מעבר לאזור תוכן ראשי
הירשמו עכשיו!

מלגות חיצוניות על בסיס מוצא

היא"ס

מלגה לסטודנטים אשר עלו ארצה מכל מדינה החל מהתאריך 1.1.2007 ומאתיופיה החל מהתאריך 1.1.1990. כמו כן, על הסטודנט לסיים לפחות סמסטר אחד בלימודים אקדמאיים ושתיוותר לו עוד שנה אחת לפחות לסיום התואר.
גובה המלגה: 2,500 דולר.

מועד רישום: אוגוסט- ספטמבר
לפרטים נוספים

מנהל סטודנטים לעולים

מתן סיוע לסטודנטים שעלו ארצה בשנת 2004 ואילך ועד גיל 28 בניהם, יוצאי אתיופיה.
היקף הסיוע ללימודי תואר ראשון - 10,207 ש"ח
היקף הסיוע ללימודי תואר שני 13,794 ש"ח
לפרטים נוספים

תוכנית מרום

מתן סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה שעלו ארצה לפני שנת 2004 ו/או ילידי הארץ המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תש"פ. קבלת המלגה אינה מותנת בגיל.
היקף הסיוע ללימודי תואר ראשון- 10,000 ש"ח
היקף הסיוע ללימודי תואר שני - 10,000 ש"ח לשנה א' בלבד.
חלה חובת פעילות קהילתית כתנאי לקבלת המלגה.
לפרטים נוספים

קרן ארתיקא

קרן המסייעת לסטודנטים ערבים הלומדים לתואר ראשון ומתקשים במימון שכר הלימוד.
גובה המלגה: 10,000 ₪ עבור שנת הלימוד הראשונה והשנייה ו-5,000 ₪ עבור שנת הלימוד השלישית.
לפרטים נוספים

הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית

מלגה כלכלית
תוכנית מלגות מטעם הפדרציה הדרום אפריקאית מיועדת לכלל הסטודנטים אך תינתן העדפה לסטודנטים יוצאי דרום אפריקה.
לפרטים נוספים
מלגה פר"ס

מלגה אשר מבוססת על שעות התנדבות בקרב אוכלוסיית העולים מדרום אפריקה. התוכנית פועלת בין החודשים נובמבר ליוני .הסטודנט נדרש למסגרת של 3 שעות שבועיות.

גובה המלגה: 5,500 ₪ בתוספת נסיעות ותקציב תרבות.

לפרטים נוספים

הקרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל

סטודנטים יוצאי עירק עד דור שלישי הלומדים לתואר ראשון, שני ודוקטורט. הקרן מסייעת בהלוואה שאינה נושאת ריבית בסכום של 1000 דולר.
מועד הגשת הבקשה: אוקטובר- ינואר

מועד מתן ההלוואה: פברואר

לפרטים נוספים: 03-7517161

ארגון יוצאי דמשק בישראל

סטודנטים בעלי זיקה מוכחת לקהילת דמשק (עד דור שלישי).
גובה המלגה: 3,000 דולר.
לפרטים נוספים

ארגון עולי מרכז אירופה

סטודנטים החל מהשנה השנייה (תואר ראשון ושני) המשתייכים באופן מוכח לקהילת יוצאי מרכז אירופה (גרמניה, אוסטריה, צ'כוסלובקיה, שוויץ הגרמנית ורומניה- אזורי צ'רנוביץ ובוקובינה).
בתמורה למלגה יידרש הסטודנט לפעילות בהיקף של 35 שעות למען הארגון.

גובה המלגה: 3,000-7,000 ₪.
לפרטים נוספים

קרן מכבים ליוצאי איראן

סטודנטים ממוצא אירני עד גיל 30, הלומדים בתוכנית לימודים מלאה וסיימו שירות צבאי או לאומי מלא.
מועד רישום: ינואר.
לפרטים נוספים

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

סטודנטים בני העדה האתיופית החל משנת הלימודים השנייה לתואר הראשון, בעלי ממוצע 75 ומעלה.
לפרטים נוספים

מלגת טבקה למשפטנים יוצאי אתיופיה

מלגה לכבוד עו"ד צבי מיתר ומשרדו עבור סטודנטים בני העדה האתיופית הלומדים תואר ראשון במשפטים ונמצאים בשנת לימודיהם הראשונה או השנייה. המלגה כוללת פרויקט חניכה וליווי ע"י עו"ד ממשרד מיתר.
מועד רישום: נובמבר- ינואר

גובה המלגה: 5,000 ₪

לפרטים נוספים: 072-2424622 שלוחה 4

קונגרס יהודי בוכרה העולמי

סטודנטים ממוצא בוכרי הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לתואר ראשון.
לפרטים נוספים: 03-6330548

מלגת אבוקה ליוצאי בוכרה

סטודנטים ממוצא בוכרי הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לתואר ראשון.
לפרטים נוספים: 03-6393448 (במהלך חודש נובמבר)

קרן יהושע סלטי- משפחות דוברות לדינו

המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי- ספרדי להם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו, יוצאי מדינות דוברות לדינו (תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר) ובעלי הישגים אקדמיים ראויים (ממוצע מעל 82 לתואר ראשון, תואר שני מעל 86). עדיפות משמעותית תינתן על- בסיס רקע סוציו-אקונומי, העדר תמיכות ומלגות אחרות או רקע אישי מיוחד. הגיל המרבי להגשת הבקשה הינו עבור סטודנט הלומד לתואר ראשון עד גיל 28 ולתואר שני עד גיל 32.
גובה המלגה: 2,000-8,000 ₪.

מועד רישום: ינואר - אפריל
לפרטים נוספים

מלגת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רכסי

כל סטודנט דרוזי הלומד לתואר ראשון, שני ודוקטורט. תינתן העדפה לסטודנטים מרקע סוציואקונומי נמוך.
לפרטים נוספים

קרן חנן עינור- מלגה ליוצאי אתיופיה

סטודנט לתואר שני או שלישי יוצא אתיופיה אשר אינו מקבל תמיכה משום גורם אחר (גם לא מנהל הסטודנטים לעולים).
לפרטים נוספים

קרן רוקייה בידסה לתמיכה בסטודנטים ערבים

סיוע לסטודנטים ערבים ישראלים עדיפות לסטודנטים במצב סוציואקונומי נמוך.
לפרטים נוספים: 04-6382723

מלגת הוואקף המוסלמי

מלגות לסטודנטים הלומדים מקצועות מועדפים תוך התייחסות לקריטריונים הקשורים למצב סוציו- אקונומי בבית הסטודנט/ית.
מועד רישום: אפריל- מאי
לפרטים נוספים

קרן יני"ב

סטודנטים יוצאי תימן בשנה האחרונה ללימודיהם.
גובה המלגה: 500 ₪

לפרטים נוספים: 03-5376680

איגוד יוצאי סין בישראל

סטודנט עולה מסין או צאצא של עולה מסין הלומד במוסד אקדמי מוכר ושירת שירות צבאי או לאומי.
לפרטים נוספים

קרן המלגות לערבים ויהודים ע"ש ויסאם חמיס

סטודנטים מעוטי יכולת מכלל קהילות ישראל, החל משנה א' של התואר הראשון. הקרן מחייבת פעילות למען הקהילה.
מועד רישום: פברואר
לפרטים נוספים
לשיחת חינם הירשמו עכשיו!