דלג על כניסה לחברים רשומים
כניסה לחברים רשומים

כניסה לחברים רשומים

   :
 
הרשמה לאתר  |  שכחת סיסמא?
דלג על בר עליון
בר עליון

מידע לנרשמים תואר ראשון במדעי ההתנהגות


בעת ההרשמה על המועמד/ת להגיש את המסמכים הנ"ל:

 

 תעודת בגרות ישראלית או לחילופין תעודת בגרות מחו"ל מתורגמת ומאושרת על ידי נוטריון.

 ספח מבחן פסיכומטרי.

 הגשת טפסי רישום מפורטים.

 צילום תעודת זהות כולל ספח.

 שתי תמונות פספורט
 שכר הלימוד לתואר ראשון


למידע על שכר לימוד ומלגות נא להתקשר לטל' (979) -פרס-1-800-800

 


הסדרי שכר לימוד

 שכר הלימוד יוסדר לאחר שליחת מכתב קבלה למועמדים. על המועמד להסדיר את שכר הלימוד בהתאם לתקנון שכר הלימוד.

 הטיפול בנושאי שכר הלימוד באחריות מחלקת כספים.

 שכר הלימוד לתואר ראשון ישולם במשך שלוש שנים רצופות, ללא תלות במשך לימודיו של הסטודנט. 

 על הסטודנט החובה לעמוד בתשלומי שכר הלימוד ופירעונם.

 פיגור בתשלום שכ"ל יהיה כרוך בחיוב ריבית והצמדה בגובה 5% לחודש או חלק ממנו. בנוסף, יעוכבו כל תשלומי המנהל להם זכאים הסטודנטים.

בנוסף לשכ"ל יחוייבו הסטודנטים בכל שנת לימוד, סך של 200 ש"ח, דמי רווחה וחברות לאגודת הסטודנטים, החברה בהתאחדות הסטודנטים הארצית.


 

מלגות והטבות
המרכז האקדמי פרס מעניק מלגות ייחודיות למצטיינים:

  • מועמדים עם תעודת בגרות בממוצע ציונים 100 ומעלה יזכו במלגה בסך 30% משכר הלימוד לכל התואר.
  • מועמדים עם תעודת בגרות בממוצע ציונים 100 ומעלה וציון פסיכומטרי 700 ומעלה יזכו במלגה בסך 50% משכר הלימוד לכל התואר

מלגות למועמדים ללימודים שהם חיילים משוחררים:

  • מלגת חיילים משוחררים עד שנה מיום השחרור בסך 6,000 ₪ (2,000 ₪ לכל שנה) בתואר הראשון ו- 2,000 ₪ לתואר שני.

הנחות:
כמו כן ניתנת הנחה מוסדית למשרתים כוחות הביטחון, צה"ל, משטרה ולעובדי מוסדות גדולים נוספים.
* אין כפל הנחות ומלגות.
 
לפרטים נוספים, לקבלת ייעוץ לימודים מקצועי חינם ולהרשמה יש לפנות למנהל הרישום והייעוץ במרכז האקדמי פרס בטל' 1-800-800-979

 


החזר או ביטול שכר הלימוד

 מועמד המבקש לבטל את הרשמתו לפני הסדרת שכר הלימוד, יודיע על כך בכתב למינהל הסטודנטים.
 למקרה של ביטול הרשמה, עד חודש לפני תחילת הלימודים, יוחזרו 50% מדמי המקדמה ששולמו.

 ביטול לימודים לאחר מועד זה ועד תחילת הלימודים, יחוייב הנרשם במלוא דמי המקדמה ששולמו.

 סטודנט שביטל את לימודיו במהלך החודש שלפני תחילת הלימודים יחויב במלוא המקדמה.
 סטודנט שיחליט לבטל את הרשמתו (לימודיו) לאחר תחילת הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי.
 דמי הרישום אינם מוחזרים! למעט מקרה של אי פתיחת המסלול - יוחזרו דמי הרישום.

נוהל זה תקף לגבי כל שנה משנות הלימוד, בין אם ההפסקה / ביטול הלימודים מתרחשים בשנה א', ב' או ג'.הקפאת לימודים

סטודנט המבקש להקפיא לימודיו למשך שנה, יגיש בקשה בכתב למזכירות האקדמית. בקשתו תידון בפני ראש החוג.


חידוש לימודים

סטודנט אשר בקשתו להקפאה אושרה וברצונו לחדש לימודיו, יפנה בכתב למזכירות האקדמית. משאושרה חזרתו, יחולו עליו הדרישות האקדמיות וההסדרים הכספיים אשר יהיו תקפים בשנה בה יחדש את לימודיו

הדפסשלח לחבר
Real Time Web Analytics עבור לתוכן העמוד