3

--

שיעור -- חובה סוציולוגיה
ב' סטטיסטיקה ב'

4

2

2

שיעור + תרגיל סטטיסטיקה א' חובה כללי
קיץ למידה

2

2

--

שו"ת **

מבוא לפסיכולוגיה
א' + ב'

חובה פסיכולוגיה
קיץ שיטות מחקר איכותניות

3

3

--

שו"ת ** מבוא לסוציולוגיה
אנתרופולוגיה חברתית

חובה

סוציולוגיה

קיץ לימודי בחירה *
קיץ חלופה א': קורס בחירה *

3

3

--

שיעור בהתאם לקורס הנבחר -
קיץ חלופה ב': מבוא להתנהגות ארגונית

3

3

--

שיעור מבוא לפסיכולוגיה א' חובה בחלופה

--

סה"כ שנה א'

42

36

6

--

--

--

* רשימת קורסי הבחירה מופיעה בהמשך

** התרגיל ניתן ע"י המרצה

 

  שנה ב'

סמסטר

שם הקורס

נקודות
זכות

ש"ס

סוג הקורס

דרישות קדם

הערות

הרצאה תרגיל
א' פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

2

2

-

שו"ת **

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

חובה פסיכולוגיה
א' פסיכולוגיה חברתית ב' 

2

2

-

שו"ת **

פסיכולוגיה חברתית א'

חובה פסיכולוגיה
א' תיאוריה סוציולוגית

4

3

1

שיעור + תרגיל

2 קורסים מבין הבאים: מבוא לסוצ', מקורות היס' ואינטלקטואליים של מדעי החברה, אנתרופולוגיה חברתית

חובה סוציולוגיה

א' מוח והתנהגות א'

2

2

--

שיעור

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

חובה פסיכולוגיה
א' בגרות וזקנה

2

2

--

שו"ת **

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
פסיכולוגיה התפתחותית

חובה פסיכולוגיה
א' שיטות מחקר א'

4

3

1

שיעור + תרגיל

סטטיסטיקה א' + ב'

חובה כללי
 א' סוגיות וגישות בפסיכולוגיה

 2

 2

 --

 שיעור מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'  חובה פסיכולוגיה
א' לימודי בחירה
א' חלופה א': קורס בחירה*

3

3

--

שיעור בהתאם לקורס הנבחר -
א' חלופה ב': ניהול משאבי אנוש

3

3

--

שיעור מבוא להתנהגות ארגונית חובה בחלופה
ב' פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

2

2

--

שו"ת ** פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

 חובה פסיכולוגיה

ב' מוח והתנהגות ב'

2

2

--

שיעור מוח והתנהגות א' חובה פסיכולוגיה
ב' סוציולוגיה של החברה בישראל

3

3

--

שיעור תיאוריה סוציולוגית

חובה סוציולוגיה

 ב' שיטות מחקר ב'

 4

 3

 1  שיעור+תרגיל שיטות מחקר א' חובה כללי
 ב' spss

3

3

--

שו"ת ** שיטות מחקר א'

חובה כללי

 ב'  קורס תשתית בסוציולוגיה*

3

3

--

שיעור בהתאם לקורס הנבחר

חובה סוציולוגיה

שיעור תשתית

ב' קורס בחירה
(2 החלופות) *

3

3

--

שיעור

בהתאם לקורס הנבחר -
קיץ תפיסה

2

2

--

שו"ת ** מבוא לפסיכולוגיה א'+ב' חובה פסיכולוגיה
קיץ  קורס תשתית בסוציולוגיה*

3

3

--

שיעור בהתאם לקורס הנבחר חובה סוציולוגיה
שיעור תשתית
קיץ לימודי בחירה
קיץ חלופה א': קורס בחירה*

3

 3

 --

שיעור בהתאם לקורס הנבחר -
קיץ  חלופה ב': יסודות הניהול

 3

 3

 --

שיעור מבוא להתנהגות ארגונית חובה בחלופה

--

סה"כ שנה ב'

49

46

3

--

--

--

* רשימת קורסי התשתית וקורסי הבחירה מופיעה בהמשך
** התרגיל ניתן ע"י המרצה

שנה ג'

סמסטר

שם הקורס

נקודות זכות

ש"ס

סוג הקורס

דרישות קדם

הערות

הרצאה תרגיל
א' פסיכולוגיה אבנורמאלית א'

2

2

--

שיעור

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

חובה פסיכולוגיה
א' מדידה והערכה

3

3

--

שו"ת **

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
שיטות מחקר א'+ב'

חובה פסיכולוגיה
 א' קורס תשתית בסוציולוגיה*

 3

 3

 --  שיעור בהתאם לקורס הנבחר חובה סוציולוגיה
שיעור תשתית
א' עבודת שדה בפסיכולוגיה א'

2

2

--

שיעור

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

חובה פסיכולוגיה

א' קורס בחירה (2 החלופות)

0/3 ***

0/3

--

שיעור בהתאם לקורס הנבחר
 ב' סוגיות בפסיכולוגיה (קורס אינטגרטיבי)

2

2

--

שיעור

מבוא לפסיכולוגיה א' + ב'

פסיכולוגיה של האישיות א' + ב'

חובה פסיכולוגיה
 ב' פסיכולוגיה אבנורמלית ב'

2

2

--

 שיעור פסיכולוגיה אבנורמלית א' חובה פסיכולוגיה
 ב' סוגיות סוציולוגיות עכשוויות

2

2

--

 שיעור  תיאוריה סוציולוגית חובה סוציולוגיה
 ב' עבודת שדה בפסיכולוגיה ב'

 2

 2

 --

 שיעור עבודת שדה בפסיכולוגיה א' חובה פסיכולוגיה
 ב'  קורס בחירה (2 החלופות)

0/3 ***

0/3

--

שיעור בהתאם לקורס הנבחר  
 שנתי 

סמינר מחקר בפסיכולוגיה

 

 4

4

 2 ש"ס בכל סמס'

 --  סמינר מבוא לפסיכולוגיה א' + ב'
שיטות מחקר א'+ב'
חובה פסיכולוגיה
 שנתי 

סמינר מחקר בסוציולוגיה *

 4

4

2 ש"ס בכל סמס'

 --

 סמינר תיאוריה סוציולוגית, שיטות מחקר איכותניות חובה סוציולוגיה
  סה"כ שנה ג'

29

29

- - - -

* רשימות קורסי התשתית, הסמינרים וקורסי הבחירה מופיעות בהמשך.
** התרגיל ניתן ע"י המרצה

*** בסה"כ על סטודנט ללמוד 15 נ"ז קורסי בחירה (5 קורסים)

 

קורסי תשתית בסוציולוגיה

 

לבחירתך שלושה קורסים (9 נ"ז) מתוך הרשימה שלהלן:

שם הקורס נ"ז דרישות קדם
אי שוויון וריבוד חברתי 3 תיאוריות סוציולוגיות
תרבות וחברה 3 תיאוריות סוציולוגיות
הגירה וחברה 3 תיאוריות סוציולוגיות
פוליטיקה וחברה 3 תיאוריות סוציולוגיות
משפט וחברה 3 תיאוריות סוציולוגיות
סוציולוגיה של ארגונים 3 תיאוריות סוציולוגיות
כלכלה וחברה 3 תיאוריות סוציולוגיות
אתניות וחברה 3 תיאוריות סוציולוגיות

 

סמינרים מחקרים

 

לבחירה סמינר אחד מכל תחום, לא כל הסמינרים ניתנים בכל שנה.

שם הקורס נ"ז דרישות קדם

  פסיכולוגיה

רומנטיקה, זוגיות והורות 4

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

שיטות מחקר א'+ב'

נשים מתקשות להחנות את מכוניתן כשמישהו מתבונן בהן 4
זוגיות והורות 4
התמודדות עם בעיות התנהגות 4
הצד האפל של הזכרון 4
"לא רציונאלי ולא במקרה" - רגש והגיון בניהול קונפליקטים 4
דפוסי התקשרות והתמודדות עם אתגרי החיים 4

סוציולוגיה

אנתוגרפיה של החיים הדתיים  4 תיאוריה סוציולוגית, שיטות מחקר איכותניות
בעיות חברתיות בישראל  4
מגדר וארגונים  4
ספורט, פוליטיקה וחברה  4
מחאה ואלימות פוליטית בישראל  4
סוציולוגיה של הצבא  4
זהות ומעבר זהות 4
שוק מדינה ויחסי יהודים ערבים  4

 

חלופה א' - קורסי העמקה בפסיכולוגיה + קורסי בחירה כלליים (15 נ"ז)

 

קורסי העמקה בפסיכולוגיה

שם הקורס נ"ז דרישות קדם
אינטיליגנציה רגשית 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
סוגיות מרכזיות בגיל ההתבגרות 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
ליקויי למידה: מאפיינים רגשיים וחברתיים 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
בדידות ותקווה 2 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
אבחון וטיפול בפסיכיאטריה ובמקצועות בריאות הנפש 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
על הפרעות זכרון ותהליכים לא מודעים בו 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
חרדה, התמודדות וגישות בטיפול 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
יסודות הטיפול הקבוצתי 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
הפרעות פוסט טראומתיות בישראל 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
 מבוא לטיפול בילדים ונוער 3 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
 

 

קורסי בחירה כלליים

 

התלמידים רשאים לבחור מתוך כלל הקורסים המוצעים במרכז, בכפוף לדרישות קדם ולאישור ראש תחום פסיכולוגיה

 

חלופה ב' - קורסי העמקה בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש (15 נ"ז)

שם הקורס נ"ז דרישות קדם
 חובה בחלופה 
מבוא להתנהגות ארגונית 3 מבוא לפסיכולוגיה א'
ניהול משאבי אנוש 3 מבוא להתנהגות ארגונית
יסודות הניהול 3 מבוא להתנהגות ארגונית
 בחירה בחלופה (לבחירה 6 נ"ז) 
הדרכה ותהליכי למידה בארגון 3 מבוא להתנהגות ארגונית
עבודה ומגדר 3 מבוא להתנהגות ארגונית
מנהיגות בארגון 3 מבוא להתנהגות ארגונית
למידה, מוטיבציה, הערכה ותגמול 3 מבוא להתנהגות ארגונית
לחץ ושחיקה בעבודה 3 מבוא להתנהגות ארגונית
ניהול קבוצות בארגונים 3 מבוא להתנהגות ארגונית
מודלים בשינוי בפרספקטיבה ארגונית 3 מבוא להתנהגות ארגונית
מיומנות הגישור 3 מבוא להתנהגות ארגונית
פסיכולוגיה של ביצועי שיא  3 מבוא להתנהגות ארגונית
חדשנות ויצירתיות בארגונים  3 מבוא להתנהגות ארגונית

 

תכנית הלימודים, היצע הקורסים, המעבר משנה לשנה ודרישות הסיום של התואר, כפופים לשינויים אשר יתקבלו מעת לעת בידי המרכז האקדמי פרס, משיקולים אקדמיים ו/או פדגוגיים.

 

הדפסשלח לחבר
Real Time Web Analytics עבור לתוכן העמוד