הירשמו עכשיו!

פרסומים מעודכנים של המרצים

ביה"ס למנהל עסקים

ד"ר טלי תאני- הררי

Toder-Alon, A., Teeni-Harari, T. & Rosenstreich, E. (2019). Give or Take? Consumers’ Ambivalent Perspectives on the Relationship between a Firm’s Corporate Social Responsibility Engagement and its Responsible Tax Payments, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, DOI: 10.1002/csr.1727.

Teeni-Harari, T. & Yadin, R. (forthcoming 2019). Regulatory Literacy: Rethinking Television Rating in the New Media Age, 88 UMKC Law Review.

Eyal, K., Te’eni-Harari, T. & Aharoni, M. (2019). The World Belongs to the Young: Representation of Socialization Agents in Early Childhood Television Content, paper accepted for the 69th Annual International Communication Association (ICA) Conference, Communication Beyond Boundaries, Washington DC, 24-28 May 2019.

Kela Madar, N., Te’eni-Harari, T. Icekson, T. & Sela, Y. (2019). Optimism and Entrepreneurial Intentions: The Mediating Role of Emotional Intelligence, paper accepted for the ICPIE 2019, 21th International Conference on Productivity, Innovation, and Entrepreneurship, London,

ד"ר ענת תודר אלון

Toder-Alon, A., Teeni-Harari, T. & Rosenstreich, E. (2019). Give or Take? Consumers’ Ambivalent Perspectives on the Relationship between a Firm’s Corporate Social Responsibility Engagement and its Responsible Tax Payments, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, DOI: 10.1002/csr.1727.

החוג לייעוץ ופיתוח ארגוני

ד"ר ליעד ברקת-בוימל

Bareket-Bojmel, L. & Shuv-Ami, A. (In press). The brand is my workplace. International Journal of Manpower

Zadik, Y., Bareket-Bojmel, L. Shkoler, O. & Tziner, A. (In press). Freelancers: A Manager’s Perspective on the Phenomenon. Journal of Work and Organizational Psychology.

ד"ר לילי צ'רניאק-חי

Published:

 1. Fein, E., Mackie, B., Chernyak-Hai, L., O’Quinn, R., & Ezaz, A. (2016). Six habits to enhance MET performance under stress. Australian Critical Care, 29(2), 104-109. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.aucc.2015.07.006
 2. Chernyak-Hai, L. & Tziner, A. (2016). The ‘I believe’ and ‘I invest’ of Work-Family Balance: The indirect influences of personal values and work engagement via perceived organizational climate and workplace burnout. Journal of Work and Organizational Psychology, 32(1), 1-10. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rpto.2015.11.004
 3. Rabenu, A. & Chernyak-Hai, L. (2017). Subtle discrimination as natural ‘equal reaction’ to organizational actions, and practical ways to soften it. Industrial and Organizational Psychology, 10(1), 111-118. doi: https://doi.org/10.1017/iop.2016.111
 4. Chernyak-Hai, L., Halabi, S., & Nadler, A. (2017). Gendered Help: Effects of Gender and Realm of Achievement on Autonomy- versus Dependency-Oriented Help Giving. Journal of Social and Political Psychology, 5(1), 117-141. doi: 0.5964/jspp.v5i1.609
 5. Chernyak-Hai, L. & Rabenu, E. (2018). The New Era Workplace Relationships: Is Social Exchange Theory still relevant? Industrial and Organizational Psychology, 1-26. https://doi.org/10.1017/iop.2018.5
 6. Chernyak-Hai, L., Kim, S-K, & Tziner, A. (2018). Gender Profiles of Workplace Individual and Organizational Deviance. Journal of Work and Organizational Psychology, 34(1), 46-55. doi: 10.5093/jwop2018a6
 7. Chernyak-Hai, L. & Weismel-Manor, R. (2018). Gendered Help-Giving Behavior at the Workplace: Implications for Organizational Power Relations. Psychological Reports. 1-30. doi: 10.1177/0033294118773483
 8. Chernyak-Hai, L., Kim, S-K, & Tziner, A. (2018). Relationships between Workplace Deviance Interacted with Gender and Marital Status: The Correspondence Analysis Approach. Psychological Reports. 10.1177/0033294118783500
 9. Chernyak-Hai, L., Halabi, S. (2018). Future Time Perspective and Interpersonal Empathy Implications for Preferring Autonomy- vs. Dependency-Oriented Helping. British Journal of Social Psychology, 57(4), 793-814. doi: http://dx.doi.org/10.1111/bjso.12260

Under review:

Chernyak-Hai, L., Fein, E. C., Skinner, N., Knox, A. J., & Brown. J. Unpaid Professional Work at Home and Work-Life Interference among Sandwich Generation and Regular Employees: The Role of Inferred Reasons.

Chernyak-Hai, L., Kim, S-K, & Tziner, A. (2018). Relationships between Workplace Deviance Interacted with Gender and Marital Status: The Correspondence Analysis Approach. Psychological Reports.
Chernyak-Hai, L., Halabi, S. (2018). Future Time Perspective and Interpersonal Empathy Implications for Preferring Autonomy- vs. Dependency-Oriented Helping. British Journal of Social Psychology, 57(4), 793-814.

Chernyak-Hai, L., Stürmer, S., & Siem, B. (2018). Research on relationships between future time perspective and attitudes towards pro-social Intergroup interactions. Presented at academic research colloquium, Department of Social Psychology, University of Hagen (Fernuniversität in Hagen) Germany.

ביה"ס למשפטים

פרופ' אשר מעוז

Published:

 1. Asher Maoz, “Religious Freedom and Pluralism: A Judaic Perspective”, in Religion, Pluralism, and Reconciling Difference, The ICLARS Series on Law and Religion, W. Cole Durham, Jr. and Donlu D., eds. (Routledge , 2018)
 2. Brett G. Scharffs, Asher Maoz, Ashley Isaacson Woolley, “Introduction: Freedom of/for/from/within religion: conceptually inseparable rights”, in Religious freedom and the law : emerging contexts for freedom for and from religion, The ICLARS Series on Law and Religion, Brett G. Scharffs, Asher Maoz, Ashley Isaacson Woolley, eds. (Routledge , 2019), 1-12.
 3. .477-533’אשר מעוז, “רקויאם לבית הדין המיוחד”, בתוך: ספר יעקב טירקל, אהרן ברק, אליקים רובינשטיין וקארין יפת, עורכים (נבו, 2019), עמ

Editing

Asher Maoz, Ashley Isaacson Woolley, eds., Religious freedom and the law : emerging contexts for freedom for and from religion, The ICLARS Series on Law and Religion (Routledge

Papers Presented in Conferences

 1. Equity and Quality – Science, Technology and Innovation and the Right to Education”, the second edition of the Global Sustainable Technology and Innovation Conference Series (November 28-30, 2018, Brussels, Belgium).
 2. From School Choice to Uniformity and Back to School Choice – The Case of Israel”, The seventh annual International School Choice and Reform Conference (ISCRC) and the European Association for Education Law and Policy (ELA) meeting (January, 10-13 January, 2019 Lisbon, Portugal).

פרופ' אבי וינרוט

ספרים

לאור קדושת לוי – בהוצאת פלדהיים (תשע”ט-2019)

מאמרים

 1. “דרישת הכתב בעסקת תיווך במקרקעין” – פורסם בכתב העת משפט ועסקים לב, תשע”ט-2018.
 2. “הפקעה לשם בנייה למגורים – נטילה מן הפרט לצורך הפרט” – התקבל לפרסום בכתב העת שערי משפט תשע”ט-2018.
 3. “הסכם שיתוף שלא נרשם” (בעקבות פסק הדין בע”א 48/16 דהאן נ’ שמחון) – פורסם בכתב העת מקרקעין יז (אפריל 2018), 47.
 4. “הזכות לייצוג לאור החיוב להשוות בין בעלי הדין” – פורסם ב’תחומין‘ לח (תשע”ח).
 5. “על עבירת הניסיון” – פורסם בגיליון משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי ומכללת שערי משפט, גיליון 483 על פרשת וילך תשע”ט.
 6. “הכרעת בית הדין במצבי ספק עובדתי” – התקבל לפרסום ב’תחומין‘ לט (תשע”ט).
 7. “זכויות בניה – ההמשֹגה העיונית והיישום המעשי” – סיימתי לכתוב עכשיו לספר לכבוד נשיאת ביהמ”ש העליון (בדימוס) השופטת מרים נאור,

ביה"ס למדעי ההתנהגות ופסיכולוגיה חינוכית

פרופ' מלכה מרגלית

Articles

Einav, M., & Margalit, M. (In Press). Sense of coherence, Hope theory and early intervention: A longitudinal study.  JETT: Journal for Educators, Teachers and Trainers –  Early Childhood Monograph.

Einav, M.,  Sharabi, A.,  Even-hen Peter, T., & Margalit, M. (2018).  Test accommodations and positive affect among adolescents with learning disabilities: The mediating role of attitudes, academic self-efficacy, loneliness and hope. Athens Journal of Education, 5(4), 345-360. https://www.athensjournals.gr/education/2018-5-4-1-Einav.pdf

Feldman, D. B., Einav, M., & Margalit, M. (2018). Does family cohesion predict children’s effort? The mediating roles of sense of coherence, hope, and loneliness. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied. 152 (5), 276-289. doi:10.1080/00223980.2018.1447434

Levi, U., Rosenstreich, E., & Margalit, M. (2018). Loneliness, mindfulness and hope:

Empowering rehabilitation processes. Examines in Physical Medicine and Rehabilitation, 1(4), 1-4, http://crimsonpublishers.com/epmr/pdf/EPMR.000517.pdf

Chapters

Al-Yagon, M., & Margalit, M. (2018). Hope and coping in individuals with SLD. S. Lopez, & M. Gallagher (Eds). Oxford Handbook of hope, (pp 243-254), NY, Oxford University Press.

Presentations in major international conference

Margalit, M., (June, 2019). Hope theory and happiness in early intervention. To be presented in the International Society on Early Intervention Conference (ISEI 2019), Sydney, Australia.

Margalit, M. (October, 2018). Future challenges. Presented at the international conference on Developmental Psychology and prevention, Tel-Aviv.

Margalit, M. & Mana, A. (July, 2018). The mediating role of implicit theories on test accommodations. Presented in the Annual Meeting of the International Academy of Research in Learning Disabilities, Belgium.

Margalit, M., (May, 2018). Symposium: Advances, controversies, and future directions in the study of hope. And a lecture: Specific learning disorders (SLD) and academic achievements: The contribution of implicit testing accommodations’ theories and hope. Presented at the 30th APS Annual Convention, San Francisco, CA.

ד"ר מיכל עינב

Ben-Naim, S., Gill, N., Laslo-Roth, R., & Einav, M. (In press). Parental Stress and Parental Self-Efficacy as Mediators of the Association Between Children’s ADHD and Marital Satisfaction. Journal of Attention Disorders, doi: 10.1177/1087054718784659.

Einav, M., Sharabi, A., Even-Hen Peter, T. & Margalit, M. (2018). Test accommodations and Positive affect among adolescents with learning disabilities: The mediating role of attitudes, academic self-efficacy, loneliness and hope.  Athens Journal of Education, 5(4), 345-360. https://www.athensjournals.gr/education/2018-5-4-1-Einav.pdf

Feldman, D., Einav, M., & Margalit, M. (2018). Does family cohesion predict children’s’ effort: The mediating role of SOC, loneliness and hope during childhood. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied. 152(5), 276-289.  doi:10.1080/00223980.2018.1447434.

Ben-Naim, S.. & Einav, M.  (In Press).   Intimate relationship quality when parenting a child with special needs: Resilience and risk factors. In Columbus, A.M. (Ed.) Advances in Psychology Research.  NY:  Nova Science Publisher.

Einav, M., & Margalit, M. (In Press). Sense of coherence, hope theory and early intervention: A longitudinal study.  JETT: Journal for Educators, Teachers and Trainers – Early Childhood Monograph.

Einav, M., Livne, H. & Margalit, M. (September, 2018). Hope theory when dealing with bereaved families. Presented at the Conference of Three Decades of Research on the Importance of Hope in Education, Psychotherapy, and Healthcare. Rehovot (Hebrew).

Einav, M. & Venkart, N.  & Margalit, M. (January 2019). Hope and loneliness in bereaved families. Presented at the 3rd International Conference on Loss, Bereavement & Human Resilience in Israel and the World: Facts, Insights & Implications. Eilat (Hebrew).

ד"ר עדי מאנע

Mana, A., & Naveh, R. (2018). Facilitating a Therapeutic Environment: Creating a therapeutic community using a “wraparound” intervention program with at-risk families. The Family Journal, 26 (3), 293-299.

ד"ר אייל רוזנשטריך

Toder-Alon, A., Teeni-Harari, T. & Rosenstreich, E. (2019). Give or Take? Consumers’ Ambivalent Perspectives on the Relationship between a Firm’s Corporate Social Responsibility Engagement and its Responsible Tax Payments, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, DOI: 10.1002/csr.1727.

לשיחת חינם הירשמו עכשיו!